Avoin yliopisto: Kulttuurien tutkimuksen opinnot
Osa Helsingin yliopiston kulttuurien tutkimuksen kandiohjelman opinnoista tarjotaan avoimina yliopisto-opintoina kaikille aiheesta kiinnostuneille.

Avoin kulttuurien kirjolle.

Innostutko kulttuurien globaaleista, alueellisista ja paikallisista kirjoista sekä historiallisesta jatkuvuudesta? Haluaisitko oppia tulkitsemaan kulttuurisia ilmiöitä ja niiden monimuotoisuutta?

Kulttuurien tutkimuksen opinnoissa tutustut kulttuuriin yksilöiden, yhteisöjen ja yhteiskuntien omaksumina toimintatapoina ja vuorovaikutussuhteina sekä aineellisina ja aineettomina ilmiöinä. Opinnoissa syvennät kulttuurista ymmärrystäsi eri tieteenalojen näkökulmista.

Opinnot ovat Helsingin yliopiston kulttuurien tutkimuksen kandiohjelman mukaisia.

Kulttuurien tutkimuksen yhteisiä opintoja

Opiskele kulttuurien tutkimuksen opintokokonaisuuden ja/tai kulttuurien tutkimuksen valinnaisia opintoja. Ne ovat kulttuurien tutkimuksen kandiohjelman yhteisiä opintoja ja sopivat suoritettavaksi joko ennen opintosuuntakohtaisia opintoja tai niiden rinnalla. Opintojen tarjonta vaihtelee vuosittain.

Syksyn 21 opetuksen tiedot julkaistaan viimeistään heinäkuussa ja kevään 22 viimeistään marraskuussa. Tarkista ennakkotietoa tulevista opinnoista.

Katso ennen syksyä 2021 järjestetyt opinnot.

Voit opiskella joko sinulle sopivia yksittäisiä kursseja tai suorittaa laajemman opintokokonaisuuden (15 op). Jos haluat suorittaa useampia kursseja, ilmoittaudu jokaiselle kurssille erikseen kurssisivulta.

Valitse kaikki 15 op kokonaisuutta suorittaville Kulttuurien tutkimuksen johdantokurssi on pakollinen kurssi.
Valitse kaksi 15 op kokonaisuutta suorittavat voivat valita alla olevista kursseista kaksi kurssia.

Voit opiskella sinulle sopivia yksittäisiä kursseja. Valinnaiset erikoiskurssit ovat usein uniikkeja kursseja. Syvennyt jonkin erikoiskurssin osa-alueeseen omien mielenkiinnonkohteidesi perusteella. Erikoiskurssien tarjonta vaihtelee vuosittain.

 

Kesä 2021

Valitse sinulle sopivia kursseja Voit opiskella sinulle sopivia yksittäisiä kursseja. Jos haluat suorittaa useampia kursseja, ilmoittaudu jokaiselle kurssille erikseen kurssisivulta.

Tutustumiskurssi (2 op) on suunniteltu lukiolaisia sekä muita kulttuurien tutkimuksen opinnoista kiinnostuneita varten.

Kurssilla esitellään lyhyesti Kulttuurien tutkimuksen kandidaatinohjelmaan (KUKA) kuuluvaa kahta opintosuuntaa (Lähi-idän tutkimus ja kansatiede) ja samalla tutustutaan kulttuurin tutkimukseen.

Verkkoympäristö avautunut 9.3.21 klo 12:00 ja sen jälkeen kurssille kirjautuminen on mahdollista. Kurssilla on kaksi deadlinea:

  • 1. deadline 31.3.2021 palauta kansatieteen ja Lähi-Idän tutkimuksen tehtävät.
  • 2. 15.4.2021 deadline on kurssin lopputehtävä.

 

Kurssi Tutustu kurssin tarkempiin sisältöihin kurssisivulla.
Kulttuurien tutkimuksen opintosuunnat

Voit opiskella yhteisten opintojen lisäksi opintoja kulttuurien tutkimuksen kandiohjelman kahdeksasta opintosuunnasta. Opintosuuntakohtaiset opinnot syventävät osaamistasi valitsemallasi tieteenalalla.

 

Kulttuurien tutkimuksen muita opintoja

Etsitkö muita opintoja? Tutustu myös kulttuurien tutkimuksen Antiikin kulttuurin opintokokonaisuuden opintoihin sekä kieli- ja viestintäopintoihin, tietotekniikkaopintoihin tai opiskelua tukeviin kursseihin.

Ohjeita opiskeluun

Tärkeää tietoa opiskeluihisi liittyen löydät Opiskelijan ohjeista.

MIkäli et löydä kysymykseesi vastausta, ota yhteyttä: avoin-student@helsinki.fi

Sinua voisi kiinnostaa myös
Tutkinto-opiskelijaksi?

Tutustu koulutusohjelmiin ja opiskelijaksi hakemiseen

Etsitkö jotakin muuta?

Voit etsiä sinulle sopivia avoimia opintoja Etsi koulutusta ja Opintotarjonnan (studies.helsinki.fi) -hauista. Opintotarjonnan hausta löydät myös menneen avoimen opetuksen.