Avoin yliopisto: Kielten opinnot

Osa kielten kandi- ja maisteriohjelman opinnoista tarjotaan avoimina yliopisto-opintoina kaikille aiheesta kiinnostuneille.

Kielten koulutusohjelmien opinnoissa opit ymmärtämään, miten kieli toimii kulttuurissa, yhteiskunnassa ja kulttuurien välisessä viestinnässä. Saat perustiedot kielen rakenteesta tai laajennat ja syvennät jo aikaisempia tietojasi. Opit soveltamaan oppimaasi tietoa käytännössä ja parannat näin suullista ja kirjallista kielitaitoasi.

Tutustut myös kielialueen kulttuuritaustaan ja kirjallisuuteen sekä maantieteellisen sijainnin aiheuttamaan kielelliseen vaihteluun sekä perehdyt erilaisiin tapoihin tutkia kieltä.

Tältä sivulta löydät ensin kielten koulutusohjelman kanditason yhteiset opinnot ja opintosuunnat ja sivun alalaidasta maisteritason opinnot. Myös joistakin opintosuunnista tarjotaan maisteritason kursseja. Ne löydät ko. opintosuunnan sivulta.

Kielten kandiohjelmassa on 24 opintosuuntaa. Opintoja on lisäksi kielistä, jotka eivät muodosta omaa opintosuuntaansa. Valtaosasta näistä on opetusta myös avoimina yliopisto-opintoina.

Verkkosivua päivitetään parhaillaan. 

Opiskelutaitowebinaarit 2023-2024 - tutustu ja osallistu maksuttomiin verkkkotapahtumiin. Lue lisää verkkopalvelustamme

Kielten kandiohjelman opinnot avoimina yliopisto-opintoina

Kielten kandiohjelmassa on 24 opintosuuntaa.

Opinnoista 16 on kieliä, joissa opinnot aloitetaan alusta eli opiskelijalta ei edellytetä aikaisempaa kielitaitoa.

Seitsemässä opintosuunnassa aloittaminen edellyttää aikaisempaa kielitaitoa.

Lisäksi kielten kandiohjelmassa voi valita kielitieteiden opintosuunnan sekä uuden Asiantuntijuus monikielisissä yhteisöissä -opintosuunnan.

Kielten kandiohjelma tarjoaa opetusta myös useissa muissa kielissä, jotka eivät muodosta omaa opintosuuntaansa. Näitä ovat esimerkiksi baski, galego, hollanti, katalaani, turkki, ukraina ja muinaisen Lähi-idän kielet.

Kielten kandiohjelman yhteiset opinnot Voit opiskella sinulle sopivia kursseja yksittäin. Jos suoritat useampia kursseja, jokaiselle kurssille ilmoittaudutaan erikseen. Kandiohjelman yhteisten opintojen kokonaislaajuus on 35 op. Avoimina yliopisto-opintoina voit suorittaa niistä osan.
Valinnaiset opinnot (yhteiset opinnot) Kandiohjelman yhteisiin opintoihin käytetään näistä kursseista kolme. Ilmoittautuminen kurssi kerrallaan.

Antiikin kreikan opintosuunnan opiskelija perehtyy paitsi kreikan kieleen myös Kreikan kirjallisuuteen, antiikin kulttuuriin ja niiden jälkivaikutukseen.

Kreikan kielen opinnot voi aloittaa alkeista. Kielitaidon kehittyessä opiskelija oppii tulkitsemaan antiikin kirjoitettuja lähteitä ja tutkimaan niitä historian, kulttuurin ja kirjallisuuden näkökulmista.

Antiikin kreikka, perusopinnot 30op Antiikin kreikan opintosuunnan tarjonnassa yksittäisiä jaksoja. Antiikin kreikka, perusopinnot 30 op suorita kaikki alla olevan luettelon jaksot. Jos olet suorittanut jonkin Antiikin kulttuurin pakollisen osa-alueen osana muita opintoja tehdään tilalle jokin muu kohdan Antiikin maailma opintojaksoista.
Antiikin maailma 1 ja 2 kokonaisuudet Opintotarjonnassa yksittäisiä jaksoja. Antiikin maailma 1 (15 op) ja Antiikin maailma 2 (15 op) kokonaisuudet muodostuvat valitsemalla alla olevasta listasta 15 op opintoja per kokonaisuus.
Antiikin kreikka, valinnaiset aineopinnot Valinnaisten aineopintojen 30 op kokonaisuudesta tarjolla yksittäisä jaksoja.

Kielitieteiden opintosuunta yhdistää yleisen kielitieteen, kieliteknologian ja fonetiikan, jotka tutkivat kieltä yleisesti keskittymättä yhteen kieleen. Yleinen kielitiede kattaa kaikki kielentutkimuksen näkökulmat.

Kielitieteen opintotarjonta Opintotarjonnassa yksittäisiä opintojaksoja.

