Avoin yliopisto: Sukupuolentutkimuksen opinnot
Osa sukupuolentutkimuksen maisteriohjelman opinnoista tarjotaan avoimina yliopisto-opintoina kaikille aiheesta kiinnostuneille.

Sukupuoli ja seksuaalisuus jäsentävät arkielämäämme usein huomaamattomasti. Keskusteluja naisista ja miehistä, feminiinisyydestä ja maskuliinisuudesta, sukupuolirooleista sekä niihin kytkeytyvistä yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon käsityksistä käydään sekä yksityisesti että eri medioissa. Kysymykset nousevat esiin myös yhteiskunnallisissa keskusteluissa.

Sukupuolentutkimuksen opinnoissa asioita käsitellään tutkimuksen ja analyysin keinoin. Opinnot antavat yleiskuvan sukupuolentutkimuksen taustasta, lähtökohdista ja teorioista sekä tähänastisista lähestymistavoista ja saavutuksista. Opinnoissa tarkastellaan myös muuttuvaa yhteiskuntaa sukupuolentutkimuksen monitieteisestä lähestymistavasta käsin ja tunnistetaan ja tutkitaan erilaisia kulttuurissa ja työelämässä ilmeneviä eriarvoisuuksia.

Sukupuolentutkimuksen opintokokonaisuus ja yksittäiset kurssit

Opintotarjonnassamme on Sukupuolentutkimuksen opintokokonaisuus 15 op (kanditaso). Opintokokonaisuuteen sisältyvät kurssit sopivat kaikille sukupuolentutkimuksen opinnoista kiinnostuneille sekä HY:n tutkinto-opiskelijoille valinnaiseksi opintokokonaisuudeksi. Opintokokonaisuutta voi laajentaa teemaopinnoilla, joita on tarjolla vaihtelevasti vuosittain.

Lisäksi tarjoamme vuosittain vaihtelevan määrän muita sukupuolentutkimuksen kursseja.

Katso ennen syksyä 2021 järjestetyt opinnot.

Opintokokonaisuuteen (15 op) sisältyvät kurssit Opintokokonaisuuteen (15 op) sisältyvät alla luetellut kolme opintojaksoa. Lisäksi on mahdollista suorittaa Sukupuolentutkimuksen valinnaisia teemaopintojen kursseja AYSPT-540-560, jolloin opintokokonaisuuden laajuus voi olla enintään 30 op. Tarjonnassamme olevat teemaopintojen kurssit näet välilehdeltä Teemaopinnot.
Teemaopintojen kurssit 15 op:n laajuisen opintokokonaisuuden lisäksi on mahdollista suorittaa Sukupuolentutkimuksen valinnaisia teemaopintojen kursseja AYSPT-540-560, jolloin opintokokonaisuuden laajuus voi olla enintään 30 op. Valinnaisten kurssien tarjonta vaihtelee vuosittain.

Avoimen yliopiston opintotarjonnassa voi ajoittain olla kursseja, jotka soveltuvat myös Sukupuolentutkimuksen maisteriohjelman tai muiden koulutusohjelmien opinnoiksi. Nämä opinnot ovat usein monitieteisiä ja niiden järjestävänä yksikkönä voi olla myös jokin muu maisteriohjelma. Sukupuolentutkimuksen muiden kurssien tarjonta vaihtelee vuosittain.

Maisteriopintoihin sopivat kurssit Seuraavat kurssit sopivat myös sukupuolentutkimuksen maisterivaiheen opintoihin.
Ohjeita opiskeluun

Tärkeää tietoa opiskeluihisi liittyen löydät Opiskelijan ohjeista.

MIkäli et löydä kysymykseesi vastausta, ota yhteyttä avoin-student@helsinki.fi

Tutkinto-opiskelijaksi?

Tutustu koulutusohjelmaan ja opiskelijaksi hakemiseen.