Avoin yliopisto: Kielten opinnot

Osa kielten kandi- ja maisteriohjelman opinnoista tarjotaan avoimina yliopisto-opintoina kaikille aiheesta kiinnostuneille.

Kielten kandi- ja maisteriohjelman opinnoissa opit ymmärtämään, miten kieli toimii kulttuurissa, yhteiskunnassa ja kulttuurien välisessä viestinnässä. Saat perustiedot kielen rakenteesta tai laajennat ja syvennät jo aikaisempia tietojasi. Opit soveltamaan oppimaasi tietoa käytännössä ja parannat näin suullista ja kirjallista kielitaitoasi.

Tutustut myös kielialueen kulttuuritaustaan ja kirjallisuuteen sekä maantieteellisen sijainnin aiheuttamaan kielelliseen vaihteluun sekä perehdyt erilaisiin tapoihin tutkia kieltä.

Tältä sivulta löydät ensin kielten koulutusohjelman kanditason yhteiset opinnot ja opintosuunnat ja sivun alalaidasta maisteritason opinnot. Myös joistakin opintosuunnista tarjotaan maisteritason kursseja. Ne löydät ko. opintosuunnan sivulta.

Kielten kandiohjelmassa on 24 opintosuuntaa. Opintoja on lisäksi kielistä, jotka eivät muodosta omaa opintosuuntaansa. Valtaosasta näistä on opetusta myös avoimina yliopisto-opintoina.

Verkkosivua päivitetään parhaillaan. 

Kielten kandiohjelman opinnot avoimina yliopisto-opintoina

Kielten kandiohjelmassa on 24 opintosuuntaa.

Opinnoista 16 on kieliä, joissa opinnot aloitetaan alusta eli opiskelijalta ei edellytetä aikaisempaa kielitaitoa.

Seitsemässä opintosuunnassa aloittaminen edellyttää aikaisempaa kielitaitoa.

Lisäksi kielten kandiohjelmassa voi valita Kielitieteiden opintosuunnan sekä uuden Asiantuntijuus monikielisissä yhteisöissä -opintosuunnan.

Kielten kandiohjelma tarjoaa opetusta myös useissa muissa kielissä, jotka eivät muodosta omaa opintosuuntaansa. Näitä ovat esimerkiksi baski, galego, hollanti, katalaani, turkki, ukraina ja muinaisen Lähi-idän kielet.

Voit opiskella sinulle sopivia kursseja yksittäin. Jos suoritat useampia kursseja, jokaiselle kurssille ilmoittaudutaan erikseen.

Kandiohjelman yhteisten opintojen kokonaislaajuus on 35 op. Avoimina yliopisto-opintoina voit suorittaa niistä osan.

Kielten kandiohjelman yhteiset opinnot Valitse molemmat jaksot. Ilmoittautuminen kurssi kerrallaan.
Valinnaiset opinnot (yhteiset opinnot) Kandiohjelman yhteisiin opintoihin käytetään näistä kursseista kolme. Ilmoittautuminen kurssi kerrallaan.

Antiikin kreikan opintosuunnan opiskelija perehtyy paitsi kreikan kieleen myös Kreikan kirjallisuuteen, antiikin kulttuuriin ja niiden jälkivaikutukseen.

Kreikan kielen opinnot voi aloittaa alkeista. Kielitaidon kehittyessä opiskelija oppii tulkitsemaan antiikin kirjoitettuja lähteitä ja tutkimaan niitä historian, kulttuurin ja kirjallisuuden näkökulmista.

Antiikin kreikka, perusopinnot 30op Antiikin kreikan opintosuunnan tarjonnassa yksittäisiä jaksoja. Antiikin kreikka, perusopinnot 30 op suorita kaikki alla olevan luettelon jaksot. Jos olet suorittanut jonkin Antiikin kulttuurin pakollisen osa-alueen osana muita opintoja tehdään tilalle jokin muu kohdan Antiikin maailma opintojaksoista.
Antiikin maailma 1 ja 2 kokonaisuudet Opintotarjonnassa yksittäisiä jaksoja. Antiikin maailma 1 (15 op) ja Antiikin maailma 2 (15 op) kokonaisuudet muodostuvat valitsemalla alla olevasta listasta 15 op opintoja per kokonaisuus.
Antiikin kreikka, valinnaiset aineopinnot Valinnaisten aineopintojen 30 op kokonaisuudesta tarjolla yksittäisä jaksoja.

Kielitieteiden opintosuunta yhdistää yleisen kielitieteen, kieliteknologian ja fonetiikan, jotka tutkivat kieltä yleisesti keskittymättä yhteen kieleen. 

