Avoin yliopisto: Kääntämisen ja tulkkauksen maisteriohjelman opintoja

Osa kääntämisen ja tulkkauksen maisteriohjelman opinnoista tarjotaan kaikille avoimina yliopisto-opintoina. Voit opiskella yksittäisiä kursseja.

Kääntämisen ja tulkkauksen maisteriohjelman opinnot antavat lisäosaamista kielten opiskeluun erikoistumalla siihen, miten kääntämällä ja tulkkaamalla rakennetaan kielten ja kulttuurien välistä ymmärrystä ja toimintaa.

Opinnot sopivat myös sinulle, kun olet kiinnostunut kielistä, kulttuureista ja monikielisestä viestinnästä sekä kielellisen yhdenvertaisuuden ja saavutettavuuden edistämisestä.

Kääntämisen ja tulkkauksen maisteriohjelman opintoja

Avoimina yliopisto-opintoina voit opiskella maisteriohjelman yksittäisiä opintojaksoja.

Opinnot soveltuvat hyvin myös täydennyskoulutukseksi. Huomioithan mahdolliset edeltäviä opintoja koskevat vaatimukset.

Opetus toteutetaan  pääosin yhteisopetuksena, jossa avoimena yliopisto-opintoina opiskelevat osallistuvat tutkinto-opetuksen kursseille.

Tutustu myös Oikeustulkkauksen opintoihin.

Huomioi mahdolliset edeltävien opintojen vaatimukset.

 

Käännöstiede ja kääntäminen, opintokokonaisuus 15 op Opiskelijalla on perustiedot kääntäjän ja tulkin ammattien luonteesta ja niissä vaadittavista valmiuksista. Hän osaa analysoida tekstejä kääntämisen kannalta ja hän on perehtynyt ammattimaiseen kääntämiseen ja sen edellytyksiin. Valitse kolme jaksoa
Kääntämisen ja tulkkauksen tutkimus, opintokokonaisuus 15 op Opiskelija on perehtynyt käännöstieteeseen, sen käsitteisiin, teorioihin ja tutkimusalueisiin. Hän osaa analysoida käännös- ja tulkkaustoimintaa ja sen tuotteita tieteelliseltä pohjalta ottaen huomioon kulloisenkin ajallisen ja yhteiskunnallisen kontekstin. Hän pystyy itsenäiseen työskentelyyn alan tutkimustiedon etsimisessä. Valitse 15 op tarjolla olevista opintojaksoista. Avoimina yliopisto-opintoina tarjolla yksittäisiä jaksoja.
Audiovisuaalinen kääntäminen, osa kokonaisuudesta Audiovisuaalinen kääntäminen on osa Käännös- ja tulkkausviestintä, opintokokonaisuus 35 op opintoja.
Kielipariopintoja, osa kokonaisuudesta (ruotsi-suomi) Kielipariopinnot ovat osa Käännös- ja tulkkausviestintä, opintokokonaisuus 35 op opintoja. Opintojen edeltävä osaaminen: Kotimaisten kielten ja kirjallisuuksien kandiohjelman pohjoismaiset kielet (toisena kotimaisena/äidinkielenä) opintosuunnan perusopintojen kokonaisuus (väh. 25 op) tai vastaavat opinnot.
Kielipariopintoja, osa kokonaisuudesta (espanja-suomi) Kielipariopinnot ovat osa Käännös- ja tulkkausviestintä, opintokokonaisuus 35 op opintoja. Opintojen edeltävä osaaminen: Olet suorittanut vähintään aineopinnot espanjalaisessa filologiassa.
Tulkkaus, osa kokonaisuudesta Tulkkauksen opinnot ovat osa Käännös- ja tulkkausviestintä, opintokokonaisuus 35 op opintoja.
Muita kääntämisen maisteriohjelman opintoja Opintotarjonnassa myös yksittäisiä opintojaksoja.
Ennakkotietoa opinnoista lukuvuonna 2024-2025

Nyt voit tutustua myös avoimen yliopiston opintotarjonnan ennakkotietoihin lukuvuodelle 2024-2025. 

Tarkempia tietoja julkaistaan sitä mukaa, kun opetuksen yksityiskohdat varmistuvat. Lukuvuoden valmis opintotarjonta on nähtävillä heinäkuussa. 

Ohjeita opiskeluun ja opintoneuvonta

Löydät opiskeluun liittyvää tärkeää tietoa Opiskelijan ohjeista.

Uudelle opiskelijalle: Tutustu opiskelun muistilistaan, josta löydät kootusti opiskelun eri vaiheisiin liittyvät käytännöt ja ohjeet. 

Mikäli et löydä kysymykseesi vastausta, ota yhteyttä!

Tutkinto-opiskelijaksi?

Tutustu koulutusohjelmiin ja opiskelijaksi hakemiseen

Ennen syksyä 2023 järjestetyt opinnot

Katso ennen syksyä 2023 järjestetyt opinnot opintotarjonnan hausta.

Sinua voisi kiinnostaa myös