Avoimet yliopisto-opinnot koulutusohjelmittain

Avoimessa yliopistossa voit opiskella Helsingin yliopiston koulutusohjelmien opintoja kymmeniltä eri tieteenaloilta. Tältä sivulta löydät ajankohtaisen opintotarjonnan kandi-, maisteri- ja tohtoriohjelmittain.

Avoimiin yliopisto-opintoihin ei ole ikärajoja, ja useimmille kursseille ei edellytetä myöskään aiempia yliopisto-opintoja. Voit valita tarjonnasta yhden kurssin tai suorittaa laajempia opintokokonaisuuksia. Opintoja alkaa ympäri vuoden.

Nyt voit tutustua lukuvuoden 2023-2024 opintotarjontaan tällä sivulla tai avoimien yliopisto-opintojen haun avulla. Opintotarjonta voi täydentyä lukuvuoden mittaan!

Kandiohjelmien avoimet yliopisto-opinnot

Kandiohjelmien mukaiset avoimet yliopisto-opinnot ovat yliopistotutkinnon ensimmäisen vaiheen (kandivaiheen) opintoja. Niihin voit tavallisesti osallistua ilman alan ennakkotietoja.

Maisteriohjelmien avoimet yliopisto-opinnot

Maisteriohjelmien opinnot ovat yliopistotutkinnon toisen vaiheen (maisterivaiheen) opintoja. Maisterivaiheen opinnoissa tarvitaan tavallisesti saman tai läheisen tieteenalan aiempia opintoja tai osaamista. Mahdollisista ennakkotietovaatimuksista kerrotaan kurssin kurssisivulla.

Tohtoriohjelmien avoimet yliopisto-opinnot

Helsingin yliopistossa on neljä tutkijakoulua, joissa toimii useita tohtoriohjelmia. Voit suorittaa tohtoriohjelmien yksittäisiä kursseja avoimina yliopisto-opintoina. 

Kieli- ja viestintäopinnot

Haluatko suorittaa yliopistotutkintoon kuuluvia kieli- ja viestintäopintoja, opiskella uuden kielen tai syventyä tiettyyn kieleen, kultuuriin ja näiden tutkimukseen? Avoimessa yliopistossa voit vahvistaa kielen, kulttuurien ja vuorovaikutuksen osaamistasi monin tavoin. 

Ajankohtaisia kursseja!

Jatkuvan oppimisen tarve kasvaa niin työelämässä kuin yhteiskunnassammekin. Päivitä osaamisesi ajankohtaisilla kursseilla.

Sinua voisi kiinnostaa myös
Näin opiskelemaan

Tutustu ilmoittautumista koskeviin ohjeisiin ja opiskelun käytäntöihin.

Etsitkö jotakin muuta?

Tutustu avointen yliopisto-opintojen koko opintotarjontaan ja jatkuvan oppimisen muihin mahdollisuuksiin!