Lue tarkemmin kieliteteiden opintotarjonnastamme Kielitieteen opintojen sivulta.

Latinan opintosuunnan opiskelija perehtyy paitsi latinan kieleen myös Rooman kirjallisuuteen, antiikin kulttuuriin ja niiden jälkivaikutukseen. Alussa opinnot keskittyvät antiikin latinaan ja sillä kirjoitettuun kirjallisuuteen, myöhemmin hän voi erikoistua myös keskiajan ja humanismin kulttuurihistoriaan. Latinan kielen opinnot voi aloittaa alkeista. Kielitaidon kehittyessä opiskelija oppii tulkitsemaan antiikin kirjoitettuja lähteitä ja tutkimaan niitä historian, kulttuurin ja kirjallisuuden näkökulmista. Opiskelija saavuttaa laajan asiantuntemuksen antiikin henkisestä ja aineellisesta kulttuurista sekä länsimaisesta kulttuuriperinnöstä.

Lue tarkemmin latinan opintotarjonnasta Latinan opintojemme sivulta

Kiinnostaako muinaisen Lähi-idän historia? 

Muinaisen Lähi-idän tutkimus tutkii muinaisen Lähi-idän historiaa, kieliä ja kulttuureja (noin 3000 eaa. – 100 jaa.), joilla on paljon annettavaa myös nykyajan ihmiselle: länsimainen kulttuuri ja monet uskonnot pohjautuvat osaltaan muinaisen Lähi-idän keksintöihin ja kulttuureihin.

Helsingin yliopisto on ainoa paikka Suomessa jossa voi opiskella muinaisen Lähi-idän kieliä ja kulttuureja.

Koulutamme erikoistuneita asiantuntijoita, jotka osaavat analysoida ja tulkita alkukielillä kirjoitettuja lähteitä, esimerkiksi mesopotamialaisella nuolenpääkirjoituksella kirjoitettuja akkadin ja sumerinkielisiä tekstejä. Muinaisen Lähi-idän opinnot koostuvatkin sekä kieli-, kulttuuri-, että menetelmäopinnoista

Kieliopintojen lisäksi joka lukukaudella on tarjolla muinaisen Lähi-idän historiaan ja kulttuureihin liittyviä kursseja.

Lue tarkemmin opintotarjonnasta Muinaisen Lähi-idän kielet sivulta.

 

Portugalin opintosuunnan valinnut opiskelija saa kattavan kuvan portugalin kielestä  ja kulttuurista. Perusopintojen painopiste on Portugalin portugalissa, maan historiassa ja kirjallisuudessa. Perusopintojen aikana panostetaan erityisesti hyvän suullisen ja kirjallisen peruskielitaidon saavuttamiseen sekä kommunikaatiotaitojen kehittämiseen.  Aineopinnoissa opiskelija perehtyy myös toiseen suureen portugalin varieteettiin eli Brasiliassa puhuttuun portugaliin sekä Brasilian kirjallisuuteen ja historiaan. Tavoitteena on lisäksi vankan kielitaidon saavuttaminen niin Portugalin kuin Brasilian portugalissa. Opiskelija tunnistaa kielen rakenteita ja osaa analysoida niitä. Opiskelijalla on monipuolinen ja yleissivistävä kuva molemmista maista, niiden kulttuurista ja yhteiskunnasta.

Portugalin opintosuunnassa ei vaadita aikaisempaa kielitaitoa, vaan opetus alkaa alkeista.

Lue tarkemmin opintotarjonnasta Portugalin opintojemme sivulta

Eteläslaavilaisia kieliä puhutaan useassa valtiossa Kaakkois-Euroopassa. Bosnia-Hertsegovinan, Kroatian, Montenegron ja Serbian valtakielten opinnoissa käytetään sekä latinalaista että kyrillistä kirjaimistoa. Alueen kielitilanteen vuoksi opinnoissa tutustutaan kielen ja murteen määrittelyyn ja kielten sisäiseen vaihteluun.

Eteläslaavin opintosuunnassa ei vaadita aikaisempaa kielitaitoa, vaan opetus alkaa alkeista. Uusia opiskelijoita otetaan vain joka toinen vuosi (parittomina vuosina). Kielen lisäksi opiskelija tutustuu eteläslaavilaiseen kirjallisuuteen ja muuhun kulttuuriin. Hän saa tietoa myös kaikista slaavilaisista kielistä.

Lue tarkemmin opintotarjonnasta Eteläslaavilaisten kielten opintojen sivulta.

