Avoin yliopisto: Filosofian opinnot
Osa Helsingin yliopiston filosofian kandiohjelman opinnoista tarjotaan avoimina yliopisto-opintoina kaikille aiheesta kiinnostuneille.

Filosofian opintojen tavoitteena on perehdyttää opiskelija inhimilliseen ajatteluun ja sitä koskevaan tietoon, antaa systemaattiset tiedot filosofiasta itsenäisenä tieteenalana ja sen erityisaloista sekä harjaannuttaa filosofiseen analyysiin ja argumentaatioon.

Filosofia paneutuu kaikkein perustavimpiin kysymyksiin. Mitä voimme tietää, ja miten? Mikä on todellisuuden rakenne? Voimmeko tutkia sitä yksin tieteiden avulla, vai tarvitsemmeko myös puhdasta järkeä? Perustuvatko moraaliset käsityksemme maailmaan, vai heijastammeko me ne sinne itse? Minkälainen on hyvä yhteiskunta? Onko tietoisuutemme selitettävissä puhtaasti fysiikan avulla?

Filosofiaa opiskelemalla saat, jos et lopullisia vastauksia, niin ainakin mahdollisuuden ja systemaattisen menetelmän tutkia tällaisia kysymyksiä.

Filosofian opinnot

Avoimessa yliopistossa voit opiskella filosofian perusopinnot (30 op). Lukuvuoden 2021-2022 aikana ne järjestetään yhteisopetuksena filosofian kandiohjelman kanssa eli avoimen yliopiston opiskelijat osallistuvat samaan opetukseen tutkinto-opiskelijoiden kanssa. Poikkeuksena on Johdatus etiikkaan -opintojakso, jonka Avoin yliopisto järjestää itse verkkokurssina keväisin. Yhteisopetuksen ryhmissä on rajoitettu osallistujamäärä ja opetusta voi olla myös päivällä. Jos et pysty osallistumaan lähiopetukseen, perusopinnot (30 op) on mahdollista suorittaa examinarium-tenttinä lukuunottamatta Johdatus logiikkaan -opintojaksoa. Voit myös suorittaa osan opintojaksoista lähiopetukseen osallistumalla ja osan examinarium-tenttinä.

Kesällä 2022 järjestetään ainoastaan  FILK-110 Johdatus filosofiaan ja sen historiaan -opintojakso etäopintoina.

Filosofian perusopinnot 30 op (2021-2022) Voit opiskella sinulle sopivia kursseja yksittäin. Jos suoritat useampia kursseja tai 30 op:n kokonaisuuden, jokaiselle kurssille ilmoittaudutaan erikseen.

Tervetuloa tutustumaan filosofian opintoihin! Johdatus etiikkaan (tutustumisosa) 1 op on suunniteltu lukiolaisia sekä muita filosofian ja etiikan opinnoista kiinnostuneita varten. Verkkokurssina toteutettava jakso on osa 5 op laajuista jaksoa. Tutustumiskurssi järjestetään seuraavan kerran keväällä 2022.

Tutustumisosan suorittaja/suorittanut voi halutessaan jatkaa kurssin suorittamista pidemmälle ilmoittautumalla Johdatus etiikkaan (täydennysosa) 4 op -kurssille. FILK-112a Johdatus etiikkaan (tutustumisosa) 1 op ja FILK-112b Johdatus etiikkaan (täydennysosa) 4 op yhdessä vastaavat Johdatus etiikkaan 5 op -opintojaksoa (FILK-112).

Johdatus etiikkaan (1 op) tutustumiskurssi Tervetuloa tutustumaan filosofian opintoihin!
Johdatus etiikkaan (täydennysosa) 4 op Tutustumisosan suorittaja/suorittanut voi halutessaan jatkaa kurssin suorittamista pidemmälle ilmoittautumalla Johdatus etiikkaan (täydennysosa) 4 op -kurssille.
Filosofian maisteriohjelmaan soveltuvia opintoja

Avoimen yliopiston opintotarjonnassa voi ajoittain olla jaksoja,  jotka soveltuvat myös filosofian maisteriohjelman opinnoiksi.

Filosofian maisteriohjelmaan sovelutuvia opintoja Seuraava opintojakso soveltuu filosofian maisteriohjelman opintoihin.
Ohjeita opiskeluun

Tärkeää tietoa opiskeluihisi liittyen löydät Opiskelijan ohjeista.

MIkäli et löydä kysymykseesi vastausta, ota yhteyttä avoin-student@helsinki.fi

Tutkinto-opiskelijaksi?

Tutustu koulutusohjelmiin ja opiskelijaksi hakemiseen