Avoin yliopisto: Historian opinnot

Osa Helsingin yliopiston historian kandi- ja maisteriohjelman opinnoista tarjotaan avoimina yliopisto-opintoina kaikille aiheesta kiinnostuneille.

Innostutko historiasta ja sen monipuolisista tutkimusaiheista?

Historian opinnoissa saat tietoa historian muutosvoimista ja niistä keskeisistä taloudellisista, sosiaalisista ja aatteellisista ilmiöistä, jotka ovat muovanneet Suomen, Euroopan ja maailman historiaa antiikin ajalta nykypäivään.

Kurssit soveltuvat myös sinulle joka haluat tutustua historian opintoihin ennen yliopistoon pyrkimistä! Laaja-alaisuutensa vuoksi historian opintojen sisällöt voi yhdistää erilaisiin työtehtäviin sekä opintoihin.

Historian

  • Opintoja alkaa ympäri vuoden.
  • Opintoja sekä lähi- että etäopetuksena.
  • Opinnot sopivat myös täydennyskoulutukseksi jo valmistuneille.
Historian kandiohjelmaan soveltuvia opintoja

Historian kandiohjelmassa on kaksi opintosuuntaa: suomenkielinen opintosuunta ja ruotsinkielinen opintosuunta. Molempien opintosuuntien tutkintorakenne on samanlainen.

Avoimina yliopisto-opintoina voit opiskella historian perusopinnot suomeksi sekä osia perusopinnoista ruotsiksi (syksyllä 2024). Aineopinnoista  tarjonnassamme koko HISK-500 Historia, valinnaiset aineopinnot (30 op) kokonaisuus (syksystä 2024).

Historian kandiohjelman aineopinnoista (laajuus 75 op) on tarjonnassamme osia. Lisäksi tarjonnassa on yksittäisiä maisteriohjelman jaksoja.

Opinnot voi suorittaa haluamassaan järjestyksessä. Joissain yksittäisissä jaksoissa voi olla edeltävien opintojen vaatimuksia.

Jos suunnitelmissasi on opettaajaksi pätevöityminen, Lue lisää tältä sivulta kohdasta "Opettajille ja opettajaksi pätevöityville"

Tulossa loppukesästä 2024: Orientaatio historian opintoihin. 

  • Orientaatio alkaa itsenäisesti suoritettavalla osalla 15.7. jolloin Moodle aukeaa.
  • Voit aloittaa opintojesi suunnittelun heti 15.7. ja tehdä opintosuunnitelmasi > saat suunitelmaasi palautetta
  • Saat lisätietoa lukuvuoden 24-25 opinnoista.
  • Orientaatioon kuuluu vapaaehtoisia etätapaamisia vuoden aikana.

 

 

Avoimessa yliopistossa voit opiskella myös kesällä, ja kursseja alkaa aina elokuun loppuun saakka. Valtaosa opinnoista järjestetään verkossa.

Kesäopetus 2024  Historia ja keskiajan tutkimus

 

Lukuvuoden 2024-2025 opintotarjonta julkaistaan kesäkuun 2024 loppuun mennessä.

Myös tulevan lukuvuoden 2024-2025 opetuksessa on runsaasti opintoja, jotka järjestetään yhteisopetuksena Historian kandiohjelman kanssa.

Opinnoissa perehdyt eri teemoihin ja aikakausiin sekä siihen, miten historiaa tutkitaan ja miten sitä on aiemmin tutkittu.

Opinnoissa opettelet ja harjaannut myös lukemaan menneistä ajoista kertovia lähteitä. Opinnot koostuvat erilaisista opiskelunmuodoista. Tieteellisen tutkimuksen tekemisen tapoja ja tieteellisen tekstin kirjoittamista harjoitellaan jo ensimmäisestä jaksosta lähtien.

Kokonaisuus on opintotarjonnassa lukuvuosittain. Jaksot voi suorittaa haluamassaan järjestyksessä.

Opintokokonaisuuden jaksot Perusopinnot muodostuvat neljästä kronologisesti etenevästä jaksosta sekä kahdesta historian tutkimukseen ja taitoihin keskittyvästä jaksosta. Perusopinnot etenevät kronologisesti sisältäen samalla teemoja kuten: talous-, aate- ja kulttuurihistoria. Näin menneisyyttä päästää katsomaan eri näkökulmista.

Historian kandiohjelmassa on opetusta sekä suomeksi että ruotsiksi opiskeleville.  Avoimen yliopiston tarjonnassa ruotsiksi on osia perusopinnoista sekä yksittäisiä jaksoja ainepinnoissa.