Balttilaiset kielet latvia ja liettua kuuluvat indoeurooppalaiseen kieliperheeseen. Latviaa puhuu äidinkielenään noin 2 miljoonaa ihmistä. Se on Latvian ainoa virallinen kieli ja myös yksi EU:n virallisista kielistä.

Latvian opiskelun aloittaminen ei vaadi kielen aiempaa osaamista. Latvian opintosuunnan voi aloittaa alkeista joka toinen vuosi (parillisina vuosina). Kielen lisäksi opiskelija tutustuu latvialaiseen kirjallisuuteen ja muuhun kulttuuriin sekä saa tietoa toisesta balttilaisesta kielestä, liettuasta.

Lue tarkemmin opintotarjonnasta Latvian opintojemme sivulta

Liettuan kieli on yksi vanhakantaisimmista indoeurooppalaisista kielistä, lähellä latinaa ja sanskritia. Liettua on noin neljän miljoonan puhujan kieli ja yksi EU:n virallisista kielistä. 

Liettuan opintosuunnan kielen opiskelun aloittaminen ei vaadi kielen aiempaa osaamista. Sen voi aloittaa alkeista joka toinen vuosi (parittomina vuosina). Kielen lisäksi opiskelija tutustuu liettualaiseen kirjallisuuteen ja muuhun kulttuuriin sekä saa tietoa toisesta balttilaisesta kielestä, latviasta.

Lue tarkemmin opintotarjonnasta Liettuan opintojen sivulta.

Puola on suuri, yli 45 miljoonan puhujan eurooppalainen kieli ja toiseksi suurin slaavilainen kieli. Puolalaisten yli tuhatvuotinen historia on tuottanut rikkaan kulttuurin – muun muassa neljä Nobelin kirjallisuuspalkinnon saajaa. Kolme kommunismin kaatumisen jälkeistä vuosikymmentä ovat merkinneet valtavia muutoksia Puolassa, joka on nyt dynaaminen ja monipuolinen moderni valtio Euroopan sydämessä.

Puolan opintosuunnassa ei vaadita aikaisempaa kielitaitoa, vaan opetus alkaa alkeista. Uusia opiskelijoita otetaan vain joka toinen vuosi (parillisina vuosina). Kielen lisäksi opiskelija tutustuu puolalaiseen kirjallisuuteen ja muuhun Puolan kulttuuriin sekä saa tietoa kaikista slaavilaisista kielistä.

Lue tarkemmin opintotarjonnasta Puolan opintojen sivulta.

Tšekki on noin 10 miljoonan puhujan länsislaavilainen kieli ja yksi EU:n virallisista kielistä. Tšekin kielellä on pitkä, yli tuhatvuotinen historia sekä rikas ja monipuolinen kulttuuri.

Tšekin opintosuunnassa ei vaadita aikaisempaa kielitaitoa, vaan opetus alkaa alkeista. Uusia opiskelijoita otetaan vain joka toinen vuosi (parittomina vuosina). Kielen lisäksi opiskelija tutustuu tšekkiläiseen kirjallisuuteen ja muuhun Tšekin kulttuuriin sekä saa tietoa kaikista slaavilaisista kielistä.

Tšekki Ilmoittautuminen kurssi kerrallaan. Opintoja ei ala joka syksy.

Korean opintosuunta tarjoaa opiskelijoille hyvän korean kielen taidon sekä Korean kulttuurin tuntemusta. Keskeistä opinnoissa on hyvän käytännön kielitaidon saavuttaminen ja sen soveltaminen kulttuurikontekstiin. Opinnoissa tutustutaan nykypäivän kulttuuriin ja sosiaalisiin aspekteihin sekä kulttuuritraditioihin. Opinnoissa ei vaadita aikaisempaa kielitaitoa, vaan opetus alkaa alkeista.

Lue tarkemmin kielten kandiohjelman Korean opintotarjonnasta.

Tutustu myös Kielikeskuksen opintotarjontaan kuuluviin korean kursseihin.

 

 

Kognitiotieteen opintokokonaisuuden (30 op) tavoitteena on antaa perustiedot ihmismielen ja ihmisaivojen toiminnasta.

Opinnot eivät edellytä esitietoja. Ne soveltuvat kaikille niille humanististen tieteiden, luonnontieteiden ja matematiikan, yhteiskunta- ja käyttäytymistieteiden, lääketieteen ja teknisten tieteiden sekä filosofian opiskelijoille, jotka ovat kiinnostuneet mielen, kielen, aivojen ja ajattelun peruskysymyksistä. Opintokokonaisuus toimii siltana ihmistieteiden ja luonnontieteiden välillä ja auttaa opiskelijaa rakentamaan monitieteistä ihmiskäsitystä. 

