Avoimet yliopisto-opinnot koulutusohjelmittain
Avoimessa yliopistossa voit opiskella Helsingin yliopiston koulutusohjelmien opintoja kymmeniltä eri tieteenaloilta. Opintoja alkaa ympäri vuoden. Opintoihin ei ole ikärajoja. Tutustu Avoimen yliopiston opintotarjontaan kandi- tai maisteriohjelmittain.
Ajankohtaista Avoimessa yliopistossa

Tutustu nyt lukuvuoden 2022-2023 opintotarjontaan! Kursseja alkaa läpi vuoden. Erityisesti kevään 2023 osalta tarjonta voi täydentyä lukuvuoden edetessä. 

Huomaathan, että myös kesäopintoja alkaa aina elokuun loppuun saakka!  

Kandiohjelmien avoimet yliopisto-opinnot

Kandiohjelmien mukaiset avoimet yliopisto-opinnot ovat yliopistotutkinnon ensimmäisen vaiheen (kandivaiheen) opintoja. Niihin voit tavallisesti osallistua ilman alan ennakkotietoja.

Maisteriohjelmien avoimet yliopisto-opinnot

Maisteriohjelmien opinnot ovat yliopistotutkinnon toisen vaiheen (maisterivaiheen) opintoja. Maisterivaiheen opinnoissa tarvitaan tavallisesti saman tai läheisen tieteenalan aiempia opintoja tai osaamista. Mahdollisista ennakkotietovaatimuksista kerrotaan kurssin kurssisivulla.

Avoimet kieliopinnot

Voit opiskella osaa avoimista opinnoista myös ruotsiksi tai englanniksi. Tutustu lisäksi kielikeskuksen avoimiin kieliopintoihin sekä yliopistotutkintoihin kuuluviin kieli- ja viestintäopintoihin.

Ajankohtaisia kursseja!
Sinua voisi kiinnostaa myös
Näin opiskelemaan

Tutustu ilmoittautumista koskeviin ohjeisiin ja opiskelun käytäntöihin.

Etsitkö jotakin muuta?

Tutustu avointen yliopisto-opintojen koko opintotarjontaan ja jatkuvan oppimisen muihin mahdollisuuksiin!