Avoin yliopisto: Sukupuolentutkimuksen opinnot

Osa Helsingin yliopiston sukupuolentutkimuksen opinnoista tarjotaan kaikille avoimina yliopisto-opintoina. Voit opiskella yksittäisiä kursseja tai laajempaa opintokokonaisuutta (15 op).

Sukupuoli ja seksuaalisuus jäsentävät arkielämäämme usein huomaamattomasti. Keskusteluja naisista ja miehistä, feminiinisyydestä ja maskuliinisuudesta, sukupuolirooleista sekä niihin kytkeytyvistä yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon käsityksistä käydään sekä yksityisesti että eri medioissa. Kysymykset nousevat esiin myös yhteiskunnallisissa keskusteluissa.Sukupuolentutkimuksen opinnoissa asioita käsitellään tutkimuksen ja analyysin keinoin. Opinnot antavat yleiskuvan sukupuolentutkimuksen taustasta, lähtökohdista ja teorioista sekä tähänastisista lähestymistavoista ja saavutuksista. Opinnoissa tarkastellaan myös muuttuvaa yhteiskuntaa sukupuolentutkimuksen monitieteisestä lähestymistavasta käsin ja tunnistetaan ja tutkitaan erilaisia kulttuurissa ja työelämässä ilmeneviä eriarvoisuuksia.

Sukupuolentutkimuksen opintokokonaisuus ja yksittäiset kurssit

Opintotarjonnassamme on sukupuolentutkimuksen 15 opintopisteen laajuiseen opintokokonaisuuteen sisältyviä opintoja (kanditaso). Voit opiskella joko opintokokokonaisuuden tai yksittäisiä kursseja. Kurssit sopivat kaikille sukupuolentutkimuksen opinnoista kiinnostuneille sekä tutkinto-opiskelijoille valinnaiseksi opintokokonaisuudeksi. Lisäksi tarjoamme vuosittain vaihtelevan määrän sukupuolentutkimuksen maisteritason kursseja.

Kurssista riippuen opetus toteutetaan lähiopetuksena tai verkossa. Kurssin lisätiedot ja ilmoittautuminen löytyvät kurssisivulta.

Sukupuolentutkimuksen opintokokonaisuus (15 op) KUKA-SPT500 Sukupuolentutkimus 1 -opintokokonaisuuteen (15 op) sisältyy kolme 5 op:n laajuista opintojaksoa, joista kaksi on kaikille yhteisiä ja yksi valittavissa tarjolla olevista vaihtoehdoista. Kaikille yhteiset opintojaksot: KUKA-SPT501 Sukupuolentutkimuksen johdantokurssi 5 op ja KUKA-SPT502 Sukupuoli, yhteiskunta ja kulttuuri 5 op. Valinnaiset opintojaksot: KUKA-SPT503 Sukupuolentutkimuksen temaattinen jakso 1, KUKA-SPT504 Sukupuolentutkimuksen temaattinen jakso 2 ja KUKA-SPT505 Sukupuolentutkimuksen temaattinen jakso 3. Valinnaisten opintojaksojen tarjonta saattaa vaihdella vuosittain.
Sukupuolentutkimuksen maisteriopintoja Avoimina yliopisto-opintoina on ajoittain tarjolla myös maisterivaiheen kursseja, jotka soveltuvat sukupuolentutkimuksen maisteriohjelman tai muiden koulutusohjelmien opinnoiksi. Kurssit sopivat myös kaikille aiheesta kiinnostuneille. Nämä opinnot ovat usein monitieteisiä ja niiden järjestävänä yksikkönä voi olla myös jokin muu maisteriohjelma. Kurssitarjonta vaihtelee vuosittain.

Pilotoimme osassa kesäopinnoista 2024 uutta SISU-järjestelmää. Kesän pilotissa ovat mukana hum. tiedekunnan aineet sekä psykologia. Löydät näiden pilotoitavien aineiden kesäopinnot kootusti.

Ennakkotietoa opinnoista lukuvuonna 2024-2025

Nyt voit tutustua myös avoimen yliopiston opintotarjonnan ennakkotietoihin lukuvuodelle 2024-2025. 

Tarkempia tietoja julkaistaan sitä mukaa, kun opetuksen yksityiskohdat varmistuvat. Lukuvuoden valmis opintotarjonta on nähtävillä heinäkuussa. 

Siirtymäsäännöt

Jos olet suorittanut aiempina vuosina sukupuolentutkimuksen opintoja, voit oheiselta sivulta tarkistaa niiden vastaavuuden nykyisten kurssien kanssa.

Ohjeita opiskeluun ja opintoneuvonta

Löydät opiskeluun liittyvää tärkeää tietoa Opiskelijan ohjeista.

Uudelle opiskelijalle: Tutustu opiskelun muistilistaan, josta löydät kootusti opiskelun eri vaiheisiin liittyvät käytännöt ja ohjeet. 

Mikäli et löydä kysymykseesi vastausta, ota yhteyttä!

Tutkinto-opiskelijaksi?

Tutustu koulutusohjelmaan ja opiskelijaksi hakemiseen.

Ennen syksyä 2023 järjestetyt opinnot

Katso ennen syksyä 2023 järjestetyt opinnot opintotarjonnan hausta.