Opiskelijalle muodostuu uusimpaan tutkimustietoon perustuva kokonaiskuva mielen, kielen ja kognition monitieteisestä tutkimuksesta. Moduulin suoritettuaan opiskelija tuntee alan keskeiset peruskäsitteet, teoriat ja tutkimusmenetelmät ja osaa itsenäisesti ja kriittisesti syventää tietämystään.

Opintokokonaisuuden nimi vaihtuu syksyllä 2023. Aiemmalta nimeltään se oli Kommunikaatio ja kognitio.

 

Pakolliset kurssit (5 op) Valitse vähintään toinen seuraavista.
Valinnaiset opinnot Valitse 5-25 op
Valinnaiset opinnot Valitse 0-15 op

Asiantuntijuus monikielisissä yhteisöissä on uusi opintosuunta, jonka opiskelijoista valmistuu monipuolisia kielen ammattilaisia. Opintosuunnan keskeisenä teemana on monikielisyys sen vaihtelevissa muodoissa eri puolilla maailmaa ja kielen merkitys niin yksilöille kuin yhteisöille. Maantieteellisesti keskitymme Afrikkaan, Lähi-itään ja Etelä-Aasiaan, joita Intian valtameri on jo yhdistänyt vuosisatoja.  

Opintoihin kuuluu laajat kieliopinnot, joilla hankitaan joko hyvä kielitaito vähintään yhdestä kielestä tai perustiedot useammista kielistä. Opintosuunnassa opetetaan säännöllisesti arabiaa, hepreaa, hindiä ja urdua, somalia, swahilia ja turkkia. Kielikurssit alkavat pääsääntöisesti joka toinen vuosi. Lisäksi opintoihin sisältyy muun muassa kielialueen historiaa ja kulttuureita käsitteleviä kursseja.

Lue tarkemmin opintotarjonnasta Asiantuntijuus monikielisissä yhteisöissä opintojen sivulta.

Syksystä 2023 alkaen heprea kuuluu opintosuuntaan Asiantuntijuus monikielisissä yhteisöissä.

Heprea on yksi seemiläisistä nykykielistä, joka on läheistä sukua arabialle. Heprealla on poikkeuksellisen pitkä kirjallinen historia, ja se tunnetaan erityisesti juutalaisen kulttuuripiirin elinvoimaisena kielenä. Heprean opintosuunnassa opiskelija perehtyy syvällisesti sekä heprean kieleen että juutalaisten historiaan, uskontoon ja kulttuureihin.

Heprean opintojen aloittaminen ei vaadita aikaisempaa kielitaitoa, vaan opetus alkaa alkeista. Opintoja alkaa vain joka toinen vuosi (parillisina vuosina).

Lue tarkemmin opintotarjonnasta Heprean opintojemme sivulta

Kieli on osa opintosuunnan Asiantuntijuus monikielisissä yhteisöissä opintoja.

Persian kieli kuuluu indoeurooppalaisiin kieliin, jota puhutaan Iranissa, Tadžikistanissa, Afganistanissa ja Bahrainissa. Kieltä puhuu enemmän kuin 110 miljoonaa ihmistä. Persian kieli on ollut joidenkin maailman kirjallisuuden merkittävimpien kirjailijoiden kieli.

Kielen opintojen aloittaminen ei vaadita aikaisempaa kielitaitoa, vaan opetus alkaa alkeista

Lue tarkemmin opintotarjonnasta Persian opintojemme sivulta

Somalia puhutaan Somaliassa, Somalimaassa sekä naapurimaissa Djiboutissa, Etiopiassa ja Keniassa. Lisäksi tuhansia somalia puhuvia asuu diasporassa ympäri maailmaa. Somalin puhujia on jopa 20 miljoona. Suomessa somalin puhujia on noin 20 000.

Somalin opinnoissa opiskelija saavuttaa sujuvan peruskielitaidon, jolla selviää jokapäiväisissä kommunikaatiotilanteissa. Kieliopintojen lisäksi opintosuunnassa tutustutaan laajemmin Afrikan kielitilanteeseen, kulttuureihin ja kirjallisuuksiin. Somalin opinnot eivät edellytä aiempia somalin opintoja. Kielen opintojen aloittaminen ei vaadita aikaisempaa kielitaitoa, vaan opetus alkaa alkeista.

Kieli on osa opintosuunnan Asiantuntijuus monikielisissä yhteisöissä opintoja.

 

Lue tarkemmin opintotarjonnasta Somalin opintojemme sivulta

 

Syksystä 2023 alkaen swahili kuuluu opintosuuntaan Asiantuntijuus monikielisissä yhteisöissä.

