Avoin yliopisto: Menetelmäopinnot

Menetelmäopinnot ovat tutkintoon kuuluvia opintoja, joiden sisältö ja laajuus voivat vaihdella tiedekunnittain. Opintoihin voivat osallistua kaikki aiheesta kiinnostuneet.

Tältä sivulta löydät avoimessa yliopistossa järjestettävät tutkimusmenetelmäopinnot.

Menetelmäopinnoissa perehdytään tieteellisiin menetelmiin ja tutkimusprosesseihin sekä näiden kehittämiseen. Opinnot voivat sisältää tilastollisten menetelmien, kvalitatiivisten tutkimusmenetelmien, tutkimusetiikan ja tutkimussuunnittelun opintoja sekä tietyn tieteenalan tai tutkimuskysymyksen metodologiaan liittyviä teemoja. 

Tutkimusmenetelmiin liittyviä taitoja tarvitaan monilla tieteen ja työelämän aloilla. Niiden avulla suunnitellaan tutkimushankkeita, kerätään ja analysoidaan tutkimusaineistoja ja tehdään johtopäätöksiä tutkimustuloksista. Tutkimustulosten ja esimerkiksi tilastojen lukutaito on tärkeää kaikille alasta riippumatta.

Kandiopintojen menetelmäopintoja

Avoimessa yliopistossa on tarjolla menetelmäopintoja valtiotieteellisestä ja kasvatustieteellisestä tiedekunnasta. Opintojen tarkemmat tiedot löydät kunkin kurssin kurssisivuilta.

Johdatus yhteiskuntatilastotieteeseen, osat 1 ja 2 Voit suorittaa yksittäisiä kursseja.
Kasvatustieteiden kandiohjelman yhteisiä tieteenalaopintoja Voit opiskella sinulle sopivia kursseja yksittäin. Jos suoritat useampia kursseja, jokaiselle kurssille ilmoittaudutaan erikseen.
Maisteriopintojen menetelmäopintoja
Valinnaisia menetelmäopintoja Valinnaisia menetelmäopintoja
Tohtoriopintojen menetelmäopintoja

Avoimina opintoina voit suorittaa yksittäisiä kursseja.

Sosiaalitieteiden tohtoriohjelman menetelmäopintoja Voit opiskella yksittäisiä kursseja.
Ohjeita opiskeluun ja opintoneuvonta

Löydät opiskeluun liittyvää tärkeää tietoa Opiskelijan ohjeista.

Uudelle opiskelijalle: Tutustu opiskelun muistilistaan, josta löydät kootusti opiskelun eri vaiheisiin liittyvät käytännöt ja ohjeet. 

Mikäli et löydä kysymykseesi vastausta, ota yhteyttä!

Etsitkö jotakin muuta?

Tutustu avointen yliopisto-opintojen koko opintotarjontaan

Haluatko hakea tutkinto-opiskelijaksi?

Avoimessa yliopistossa suorittamasi opintopisteet kirjataan Helsingin yliopiston opintotietojärjestelmään, ja ne on mahdollista hyödyntää yliopistotutkinnossa myöhemmin. Opinnoista on apua myös, jos valmistaudut seuraaviin valintakokeisiin. 

Moniin Helsingin yliopiston koulutusohjelmiin on mahdollista hakea avoimessa yliopistossa suoritettujen opintojen perusteella. Tätä vaihtoehtoa kutsutaan avoimen väylän hauksi.