Avoin yliopisto: Yhteiskunnallisen muutoksen opinnot

Osa yhteiskunnallisen muutoksen kandi- ja maisteriohjelman opinnoista tarjotaan kaikille avoimina yliopisto-opintoina. Voit opiskella yksittäisiä kursseja tai laajempia opintokokonaisuuksia (15 op, 25 op tai 35 op).

Yhteiskunnallisen muutoksen opinnot ovat sinua varten, jos olet kiinnostunut siitä, miten globaalia tasa-arvoa ja sosiaalista oikeudenmukaisuutta edistetään tai miten toisten yhteiskuntien ja kulttuurien tuntemus auttaa katsomaan omaamme toisin.

Opinnoissa perehdyt talouden, politiikan ja kulttuurin muutosprosessien yhteenkietoutumiseen ja niiden ilmenemiseen ihmisten arjessa eri aikoina. Tutustut kansainvälisten poliittisten ja taloudellisten riippuvuuksien ja ristiriitojen kehitykseen ja siihen, miten niitä on säännelty. Opit mitä on kehitys, harjaannut tarkastelemaan sitä, miten nyky-yhteiskunnat ovat rakentuneet ja näet, miten historia on läsnä nykyajassa.

Yhteiskunnallisen muutoksen opinnoissa voit opiskella globaalia kehitystutkimusta, poliittista historiaa, sosiaali- ja kulttuuriantropologiaa ja talous- ja sosiaalihistoriaa.

Yhteiskunnallisen muutoksen opintokokonaisuudet ja yksittäiset kurssit

Voit opiskella avoimina yliopisto-opintoina yhteiskunnallisen muutoksen kandiohjelman mukaisia opintoja: 15 op, 25 op tai 35 op. Kokonaisuudet rakentuvat toistensa päälle. Kaikissa kokonaisuuksissa pakollisina jaksoina suoritetaan neljän tieteenalan yhdistävä Johdatus yhteiskunnalliseen muutokseen I 5 op -jakso ja lisäksi valitaan haluttu määrä opintoja tarjolla olevista kursseista.

35 opintopisteen kokonaisuuteen valitaan lisäksi globaalin kehitystutkimuksen, sosiaali- ja kulttuuriantropologian, poliittisen historian tai sosiaali- ja taloushistorian opintosuunnan mukaisia opintoja yhteensä 10 op.

Vuosittainen kurssitarjonta voi vaihdella.

Yhteiskunnallisen muutoksen tutustumiskurssi sekä 15 op, 25 op ja 35 op opintokokonaisuudet
Eriarvoisuuden monet muodot. Tutustuminen yhteiskunnallisen muutoksen ohjelman tieteenaloihin 1 op Tutustumiskurssi yhteiskunnallisen muutoksen tieteenaloihin: globaali kehitystutkimus, poliittinen historia, sosiaali- ja kulttuuriantropologia, sosiaali- ja taloushistoria.
Pakollinen kurssi Opintokokonaisuuteen sisältyy yksi pakollinen kurssi
Valinnaiset kurssit Valitse kaksi valinnaista kurssia YK-211-YK-218 -kursseista.
Pakollinen kurssi Opintokokonaisuuteen sisältyy yksi pakollinen kurssi.
Valinnaiset kurssit Valitse neljä valinnaista kurssia seuraavista. Vähintään kaksi kursseista täytyy olla YK-211 - YK-218 opintojaksoja. Loput kaksi (10 op) voivat olla valinnaisia maisteriopintoja (YMV- alkuisia) tai tieteenalaopintoja (YKT-, YKP- YKA- YKK -alkuisia). Voit myös opiskella kaikki neljä valinnaista jaksoa YK-211- YK-218 kursseista.

Yhteiskunnallisen muutoksen 35 op kokonaisuuteen voit valita opintosuunnaksi globaalin kehitystutkimuksen, poliittisen historian, sosiaali- ja kulttuuriantropologian tai talous- ja sosiaalihistorian.

 

Pakollinen kurssi Opintokokonaisuuteen sisältyy yksi pakollinen kurssi
Valinnaiset kurssit Valitse neljä valinnaista kurssia seuraavista. Osa kursseista on valinnaisia maisteriopintoja, joita voi sisällyttää 35 op kokonaisuuteen.
Globaalin kehitystutkimuksen opintosuuntakohtaiset opinnot 10 op Mikäli haluat painottaa 35 op opintokokonaisuutesi globaaliin kehitystutkimukseen valitse seuraavat kurssit.
Poliittisen historian opintosuuntakohtaiset opinnot 10 op Mikäli haluat painottaa 35 op opintokokonaisuutesi poliittiseen historiaan valitse seuraavat kurssit
Sosiaali- ja kulttuuriantroplogian opintosuuntakohtaiset opinnot 10 op Mikäli haluat painottaa 35 op opintokokonaisuutesi sosiaali- ja kulttuuriantroplogiaan valitse kaksi kurssia (10 op) seuraavista
Talous- ja sosiaalihistorian opintosuuntakohtaiset opinnot 10 op Mikäli haluat painottaa 35 op opintokokonaisuutesi talous- ja sosiaalhistoriaan valitse seuraavat kurssit.