Swahili on koko itäisen Afrikan yleiskieli, jolla on kymmeniä miljoonia puhujia.

Swahilin opinnoissa opiskelija saavuttaa sujuvan peruskielitaidon, jolla selviää jokapäiväisissä kommunikaatiotilanteissa. Kieliopintojen lisäksi opintosuunnassa tutustutaan laajemmin Afrikan kielitilanteeseen, kulttuureihin ja kirjallisuuksiin.

Opintojen aloittaminen ei edellytä aiempia swahilin opintoja.

Kieli on osa opintosuunnan Asiantuntijuus monikielisissä yhteisöissä opintoja.

Lue tarkemmin opintotarjonnasta Swahin opintojemme sivulta

Syksystä 2023 alkaen kieli kuuluu opintosuuntaan Asiantuntijuus monikielisissä yhteisöissä.

 

Lue tarkemmin opintotarjonnasta Turkin opintojen sivulta.

Syksystä 2023 alkaen hindi kuuluu opintosuuntaan Asiantuntijuus monikielisissä yhteisöissä.

Hindi on nyky-Intian puhutuin kieli. Vaikka hindiä puhuu äidinkielenään vain neljäsosa 1,3 miljardista intialaisesta, käyttävät muiden kielten puhujat sitä laajasti keskinäisessä viestinnässään Pohjois- ja Keski-Intiassa.

Hindin opintosuunnassa keskeisellä sijalla on suullisen ja kirjallisen kielitaidon opiskelu sekä hindin kielen rakenteiden analysointi. Koska kulttuurinen ja poliittinen konteksti muokkaa kieltä jatkuvasti, opiskelija perehtyy myös intialaiseen yhteiskuntaan, kulttuuriin ja kirjallisuuteen.  Hindin opintosuunta tekee läheistä yhteistyötä kulttuurien tutkimuksen kandiohjelman Aasian tutkimuksen opintosuunnan kanssa. Tämän takia opiskelijalla on erinomaiset mahdollisuudet kielellisten valmiuksiensa lisäksi kehittää myös Etelä-Aasiaan liittyvää kulttuurista asiantuntijuuttaan.

Humanistisen tiedekunnan kielten kandiohjelma on ainut paikka Suomessa, missä hindiä voi opiskella yliopistotasolla. Hindin opintosuunnassa ei vaadita aikaisempaa kielitaitoa, vaan opetus alkaa alkeista.

Hindin opintoja alkaa joka toinen vuosi. Seuraavan kerran 2025.

Lue tarkemmin opintotarjonnasta Hindin opintojemme sivulta

Arabian opintosuunnassa ei vaadita aikaisempaa kielitaitoa, vaan opetus alkaa alkeista, mutta uusia opiskelijoita otetaan vain joka toinen syksy (parittomina vuosina).

Arabian opintoja myös kielten maisteriohjelman Kieli ja identiteetti globaaleissa yhteisöissä -opintosuunnan opintoina.

Lue tarkemmin arabian opintotarjonnasta Arabian opintojemme sivulta

Kielten kandiohjelman muut kielet

Kielten kandiohjelma tarjoaa myös opetusta useissa kielissä, jotka eivät muodosta omaa opintosuuntaansa. Näitä ovat esimerkiksi baski, galego, hollanti, katalaani, turkki, ukraina ja muinaisen Lähi-idän kielet.

Opintokokonaisuuden tavoitteena on saavuttaa hyvä baskin kielen taito sekä tutustua kielen kontekstiin (kulttuuriin sekä sosiolingvistiseen tilanteeseen).

 

Lue tarkemmin opintotarjonnasta Baskin opintojen sivulta.

Opintokokonaisuuden tavoitteena on saavuttaa hyvä galegon kielen taito sekä tutustua kielen kontekstiin (Galician historiaan, kulttuuriin ja kirjallisuuteen, galegon kielihistoriaan ja Galician sosiolingvistiseen tilanteeseen).

 

Lue tarkemmin opintotarjonnasta Galego opintojen sivulta.


 

Opintokokonaisuuden Katalaani perusopinnot 30 op suoritettuaan opiskelijalla on B2-tasoinen katalaanin kielen taito ja hän tuntee Katalonian kirjallisuutta, taidetta, historiaa ja sosiolingvistiikkaa.

Opintokokonaisuus sisältää kolme kielitaito-osan kurssit sekä kolme kieli ja kulttuuri -osan opinnoista.

Lue lisää opintotarjonnasta Katalaanin opintojemme sivulta.