Opintokokonaisuuden jaksot Perusopinnot muodostuvat neljästä kronologisesti etenevästä jaksosta sekä kahdesta historian tutkimukseen ja taitoihin keskittyvästä jaksosta. Perusopinnot etenevät kronologisesti sisältäen samalla teemoja kuten: talous-, aate- ja kulttuurihistoria. Näin menneisyyttä päästää katsomaan eri näkökulmista.

Historian kandiohjelman aineopinnoista on opintotarjonnassa avoimina yliopisto-opintoina Alueelliset aineopinnot (suoritetaan 15 op) ja Temaattiset aineopinnot (suoritetaan 15 op) sekä Menetelmäopinnot (suoritetaan 20 op, tarjolla syksystä 2024).

 

Historian aineopintojen tarjonta sisältää usein uniikkeja tai vain ajoittain tarjottavia erikoiskursseja.

Erikoiskurssien teemat liittyvät ajankohtaisiin aiheisiin, uusimpaan tutkimukseen sekä opettajien omiin erikoisaloihin.

Aineopintoja voit suorittaa samanaikaisesti perusopintojen kanssa.

Historian temaattisia aineopintoja Temaattisten aineopintojen jaksot ovat tarjonnassamme johonkin valittuun teemaan liittyviä luentojaksoja. Osa opetuksesta on yhteisopetusta koulutusohjelman kanssa. Useat kurssit ovat monioppiaineisia painottuen eri teemoihin. Kurssien aiheet voivat vaihdella vuosittain.
Historian alueellisia aineopintoja Alueellisia näkökulmia historiaan. Useat kurssit ovat monioppiaineisia painottuen eri teemoihin. Kurssien aiheet vaihtelevat vuosittain. Osa opintojaksoista on yhteisopetusta koulutusohjelman kanssa.
Historian aineopintojen menetelmäopintoja Historian aineopintoihin kuuluvista menetelmäopinnoista tarjonnassa on yksittäisiä jaksoja. Opetus on yhteisopetusta koulutusohjelman kanssa.

Historian valinnaiset aineopinnot (30 op) koostuvat alueellisista aineopinnoista (10 op), temaattisista aineopinnoista (10 op) ja menetelmäopinnoista (10 op).

Määrätyin ehdoin kokonaisuus muodostaa yhdessä HISK-100 Historia, perusopinnot (30 op) kanssa ns. opetettavan aineen opinnot.

Lue asiasta lisää Opetettavan aineen opinnot aineenopettajalle verkkosivulta (helsinki.fi)

Aineopintoja voit suorittaa samanaikaisesti perusopintojen kanssa.

Historian aineopintojen tarjonta sisältää usein uniikkeja tai vain ajoittain tarjottavia erikoiskursseja.

Temaattiset aineopinnot Temaattisten aineopintojen jaksot ovat tarjonnassamme johonkin valittuun teemaan liittyviä luentojaksoja. Osa opetuksesta on yhteisopetusta koulutusohjelman kanssa. Useat kurssit ovat monioppiaineisia painottuen eri teemoihin. Kurssien aiheet voivat vaihdella vuosittain.
Alueelliset aineopinnot Alueellisia näkökulmia historiaan. Useat kurssit ovat monioppiaineisia painottuen eri teemoihin. Kurssien aiheet vaihtelevat vuosittain. Osa opintojaksoista on yhteisopetusta koulutusohjelman kanssa.
Menetelmäopinnot Historian aineopintoihin kuuluvista menetelmäopinnoista tarjonnassa on yksittäisiä jaksoja. Opetus on yhteisopetusta koulutusohjelman kanssa.

Ajallisesti historian opinnot käsittävät aikakaudet antiikista nykyaikaan saakka. Temaattisesti liikutaan Suomen ja Pohjoismaiden historiasta aina globaalihistoriaan asti.

Opintojen myötä osaat kertoa, miten ilmiöitä tutkitaan ja ymmärrät lähdemateriaalin ja tutkimuskirjallisuuden eron. Lisäksi osaat tehdä selkoa historiantutkimuksen menetelmistä ja sen luonteesta tieteenalana sekä lähestyä historiaa ongelmakeskeisesti ja peilata historian eri vaiheita ja ilmiöitä nykyaikaan. Hahmotat, että kirjoitettu historia, menneisyys ja historiantutkimus ovat eri asioita.

Tutustu myös opintotarjonnassamme olevaan historian kandiohjelman koordinoimaan Keskiajan tutkimuksen opintoihin.

Historian maisteriohjelmaan soveltuvia opintoja

Avoimen yliopiston opintotarjonnassa on jaksoja,  jotka soveltuvat myös Historian maisteriohjelman opinnoiksi. Nämä opinnot ovat usein monitieteisiä ja niiden järjestävänä yksikkönä voi olla myös jokin muu maisteriohjelma.

