Avoin yliopisto: Yhteiskunnallisen muutoksen opinnot
Osa yhteiskunnallisen muutoksen kandi- ja maisteriohjelman opinnoista tarjotaan avoimina yliopisto-opintoina kaikille aiheesta kiinnostuneille.

Yhteiskunnallisen muutoksen opinnot ovat sinua varten, jos olet kiinnostunut siitä, miten globaalia tasa-arvoa ja sosiaalista oikeudenmukaisuutta edistetään tai miten toisten yhteiskuntien ja kulttuurien tuntemus auttaa katsomaan omaamme toisin.

Opinnoissa perehdyt talouden, politiikan ja kulttuurin muutosprosessien yhteenkietoutumiseen ja niiden ilmenemiseen ihmisten arjessa eri aikoina. Tutustut kansainvälisten poliittisten ja taloudellisten riippuvuuksien ja ristiriitojen kehitykseen ja siihen, miten niitä on säännelty. Opit mitä on kehitys, harjaannut tarkastelemaan sitä, miten nyky-yhteiskunnat ovat rakentuneet ja näet, miten historia on läsnä nykyajassa.

Yhteiskunnallisen muutoksen opinnoissa voit opiskella globaalia kehitystutkimusta, poliittista historiaa, sosiaali- ja kulttuuriantropologiaa ja talous- ja sosiaalihistoriaa.

Yhteiskunnallisen muutoksen opintokokonaisuudet ja yksittäiset kurssit

Voit opiskella avoimina yliopisto-opintoina yhteiskunnallisen muutoksen kandiohjelman mukaisia opintoja: 15 op, 25 op tai 35 op. Kokonaisuudet rakentuvat toistensa päälle. Kaikissa kokonaisuuksissa pakollisina jaksoina suoritetaan neljän tieteenalan yhdistävä Johdatus yhteiskunnalliseen muutokseen I 5 op -jakso ja lisäksi valitaan haluttu määrä opintoja tarjolla olevista kursseista.

35 opintopisteen kokonaisuuteen valitaan lisäksi globaalin kehitystutkimuksen, sosiaali- ja kulttuuriantropologian, poliittisen historian tai sosiaali- ja taloushistorian opintosuunnan mukaisia opintoja yhteensä 10 op.

Vuosittainen kurssitarjonta voi vaihdella.

Yhteiskunnallisen muutoksen tutustumiskurssi sekä 15 op, 25 op ja 35 op opintokokonaisuudet
Eriarvoisuuden monet muodot. Tutustuminen yhteiskunnallisen muutoksen ohjelman tieteenaloihin 1 op Tutustumiskurssi yhteiskunnallisen muutoksen tieteenaloihin: globaali kehitystutkimus, poliittinen historia, sosiaali- ja kulttuuriantropologia, sosiaali- ja taloushistoria.
Pakollinen kurssi Opintokokonaisuuteen sisältyy yksi pakollinen kurssi
Valinnaiset kurssit Valitse kaksi valinnaista kurssia YK-211-YK-218 -kursseista.
Pakollinen kurssi Opintokokonaisuuteen sisältyy yksi pakollinen kurssi.
Valinnaiset kurssit Valitse neljä valinnaista kurssia seuraavista. Osa kursseista on valinnaisia maisteriopintoja, joita voi sisällyttää 25 op kokonaisuuteen.

Yhteiskunnallisen muutoksen 35 op kokonaisuuteen voit valita opintosuunnaksi globaalin kehitystutkimuksen, poliittisen historian, sosiaali- ja kulttuuriantropologian tai talous- ja sosiaalihistorian.

 

Pakollinen kurssi Opintokokonaisuuteen sisältyy yksi pakollinen kurssi
Valinnaiset kurssit Valitse neljä valinnaista kurssia seuraavista. Osa kursseista on valinnaisia maisteriopintoja, joita voi sisällyttää 35 op kokonaisuuteen.
Globaalin kehitystutkimuksen opintosuuntakohtaiset opinnot 10 op Mikäli haluat painottaa 35 op opintokokonaisuutesi globaaliin kehitystutkimukseen valitse seuraavat kurssit.
Poliittisen historian opintosuuntakohtaiset opinnot 10 op Mikäli haluat painottaa 35 op opintokokonaisuutesi poliittiseen historiaan valitse seuraavat kurssit
Sosiaali- ja kulttuuriantroplogian opintosuuntakohtaiset opinnot 10 op Mikäli haluat painottaa 35 op opintokokonaisuutesi sosiaali- ja kulttuuriantroplogiaan valitse kaksi kurssia (10 op) seuraavista
Talous- ja sosiaalihistorian opintosuuntakohtaiset opinnot 10 op Mikäli haluat painottaa 35 op opintokokonaisuutesi talous- ja sosiaalhistoriaan valitse seuraavat kurssit.