Hollanti on virallinen kieli Alankomaissa ja sen entisissä siirtomaissa, kuten Arubassa ja Surinamissa. Hollantia puhutaan myös esimerkiksi Belgiassa. Noin 27 miljoonaa ihmistä ympäri maailmaa puhuu hollantia. 

Lue tarkemmin opintotarjonnasta Hollannin opintojen sivulta.

Opintokokonaisuudet

Romania 1 (15 op) Seuraavista opintojaksoista valitaan kolme:

 • KIK-RO111 Romanian kieli 1 (5 op)
 • KIK-RO112 Romanian kieli 2 (5 op)
 • KIK-RO113 Romanian kieli 3 (5 op)
 • KIK-RO114 Romanian kielentutkimus (5 op)
 • KIK-RO115 Romanian kirjallisuus ja kulttuuri (5 op)
 • KIK-RO116 Romanian historia ja yhteiskunta (5 op)

Romania 2 (30 op) Seuraavista opintojaksoista valitaan kaikki:

 • KIK-RO111 Romanian kieli 1 (5 op)
 • KIK-RO112 Romanian kieli 2 (5 op)
 • KIK-RO113 Romanian kieli 3 (5 op)
 • KIK-RO114 Romanian kielentutkimus (5 op)
 • KIK-RO115 Romanian kirjallisuus ja kulttuuri (5 op)
 • KIK-RO116 Romanian historia ja yhteiskunta (5 op)
Romania Ilmoittautuminen kurssi kerrallaan.

Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelijalla on perustaidot ukrainan kielestä.

Opiskelijalla on perustiedot Ukrainan kulttuurista ja historiasta ja valmiudet arvioida maan sisäistä kulttuuris-yhteiskunnallista muutosta sekä maan naapuruussuhteiden kehitystä

Lue tarkemmin opintotarjonnasta Ukrainan opintojen sivulta.

Kielten kandiohjelman aiempaa kielitaitoa edellyttävät opinnot

Kielten kandiohjelmassa on seitsemässä opintosuunnassa aloittaminen edellyttää aikaisempaa kielitaitoa.

Aikaisempaa kielitaitoa edellyttävät kielten kandin opintosuunnat: englanti, espanja, italia, ranska, saksa, venäjä vieraana kielenä, venäjä äidinkielenä.

Näistä osaasto on opintoja myös avoimina yliopisto-opintoina. 

Englannin opintosuunta tarjoaa opiskelijalle monipuolista ja syvällistä tietoa ja osaamista englannin kielen ja kulttuurin alalta. Opiskelijoiden hyvä kielitaito paranee opintojen edetessä edelleen. Opinnoissa perehdytään kielen rakenteeseen ja variaatioon sekä kirjallisuuteen ja kulttuuriin. Tutkimme kielen kehitystä sen varhaisvaiheista aina nykypäivään ja englannin asemaan maailmankielenä.

Lue lisää opintotarjonnasta tämän sivun vasemmasta sivupalkista kohdasta Englannin opinnot (humanistinen tiedekunta)

Tutustu myös Kielikeskuksen avoimina opintoina tarjottaviin kielikursseihin.

Kandiohjelmassa espanjan opintosuunnan valinnut opiskelija perehtyy espanjan kieleen ja espanjankielisten maiden kirjallisuuteen sekä niitä koskevaan tutkimukseen. Tavoitteena on saavuttaa vahva suullinen ja kirjallinen kielitaito. Opiskelija tutustuu kielentutkimuksen eri osa-alueisiin ja oppii analysoimaan kielen rakenteita sekä kielen käyttöä eri konteksteissa. Opintojen aikana perehdytään myös espanjankieliseen kirjallisuuteen. Opiskelija tutustuu kirjallisuuden historian eri aikakausiin ja oppii analysoimaan sekä tulkitsemaan kaunokirjallisia tekstejä. Lisäksi opintojen aikana tutustutaan espanjankielisen maailman historian ja kulttuurien keskeisiin piirteisiin.

Tutustu avoimina opintoina tarjottaviin espanjan opintoihin.

Opintotarjonnassa vain yksittäisiä jaksoja.

Kandiohjelmassa italian opiskelija perehtyy niihin tapoihin, joilla italian kieltä voidaan tutkia, ja samalla hän saa yleiskäsityksen Italian kirjallisuudesta ja kulttuurista. Opintojen lähtökohtana on analyyttinen kielitaito, jota vahvistetaan opintojen eri vaiheissa. Keskeinen osa on italian kielen erilaisilla käyttöyhteyksillä ja niiden vaikutuksella varieteettien valintaan. Vaikka opintojen keskiössä on nykykieli ja 1900-luvun kirjallisuus, opintoihin sisältyy myös johdatus kielen aiempiin kehitysvaiheisiin ja Italian kirjallisuuden klassikoihin.

