Avoin yliopisto: Sosiaalitieteiden opinnot
Osa sosiaalitieteiden kandiohjelman opinnoista tarjotaan avoimina yliopisto-opintoina kaikille aiheesta kiinnostuneille.

Sosiaalitieteiden koulutusohjelman tieteenalat ovat sosiaalipsykologia, sosiaalityö, sosiologia ja yhteiskuntapolitiikka. Nämä muodostavat kattavan kokonaisuuden, joka pureutuu ihmisten ja yhteiskunnan välisen vuorovaikutuksen, oikeudenmukaisuuden sekä globaalin kehityksen ajankohtaisiin kysymyksiin. Sosiaalitieteissä tutkimuksellinen katse kohdentuu yhteiskunnan toimivuuden, monimuotoisuuden, hyvinvoinnin ja ihmisten keskinäisten suhteiden kysymyksiin.

Sosiaalitieteiden opintokokonaisuudet

Voit opiskella sosiaalitieteiden opintotarjonnasta joko sinulle sopivia yksittäisiä kursseja tai opintokokonaisuuden. Opintokokonaisuuksista voit suorittaa Sosiaalitieteiden perusopinnot 25 op ja/tai Sosiaalitieteiden aineopintoja 35 op. 

Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija tunnistaa sosiaalitieteiden keskeisiä tapoja jäsentää yhteiskunnallisia rakenteita ja ihmisten jokapäiväistä elämää. Opiskelija on tutustunut sosiaalitieteiden kandiohjelman tieteenaloihin ja osaa hahmottaa niiden eroja ja yhtäläisyyksiä.

Pakolliset kurssit Seuraavat kurssit suoritetaan osana 25 opintopisteen perusopintokokonaisuutta.

Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija on perehtynyt sosiaalitieteiden kandiohjelman tieteenaloihin, julkisoikeuteen, kriminologiaan tai väestötieteeseen. Hän tunnistaa sosiaalitieteiden tieteealojen keskeisiä tapoja jäsentää yhteiskunnallisia rakenteita ja ihmisten jokapäiväistä elämää.

 

Pakolliset kurssit Valitse vähintään kolme seuraavista.
Valinnaiset kurssit Valitse seuraavista niin, että opintokokonaisuuden laajuus 35 op täyttyy.
Sosiaalitieteiden muut opintokokonaisuudet ja menetelmäopinnot

Voit opiskella kriminologian ja lapsuuden- ja nuorisotutkimuksen opintotarjonnasta joko sinulle sopivia yksittäisiä kursseja tai opintokokonaisuuden. Lisäksi opintotarjonnassa on menetelmäopintoja Johdatus yhteiskuntatilastotieteeseen osa I 5 op ja Johdatus yhteiskuntatilastotieteeseen osa II 5 op.

Sosiaalitieteiden maisteriopinnot

Osa sosiaalitieteiden maisteriohjelman opinnoista tarjotaan avoimina yliopisto-opintoina kaikille aiheesta kiinnostuneille. Lukuvuonna 2021-2022 opintotarjonnassa on kaksi kriminologian  maisterikurssia. Katso tarkemmat tiedot täältä.

Ohjeita opiskeluun

Tärkeää tietoa opiskeluihisi liittyen löydät Opiskelijan ohjeista.

MIkäli et löydä kysymykseesi vastausta, ota yhteyttä: avoin-student@helsinki.fi

Sinua voisi kiinnostaa myös
Tutkinto-opiskelijaksi?

Tutustu koulutusohjelmiin ja opiskelijaksi hakemiseen.