Latinan opintosuunnan opiskelija perehtyy paitsi latinan kieleen myös Rooman kirjallisuuteen, antiikin kulttuuriin ja niiden jälkivaikutukseen. Alussa opinnot keskittyvät antiikin latinaan ja sillä kirjoitettuun kirjallisuuteen, myöhemmin hän voi erikoistua myös keskiajan ja humanismin kulttuurihistoriaan. Latinan kielen opinnot voi aloittaa alkeista. Kielitaidon kehittyessä opiskelija oppii tulkitsemaan antiikin kirjoitettuja lähteitä ja tutkimaan niitä historian, kulttuurin ja kirjallisuuden näkökulmista. Opiskelija saavuttaa laajan asiantuntemuksen antiikin henkisestä ja aineellisesta kulttuurista sekä länsimaisesta kulttuuriperinnöstä.

Latinan perusteet 15 op Ilmoittautuminen jakso kerrallaan.
Latina valinnaisia aineopintoja Opintotarjonnassa yksittäisiä opintojaksoja.

Kiinnostaako muinaisen Lähi-idän historia? Nyt voit opiskella muinaisen Lähi-idän tutkimusta Helsingin yliopiston uudessa opintosuunnassa.

Muinaisen Lähi-idän tutkimus tutkii muinaisen Lähi-idän historiaa, kieliä ja kulttuureja (noin 3000 eaa. – 100 jaa.), joilla on paljon annettavaa myös nykyajan ihmiselle: länsimainen kulttuuri ja monet uskonnot pohjautuvat osaltaan muinaisen Lähi-idän keksintöihin ja kulttuureihin.

Helsingin yliopisto on ainoa paikka Suomessa jossa voi opiskella muinaisen Lähi-idän kieliä ja kulttuureja.

Koulutamme erikoistuneita asiantuntijoita, jotka osaavat analysoida ja tulkita alkukielillä kirjoitettuja lähteitä, esimerkiksi mesopotamialaisella nuolenpääkirjoituksella kirjoitettuja akkadin ja sumerinkielisiä tekstejä. Muinaisen Lähi-idän opinnot koostuvatkin sekä kieli-, kulttuuri-, että menetelmäopinnoista

Kieliopintojen lisäksi joka lukukaudella on tarjolla muinaisen Lähi-idän historiaan ja kulttuureihin liittyviä kursseja.

Muinaisen Lähi-idän kielet, perusopinnot Opintotarjonnassa yksittäisiä jaksoja perusopinto 30 op kokonaisuudesta. Valitsemalla kolme kurssia alla luetelluista voit suorittaa Muinaisen Lähi-idän kielet, opintokokonaisuus 15 op
Muinaisen Lähi-idän kielet, aineopintoja Opintotarjonnassa yksittäisiä jaksoja aineopintojen 40 op kokonaisuudesta.

Portugalin opintosuunnan valinnut opiskelija saa kattavan kuvan portugalin kielestä  ja kulttuurista. Perusopintojen painopiste on Portugalin portugalissa, maan historiassa ja kirjallisuudessa. Perusopintojen aikana panostetaan erityisesti hyvän suullisen ja kirjallisen peruskielitaidon saavuttamiseen sekä kommunikaatiotaitojen kehittämiseen.  Aineopinnoissa opiskelija perehtyy myös toiseen suureen portugalin varieteettiin eli Brasiliassa puhuttuun portugaliin sekä Brasilian kirjallisuuteen ja historiaan. Tavoitteena on lisäksi vankan kielitaidon saavuttaminen niin Portugalin kuin Brasilian portugalissa. Opiskelija tunnistaa kielen rakenteita ja osaa analysoida niitä. Opiskelijalla on monipuolinen ja yleissivistävä kuva molemmista maista, niiden kulttuurista ja yhteiskunnasta.

Portugalin opintosuunnassa ei vaadita aikaisempaa kielitaitoa, vaan opetus alkaa alkeista.

Tutustu myös Kielikeskuksen avoimina opintoina tarjottaviin kielikursseihin.

Portugali, perusopinnot 30 op (osia) Portugalin kielen opintosuunnan tarjonnassa osia perusopinnoista.
Portugali, aineopintoja Opintotarjonnassa osia aineopintojen 40 op laajuisesta opintokokonaisuudesta. Huomioi kurssien mahdolliset edeltävät opinnot.

Eteläslaavilaisia kieliä puhutaan useassa valtiossa Kaakkois-Euroopassa. Bosnia-Hertsegovinan, Kroatian, Montenegron ja Serbian valtakielten opinnoissa käytetään sekä latinalaista että kyrillistä kirjaimistoa. Alueen kielitilanteen vuoksi opinnoissa tutustutaan kielen ja murteen määrittelyyn ja kielten sisäiseen vaihteluun.