Opiskelijan edeltävä italian kielen taso on vähitään B1.

Tutustu avoimina opintoina tarjottaviin italian opintoihin.

Opintotarjonnassa on myös kielten maisteriohjelman italialaisen filologian opintoja.

Ranskan kielen käyttäjiä on maailmassa yli 200 miljoonaa, ja ranska kuuluu maailman tärkeimpien kielten joukkoon. Ranska on virallinen kieli lukuisissa kansainvälisissä organisaatioissa ja lähes 30 valtiossa. Ranskan kielen opintosuunnan opiskelija perehtyy ranskankieliseen kulttuuriin, yhteiskuntaan ja kirjallisuuteen, Ranskan historiaan ja ranskalaiseen kielitieteeseen.

Tutustu myös Kielikeskuksen avoimina opintoina tarjottaviin ranskan alkeis- ja jatkokursseihin.

 

Saksa on vallannut takaisin aiempaa asemaansa merkittävänä talous- ja kulttuurielämän vaikuttajana. Tämä on lisännyt saksan kielen ja kulttuurin ammattilaisten tarvetta koko Euroopassa ja myös Suomessa. Saksan kielen ja saksankielisten maiden kulttuurien asiantuntijoita tarvitaan esimerkiksi tiedotus- ja matkailualojen, mainonnan, kaupan, teollisuuden ja informaatioteknologian palvelukseen.

Saksan opiskelija perehtyy saksan kieleen, saksankielisten maiden kirjallisuuteen ja kulttuuriin sekä näiden tutkimukseen. Opinnoissa tarkastellaan myös saksan kielen ja kulttuurin historiallista kehitystä. Tavoitteena on oman alan asiantuntijuus, johon kuuluu

 • ammatillisissa ja virallisissa yhteyksissä tarvittava saksan yleiskielen erinomainen kirjallinen ja suullinen taito
 • kielen rakenteen ja varieteettien sekä saksankielisen alueen kirjallisuuden ja kulttuuritaustan vankka tuntemus sekä
 • kyky tarkastella näitä tieteellisesti.

Opintojen aloittaminen edellyttää aiempaa saksan kielen taitoa.

Tutustu Kielikeskuksen avoimina opintoina tarjottaviin  saksa kursseihin.

 

Venäjä vieraana kielenä -opintosuunta tarjoaa opiskelijoille kattavan kokonaiskuvan venäjän kielestä, kirjallisuudesta ja kulttuurista. Perus- ja aineopinnot painottuvat kursseihin, jotka edistävät suullisen ja kirjallisen kielitaidon kehittymistä ja perehdyttävät venäjän kielen rakenteeseen, kehitykseen ja tutkimukseen. Keskeisellä sijalla ovat myös kurssit, joilla tutustutaan venäläiseen kirjallisuuteen ja kulttuuriin ja niiden tutkimuksessa sovellettaviin käsitteisiin ja menetelmiin.

Tutustu myös Kielikeskuksen avoimina opintoina tarjottaviin kielikursseihin.

Venäläisen kirjallisuuden valinnainen opintokokonaisuus Ilmoittautuminen kurssi kerrallaan.Tarjonnassa yksittäisiä jaksoja.
Venäjä Ilmoittautuminen kurssi kerrallaan.Tarjonnassa yksittäisiä jaksoja.

Kansiohjelman venäjä äidinkielenä -opintosuunta tarjoaa opiskelijoille kattavan kokonaiskuvan venäjän kielestä, kirjallisuudesta ja kulttuurista. 

Opintosuunta on tarkoitettu opiskelijoille, joiden äidinkieli on venäjä.

 

 

Kielten maisteriohjelman opinnot avoimina yliopisto-opintoina

Helsingin yliopiston humanistisen tiedekunnan tarjoama kielten maisteriohjelma on kielivalikoimaltaan laajin maisteriohjelma Suomessa. Se valmistaa kielen osaajia yli 20 Euroopan, Aasian, Afrikan ja Lähi-idän kielestä. Kielten maisteriohjelma sisältää kymmenen opintosuuntaa.

Osasta ohjelman opintosuunnista on tarjolla opintoja myös avoimina yliopisto-opintoina.

Opintotarjonnassa yksittäisiä jaksoja. Huomioi mahdolliset edeltävät opinnot, tiedon niistä näet kurssisivulta.

 

Useisiin kursseihin on edeltävien opintojen vaatimus.