Nämä jaksot sopivat myös kaikille teemasta kiinnostuneille.

Opinnoissa perehdyt tarkemmin historiantutkimuksen teemoihin.

Erikoistumisopinnot Opinnot toteutettaan pääosin yhteisopetuksena koulutusohjelman kanssa.
Menetelmäopinnot Opinnot toteutetaan pääosin yhteisopetuksena koulutusohjelman kanssa.
Näitä kursseja emme malttaisi odottaa!
Siirtymäsäännöt

Mikäli olet suorittanut opintoja aiemman opetussuunnitelman mukaan tai sinulla on vanhempia opintoja, tutustu linkistä koulutusohjelman kanssa yhteisiin ohjeisiin opintojen vastaavuuksista.

Jos olet suorittanut historian opintoja ennen vuotta 2020 voit oheisesta taulukosta tarkistaa niiden vastaavuuden 2020-2023 kurssien kanssa.

Näitä vanhempien opintojen kohdalla on olla hyvä olla yhteydessä avoimen yliopisto-opetuksen opintoneuvontaan. Selvitämme tarvittaessa yksittäisten jaksojen tilanteen.

Opettajille ja opettajaksi pätevöityville

Historia kuuluu ns. opetettaviin aineisiin. Mikäli tavoitteenasi on opettajan pätevyys, tutustu verkkosivuun opetettavan aineen opinnot aineenopettajalle.

Avoimina yliopisto-opintoina voit suorittaa Historian perusopinnot 30 op sekä osan vaadittavista aineopinnoista. Perus- ja aineopintoja voi suorittaa yhtaikaisesti.

Opettajan opintojen 30 op aineopinnoista voit suorittaa avoimina yliopisto-opintoina  10 op Alueellisia aineopintoja sekä 10 op Temaattisia aineopintoja. Menetelmäopinnot 10 op suoritetaan osana koulutusohjelman opintoja.

HUOM! Syksystä 2024 lähtien voit suorittaa avoimina yliopisto-opintoina kokonaan HISK-500 Historia, valinnaiset aineopinnot (30 op)

Ohjeita opiskeluun ja opintoneuvonta

Löydät opiskeluun liittyvää tärkeää tietoa Opiskelijan ohjeista.

Uudelle opiskelijalle: Tutustu opiskelun muistilistaan, josta löydät kootusti opiskelun eri vaiheisiin liittyvät käytännöt ja ohjeet. 

Mikäli et löydä kysymykseesi vastausta, ota yhteyttä!

Olet tervetullut osallistumaan myös kaikille avoimiin ja maksuttomiin Opiskelutaito-webinaareihin! Webinaarit on toteutettu usean korkeakoulun yhteistyönä.

Opiskelukokemus
Mitä historian opiskelu on ja kenelle opinnot soveltuvat?

Historian opinnot on tarkoitettu erityisesti sinulle, jos haluat kehittää osaamistasi historian eri aikakausista ja niihin liittyvistä ilmiöistä ja teemoista.

Haluatko kehittää osaamistasi opettajana? Opinnoissa tutustut uuteen tietoon sekä tutkimussuuntauksiin.

Opinnoista saat muun muassa:

  • näkemyksiä työelämään, esimerkiksi asiantuntija- tai tutkimustyöhön
  • käsityksen kuinka menneisyys ja nykyhetki vaikuttavat toisiinsa
  • opit hallitsemaan suuria kokonaisuuksia ja erottamaan oleellisen epäoleellisesta
Historia ja maailma on vaikea puheenaihe. […] Mutta, maailma on sellainen kuin on – ei sellainen kuin sen toivoisimme olevan. […] Asiat ja faktat ratkaisee.
Luennot olivat mielenkiintoisia ja haastoivat ajattelemaan asioita uusista näkökulmista, tunsin oppivani paljon.[…] - oppiminen ei ole vain passiivista muiden ajattelun toistamista, vaan kurssissa korostui aktiivinen opitun soveltaminen kriittisesti.
Pikkuveljen historian koulukirjat ovat kulkeneet mukanani ja odottaneet kirjahyllyssäni siitä saakka, kun muutin pois lapsuudenkodistani. Suosittelen lisäkoulutusta Avoimessa yliopistossa kaikille kiinnostuneille.
Sinua voisi kiinnostaa myös
Tutkinto-opiskelijaksi?

Tutustu koulutusohjelmiin ja opiskelijaksi hakemiseen

Ennen syksyä 2023 järjestetyt opinnot

Katso ennen syksyä 2023 järjestetyt opinnot opintotarjonnan hausta.