Eteläslaavin opintosuunnassa ei vaadita aikaisempaa kielitaitoa, vaan opetus alkaa alkeista. Uusia opiskelijoita otetaan vain joka toinen vuosi (parittomina vuosina). Kielen lisäksi opiskelija tutustuu eteläslaavilaiseen kirjallisuuteen ja muuhun kulttuuriin. Hän saa tietoa myös kaikista slaavilaisista kielistä.

Eteläslaavilaiset kielet, perusopinnot 30 op Opintotarjonnassa yksittäisiä jaksoja.
Eteläslaavilaiset kielet, aineopinnot 40 op Opintotarjonnassa yksittäisiä jaksoa.

Balttilaiset kielet latvia ja liettua kuuluvat indoeurooppalaiseen kieliperheeseen. Latviaa puhuu äidinkielenään noin 2 miljoonaa ihmistä. Se on Latvian ainoa virallinen kieli ja myös yksi EU:n virallisista kielistä.

Latvian opiskelun aloittaminen ei vaadi kielen aiempaa osaamista. Latvian opintosuunnan voi aloittaa alkeista joka toinen vuosi (parillisina vuosina). Kielen lisäksi opiskelija tutustuu latvialaiseen kirjallisuuteen ja muuhun kulttuuriin sekä saa tietoa toisesta balttilaisesta kielestä, liettuasta.

Latvia Opintotarjonnassa yksittäisiä opintojaksoja.

Liettuan kieli on yksi vanhakantaisimmista indoeurooppalaisista kielistä, lähellä latinaa ja sanskritia. Liettua on noin neljän miljoonan puhujan kieli ja yksi EU:n virallisista kielistä. 

Liettuan opintosuunnan kielen opiskelun aloittaminen ei vaadi kielen aiempaa osaamista. Sen voi aloittaa alkeista joka toinen vuosi (parittomina vuosina). Kielen lisäksi opiskelija tutustuu liettualaiseen kirjallisuuteen ja muuhun kulttuuriin sekä saa tietoa toisesta balttilaisesta kielestä, latviasta.

Liettua Opintotarjonnassa yksittäisiä opintojaksoja.

Puola on suuri, yli 45 miljoonan puhujan eurooppalainen kieli ja toiseksi suurin slaavilainen kieli. Puolalaisten yli tuhatvuotinen historia on tuottanut rikkaan kulttuurin – muun muassa neljä Nobelin kirjallisuuspalkinnon saajaa. Kolme kommunismin kaatumisen jälkeistä vuosikymmentä ovat merkinneet valtavia muutoksia Puolassa, joka on nyt dynaaminen ja monipuolinen moderni valtio Euroopan sydämessä.

Puolan opintosuunnassa ei vaadita aikaisempaa kielitaitoa, vaan opetus alkaa alkeista. Uusia opiskelijoita otetaan vain joka toinen vuosi (parillisina vuosina). Kielen lisäksi opiskelija tutustuu puolalaiseen kirjallisuuteen ja muuhun Puolan kulttuuriin sekä saa tietoa kaikista slaavilaisista kielistä.

Puola Ilmoittautuminen kurssi kerrallaan. Opintoja ei ala joka syksy. Lukuvuoden 2023-2024 molemmat kurssit ovat osa Puola, valinnaiset aineopinnot kokonaisuutta.

Tšekki on noin 10 miljoonan puhujan länsislaavilainen kieli ja yksi EU:n virallisista kielistä. Tšekin kielellä on pitkä, yli tuhatvuotinen historia sekä rikas ja monipuolinen kulttuuri.

Tšekin opintosuunnassa ei vaadita aikaisempaa kielitaitoa, vaan opetus alkaa alkeista. Uusia opiskelijoita otetaan vain joka toinen vuosi (parittomina vuosina). Kielen lisäksi opiskelija tutustuu tšekkiläiseen kirjallisuuteen ja muuhun Tšekin kulttuuriin sekä saa tietoa kaikista slaavilaisista kielistä.

Tšekki Ilmoittautuminen kurssi kerrallaan. Opintoja ei ala joka syksy.

Korean opintosuunta tarjoaa opiskelijoille hyvän korean kielen taidon sekä Korean kulttuurin tuntemusta. Keskeistä opinnoissa on hyvän käytännön kielitaidon saavuttaminen ja sen soveltaminen kulttuurikontekstiin. Opinnoissa tutustutaan nykypäivän kulttuuriin ja sosiaalisiin aspekteihin sekä kulttuuritraditioihin. Opinnoissa ei vaadita aikaisempaa kielitaitoa, vaan opetus alkaa alkeista.

Tutustu myös Kielikeskuksen opintotarjontaan kuuluviin korean kursseihin.

