Avoimet yliopisto-opinnot koulutusohjelmittain
Avoimessa yliopistossa voit opiskella Helsingin yliopiston koulutusohjelmien opintoja kymmeniltä eri tieteenaloilta. Tältä sivulta löydät Avoimen yliopiston opintotarjonnan kandi- tai maisteriohjelmittain. Ole avoin uudelle ajattelulle!
Ajankohtaista Avoimessa yliopistossa

Tutustu nyt lukuvuoden 2022-2023 opintotarjontaan! Kursseja alkaa ympäri vuoden. Erityisesti kevään 2023 osalta tarjonta voi täydentyä lukuvuoden edetessä. 

 

Kandiohjelmien avoimet yliopisto-opinnot

Kandiohjelmien mukaiset avoimet yliopisto-opinnot ovat yliopistotutkinnon ensimmäisen vaiheen (kandivaiheen) opintoja. Niihin voit tavallisesti osallistua ilman alan ennakkotietoja.

Maisteriohjelmien avoimet yliopisto-opinnot

Maisteriohjelmien opinnot ovat yliopistotutkinnon toisen vaiheen (maisterivaiheen) opintoja. Maisterivaiheen opinnoissa tarvitaan tavallisesti saman tai läheisen tieteenalan aiempia opintoja tai osaamista. Mahdollisista ennakkotietovaatimuksista kerrotaan kurssin kurssisivulla.

Tohtoriohjelmien avoimet yliopisto-opinnot

Helsingin yliopistossa on neljä tutkijakoulua, joissa toimii useita tohtoriohjelmia. Avoimina opintoina voit suorittaa yksittäisiä kursseja.

Avoimet kieliopinnot

Voit opiskella osaa avoimista opinnoista myös ruotsiksi tai englanniksi. Tutustu lisäksi kielikeskuksen avoimiin kieliopintoihin, yliopistotutkintoihin kuuluviin kieli- ja viestintäopintoihin sekä kielten kandi- ja maisteriohjelman opintoihin.

Ajankohtaisia kursseja!

Jatkuvan oppimisen tarve kasvaa niin työelämässä kuin yhteiskunnassammekin. Päivitä osaamisesi ajankohtaisilla kursseilla.

Sinua voisi kiinnostaa myös
Näin opiskelemaan

Tutustu ilmoittautumista koskeviin ohjeisiin ja opiskelun käytäntöihin.

Etsitkö jotakin muuta?

Tutustu avointen yliopisto-opintojen koko opintotarjontaan ja jatkuvan oppimisen muihin mahdollisuuksiin!