Avoin yliopisto: Sosiaalitieteiden opinnot

Osa sosiaalitieteiden kandi- ja maisteriohjelman sekä sosiaalitieteiden tohtoriohjelman opinnoista tarjotaan avoimina yliopisto-opintoina kaikille aiheesta kiinnostuneille.

Sosiaalitieteiden koulutusohjelman tieteenalat ovat sosiaalipsykologia, sosiaalityö, sosiologia ja yhteiskuntapolitiikka. Nämä muodostavat kattavan kokonaisuuden, joka pureutuu ihmisten ja yhteiskunnan välisen vuorovaikutuksen, oikeudenmukaisuuden sekä globaalin kehityksen ajankohtaisiin kysymyksiin.

Sosiaalitieteissä tutkimuksellinen katse kohdentuu yhteiskunnan toimivuuden, monimuotoisuuden, hyvinvoinnin ja ihmisten keskinäisten suhteiden kysymyksiin.

Sosiaalitieteiden kandiopintoja

Voit opiskella sosiaalitieteiden kandiopintojen avoimien opintojen tarjonnasta joko sinulle sopivia yksittäisiä kursseja tai opintokokonaisuuden. Opintokokonaisuuksista voit suorittaa Sosiaalitieteiden perusopinnot 25 op ja/tai Sosiaalitieteiden aineopintoja 35 op. 

Voit opiskella kriminologian ja lapsuuden- ja nuorisotutkimuksen opintotarjonnasta joko sinulle sopivia yksittäisiä kursseja tai opintokokonaisuuden. Lisäksi opintotarjonnassa on menetelmäopintoja Johdatus yhteiskuntatilastotieteeseen osa I 5 op ja Johdatus yhteiskuntatilastotieteeseen osa II 5 op.

Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija tunnistaa sosiaalitieteiden keskeisiä tapoja jäsentää yhteiskunnallisia rakenteita ja ihmisten jokapäiväistä elämää. Opiskelija on tutustunut sosiaalitieteiden kandiohjelman tieteenaloihin ja osaa hahmottaa niiden eroja ja yhtäläisyyksiä.

Pakolliset kurssit Seuraavat kurssit suoritetaan osana 25 opintopisteen perusopintokokonaisuutta.

Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija on perehtynyt sosiaalitieteiden kandiohjelman tieteenaloihin, julkisoikeuteen, kriminologiaan tai väestötieteeseen. Hän tunnistaa sosiaalitieteiden tieteenalojen keskeisiä tapoja jäsentää yhteiskunnallisia rakenteita ja ihmisten jokapäiväistä elämää.

 

Pakolliset kurssit Valitse vähintään kolme seuraavista.
Valinnaiset kurssit Valitse seuraavista niin, että opintokokonaisuuden laajuus 35 op täyttyy.

Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija hallitsee kriminologian tieteenalan peruskäsitteet, tutkimuskohteen rajaukset ja määrittelyt sekä keskeiset teoreettiset traditiot. Hänellä on hyvä käsitys rikollisuuden ja sen kontrollin tutkimuksen erityisistä menetelmällisistä haasteista ja ratkaisuista. Hän ymmärtää, että rikollisuuden viralliskontrolli nojaa lainsäädäntöön, ja omaa hyvät tiedot virallista kontrollia säätelevistä oikeusnormeista. Jakson käytyään opiskelija osaa hahmottaa kriminologian itsenäisenä empiirisenä tieteenalana, joka tutkii rikollisuutta ja siihen kohdistuvia reaktioita.

Pakolliset kurssit Seuraavat kurssit ovat pakollisia kaikille opintokokonaisuutta suorittaville.

Lapsuuden tutkimuksen ja nuorisotutkimuksen alat kohdistuvat lasten ja nuorten aseman, maailmojen, toiminnan ja kokemuksen ymmärtämiseen sekä politiikan ja viranomaiskäytäntöjen ja instituutioiden kriittiseen arviointiin.

Pakollinen kurssi Kurssi on pakollinen kaikille opintokokonaisuuden suorittajille.
Valinnaiset kurssit Valitse seuraavista niin, että opintokokonaisuuden laajuus 15 op täyttyy.