 

 

Korea Ilmoittautuminen kurssi kerrallaan. Korean opintosuunnassa ei vaadita aikaisempaa kielitaitoa, vaan opetus alkaa alkeista, mutta uusia opiskelijoita otetaan vain joka toinen vuosi (parillisina vuosina), seuraavan kerran vuonna 2024.

Kognitiotieteen opintokokonaisuuden (30 op) tavoitteena on antaa perustiedot ihmismielen ja ihmisaivojen toiminnasta.

Opinnot eivät edellytä esitietoja. Ne soveltuvat kaikille niille humanististen tieteiden, luonnontieteiden ja matematiikan, yhteiskunta- ja käyttäytymistieteiden, lääketieteen ja teknisten tieteiden sekä filosofian opiskelijoille, jotka ovat kiinnostuneet mielen, kielen, aivojen ja ajattelun peruskysymyksistä. Opintokokonaisuus toimii siltana ihmistieteiden ja luonnontieteiden välillä ja auttaa opiskelijaa rakentamaan monitieteistä ihmiskäsitystä. 

Opiskelijalle muodostuu uusimpaan tutkimustietoon perustuva kokonaiskuva mielen, kielen ja kognition monitieteisestä tutkimuksesta. Moduulin suoritettuaan opiskelija tuntee alan keskeiset peruskäsitteet, teoriat ja tutkimusmenetelmät ja osaa itsenäisesti ja kriittisesti syventää tietämystään.

Opintokokonaisuuden nimi vaihtuu syksyllä 2023. Aiemmalta nimeltään se oli Kommunikaatio ja kognitio.

 

Pakolliset kurssit (5 op) Valitse vähintään toinen seuraavista.
Valinnaiset opinnot Valitse 5-25 op
Valinnaiset opinnot Valitse 0-15 op

Asiantuntijuus monikielisissä yhteisöissä on uusi opintosuunta, jonka opiskelijoista valmistuu monipuolisia kielen ammattilaisia. Opintosuunnan keskeisenä teemana on monikielisyys sen vaihtelevissa muodoissa eri puolilla maailmaa ja kielen merkitys niin yksilöille kuin yhteisöille. Maantieteellisesti keskitymme Afrikkaan, Lähi-itään ja Etelä-Aasiaan, joita Intian valtameri on jo yhdistänyt vuosisatoja.  

Opintoihin kuuluu laajat kieliopinnot, joilla hankitaan joko hyvä kielitaito vähintään yhdestä kielestä tai perustiedot useammista kielistä. Opintosuunnassa opetetaan säännöllisesti arabiaa, hepreaa, hindiä ja urdua, somalia, swahilia ja turkkia. Kielikurssit alkavat pääsääntöisesti joka toinen vuosi. Lisäksi opintoihin sisältyy muun muassa kielialueen historiaa ja kulttuureita käsitteleviä kursseja.

Asiantuntijuus monikielisissä yhteisöissä, perusopinnot (30 op), osia Avoimen yliopiston opintotarjonnassa on opintokokonaisuuden yksittäisiä opintojaksoja.
Asiantuntijuus monikielisissä yhteisöissä, aineopinnot (30op), osia Avoimen yliopiston opintotarjonnassa on aineopintokokonaisuuden yksittäisiä opintojaksoja muiden opintosuuntien opiskelijoille.
Monikielinen asiantuntijuus 1 (15 op), osia Avoimen yliopiston opintotarjonnassa on opintokokonaisuuden yksittäisiä opintojaksoja.

Syksystä 2023 alkaen heprea kuuluu opintosuuntaan Asiantuntijuus monikielisissä yhteisöissä.

Heprea on yksi seemiläisistä nykykielistä, joka on läheistä sukua arabialle. Heprealla on poikkeuksellisen pitkä kirjallinen historia, ja se tunnetaan erityisesti juutalaisen kulttuuripiirin elinvoimaisena kielenä. Heprean opintosuunnassa opiskelija perehtyy syvällisesti sekä heprean kieleen että juutalaisten historiaan, uskontoon ja kulttuureihin.

Heprean opintojen aloittaminen ei vaadita aikaisempaa kielitaitoa, vaan opetus alkaa alkeista. Opintoja alkaa vain joka toinen vuosi (parillisina vuosina).

Heprea Heprean opintojen perus- ja jatkokursseja ei toteuteta joka vuosi.

Kieli on osa opintosuunnan Asiantuntijuus monikielisissä yhteisöissä opintoja.

Persian kieli kuuluu indoeurooppalaisiin kieliin, jota puhutaan Iranissa, Tadžikistanissa, Afganistanissa ja Bahrainissa. Kieltä puhuu enemmän kuin 110 miljoonaa ihmistä. Persian kieli on ollut joidenkin maailman kirjallisuuden merkittävimpien kirjailijoiden kieli.

Kielen opintojen aloittaminen ei vaadita aikaisempaa kielitaitoa, vaan opetus alkaa alkeista

Persia 1, opintokokonaisuus 15 op Ilmoittautuminen jakso kerrallaan.

