Avoin yliopisto: Taloustieteen opinnot
Osa taloustieteen kandiohjelman opinnoista tarjotaan avoimina yliopisto-opintoina kaikille aiheesta kiinnostuneille.

Miten kansantalous toimii? Miten talouspolitiikkaa tehdään? Millaisia ovat aikamme talouden haasteet, ja miten niihin tulisi suhtautua?

Taloustiede tutkii talouden instituutioita ja virtauksia mikro- ja makrotasoilla. Opinnoista saat hyvät perusvalmiudet yhteiskunnan taloudellisten ilmiöiden tarkasteluun: osaat yhä paremmin soveltaa tieteenalan perusteorioita käytäntöön sekä seurata talouden kehitystä ja sitä koskevaa keskustelua.
 

Taloustieteen opintokokonaisuudet ja yksittäiset kurssit

Voit opiskella taloustieteen opintotarjonnasta joko sinulle sopivia yksittäisiä kursseja tai suorittaa laajempia opintokokonaisuuksia (15 op, 25 op tai 35 op). Joihinkin kursseihin voi liittyä esitietovaatimuksia. Tarkemmat tiedot löydät kurssin sivulta. Opintoihin ilmoittaudutaan kurssi kerrallaan.

Suosittelemme aloittamaan opinnot taloustieteen perusteet -opintojaksolla. Opintokokonaisuuden tavoitteena on antaa tiedot talouden toiminnasta mikro- ja makrotasolla sekä talouden instituutioista.

Mikrotalousteoriassa perehdytään kotitalouksien ja yritysten taloudelliseen käyttäytymiseen sekä markkinoiden toimintaan. Makrotalousteoriassa perehdytään kokonaistaloudellisten ilmiöiden ymmärtämiseen ja pyritään ymmärtämään talouskasvua, suhdannevaihteluita, työllisyyden määräytymistä sekä korkojen ja valuuttakurssien vaikutuksia talouteen.

Opintokokonaisuuden suoritettuasi kykenet seuraamaan talouden kehitystä ja taloudellista keskustelua sekä soveltamaan taloustieteen perusteorioita käytännössä.

Katso ennen syksyä 2021 järjestetyt opinnot.

Pakollinen kurssi Kokonaisuuteen sisältyy yksi pakollinen kurssi ja kaksi valinnaista kurssia
Valinnaiset kurssit Valitse kaksi kurssia seuraavista:
Pakollinen kurssi Kokonaisuuteen sisältyy yksi pakollinen kurssi ja neljä valinnaista kurssia
Valinnaiset kurssit Valitse neljä kurssia seuraavista:
Pakollinen kurssi Kokonaisuuteen sisältyy yksi pakollinen kurssi ja kuusi valinnaista kurssia.
Valinnaiset kurssit Valitse kuusi kurssia seuraavista:
Ohjeita opiskeluun

Tärkeää tietoa opiskeluihisi liittyen löydät Opiskelijan ohjeista.

MIkäli et löydä kysymykseesi vastausta, niin ota yhteyttä avoin-student@helsinki.fi

Sinua voisi kiinnostaa myös
Tutkinto-opiskelijaksi?

Tutustu koulutusohjelmiin ja opiskelijaksi hakemiseen