Avoin yliopisto: Opiskelijan digitaidot ja Kestävyys-kurssi

Opiskelijan digitaidot -kurssit sekä Kestävyys-kurssi on suunnattu kaikille opiskelijoille.

Opiskelijan digitaidot. Orientaatio-kurssilla opit tietokoneen käytön perusteet, tutustut Helsingin yliopiston digitaaliseen oppimisympäristöön ja yliopisto-opinnoissa tarvittaviin ohjelmiin, opit tiedonhankintaa ja perehdyt tietoturvaan ja tietosuojaan. Syventävät taidot-kurssilla perehdytään tekstinkäsittelyn, taulukkolaskennan, diaesitysten ja videoiden laadinnan perusteisiin, oikean työvälineen valintaan tehtävää varten ja siirtämään tietoa eri ohjelmien välillä.

Kestävyyskurssilla ratkaiset globaaleja kestävyyskysymyksiä eri alojen opiskelijoiden kanssa. Kurssilla tutustutaan kestävyyskysymysten kompleksisuuteen ja monitieteisyyteen, sekä niiden eettisiin ja filosofisiin ulottuvuuksiin. Kurssilla ohjataan pohtimaan omaa roolia tulevana asiantuntijana ja yhteiskunnan jäsenenä kestävyyskysymysten ratkaisemisessa sekä tarjotaan työkaluja omalle toimijuudelle. Lisäksi kurssilla tutustutaan, miten kestävyysmurrosta voidaan edistää eri näkökulmista, joita ovat globaalien luonnonjärjestelmien turvaaminen, hyvinvointi ja mahdollisuudet muutokseen, kestävä ja oikeudenmukainen talous, kestävä ja terveellinen ruokajärjestelmä, ilmastonmuutos ja oikeudenmukainen energiasiirtymä sekä kaupunkiseutujen kehitys.

Opiskelijan digitaidot opinnot

Kurssit suoritetaan verkkokurssiena Moodle-oppimisympäristössä. Opiskelijan digitaidot: orientaatio 2 op vastaa kaikkien Helsingin yliopiston tiedekuntien yhteistä jaksoa. Opiskelijan digitaidot: syventävät taidot 1 op vastaa kaikkien muiden paitsi eräitten Kumpulan ja Meilahden kandikoulutusohjelmien yhteistä jaksoa.

Kurssi sopii kaikkien tiedekuntien opiskelijoille, se kuuluu yleisopintoihin ja se on pakollinen alempaa korkeakoulututkintoa suorittaville
Opiskelijan digitaidot: orientaatio kurssilla tutustut Helsingin yliopiston digitaaliseen opiskeluympäristöön, tietoturvaan ja tietosuojakysymyksiin. Lisäksi opiskelet tietokoneen käytön sekä tiedonhankinnan perusteita.

 

Kurssi Opiskelijan digitaidot: orientaatio (2 op)

Kurssi kuuluu yleisopintoihin ja se on pakollinen kaikille alempaa korkeakoulututkintoa suorittaville. Kurssista vastaa opetusteknologiapalvelut.

Seuraavissa koulutusohjelmissa suoritetaan DIGI-B Opiskelijan digitaidot: syventävät taidot (1 op) -osion sijaan koulutusohjelman oma kurssi:
(näitä ei toistaiseksi järjestetä avoimena yliopisto-opetuksena)

  • Matemaattisten tieteiden kandiohjelma
  • Fysikaalisten tieteiden kandiohjelma
  • Kemian kandiohjelma 
  • Matematiikan, fysiikan ja kemian opettajan kandiohjelma 
  • Tietojenkäsittelytieteen kandiohjelma
  • Lääketiede ja hammaslääketiede 

Opiskelijan digitaidot: syventävät taidot kurssilla tutustut tiedon muokkaamisen ja esittämisen perusteisiin.

 

Kurssi Opiskelijan digitaidot: syventävät taidot
Kestävyyskurssi

Kurssista vastaavat Kestävyystieteen instituutti HELSUS (Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta) ja Yliopistopedagogiikan keskus HYPE (Kasvatustieteellinen tiedekunta). Opintojakso on vapaaehtoinen ja valinnainen kaikille Helsingin yliopiston opiskelijoille. Opintojakso on osa jatkuvan oppimisen opintotarjontaa ja se on tarjolla myös vaihto-opiskelijoille ja muille vieraileville opiskelijoille.

Kestävyyskurssi Kestävyyskurssi
Ohjeita opiskeluun ja opintoneuvonta

Löydät opiskeluun liittyvää tärkeää tietoa Opiskelijan ohjeista.

Uudelle opiskelijalle: Tutustu opiskelun muistilistaan, josta löydät kootusti opiskelun eri vaiheisiin liittyvät käytännöt ja ohjeet. 

Mikäli et löydä kysymykseesi vastausta, ota yhteyttä!

Olet tervetullut osallistumaan myös kaikille avoimiin ja maksuttomiin Opiskelutaito-webinaareihin! Webinaarit on toteutettu usean korkeakoulun yhteistyönä.

Sinua voisi kiinnostaa myös