Avoin yliopisto: Menetelmäopinnot

Menetelmäopinnot ovat tutkintoon kuuluvia opintoja, joiden sisältö ja laajuus voivat vaihdella tiedekunnittain. Opinnot tarjotaan avoimina yliopisto-opintoina kaikille aiheesta kiinnostuneille.

Tälle sivulle on listattu Avoimessa yliopistossa järjestettävät menetelmäopinnot tiedekunnittain.

Menetelmäopinnot keskittyvät tieteellisten menetelmien ja tutkimusprosessien tutkimiseen ja kehittämiseen. Menetelmäopinnot ovat tärkeitä monilla tieteenaloilla, koska ne auttavat tutkijoita suunnittelemaan tutkimushankkeita, keräämään ja analysoimaan tietoja ja tekemään johtopäätöksiä tuloksista. Menetelmäopinnot voivat sisältää tilastollisten menetelmien, kvalitatiivisten tutkimusmenetelmien, tutkimusetiikan ja tutkimussuunnittelun opintoja. Opiskelijat, jotka suorittavat menetelmäopintoja, voivat soveltaa oppimiaan taitoja monilla eri aloilla, kuten terveystieteissä, yhteiskuntatieteissä, luonnontieteissä ja teknisissä tieteissä.

Metodologia on sana, joka kuvaa menetelmäopintoja. Metodologia tutkii menetelmiä ja menettelytapoja tietyn tieteenalan tai tutkimuskysymyksen kontekstissa. Se pyrkii ymmärtämään, arvioimaan ja kehittämään tutkimusmenetelmiä ja analyysitekniikoita, joita käytetään tieteellisessä tutkimuksessa.

Kandiopintojen menetelmäopintoja

Avoimina opintoina voit opiskella menetelmäopintoja valtiotieteellisestä ja kasvatustieteellisestä tiedekunnasta. Katso tarkemmat tiedot kursseista kurssien kurssisivuilta.

Johdatus yhteiskuntatilastotieteeseen, osat 1 ja 2 Voit suorittaa yksittäisiä kursseja.
Kasvatustieteiden kandiohjelman yhteisiä tieteenalaopintoja Voit opiskella sinulle sopivia kursseja yksittäin. Jos suoritat useampia kursseja, jokaiselle kurssille ilmoittaudutaan erikseen.
Maisteriopintojen menetelmäopintoja
Valinnaisia menetelmäopintoja Valinnaisia menetelmäopintoja
Tohtoriopintojen menetelmäopintoja

Avoimina opintoina voit suorittaa yksittäisiä kursseja.

Sosiaalitieteiden tohtoriohjelman menetelmäopintoja Voit opiskella yksittäisiä kursseja.
Ohjeita opiskeluun ja opintoneuvonta

Löydät opiskeluun liittyvää tärkeää tietoa Opiskelijan ohjeista.

Uudelle opiskelijalle: Tutustu opiskelun muistilistaan, josta löydät kootusti opiskelun eri vaiheisiin liittyvät käytännöt ja ohjeet. 

Mikäli et löydä kysymykseesi vastausta, ota yhteyttä!

Olet tervetullut osallistumaan myös kaikille avoimiin ja maksuttomiin Opiskelutaito-webinaareihin! Webinaarit on toteutettu usean korkeakoulun yhteistyönä.

Tutkinto-opiskelijaksi?

Tutustu koulutusohjelmiin ja opiskelijaksi hakemiseen