Yhteiskunnallisen muutoksen opintoja järjestetään vuosittain myös yhteistyökumppaneinamme toimivissa kansanopistoissa.

Opinnot vastaavat sisällöiltään, tavoitteiltaan ja suoritusmuodoiltaan Avoimessa yliopistossa järjestettäviä verkko-opintoja ja kursseilla opettavat samat opettajat. Yhteistyöoppilaitoksissa järjestetään verkko-opetuksen tueksi opintoryhmätapaamisia oman opiston tuutorin johdolla. Opintoryhmätapaamisissa on mahdollisuus lukupiirityyppiseen opiskeluun sekä yhteisiin keskusteluihin ja pohdintoihin yksilöllisiin suorituksiin valmistauduttaessa. Yhteistyössä vastaamme oppimisen paikallisiin tarpeisiin!

Opinnot ovat kaikille avoimia:

  • Opintoihin ilmoittautuminen tapahtuu kahdessa osassa. Ilmoittaudu ensin oppilaitokseen, joka järjestää kurssin ja sen jälkeen Avoimeen yliopistoon. Saat oppilaitokselta ilmoittautumista koskevat tarkemmat ohjeet. 
  • Opintomaksu koostuu Avoimen yliopiston opintomaksusta ja opetuksen järjestävän oppilaitoksen opintomaksusta. Saat myös opintomaksua koskevat tarkemmat ohjeet oppilaitokselta.

 

Lukuvuonna 2022-23 Yhteiskunnallisen muutoksen 25 op opintokokonaisuuden voi opiskella seuraavissa yhteistyöoppilaitoksissa: 

* Linkkien kautta pääset tutustumaan kursseihin ja löydät linkin kunkin opiston omille verkkosivuille, mistä saat ilmoittautumista ja opintomaksua koskevat tarkemmat ohjeet.

Laajasalon opisto:
Johdatus yhteiskunnallisen muutoksen tutkimukseen I 5 op
Globaali taloudellinen muutos 5 op
Kansainvälinen historia 5 op
Globaali kehitys 5 op
Valinnainen kurssi 5 op

 

Työväen Akatemia:
Johdatus yhteiskunnallisen muutoksen tutkimukseen I 5 op
Seoul Korean historiassa, kulttuurissa ja yhteiskunnassa 5 op
Kansainvälinen historia 5 op
Sukupolvet, liikkuvuus ja eriarvoisuus 5 op
Uskomukset, asenteet ja kosmologiat 5 op

Yhteiskunnallisen muutoksen opintosuunnat

Voit opiskella Globaalin kehitystutkimuksen, poliittisen historian, sosiaali- ja kulttuuriantropologian ja talous- ja sosiaalihistorian 15 op opintokokonaisuuksia tai yksittäisiä kursseja.

Yhteiskunnallisen muutoksen maisteriohjelmaan soveltuvia opintoja

Voit opiskella myös maisteriopintoja, jotka ovat pääasiassa valinnaisia maisteriopintoja, joita voi sijoittaa Yhteiskunnallisen muutoksen 25 op ja 35 op -kokonaisuuksiin tai Yhteiskunnallisen muutoksen kandi- ja/tai maisteriopintoihin.

Maisteriopintoja Suurin osa kursseista on valinnaisia maisteriopintoja, joille voi osallistua kaikki aiheesta kiinnostuneet. AYYMP-3404 Menneisyyden läsnäolo ja muistin politiikka -kurssille osallistuminen edellyttää suoritettua kandidaatin tutkintoa. Opinnot eivät muodosta kokonaisuutta. Kurssitarjonta vaihtelee vuosittain.
Ohjeita opiskeluun ja opintoneuvonta

Tärkeää tietoa opiskeluihisi liittyen löydät Opiskelijan ohjeista.

Uudelle opiskelijalle: Tutustu opiskelun muistilistaan, josta löydät opiskelun eri vaiheisiin liittyvät käytännöt ja ohjeet kootusti.

Mikäli et löydä kysymykseesi vastausta, ota yhteyttä!

Tutkinto-opiskelijaksi?

Tutustu koulutusohjelmiin ja opiskelijaksi hakemiseen
 

Ennen syksyä 2021 järjestetyt opinnot

Löydät ennen syksyä 2021 järjestetyt opinnot Opintotarjonnan hausta hakusanoilla AYYK, AYYKA, AYYKT, AYYKP, AYYKK, AYYMK, AYYMV

Katso ennen syksyä 2021 järjestetyt opinnot.