Avoimet yliopisto-opinnot koulutusohjelmittain

Avoimessa yliopistossa voit opiskella Helsingin yliopiston koulutusohjelmien opintoja kymmeniltä eri tieteenaloilta. Tältä sivulta löydät ajankohtaisen opintotarjonnan kandi-, maisteri- ja tohtoriohjelmittain.
Avoimet yliopisto-opinnot

Avoimiin yliopisto-opintoihin ei ole ikärajoja, ja useimmille kursseille ei edellytetä myöskään aiempia yliopisto-opintoja. Voit valita tarjonnasta yhden kurssin tai suorittaa laajempia opintokokonaisuuksia. Opintoja alkaa ympäri vuoden.

Lukuvuoden 2024-2025 opintotarjonta on nyt julkaistu! Myös kesäopintoja alkaa elokuulle saakka. 

Kandiohjelmien avoimet yliopisto-opinnot

Kandiohjelmien mukaiset avoimet yliopisto-opinnot ovat yliopistotutkinnon ensimmäisen vaiheen (kandivaiheen) opintoja. Niihin voit tavallisesti osallistua ilman alan ennakkotietoja.

Maisteriohjelmien avoimet yliopisto-opinnot

Maisteriohjelmien opinnot ovat yliopistotutkinnon toisen vaiheen (maisterivaiheen) opintoja. Maisterivaiheen opinnoissa tarvitaan tavallisesti saman tai läheisen tieteenalan aiempia opintoja tai osaamista. Mahdollisista ennakkotietovaatimuksista kerrotaan kurssin kurssisivulla.

Tohtoriohjelmien avoimet yliopisto-opinnot

Helsingin yliopistossa on neljä tutkijakoulua, joissa toimii useita tohtoriohjelmia. Voit suorittaa tohtoriohjelmien yksittäisiä kursseja avoimina yliopisto-opintoina. 

Kieli- ja viestintäopinnot

Haluatko suorittaa yliopistotutkintoon kuuluvia kieli- ja viestintäopintoja, opiskella uuden kielen tai syventyä tiettyyn kieleen, kultuuriin ja näiden tutkimukseen? Avoimessa yliopistossa voit vahvistaa kielen, kulttuurien ja vuorovaikutuksen osaamistasi monin tavoin. 

Sinua voisi kiinnostaa myös
Näin opiskelemaan

Tutustu ilmoittautumista koskeviin ohjeisiin ja opiskelun käytäntöihin.

Haluatko hakea tutkinto-opiskelijaksi?

Avoimen yliopiston opinnoista on iloa ja hyötyä myös, jos haluat hakea yliopiston tutkinto-opiskelijaksi.

  • Avoimen yliopiston opinnoissa pääset tutustumaan sinua kiinnostaviin koulutusohjelmiin ja siihen, millaista yliopisto-opiskelu on. 
  • Avoimessa yliopistossa suorittamasi opintopisteet kirjataan Helsingin yliopiston opintotietojärjestelmään, ja ne on mahdollista hyödyntää yliopistotutkinnossa myöhemmin. 
  • Opintojen aikana karttuvista tiedoista ja taidoista on apua myös, jos valmistaudut seuraaviin valintakokeisiin. 

Moniin Helsingin yliopiston koulutusohjelmiin on mahdollista hakea avoimessa yliopistossa suoritettujen opintojen perusteella. Tätä vaihtoehtoa kutsutaan avoimen väylän hauksi. 

Etsitkö jotakin muuta?

Tutustu avointen yliopisto-opintojen koko opintotarjontaan ja jatkuvan oppimisen muihin mahdollisuuksiin!

Tilaa uutiskirjeemme!

Avoimen yliopiston uutiskirjeessä saat tietoa ajankohtaisista opinnoista, tapahtumista ja muista opiskeluun liittyvistä aiheista suoraan omaan sähköpostiisi. Uutiskirje on maksuton ja suomenkielinen.