Somalia puhutaan Somaliassa, Somalimaassa sekä naapurimaissa Djiboutissa, Etiopiassa ja Keniassa. Lisäksi tuhansia somalia puhuvia asuu diasporassa ympäri maailmaa. Somalin puhujia on jopa 20 miljoona. Suomessa somalin puhujia on noin 20 000.

Somalin opinnoissa opiskelija saavuttaa sujuvan peruskielitaidon, jolla selviää jokapäiväisissä kommunikaatiotilanteissa. Kieliopintojen lisäksi opintosuunnassa tutustutaan laajemmin Afrikan kielitilanteeseen, kulttuureihin ja kirjallisuuksiin. Somalin opinnot eivät edellytä aiempia somalin opintoja.

Kieli on osa opintosuunnan Asiantuntijuus monikielisissä yhteisöissä opintoja.

 

Somalia Ilmoittautuminen kurssi kerrallaan. Opintoja ei ala joka syksy.

Syksystä 2023 alkaen swahili kuuluu opintosuuntaan Asiantuntijuus monikielisissä yhteisöissä.

Swahili on koko itäisen Afrikan yleiskieli, jolla on kymmeniä miljoonia puhujia.

Swahilin opinnoissa opiskelija saavuttaa sujuvan peruskielitaidon, jolla selviää jokapäiväisissä kommunikaatiotilanteissa. Kieliopintojen lisäksi opintosuunnassa tutustutaan laajemmin Afrikan kielitilanteeseen, kulttuureihin ja kirjallisuuksiin.

Opintojen aloittaminen ei edellytä aiempia swahilin opintoja.

Swahili Ilmoittautuminen kurssi kerrallaan. Opintoja ei ala joka syksy.

Syksystä 2023 alkaen kieli kuuluu opintosuuntaan Asiantuntijuus monikielisissä yhteisöissä.

Turkki Turkki 1, opintokokonaisuus (15 op)

Syksystä 2023 alkaen hindi kuuluu opintosuuntaan Asiantuntijuus monikielisissä yhteisöissä.

Hindi on nyky-Intian puhutuin kieli. Vaikka hindiä puhuu äidinkielenään vain neljäsosa 1,3 miljardista intialaisesta, käyttävät muiden kielten puhujat sitä laajasti keskinäisessä viestinnässään Pohjois- ja Keski-Intiassa.

Hindin opintosuunnassa keskeisellä sijalla on suullisen ja kirjallisen kielitaidon opiskelu sekä hindin kielen rakenteiden analysointi. Koska kulttuurinen ja poliittinen konteksti muokkaa kieltä jatkuvasti, opiskelija perehtyy myös intialaiseen yhteiskuntaan, kulttuuriin ja kirjallisuuteen.  Hindin opintosuunta tekee läheistä yhteistyötä kulttuurien tutkimuksen kandiohjelman Aasian tutkimuksen opintosuunnan kanssa. Tämän takia opiskelijalla on erinomaiset mahdollisuudet kielellisten valmiuksiensa lisäksi kehittää myös Etelä-Aasiaan liittyvää kulttuurista asiantuntijuuttaan.

Humanistisen tiedekunnan kielten kandiohjelma on ainut paikka Suomessa, missä hindiä voi opiskella yliopistotasolla. Hindin opintosuunnassa ei vaadita aikaisempaa kielitaitoa, vaan opetus alkaa alkeista.

Hindin opintoja alkaa joka toinen vuosi. Seuraavan kerran 2025.

Hindi Ilmoittautuminen kurssi kerrallaan.

Syksystä 2023 alkaen arabia kuuluu opintosuuntaan Asiantuntijuus monikielisissä yhteisöissä.

Arabia on yksi maailman puhutuimpia kieliä. Äidinkielenään arabiaa puhuu useita satoja miljoonia ihmisiä pääosin Pohjois-Afrikassa ja Länsi-Aasiassa. Maahanmuuton myötä siitä on tullut tärkeä kieli Euroopassakin. Samalla arabia on islamin kieli, jota muslimit opiskelevat kaikkialla maailmassa. Arabia on ikivanha kulttuurikieli, jonka kautta avautuu laaja kirjallisuus keskiajalta nykyisyyteen. Arabian osaaminen on tänään huomattava etu niille, jotka ovat kiinnostuneita esimerkiksi kansainvälisistä työtehtävistä, kääntämisestä tai työskentelystä maahanmuuttajien parissa. Arabian opintosuunnassa opiskelija perehtyy sekä arabian kirjakieleen että kielen puhuttuihin muotoihin. Opinnoissa tutustutaan myös islamiin ja arabialaiseen kulttuuriin.

