Avoin yliopisto: Filosofian opinnot
Osa Helsingin yliopiston filosofian kandi- ja maisteriohjelman opinnoista tarjotaan avoimina yliopisto-opintoina kaikille aiheesta kiinnostuneille.

Filosofian opintojen tavoitteena on perehdyttää opiskelija inhimilliseen ajatteluun ja sitä koskevaan tietoon, antaa systemaattiset tiedot filosofiasta itsenäisenä tieteenalana ja sen erityisaloista sekä harjaannuttaa filosofiseen analyysiin ja argumentaatioon.

Filosofia paneutuu kaikkein perustavimpiin kysymyksiin. Mitä voimme tietää, ja miten? Mikä on todellisuuden rakenne? Voimmeko tutkia sitä yksin tieteiden avulla, vai tarvitsemmeko myös puhdasta järkeä? Perustuvatko moraaliset käsityksemme maailmaan, vai heijastammeko me ne sinne itse? Minkälainen on hyvä yhteiskunta? Onko tietoisuutemme selitettävissä puhtaasti fysiikan avulla?

Filosofiaa opiskelemalla saat, jos et lopullisia vastauksia, niin ainakin mahdollisuuden ja systemaattisen menetelmän tutkia tällaisia kysymyksiä.

Filosofian opinnot

Avoimessa yliopistossa voit opiskella filosofian perusopinnot (30 op). Lukuvuoden 2022-2023 aikana ne järjestetään yhteisopetuksena filosofian kandiohjelman kanssa eli avoimen yliopiston opiskelijat osallistuvat samaan opetukseen tutkinto-opiskelijoiden kanssa.  Yhteisopetuksen ryhmissä on rajoitettu osallistujamäärä ja opetusta voi olla myös päivällä. Jos et pysty osallistumaan lähiopetukseen, perusopinnot (30 op) on mahdollista suorittaa akvaariotenttinä lukuunottamatta Johdatus logiikkaan -opintojaksoa. Voit myös suorittaa osan opintojaksoista lähiopetukseen osallistumalla ja osan examinarium-tenttinä.

Tiedot kevään 2023 akvaariotenteistä julkaistu.

Tutustumiskurssi: Johdatus etiikkaan 1 op Johdatus etiikkaan (tutustumisosa) 1 op on suunniteltu lukiolaisia sekä muita filosofian ja etiikan opinnoista kiinnostuneita varten. Verkkokurssina toteutettava jakso on osa 5 op laajuista jaksoa. Tutustumisosan suorittaja/suorittanut voi halutessaan jatkaa kurssin suorittamista pidemmälle ilmoittautumalla Johdatus etiikkaan (täydennysosa) 4 op -kurssille. FILK-112a Johdatus etiikkaan (tutustumisosa) 1 op ja FILK-112b Johdatus etiikkaan (täydennysosa) 4 op yhdessä vastaavat Johdatus etiikkaan 5 op -opintojaksoa (FILK-112).
Filosofian perusopinnot 30 op Voit opiskella sinulle sopivia kursseja yksittäin. Jos suoritat useampia kursseja tai 30 op:n kokonaisuuden, jokaiselle kurssille ilmoittaudutaan erikseen.
Filosofian maisteriohjelmaan soveltuvia opintoja Avoimen yliopiston opintotarjonnassa on myös filosofian maisteriopintoihin soveltuvia syventäviä opintoja. Opintotarjonta voi vaihdella vuosittain.

Lukuvuoden 2023-2024 opintotarjonta julkaistaan tässä viimeistään 1.7.2023. Lukuvuoden ennakkotiedot ovat jo nähtävissä verkkosivuillamme. Ennakkotietoihin saattaa tulla muutoksia vielä ennen opintotarjonnan lopullista julkaisua.

Siirtymäsäännöt

Jos olet suorittanut aiempina vuosina filosofian opintoja, voit oheiselta sivulta tarkistaa niiden vastaavuuden nykyisten kurssien kanssa.

Ohjeita opiskeluun ja opintoneuvonta

Tärkeää tietoa opiskeluihisi liittyen löydät Opiskelijan ohjeista.

Uudelle opiskelijalle: Tutustu opiskelun muistilistaan, josta löydät opiskelun eri vaiheisiin liittyvät käytännöt ja ohjeet kootusti.

Mikäli et löydä kysymykseesi vastausta, ota yhteyttä!

Opiskelukokemus

Vantaan kaupungin lukiolaiset ovat jo useamman vuoden ajan saaneet tutustua korkeakouluopintoihin osallistumalla Helsingin yliopiston Avoimen yliopiston kursseille. Tikkurilan lukion abiturientti Janika Merikallio hyödynsi tilaisuuden opiskelemalla mm. filosofiaa.

Filosofian kurssi [Johdatus filosofiaan ja sen historiaan] oli ikään kuin yksi kurssi, johon oli tiivistettynä koko lukion oppimäärä filosofiasta. Opiskelu ei ollut yhtään niin teoreettista kuin olin luullut.
Tutkinto-opiskelijaksi?

Tutustu koulutusohjelmiin ja opiskelijaksi hakemiseen

Ennen syksyä 2023 järjestetyt opinnot

Katso ennen syksyä 2023 järjestetyt opinnot opintotarjonnan hausta.