Avoin yliopisto: Filosofian opinnot

Osa Helsingin yliopiston filosofian kandi- ja maisteriohjelman opinnoista tarjotaan avoimina yliopisto-opintoina kaikille aiheesta kiinnostuneille.

Filosofian opintojen tavoitteena on perehdyttää opiskelija inhimilliseen ajatteluun ja sitä koskevaan tietoon, antaa systemaattiset tiedot filosofiasta itsenäisenä tieteenalana ja sen erityisaloista sekä harjaannuttaa filosofiseen analyysiin ja argumentaatioon.

Filosofia paneutuu kaikkein perustavimpiin kysymyksiin. Mitä voimme tietää, ja miten? Mikä on todellisuuden rakenne? Voimmeko tutkia sitä yksin tieteiden avulla, vai tarvitsemmeko myös puhdasta järkeä? Perustuvatko moraaliset käsityksemme maailmaan, vai heijastammeko me ne sinne itse? Minkälainen on hyvä yhteiskunta? Onko tietoisuutemme selitettävissä puhtaasti fysiikan avulla?

Filosofiaa opiskelemalla saat, jos et lopullisia vastauksia, niin ainakin mahdollisuuden ja systemaattisen menetelmän tutkia tällaisia kysymyksiä.

Filosofian opinnot

Avoimessa yliopistossa voit opiskella filosofian perusopinnot (30 op), aineopinnot (30 op) sekä yksittäisiä maisteriopintojen kursseja. Kurssit järjestetään pääosin yhteisopetuksena filosofian kandiohjelman kanssa eli avoimen yliopiston opiskelijat osallistuvat samaan opetukseen tutkinto-opiskelijoiden kanssa.  Yhteisopetuksen ryhmissä on rajoitettu osallistujamäärä, ja opetusta voi olla myös päivällä. Perus- ja aineopintojen kursseja on mahdollista suorittaa myös akvaariotentteinä.

Katso myös ruotsinkieliset filosofian perus- ja aineopinnot.

Pilotoimme osassa kesäopinnoista 2024 uutta ilmoittautumisjärjestelmää. Pilotissa ovat mukana humanistisen tiedekunnan koulutusohjelmien (mm. filosofia) sekä psykologian opinnot. Nämä opinnot löydät kootusti verkkosivultamme: 

Tutustumiskurssi: Johdatus etiikkaan 1 op Johdatus etiikkaan (tutustumisosa) 1 op on suunniteltu lukiolaisia sekä muita filosofian ja etiikan opinnoista kiinnostuneita varten. Verkkokurssina toteutettava jakso on osa 5 op laajuista opintojaksoa. Tutustumisosan suorittaja/suorittanut voi halutessaan jatkaa kurssin suorittamista pidemmälle ilmoittautumalla Johdatus etiikkaan (täydennysosa) 4 op -kurssille. FILK-112a Johdatus etiikkaan (tutustumisosa) 1 op ja FILK-112b Johdatus etiikkaan (täydennysosa) 4 op yhdessä vastaavat Johdatus etiikkaan 5 op -opintojaksoa (FILK-112).
Filosofian perusopinnot 30 op FILK-100 Voit opiskella sinulle sopivia kursseja yksittäin. Jos suoritat useampia kursseja tai 30 op:n kokonaisuuden, jokaiselle kurssille ilmoittaudutaan erikseen.

Filosofian aineopinnot FILK-500 (30 op) vastaavat sisällöllisesti filosofian aineenopettajan pätevyyteen (toinen opetettava aine) vaadittavia opintoja. Lisätietoja opetettavan aineen opinnoista. Opinnot sopivat myös kaikille filosofian opinnoista kiinnostuneille.

Aineopintojen edeltävinä opintoina vaaditaan suoritetut filosofian perusopinnot 30 op.

Voit suorittaa yksittäisiä kursseja oman kiinnostuksesi mukaan tai suorittaa kaikki aineopintokokonaisuuteen sisältyvät kurssit. Opintokokonaisuuden rakenne esitellään alla.

Kaikille yhteiset opinnot (15 op) Filosofian aineopinnoissa on kolme kaikille yhteistä opintojaksoa.
Vaihtoehtoiset kurssit (5 op) Valitse yksi tarjolla olevista kurssivaihtoehdoista.
Valinnaiset kurssit (10 op) Valitse kaksi valinnaista kurssia tarjolla olevista kurssivaihtoehdoista. Valinnaisten kurssien tarjonta saattaa vaihdella vuosittain.
Filosofian maisteriohjelmaan soveltuvia opintoja Avoimina yliopisto-opintoina on tarjolla myös filosofian maisteriopintoihin soveltuvia syventäviä opintoja. Opintotarjonta voi vaihdella vuosittain.
Ajankohtaista avoimessa yliopistossa

Ovet auki avoimeen! Avoimen yliopiston infowebinaari zoomissa 29.8.2024 klo 17.00. Webinaarissa kuulet, millaista opiskelu avoimessa yliopistossa on. Saat myös vinkkejä opiskelutaitojen kartuttamiseen ja tutkintotavoitteiseen opiskeluun. Tervetuloa!

Siirtymäsäännöt ja aiemmin järjestetyt opinnot

Jos olet suorittanut aiempina vuosina filosofian opintoja, voit tarkistaa oheiselta sivulta niiden vastaavuuden nykyisten kurssien kanssa.

Tietoa aiemmin järjestetyistä opinnoista löydät Opiskelu-palvelun kurssihausta. 

Ohjeita opiskeluun ja opintoneuvonta

Löydät opiskeluun liittyvää tärkeää tietoa Opiskelijan ohjeista.

Uudelle opiskelijalle: Tutustu opiskelun muistilistaan, josta löydät kootusti opiskelun eri vaiheisiin liittyvät käytännöt ja ohjeet. 

Mikäli et löydä kysymykseesi vastausta, ota yhteyttä!

Opiskelijatarina

Vantaan kaupungin lukiolaiset ovat jo useamman vuoden ajan saaneet tutustua korkeakouluopintoihin osallistumalla Helsingin yliopiston Avoimen yliopiston kursseille. Tikkurilan lukion abiturientti Janika Merikallio hyödynsi tilaisuuden opiskelemalla mm. filosofiaa.

Filosofian kurssi [Johdatus filosofiaan ja sen historiaan] oli ikään kuin yksi kurssi, johon oli tiivistettynä koko lukion oppimäärä filosofiasta. Opiskelu ei ollut yhtään niin teoreettista kuin olin luullut.
Haluatko hakea tutkinto-opiskelijaksi?

Avoimessa yliopistossa suorittamasi opintopisteet kirjataan Helsingin yliopiston opintotietojärjestelmään, ja ne on mahdollista hyödyntää yliopistotutkinnossa myöhemmin. Opinnoista on apua myös, jos valmistaudut seuraaviin valintakokeisiin. 

Moniin Helsingin yliopiston koulutusohjelmiin on mahdollista hakea avoimessa yliopistossa suoritettujen opintojen perusteella. Tätä vaihtoehtoa kutsutaan avoimen väylän hauksi.