Menetelmäopinnot ovat tutkintoon kuuluvia opintoja. Opinnot tarjotaan avoimina yliopisto-opintoina kaikille aiheesta kiinnostuneille. Johdatus yhteiskuntatilastotieteeseen kuuluu Valtiotieteellisen tiedekunnan menetelmäopintoihin.

Menetelmäopintoja Voit suorittaa yksittäisiä kursseja.
Sosiaalitieteiden maisteriopintoja

Osa sosiaalitieteiden maisteriohjelman opinnoista tarjotaan avoimina yliopisto-opintoina kaikille aiheesta kiinnostuneille.

Valinnaiset kurssit Voit suorittaa yksittäisiä kursseja.
Kulutus yhteiskunnassa Lukuvuonna 2023-2024 opintotarjonnassa on yksi Kulutus yhteiskunnassa -opintosuunnan valinnainen kurssi.
Sosiaalityö Lukuvuonna 2023-2024 opintotarjonnassa on yksi sosiaalityön kurssi.
Sosiaalipsykologia Lukuvuonna 2023-2024 opintotarjonnassa on yksi sosiaalipsykologian kurssi. Syksyllä kurssi on englanniksi ja keväällä suomeksi.
Yhteiskuntapolitiikka Lukuvuonna 2023-2024 opintotarjonnassa on yksi yhteiskuntapolitiikan kurssi.

Voit opiskella vammaistutkimuksen opintotarjonnasta joko sinulle sopivia yksittäisiä kursseja tai opintokokonaisuuden (15 op).

 

Pakolliset kurssit Opintokokonaisuuteen kuuluvat kurssit.

Voit opiskella väestötieteen opintotarjonnasta joko sinulle sopivia yksittäisiä kursseja tai opintokokonaisuuden (15 op).

Pakollinen kurssi Avoimessa yliopistossa opintokokonaisuuden voi suorittaa 15 op:n laajuisena.
Valinnaiset kurssit Suorita seuraavat kaksi kurssia.
Valtiotieteellisen tiedekunnan yhteisiä aineopintoja Voit opiskella yksittäisiä opintojaksoja
Sosiaalitieteiden tohtoriohjelman opintoja

Osa sosiaalitieteiden tohtoriohjelman opinnoista tarjotaan avoimina yliopisto-opintoina kaikille aiheesta kiinnostuneille. Lukuvuonna 2022-2023 opintotarjonnassa on kolme kurssia.

Valinnaiset kurssit Voit suorittaa yksittäisiä kursseja.
Siirtymäsäännöt

Jos olet suorittanut aiempina vuosina sosiaalitieteiden opintoja, voit oheisesta taulukosta tarkistaa niiden vastaavuuden nykyisten kandiopintojen kurssien kanssa.

Sosiaalitieteiden kandiohjelman valinnaiset opintojaksot vastuuopintosuunnittain

Oheisesta taulukosta löydät Sosiaalitieteiden opinnot vastuuopintosuunnittain.

Ohjeita opiskeluun ja opintoneuvonta

Tärkeää tietoa opiskeluihisi liittyen löydät Opiskelijan ohjeista.

Uudelle opiskelijalle: Tutustu opiskelun muistilistaan, josta löydät opiskelun eri vaiheisiin liittyvät käytännöt ja ohjeet kootusti.

Mikäli et löydä kysymykseesi vastausta, ota yhteyttä!

Opiskelukokemus: Eili

Konsuli Eili Andersson on työskennellyt pian 38 vuotta eri suurlähetystöissä. Lockdown houkutteli akateemisten opintojen pariin Avoimeen yliopistoon.

Yliopisto-opiskelu ei ole ulkoa pänttäämistä, vaan tietojen soveltamista ja tulkitsemista, laajemman ajattelukyvyn harjaannuttamista.
Avoimen yliopiston opinnot ovat konkreettisia suorituksia ja ne satavat suoraan laariisi, etenkin jos myöhemmin päädyt opiskelemaan samaa ainetta.
Tutkinto-opiskelijaksi?

Tutustu koulutusohjelmiin ja opiskelijaksi hakemiseen.

Ennen syksyä 2023 järjestetyt opinnot