Avoin yliopisto: Kulttuurien tutkimuksen opinnot

Osa kulttuurien tutkimuksen kandiohjelman opinnoista tarjotaan kaikille avoimina yliopisto-opintoina. Voit opiskella yksittäisiä kursseja tai laajempia opintokokonaisuuksia (15–35 op).

Avoin kulttuurien kirjolle.

Innostutko kulttuurien globaaleista, alueellisista ja paikallisista kirjoista sekä historiallisesta jatkuvuudesta? Haluaisitko oppia tulkitsemaan kulttuurisia ilmiöitä ja niiden monimuotoisuutta?

Kulttuurien tutkimuksen opinnoissa tutustut kulttuuriin yksilöiden, yhteisöjen ja yhteiskuntien omaksumina toimintatapoina ja vuorovaikutussuhteina sekä aineellisina ja aineettomina ilmiöinä. Opinnoissa syvennät kulttuurista ymmärrystäsi eri tieteenalojen näkökulmista.

Tutustu monipuoliseen opintotarjontaan ja ilmoittaudu mukaan!

Kulttuurien tutkimuksen yhteisiä opintoja

Opiskele kulttuurien tutkimuksen opintokokonaisuuden ja/tai kulttuurien tutkimuksen valinnaisia opintoja. Ne ovat kulttuurien tutkimuksen kandiohjelman yhteisiä opintoja ja sopivat suoritettavaksi joko ennen opintosuuntakohtaisia opintoja tai niiden rinnalla. Opintojen tarjonta vaihtelee vuosittain.

Voit opiskella joko sinulle sopivia yksittäisiä kursseja tai opintokokonaisuuden (15 op). Jos haluat suorittaa useampia kursseja, ilmoittaudu jokaiselle kurssille erikseen kurssisivulta.

Valitse kaikki 15 op kokonaisuutta suorittaville Kulttuurien tutkimuksen johdantokurssi on pakollinen kurssi.
Valitse kaksi 15 op kokonaisuutta suorittavat voivat valita alla olevista kursseista kaksi itselleen sopivinta kurssia. Voit suorittaa kursseja myös yksittäin.

Voit opiskella sinulle sopivia yksittäisiä kursseja kulttuurien tutkimuksen kandiohjelman perusopinnoista; lukuvuonna 2024-2025 voit opiskella enintään 25 op. Avoimina opintoina et voi tehdä koko perusopintojen kokonaisuutta, joka on HY kulttuurien tutkimuksen kandiohjelman tutkintorakenteessa 30 op laajuinen.

Perusopintoja Voit opiskella sinulle sopivia yksittäisiä kursseja. Jos haluat suorittaa useampia kursseja, ilmoittaudu jokaiselle kurssille erikseen kurssisivulta.

Voit opiskella sinulle sopivia yksittäisiä kursseja kulttuurien tutkimuksen kandiohjelman valinnaisista opinnoista. Valinnaiset kurssit ovat usein uniikkeja erikoiskursseja. Syvennyt jonkin erikoiskurssin osa-alueeseen omien mielenkiinnonkohteidesi perusteella. Erikoiskurssien tarjonta vaihtelee vuosittain.

Huomioithan, että yliopiston tutkintorakenteessa kulttuurien tutkimuksen valinnaiset kurssit ovat yksittäisiä opintojaksoja eli niistä ei voida koota kokonaisuutta. Ne eivät myöskään ole osa kulttuurien tutkimuksen 15 op opintokokonaisuutta.

Valinnaiset kurssit soveltuvat erinomaisesti tukemaan osaamisesi syventämistä kulttuurin alalla. Ne ovat usein monitieteisiä ja yhdistävät kulttuurin näkökulmia eri aineisiin.

Valitse sinulle sopivia kursseja Voit opiskella sinulle sopivia yksittäisiä kursseja. Jos haluat suorittaa useampia kursseja, ilmoittaudu jokaiselle kurssille erikseen kurssisivulta.

Voit opiskella joko sinulle sopivia yksittäisiä kursseja tai suorittaa laajemman opintokokonaisuuden (15 op). Jos haluat suorittaa useampia kursseja, ilmoittaudu jokaiselle kurssille erikseen kurssisivulta.

Valitse kaikki 15 op kokonaisuutta suorittaville Kulttuurien tutkimuksen johdantokurssi on pakollinen kurssi.
Valitse kaksi 15 op kokonaisuutta suorittavat voivat valita alla olevista kursseista kaksi kurssia. Kaikkia kursseja ei välttämättä ole tarjonnassa joka vuosi.
Kulttuurien tutkimuksen opintosuunnat

Voit opiskella yhteisten opintojen lisäksi opintoja kulttuurien tutkimuksen kandiohjelman kahdeksasta opintosuunnasta. Opintosuuntakohtaiset opinnot syventävät osaamistasi valitsemallasi tieteenalalla.

 

Kulttuurien tutkimuksen muita opintoja

Etsitkö muita opintoja? Hausta voit etsiä sinulle sopivia kursseja ja kokonaisuuksia. Tutustu myös kulttuurien tutkimuksen Antiikin kulttuurin opintokokonaisuuden opintoihin sekä tietotekniikkaopintoihin

Ennakkotietoa opinnoista lukuvuonna 2024-2025

Nyt voit tutustua myös avoimen yliopiston opintotarjonnan ennakkotietoihin lukuvuodelle 2024-2025. 

Tarkempia tietoja julkaistaan sitä mukaa, kun opetuksen yksityiskohdat varmistuvat. Lukuvuoden valmis opintotarjonta on nähtävillä heinäkuussa. 

Ohjeita opiskeluun ja opintoneuvonta

Löydät opiskeluun liittyvää tärkeää tietoa Opiskelijan ohjeista.

Uudelle opiskelijalle: Tutustu opiskelun muistilistaan, josta löydät kootusti opiskelun eri vaiheisiin liittyvät käytännöt ja ohjeet. 

Mikäli et löydä kysymykseesi vastausta, ota yhteyttä!

Aiemmin järjestetyt opinnot

Tietoa aiemmin järjestetyistä opinnoista löydät Opiskelu-palvelun kurssihausta.

Haluatko hakea tutkinto-opiskelijaksi?

Avoimessa yliopistossa suorittamasi opintopisteet kirjataan Helsingin yliopiston opintotietojärjestelmään, ja ne on mahdollista hyödyntää yliopistotutkinnossa myöhemmin. Opinnoista on apua myös, jos valmistaudut seuraaviin valintakokeisiin. 

Moniin Helsingin yliopiston koulutusohjelmiin on mahdollista hakea avoimessa yliopistossa suoritettujen opintojen perusteella. Tätä vaihtoehtoa kutsutaan avoimen väylän hauksi.