Yhteiskunnallisen muutoksen opintoja järjestetään vuosittain myös yhteistyökumppaneinamme toimivissa kansanopistoissa.

Opinnot vastaavat sisällöiltään, tavoitteiltaan ja suoritusmuodoiltaan Avoimessa yliopistossa järjestettäviä verkko-opintoja ja kursseilla opettavat samat opettajat. Yhteistyöoppilaitoksissa järjestetään verkko-opetuksen tueksi opintoryhmätapaamisia oman opiston tuutorin johdolla. Opintoryhmätapaamisissa on mahdollisuus lukupiirityyppiseen opiskeluun sekä yhteisiin keskusteluihin ja pohdintoihin yksilöllisiin suorituksiin valmistauduttaessa. Yhteistyössä vastaamme oppimisen paikallisiin tarpeisiin!

Opinnot ovat kaikille avoimia:

  • Opintoihin ilmoittautuminen tapahtuu kahdessa osassa. Ilmoittaudu ensin oppilaitokseen, joka järjestää kurssin ja sen jälkeen Avoimeen yliopistoon. Saat oppilaitokselta ilmoittautumista koskevat tarkemmat ohjeet. 
  • Opintomaksu koostuu Avoimen yliopiston opintomaksusta ja opetuksen järjestävän oppilaitoksen opintomaksusta. Saat myös opintomaksua koskevat tarkemmat ohjeet oppilaitokselta.

 

Lukuvuonna 2023-24 Yhteiskunnallisen muutoksen opintoja voi opiskella seuraavissa yhteistyöoppilaitoksissa: 

* Linkkien kautta pääset tutustumaan kursseihin ja löydät linkin kunkin opiston omille verkkosivuille, mistä saat ilmoittautumista ja opintomaksua koskevat tarkemmat ohjeet.

Laajasalon opisto: 25 op kokonaisuus
Johdatus yhteiskunnallisen muutoksen tutkimukseen I 5 op
Globaali taloudellinen muutos 5 op
Kansainvälinen historia 5 op
Globaali kehitys 5 op
Myöhemmin ilmoitettava valinnainen kurssi 5 op

 

Työväen Akatemia: 15 op kokonaisuus
Johdatus yhteiskunnallisen muutoksen tutkimukseen I 5 op
Globaali kehitys 5 op
Kansainvälinen historia 5 op
 

Yhteiskunnallisen muutoksen opintosuunnat

Voit opiskella Globaalin kehitystutkimuksen, poliittisen historian, sosiaali- ja kulttuuriantropologian ja talous- ja sosiaalihistorian 15 op opintokokonaisuuksia tai yksittäisiä kursseja.

Yhteiskunnallisen muutoksen maisteriohjelmaan soveltuvia opintoja

Voit opiskella myös maisteriopintoja, jotka ovat joko valinnaisia tai pakollisia maisteriopintoja, joita voi sijoittaa Yhteiskunnallisen muutoksen 25 op ja 35 op -kokonaisuuksiin tai Yhteiskunnallisen muutoksen kandi- ja/tai maisteriopintoihin.

Maisteriopintojen kurssit ovat sekä pakollisia että valinnaisia maisteriopintoja. Kursseille voivat osallistua kaikki aiheesta kiinnostuneet.

Opinnot eivät muodosta kokonaisuutta. Kurssitarjonta vaihtelee vuosittain.

Kurssikoodien merkitys:

YMV-alkuinen +T/P/A/K = valinnainen maisteriopintojakso, joka on Talous- ja sosiaalihistorian (T), Poliittisen historian (P), Antropologian (A) tai Globaalin kehitystutkimuksen (K) -kurssi

YMA, YMP, YMK, YMT -alkuiset kurssit ovat pakollisia maisterikursseja, jotka edustavat yllä mainittuja tieteenaloja.

Maisteriopintoja Opintojaksot eivät muodosta kokonaisuutta.
Valtiotieteellisen tiedekunnan yhteisiä aineopintoja Voit opiskella yksittäisiä opintojaksoja
Ohjeita opiskeluun ja opintoneuvonta

Löydät opiskeluun liittyvää tärkeää tietoa Opiskelijan ohjeista.

Uudelle opiskelijalle: Tutustu opiskelun muistilistaan, josta löydät kootusti opiskelun eri vaiheisiin liittyvät käytännöt ja ohjeet. 

Mikäli et löydä kysymykseesi vastausta, ota yhteyttä!

Olet tervetullut osallistumaan myös kaikille avoimiin ja maksuttomiin Opiskelutaito-webinaareihin! Webinaarit on toteutettu usean korkeakoulun yhteistyönä.

Tutkinto-opiskelijaksi?

Tutustu koulutusohjelmiin ja opiskelijaksi hakemiseen
 

Ennen syksyä 2023 järjestetyt opinnot

Löydät ennen syksyä 2021 järjestetyt opinnot Opintotarjonnan hausta. Vanhemmat koodit löydät AY-etuliitteellä: AYYK, AYYKA, AYYKT, AYYKP, AYYKK, AYYMK, AYYMV