Opintosuunta toimii läheisessä yhteistyössä Lähi-idän ja islamin tutkimuksen opintosuuntien kanssa kulttuurien tutkimuksen kandiohjelmassa. Avoimen yliopisto-opetuksen kulttuurien tutkimuksen opintotarjonnan löydät Kultuurien tutkimuksen sivulta.

Arabian opintosuunnassa ei vaadita aikaisempaa kielitaitoa, vaan opetus alkaa alkeista, mutta uusia opiskelijoita otetaan vain joka toinen vuosi (parittomina vuosina).

Arabian opintoja myös kielten maisteriohjelman Kieli ja identiteetti globaaleissa yhteisöissä -opintosuunnan opintoina.

Tutustu myös Kielikeskuksen avoimina opintoina tarjottaviin kielikursseihin.

Arabia Ilmoittautuminen kurssi kerrallaan.
Kielten kandiohjelman muut kielet

Kielten kandiohjelma tarjoaa myös opetusta useissa kielissä, jotka eivät muodosta omaa opintosuuntaansa. Näitä ovat esimerkiksi baski, galego, hollanti, katalaani, turkki, ukraina ja muinaisen Lähi-idän kielet.

Opintokokonaisuuden tavoitteena on saavuttaa hyvä baskin kielen taito sekä tutustua kielen kontekstiin (kulttuuriin sekä sosiolingvistiseen tilanteeseen).

Baski perusopinnot 30 op Ilmoittautuminen jakso kerrallaan.

Opintokokonaisuuden tavoitteena on saavuttaa hyvä galegon kielen taito sekä tutustua kielen kontekstiin (Galician historiaan, kulttuuriin ja kirjallisuuteen, galegon kielihistoriaan ja Galician sosiolingvistiseen tilanteeseen).

Galego perusopinnot, osia Opintotarjonnassa yksittäisiä opintojaksoja.

Opintokokonaisuuden Katalaani perusopinnot 30 op suoritettuaan opiskelijalla on B2-tasoinen katalaanin kielen taito ja hän tuntee Katalonian kirjallisuutta, taidetta, historiaa ja sosiolingvistiikkaa.

Opintokokonaisuus sisältää kolme kielitaito-osan kurssit sekä kolme kieli ja kulttuuri -osan opinnoista.

Katalaani, kielitaito-osio Ilmoittautuminen kurssi kerrallaan. Valitse kaikki kielitaito-osan kurssit.
Katalaani, kieli ja kulttuuri-osio Ilmoittautuminen kurssi kerrallaan. Valitse 15 op kieli ja kulttuuri -osan kursseista

Hollannin kieli ja kulttuuri I, opintokokonaisuus 15 op

Opintotarjonnassa osia kokonaisuudesta.

Hollanti Ilmoittautuminen kurssi kerrallaan.

Opintokokonaisuudet

Romania 1 (15 op) Seuraavista opintojaksoista valitaan kolme:

 • KIK-RO111 Romanian kieli 1 (5 op)
 • KIK-RO112 Romanian kieli 2 (5 op)
 • KIK-RO113 Romanian kieli 3 (5 op)
 • KIK-RO114 Romanian kielentutkimus (5 op)
 • KIK-RO115 Romanian kirjallisuus ja kulttuuri (5 op)
 • KIK-RO116 Romanian historia ja yhteiskunta (5 op)

Romania 2 (30 op) Seuraavista opintojaksoista valitaan kaikki:

 • KIK-RO111 Romanian kieli 1 (5 op)
 • KIK-RO112 Romanian kieli 2 (5 op)
 • KIK-RO113 Romanian kieli 3 (5 op)
 • KIK-RO114 Romanian kielentutkimus (5 op)
 • KIK-RO115 Romanian kirjallisuus ja kulttuuri (5 op)
 • KIK-RO116 Romanian historia ja yhteiskunta (5 op)
Romania Ilmoittautuminen kurssi kerrallaan.

Tutustu muinaisen Lähi-idän kielten mm. Akkadin tarjontaan Muinaiset Lähi-idän kielet opintosuunnan tiedoista.

Opintotarjotan vaihtelee vuosittan ja opetus toteutetaan pääosin yhdessä tutkinto-opetuksen kurssien kanssa.

Kielten kandiohjelman aiempaa kielitaitoa edellyttävät opinnot

Kielten kandiohjelmassa on seitsemässä opintosuunnassa aloittaminen edellyttää aikaisempaa kielitaitoa.

Näistä neljästä on opintoja myös avoimina yliopisto-opintoina.

Englannin opintosuunta tarjoaa opiskelijalle monipuolista ja syvällistä tietoa ja osaamista englannin kielen ja kulttuurin alalta. Opiskelijoiden hyvä kielitaito paranee opintojen edetessä edelleen. Opinnoissa perehdytään kielen rakenteeseen ja variaatioon sekä kirjallisuuteen ja kulttuuriin. Tutkimme kielen kehitystä sen varhaisvaiheista aina nykypäivään ja englannin asemaan maailmankielenä.

