Avoin yliopisto: Biologian opinnot
Osa biologian kandiohjelman opinnoista tarjotaan kaikille avoimina yliopisto-opintoina. Voit opiskella yksittäisiä kursseja.

Bio- ja ympäristötieteellisen tiedon merkitys yhteiskunnassa on kasvanut selkeästi viime vuosikymmenien aikana. Tutkimuksen sovellutukset ovat keskeisiä terveydenhuollossa ja lääketieteessä, luonnonvarojen kestävässä käytössä, ympäristöongelmien syiden ymmärtämisessä ja ratkaisujen etsimisessä.

Biologian opinnoissa perehdytään elämään sen eri tasoilla molekyyleistä ja soluista eliöihin ja ekosysteemeihin.

Biologian yksittäiset kurssit

Voit opiskella sinulle sopivia yksittäisiä kursseja biologian perus- ja aineopinnoista. Osaan kursseista voi liittyä esitietovaatimuksia. Tarkemmat tiedot löydät kurssin sivulta.

Kesällä 2022 järjestettävä opetus Ekologian perusteet ja Genetiikan perusteet -kurssit alkavat toukokuussa. Ilmoittautuminen avoinna! Bioinformatiikan kurssi alkaa elokuussa. Ilmoittautuminen aukeaa kesäkuussa.
Biologian perusopintoja BIologian perusopinnoista järjestetään kurssit ekologian perusteet, genetiikan perusteet ja eliökunnan evoluutio. Genetiikan perusteet järjestetään vain joka toinen vuosi. Ekologian perusteet järjestetään sekä kesällä että lukuvuoden aikana.

 

  Aineopintoihin kuuluvia kursseja Biologian aineopinnoista järjestetään seuraavat kurssit.
  Studier på svenska Öppna Universitetsstudier på svenska
  Ohjeita opiskeluun

  Tärkeää tietoa opiskeluihisi liittyen löydät Opiskelijan ohjeista.

  Mikäli et löydä kysymykseesi vastausta, ota yhteyttä avoin-student@helsinki.fi

  Katso ennen syksyä 2021 järjestetyt opinnot.

  Tutkinto-opiskelijaksi?

  Tutustu koulutusohjelmiin ja opiskelijaksi hakemiseen.

  Sinua voisi kiinnostaa myös