Avoin yliopisto: Biologian opinnot
Osa Biologian kandiohjelman opinnoista tarjotaan avoimina yliopisto-opintoina kaikille aiheesta kiinnostuneille.

Bio- ja ympäristötieteellisen tiedon merkitys yhteiskunnassa on kasvanut selkeästi viime vuosikymmenien aikana. Tutkimuksen sovellutukset ovat keskeisiä terveydenhuollossa ja lääketieteessä, luonnonvarojen kestävässä käytössä, ympäristöongelmien syiden ymmärtämisessä ja ratkaisujen etsimisessä.

Biologian opinnoissa perehdytään elämään sen eri tasoilla molekyyleistä ja soluista eliöihin ja ekosysteemeihin.

Biologian yksittäiset kurssit

Voit opiskella sinulle sopivia yksittäisiä kursseja biologian perus- ja aineopinnoista. Osaan kursseista voi liittyä esitietovaatimuksia. Tarkemmat tiedot löydät kurssin sivulta. Kevään 2022 kurssien aikataulut julkaistaan viimeistään lokakuun lopussa.

Katso ennen syksyä 2021 järjestetyt opinnot.

Biologian perusopintoja BIologian perusopinnoista järjestetään kurssit ekologian perusteet, genetiikan perusteet ja eliökunnan evoluutio. Genetiikan perusteet ja eliökunnan evoluutio järjestetään vain joka toinen vuosi. Ekologian perusteet järjestetään sekä kesällä että lukuvuoden aikana.

Biologian aineopinnoista järjestetään seuraavat kurssit: 

  • Ihmisen fysiologia (kesällä 2021, seuraavan kerran syksyllä 2022)
  • Bioinformatiikka (kesällä 2021 ja 2022)
  • Kasvi- ja eläinfysiologian perusteet (järjestetään seuraavan kerran keväällä 2022)
  • Molekyylit ja solut (järjestetään keväällä 2022)
Ihmisen fysiologia Kurssiin liittyy esitietovaatimuksia.
Ohjeita opiskeluun

Tärkeää tietoa opiskeluihisi liittyen löydät Opiskelijan ohjeista.

Mikäli et löydä kysymykseesi vastausta, ota yhteyttä avoin-student@helsinki.fi

Sinua voisi kiinnostaa myös
Tutkinto-opiskelijaksi?

Tutustu koulutusohjelmiin ja opiskelijaksi hakemiseen.