 

Tutustu myös Kielikeskuksen avoimina opintoina tarjottaviin kielikursseihin.

 

Englannin perusopinnot, 30 op, lv. 2023-24 Helsingin Seudun Kesäyliopiston tarjonnassa

Ilmoittautuminen: Opintoihin ilmoittaudutaan alkukuulustelun kautta. 

Lisätiedot lukuvuoden 2023-2024 opinnoista sekä alkukuulustelusta opiston sivuilta.

Englanti, perusopinnot 30 op Perusopintojen jälkeen opiskelijalla on perustaidot kirjaston ja oman alan hakuteosten (kuten sanakirjat, kieliopit) käytössä ja tiedon hankinnassa. Hän osaa selvittää niiden avulla alaan liittyviä ongelmia ja tuottaa selkeitä ja perusteltuja kirjallisia ja suullisia esityksiä. Yhteistyö- ja opiskelutaidot vakiintuvat erilaisten opetusmenetelmien ansiosta.

Venäjä vieraana kielenä -opintosuunta tarjoaa opiskelijoille kattavan kokonaiskuvan venäjän kielestä, kirjallisuudesta ja kulttuurista. Perus- ja aineopinnot painottuvat kursseihin, jotka edistävät suullisen ja kirjallisen kielitaidon kehittymistä ja perehdyttävät venäjän kielen rakenteeseen, kehitykseen ja tutkimukseen. Keskeisellä sijalla ovat myös kurssit, joilla tutustutaan venäläiseen kirjallisuuteen ja kulttuuriin ja niiden tutkimuksessa sovellettaviin käsitteisiin ja menetelmiin.

Tutustu myös Kielikeskuksen avoimina opintoina tarjottaviin kielikursseihin.

Somalia Ilmoittautuminen kurssi kerrallaan.Tarjonnassa yksittäisiä jaksoja.

Kandiohjelmassa italian opiskelija perehtyy niihin tapoihin, joilla italian kieltä voidaan tutkia, ja samalla hän saa yleiskäsityksen Italian kirjallisuudesta ja kulttuurista. Opintojen lähtökohtana on analyyttinen kielitaito, jota vahvistetaan opintojen eri vaiheissa. Keskeinen osa on italian kielen erilaisilla käyttöyhteyksillä ja niiden vaikutuksella varieteettien valintaan. Vaikka opintojen keskiössä on nykykieli ja 1900-luvun kirjallisuus, opintoihin sisältyy myös johdatus kielen aiempiin kehitysvaiheisiin ja Italian kirjallisuuden klassikoihin.

Opiskelijan edeltävä italian kielen taso on vähitään B1.

Tutustu myös Kielikeskuksen avoimina opintoina tarjottaviin kielikursseihin.

Italia, perusopinnot 30 op (osia) Opintotarjonnassa yksittäisiä opintojaksoja.
Italia, valinnaiset aineopinnot 30 op (osia) Opintotarjonnassa yksittäisiä opintojaksoja aineopinnoista muiden opintosuuntien opiskelijoille.

Ranskan kielen käyttäjiä on maailmassa yli 200 miljoonaa, ja ranska kuuluu maailman tärkeimpien kielten joukkoon. Ranska on virallinen kieli lukuisissa kansainvälisissä organisaatioissa ja lähes 30 valtiossa. Ranskan kielen opintosuunnan opiskelija perehtyy ranskankieliseen kulttuuriin, yhteiskuntaan ja kirjallisuuteen, Ranskan historiaan ja ranskalaiseen kielitieteeseen.

Tutustu myös Kielikeskuksen avoimina opintoina tarjottaviin ranskan alkeis- ja jatkokursseihin.

 

Kielten maisteriohjelman opinnot avoimina yliopisto-opintoina

Helsingin yliopiston humanistisen tiedekunnan tarjoama kielten maisteriohjelma on kielivalikoimaltaan laajin maisteriohjelma Suomessa. Se valmistaa kielen osaajia yli 20 Euroopan, Aasian, Afrikan ja Lähi-idän kielestä. Kielten maisteriohjelma sisältää kymmenen opintosuuntaa.

Osasta ohjelman opintosuunnista on tarjolla opintoja myös avoimina yliopisto-opintoina.

Opintotarjonnassa yksittäisiä jaksoja. Huomioi mahdolliset edeltävät opinnot, tiedon niistä näet kurssisivulta.

 

Useisiin kursseihin on edeltävien opintojen vaatimus.

