Avoin yliopisto: Kielellisen diversiteetin ja digitaalisten ihmistieteiden opinnot

Osa kielellisen diversiteetin ja digitaalisten ihmistieteiden maisteriohjelman opinnoista tarjotaan kaikille avoimina yliopisto-opintoina. Voit opiskella yksittäisiä kursseja.

Opintojen tavoitteena on antaa uusimpaan tieteelliseen tutkimukseen perustuvat tiedot ihmismielen ja ihmisaivojen toiminnoista, joiden varaan kieli, ajattelukyky ja kyky kommunikoida puheen avulla perustuvat.

Opinnot kaikille niille humanististen tieteiden, luonnontieteiden ja matematiikan, yhteiskunta- ja käyttäytymistieteiden, lääketieteen ja teknisten tieteiden sekä filosofian opiskelijoille, jotka ovat kiinnostuneita mielen, kielen, aivojen ja ajattelun peruskysymyksistä.

 

Opiskelutaitowebinaarit 2023-2024 - tutustu ja osallistu maksuttomiin verkkkotapahtumiin. Lue lisää verkkopalvelustamme

Kielellisen diversiteetin ja digitaalisten ihmistieteiden maisteriohjelman kurssit

Avoimina yliopisto-opintoina voit opiskella yksittäisiä maisteriohjelman jaksoja.

Opintojen tarjonta vaihtelee vuosittain.

Jaksot soveltuvat hyvin myös täydennyskoulutukseksi.

Pääosin opinnot eivät edellytä edeltäviä opintoja, mutta huomioi mahdolliset suositukset edeltävien opintojen kohdalla. Tarkemmat tiedot löydät kurssin sivulta.

Kognitiotiede on monitieteinen tieteenala, joka tutkii tietoilmiöitä kuten havaitsemista, oppimista, muistia, ajattelua, kieltä ja käsitteitä, sekä näiden syntymekanismeja.

Kognitiotiede, opintokokonaisuus 15 op Cognitive science module provides the students fundamental theoretical and methodological skills to study cognition. Students will learn about state-of-the-art multidisciplinary research about mind, brain, language, thinking, perception, AI, consciousness etc. Kokonaisuus muodostuu kolmesta jaksosta jotka voit valita alla olevasta listasta.
Kognitiotiede, opintokokonaisuus 30 op Cognitive science module provides the students fundamental theoretical and methodological skills to study cognition. Students will learn about state-of-the-art multidisciplinary research about mind, brain, language, thinking, perception, AI, consciousness etc. Kokonaisuus muodostuu kuudesta jaksosta jotka voit valita alla olevasta listasta.
Muita opintoja Opintotarjonnassa yksittäisiä jaksoja.
Ohjeita opiskeluun ja opintoneuvonta

Löydät opiskeluun liittyvää tärkeää tietoa Opiskelijan ohjeista.

Uudelle opiskelijalle: Tutustu opiskelun muistilistaan, josta löydät kootusti opiskelun eri vaiheisiin liittyvät käytännöt ja ohjeet. 

Mikäli et löydä kysymykseesi vastausta, ota yhteyttä!

Olet tervetullut osallistumaan myös kaikille avoimiin ja maksuttomiin Opiskelutaito-webinaareihin! Webinaarit on toteutettu usean korkeakoulun yhteistyönä.

Tutkinto-opiskelijaksi?

Tutustu koulutusohjelmiin ja opiskelijaksi hakemiseen

Ennen syksyä 2023 järjestetyt opinnot

Katso ennen syksyä 2023 järjestetyt opinnot opintotarjonnan hausta.