Avoin yliopisto: Kääntämisen ja tulkkauksen maisteriohjelman opintoja

Osa kääntämisen ja tulkkauksen maisteriohjelman opinnoista tarjotaan kaikille avoimina yliopisto-opintoina. Voit opiskella yksittäisiä kursseja.

Kääntämisen ja tulkkauksen maisteriohjelman opinnot antavat lisäosaamista kielten opiskeluun erikoistumalla siihen, miten kääntämällä ja tulkkaamalla rakennetaan kielten ja kulttuurien välistä ymmärrystä ja toimintaa.

Opinnot sopivat myös sinulle, kun olet kiinnostunut kielistä, kulttuureista ja monikielisestä viestinnästä sekä kielellisen yhdenvertaisuuden ja saavutettavuuden edistämisestä.

Opiskelutaitowebinaarit 2023-2024 - tutustu ja osallistu maksuttomiin verkkkotapahtumiin. Lue lisää verkkopalvelustamme

Kääntämisen ja tulkkauksen maisteriohjelman opintoja

Avoimina yliopisto-opintoina voit opiskella yksittäisiä maisteriohjelman jaksoja.

Jaksot soveltuvat hyvin myös täydennyskoulutukseksi. Huomioi mahdolliset edeltävien opintojen vaatimukset.

Opetus toteutetaan  pääosin yhteisopetuksena, jossa avoimena yliopisto-opintoina opiskelevat osallistuvat tutkinto-opetuksen kursseille.

Huomioi mahdolliset edeltävien opintojen vaatimukset.

 

Tutustu myös Oikeustulkkauksen erikoistumisopinnot 35 op kokonaisuuteen.

Käännöstiede ja kääntäminen, opintokokonaisuus 15 op Opiskelijalla on perustiedot kääntäjän ja tulkin ammattien luonteesta ja niissä vaadittavista valmiuksista. Hän osaa analysoida tekstejä kääntämisen kannalta ja hän on perehtynyt ammattimaiseen kääntämiseen ja sen edellytyksiin. Valitse kolme jaksoa
Kääntämisen ja tulkkauksen tutkimus, opintokokonaisuus 15 op Opiskelija on perehtynyt käännöstieteeseen, sen käsitteisiin, teorioihin ja tutkimusalueisiin. Hän osaa analysoida käännös- ja tulkkaustoimintaa ja sen tuotteita tieteelliseltä pohjalta ottaen huomioon kulloisenkin ajallisen ja yhteiskunnallisen kontekstin. Hän pystyy itsenäiseen työskentelyyn alan tutkimustiedon etsimisessä. Valitse 15 op tarjolla olevista opintojaksoista. Avoimina yliopisto-opintoina tarjolla yksittäisiä jaksoja.
Audiovisuaalinen kääntäminen, osa kokonaisuudesta Audiovisuaalinen kääntäminen on osa Käännös- ja tulkkausviestintä, opintokokonaisuus 35 op opintoja.
Kielipari opintoja, osa kokonaisuudesta (ruotsi-suomi) Kielipari opinnot ovat osa Käännös- ja tulkkausviestintä, opintokokonaisuus 35 op opintoja.
Tulkkaus, osa kokonaisuudesta Tulkkauksen opinnot ovat osa Käännös- ja tulkkausviestintä, opintokokonaisuus 35 op opintoja.
Muita kääntämisen maisteriohjelman opintoja Opintotarjonnassa myös yksittäisiä opintojaksoja.
Ohjeita opiskeluun ja opintoneuvonta

Löydät opiskeluun liittyvää tärkeää tietoa Opiskelijan ohjeista.

Uudelle opiskelijalle: Tutustu opiskelun muistilistaan, josta löydät kootusti opiskelun eri vaiheisiin liittyvät käytännöt ja ohjeet. 

Mikäli et löydä kysymykseesi vastausta, ota yhteyttä!

Olet tervetullut osallistumaan myös kaikille avoimiin ja maksuttomiin Opiskelutaito-webinaareihin! Webinaarit on toteutettu usean korkeakoulun yhteistyönä.

Tutkinto-opiskelijaksi?

Tutustu koulutusohjelmiin ja opiskelijaksi hakemiseen

Ennen syksyä 2023 järjestetyt opinnot

Katso ennen syksyä 2023 järjestetyt opinnot opintotarjonnan hausta.

Sinua voisi kiinnostaa myös