Avoin yliopisto: Biologian opinnot

Helsingin yliopiston biologian kandiohjelman sekä ekologian ja evoluutiobiologian maisteriohjelman opintoja on mahdollista opiskella myös avoimessa yliopistossa.

Bio- ja ympäristötieteellisen tiedon merkitys yhteiskunnassa on kasvanut selkeästi viime vuosikymmenien aikana. Tutkimuksen sovellutukset ovat keskeisiä muun muassa ympäristöongelmien syiden ymmärtämisessä ja ratkaisujen etsimisessä, luonnonvarojen kestävässä käytössä ja lääketieteessä ja terveydenhuollossa.

Biologian opinnoissa perehdytään elämään sen eri tasoilla molekyyleistä ja soluista eliöihin ja ekosysteemeihin.

Biologian kandiohjelman yksittäiset kurssit

Voit opiskella sinulle sopivia yksittäisiä kursseja biologian perus- ja aineopinnoista. Osaan kursseista voi liittyä esitietovaatimuksia. Tarkemmat tiedot löydät kurssin sivulta.

Valtaosa opinnoista järjestetään niin, että avoimen yliopiston opiskelijat osallistuvat koulutusohjelman järjestämään opetukseen yhdessä tutkinto-opiskelijoiden kanssa. 

Biologian perusopintoja BIologian perusopinnoista järjestetään kurssit eliökunnan evoluutio, ekologian perusteet, elöiden monimuotoisuus ja genetiikka. Ekologian perusteet järjestetään sekä kesällä että lukuvuoden aikana.
Biologian aineopintoja Aineopinnoista järjestetään kolme kurssia.
Biologian tutustumiskurssi Kasvien talvi -tutustumiskurssilla perehdytään talvivihreisiin kasveihin ja talvehtimisen merkitykseen kasveille

 

  Kasvitieteen tieteenalakohtaisia opintoja Kasvitieteen tieteenalakohtaisista kursseista järjestetään kurssi Suomen kasvisto ja kasvillisuus 5 op.
  PINKKA-tentit PINKKA-tentit ovat verkossa itsenäisesti suoritettavia lajintunnistuskursseja. Kursseihin liittyvä itseopiskelumateriaali on verkko-oppimisympäristö Moodlessa ja lopputentit tehdään Examinariumissa.
  Studier på svenska Öppna Universitetsstudier på svenska
  Ekologian ja evoluutiobiologian maisteriohjelman yksittäiset kurssit

  Voit opiskella sinulle sopivia yksittäisiä kursseja ekologian ja evoluutiobiologian maisteriohjelmasta. Osaan kursseista voi liittyä esitietovaatimuksia. Tarkemmat tiedot löydät kurssin sivulta.

  Opinnot järjestetään yhteistyössä koulutusohjelman kanssa: avoimen yliopiston opiskelija osallistuu koulutusohjelman järjestämään opetukseen yhdessä tutkinto-opiskelijoiden kanssa.

  Kurssit lukuvuonna 2023-2024 Voit opiskella yksittäisiä kursseja.
  Ennakkotietoa opinnoista lukuvuonna 2024-2025

  Nyt voit tutustua myös avoimen yliopiston opintotarjonnan ennakkotietoihin lukuvuodelle 2024-2025. 

  Tarkempia tietoja julkaistaan sitä mukaa, kun opetuksen yksityiskohdat varmistuvat. Lukuvuoden valmis opintotarjonta on nähtävillä heinäkuussa. 

  Siirtymäsäännöt

  Jos olet suorittanut aiempina vuosina biologian opintoja, voit oheiselta sivulta tarkistaa niiden vastaavuuden nykyisten kurssien kanssa.

   

  Ohjeita opiskeluun ja opintoneuvonta

  Tärkeää tietoa opiskeluihisi liittyen löydät Opiskelijan ohjeista.

  Uudelle opiskelijalle: Tutustu opiskelun muistilistaan, josta löydät opiskelun eri vaiheisiin liittyvät käytännöt ja ohjeet kootusti.

  Mikäli et löydä kysymykseesi vastausta, ota yhteyttä!

  Olet tervetullut osallistumaan myös kaikille avoimiin ja maksuttomiin Opiskelutaito-webinaareihin! Webinaarit on toteutettu usean korkeakoulun yhteistyönä.

  Haluatko hakea tutkinto-opiskelijaksi?

  Avoimen yliopiston opinnoista on iloa ja hyötyä myös, jos haluat hakea yliopiston tutkinto-opiskleijaksi. 

  • Opinnoissa pääset tutustumaan sinua kiinnostaviin koulutusohjelmiin ja siihen, millaista yliopisto-opiskelu on. 
  • Suorittamasi opintopisteet kirjataan Helsingin yliopiston opintotietojärjestelmään, ja ne on mahdollista hyödyntää yliopistotutkinnossa myöhemmin. 
  • Opintojen aikana karttuvista tiedoista ja taidoista on apua myös, jos valmistaudut seuraaviin valintakokeisiin. 
  • Biologian kandiohjelmaan on mahdollista hakea avoimessa yliopistossa suoritettujen opintojen perusteella. Tätä vaihtoehtoa kutsutaan avoimen väylän hauksi. 
  Ennen syksyä 2023 järjestetyt opinnot

  Katso ennen syksyä 2023 järjestetyt opinnot opintotarjonnan hausta.

  Sinua voisi kiinnostaa myös