Antiikin kielet ja kirjallisuus Antiikin kielet ja kirjallisuus kattaa niin Kreikan kielen ja kirjallisuuden kuin latinan kielen ja Rooman kirjallisuuden. Avoimina yliopisto-opintoina opintotarjonnassa yksittäisiä jaksoja. Opintoihin ilmoittaudutaan kurssi kerrallaan. Joihinkin kursseihin voi liittyä esitietovaatimuksia. Tarkemmat tiedot löydät kurssin sivulta.

Filologia on tiede, joka tutkii lähtökohtaisesti tekstejä. Nämä voivat voi olla vanhoja tai uusia, kirjallisia tai suullisia, kaunokirjallisia tai asiatekstejä. Italialaisen filologian maisteriopintoihin kuuluvia opintoja tarjotaan avoimina yliopisto-opintoina yksittäisiä jaksoja. Opintoihin ilmoittaudutaan kurssi kerrallaan. Joihinkin kursseihin voi liittyä esitietovaatimuksia. Tarkemmat tiedot löydät kurssin sivulta.

Tutustu avoimina opintoina tarjottaviin italian opintoihin.

Opintotarjonnassa on myös kielten kandiohjelman italian opintoja.

Kieli ja identiteetti globaaleissa yhteisöissä Avoimina yliopisto-opintoina opintotarjonnassa yksittäisiä jaksoja. Opintoihin ilmoittaudutaan kurssi kerrallaan. Erikoistumisopinnot opinnoista osia ja Arabia 3 opintokokonaisuus 15 op. Joihinkin kursseihin voi liittyä esitietovaatimuksia. Tarkemmat tiedot löydät kurssin sivulta.

Lue Arabia 3 kokonaisuudesta Arabian opintojemme  sivulta.

Saksan kieli ja saksankielisten maiden kulttuuri Opintosuunnan opiskelija perehtyy saksan kieleen, saksankielisten maiden kirjallisuuteen ja kulttuuriin sekä näiden tutkimukseen. Opinnoissa tarkastellaan myös saksan kielen ja kulttuurin historiallista kehitystä. Avoimina yliopisto-opintoina opintotarjonnassa yksittäisiä jaksoja. Opintoihin ilmoittaudutaan kurssi kerrallaan. Opintojen aloittaminen edellyttää kielten kandiohjelman saksan opintosuunnan perus- ja aineopintojen tai vastaavan koulutuksen suoritusta.Tarkemmat tiedot löydät kurssin sivulta.
Kielten maisteriohjelman opinnot Opintoihin ilmoittaudutaan kurssi kerrallaan. Joihinkin kursseihin voi liittyä esitietovaatimuksia. Tarkemmat tiedot löydät kurssin sivulta.
Ajankohtaista avoimessa yliopistossa

Tutustu avoimen yliopiston opintotarjonnan ennakkotietoihin lukuvuodelle 2024-2025!

Tarkempia tietoja julkaistaan sitä mukaa, kun opetuksen yksityiskohdat varmistuvat. Lukuvuoden valmis opintotarjonta on nähtävillä heinäkuussa. 

Etsitkö muita kieliopintoja?

Avoimessa yliopistossa voit opiskella myös muun muassa tutkintoon kuuluvia kieli- ja viestintäopintoja, suomen kieltä sekä Helsingin yliopiston kielikeskuksen avoimia kielten kursseja. Myös monien muiden koulutusohjelmien tarjonnassa on kieleen ja kulttuuriin liittyviä opintoja. 

Ohjeita opiskeluun ja opintoneuvonta

Löydät opiskeluun liittyvää tärkeää tietoa Opiskelijan ohjeista.

Uudelle opiskelijalle: Tutustu opiskelun muistilistaan, josta löydät kootusti opiskelun eri vaiheisiin liittyvät käytännöt ja ohjeet. 

Mikäli et löydä kysymykseesi vastausta, ota yhteyttä!

Aiemmin järjestetyt opinnot

Tietoa aiemmin järjestetyistä opinnoista löydät Opiskelu-palvelun kurssihausta. 

Haluatko hakea tutkinto-opiskelijaksi?

Avoimessa yliopistossa suorittamasi opintopisteet kirjataan Helsingin yliopiston opintotietojärjestelmään, ja ne on mahdollista hyödyntää yliopistotutkinnossa myöhemmin. Opinnoista on apua myös, jos valmistaudut seuraaviin valintakokeisiin. 

Moniin Helsingin yliopiston koulutusohjelmiin on mahdollista hakea avoimessa yliopistossa suoritettujen opintojen perusteella. Tätä vaihtoehtoa kutsutaan avoimen väylän hauksi.