Antiikin kielet ja kirjallisuus Antiikin kielet ja kirjallisuus kattaa niin Kreikan kielen ja kirjallisuuden kuin latinan kielen ja Rooman kirjallisuuden. Avoimina yliopisto-opintoina opintotarjonnassa yksittäisiä jaksoja. Opintoihin ilmoittaudutaan kurssi kerrallaan. Joihinkin kursseihin voi liittyä esitietovaatimuksia. Tarkemmat tiedot löydät kurssin sivulta.
Italialainen filologia Filologia on tiede, joka tutkii lähtökohtaisesti tekstejä. Nämä voivat voi olla vanhoja tai uusia, kirjallisia tai suullisia, kaunokirjallisia tai asiatekstejä. Italialaisen filologian maisteriopintoihin kuuluvia opintoja tarjotaan avoimina yliopisto-opintoina yksittäisiä jaksoja. Opintoihin ilmoittaudutaan kurssi kerrallaan. Joihinkin kursseihin voi liittyä esitietovaatimuksia. Tarkemmat tiedot löydät kurssin sivulta.
Kieli ja identiteetti globaaleissa yhteisöissä Avoimina yliopisto-opintoina opintotarjonnassa yksittäisiä jaksoja. Opintoihin ilmoittaudutaan kurssi kerrallaan. Erikoistumisopinnot opinnoista osia ja Arabia 3 opintokokonaisuus 15 op. Joihinkin kursseihin voi liittyä esitietovaatimuksia. Tarkemmat tiedot löydät kurssin sivulta.
Arabia 3 opintokokonaisuus 15 op. Opinkokokonaisuuden suoritettuaan opiskelijalla on taito lukea erityyppisiä autenttisia tekstejä. Hän tunnistaa erilaisia kirjallisia tyylilajeja ja osaa nimetä ja analysoida klassisen ja modernin kielen erityispiirteitä. Kokonaisuuden suoritettuaan opiskelija osaa hankkia ja käyttää käsiteltävien aihepiirien kannalta soveltuvaa tietoa, käsitteitä ja sanastoa. Hän ymmärtää ja osaa analysoida kääntämisen kulttuurisidonnaisuutta. Suullisen tuottamisen osalta opiskelija oppi ymmärtämään arabian eri muotojen ja rekisterien käyttämisen periaatteet. Hän osaa keskustella suullisesti kirjakielellä, formaalilla puhekielellä ja/tai jollakin arabian puhekielellä/murteella. Opiskelija osaa keskustella ja väitellä myös yhteiskunnallisista ja poliittisista aiheista Edeltävät opinnot: Arabian perus- ja aineopinnot.
Saksan kieli ja saksankielisten maiden kulttuuri Opintosuunnan opiskelija perehtyy saksan kieleen, saksankielisten maiden kirjallisuuteen ja kulttuuriin sekä näiden tutkimukseen. Opinnoissa tarkastellaan myös saksan kielen ja kulttuurin historiallista kehitystä. Avoimina yliopisto-opintoina opintotarjonnassa yksittäisiä jaksoja. Opintoihin ilmoittaudutaan kurssi kerrallaan. Opintojen aloittaminen edellyttää kielten kandiohjelman saksan opintosuunnan perus- ja aineopintojen tai vastaavan koulutuksen suoritusta.Tarkemmat tiedot löydät kurssin sivulta.
Kielten maisteriohjelman opinnot Opintoihin ilmoittaudutaan kurssi kerrallaan. Joihinkin kursseihin voi liittyä esitietovaatimuksia. Tarkemmat tiedot löydät kurssin sivulta.
Etsitkö muita kieliopintoja?

Avoimessa yliopistossa voit opiskella myös muun muassa tutkintoon kuuluvia kieli- ja viestintäopintoja, suomen kieltä sekä Helsingin yliopiston kielikeskuksen avoimia kielten kursseja. Myös monien muiden koulutusohjelmien tarjonnassa on kieleen ja kulttuuriin liittyviä opintoja. 

Ohjeita opiskeluun ja opintoneuvonta

Löydät opiskeluun liittyvää tärkeää tietoa Opiskelijan ohjeista.

Uudelle opiskelijalle: Tutustu opiskelun muistilistaan, josta löydät kootusti opiskelun eri vaiheisiin liittyvät käytännöt ja ohjeet. 

Mikäli et löydä kysymykseesi vastausta, ota yhteyttä!

Olet tervetullut osallistumaan myös kaikille avoimiin ja maksuttomiin Opiskelutaito-webinaareihin! Webinaarit on toteutettu usean korkeakoulun yhteistyönä.

Tutkinto-opiskelijaksi?

Tutustu koulutusohjelmiin ja opiskelijaksi hakemiseen

Ennen syksyä 2023 järjestetyt opinnot

Katso ennen syksyä 2023 järjestetyt opinnot opintotarjonnan hausta.

Ovet auki avoimeen! Avoimen yliopiston infotilaisuus verkossa 31.8.2023

Tilaisuudessa kuulet avoimen yliopiston opintotarjonnasta, opiskelusta avoimessa yliopistossa sekä aikuiskoulutustuesta. Varaamme aikaa myös kysymyksille. Tervetuloa!