Avoin yliopisto: Historian opinnot
Osa Helsingin yliopiston historian kandi- ja maisteriohjelman opinnoista tarjotaan avoimina yliopisto-opintoina kaikille aiheesta kiinnostuneille.

Innostutko historiasta ja sen monipuolisista tutkimusaiheista? Esimerkiksi tapojen, normien ja rituaalisen historiasta, hyvinvointivaltion historiasta tai eurooppalaisesta kaupunkihistoriasta? Historian tutkimusaiheet ovat maantieteellisesti, ajallisesti ja temaattisesti monipuolisia.

Historian opinnoissa saat tietoa historian muutosvoimista ja niistä keskeisistä taloudellisista, sosiaalisista ja aatteellisista ilmiöistä, jotka ovat muovanneet Suomen, Euroopan ja maailman historiaa antiikin ajalta nykypäivään.

Opintojen myötä osaat kertoa, miten ilmiöitä tutkitaan ja ymmärrät lähdemateriaalin ja tutkimuskirjallisuuden eron. Lisäksi osaat tehdä selkoa historiantutkimuksen menetelmistä ja sen luonteesta tieteenalana sekä lähestyä historiaa ongelmakeskeisesti ja peilata historian eri vaiheita ja ilmiöitä nykyaikaan. Hahmotat, että kirjoitettu historia, menneisyys ja historiantutkimus ovat eri asioita.

Opintotarjonnassa on myös historian kandiohjelmaan kuuluva Keskiajan tutkimuksen opintokokonaisuus 30 op

Historian opintokokonaisuudet ja yksittäiset kurssit

Opinnoissamme on historian opintoihin tutustuttava Uuden ajan alku I, tutustumiskurssi. Lisäksi voit opiskella perusopinnot (30 op), temaattisia ja alueellisia aineopintoja sekä menetelmäopintoja. Opintotarjonnassa on myös historian kandiohjelman koordinoimasta Keskiajan tutkimuksen  kokonaisuus (30 op) opintoja.

Ajallisesti historian opinnot käsittävät aikakaudet antiikista nykyaikaan saakka. Temaattisesti liikutaan Suomen ja Pohjoismaiden historiasta aina globaalihistoriaan asti.

Historia kuuluu ns. opetettaviin aineisiin. Mikäli tavoitteenasi on opettajan pätevyys, tutustu verkkosivuun Opetettavan aineen opinnot aineenopettajalle. Avoimessa yliopistossa voi suorittaa opinnoista historian perusopinnot sekä osan vaadittavista aineopinnoista.  

 

Lukuvuoden 2021-2022 opetus on julkaistu, mutta muutokset sekä täydennykset mahdollisia.

Katso ennen syksyä  2021 järjestetyt opinnot.

Vanhempien opintojen tietoja voi tiedustella opintoneuvonnan kautta

 

Historian kandiohjelmaan soveltuvia opintoja

Lukuvuoden 2021-2022 opinnoissa perusopinnot 30 op verkko-opetuksena. Lisäksi useita jaksoja aineopinnoista.

Perusopinnoissa perehdyt eri teemoihin ja aikakausiin sekä siihen, miten historiaa tutkitaan ja miten sitä on aiemmin tutkittu. Opinnoissa opettelet ja harjaannut myös lukemaan erikielisiä menneistä ajoista kertovia lähteitä. Laaja-alaisuutensa vuoksi historian opintojen sisällöt voi yhdistää erilaisiin työtehtäviin sekä opintoihin. Historia on myös hyvä sivuaine/valinnainen monile aineille.

Opinnot koostuvat erilaisista opetuksen muodoista, kirjallisista töistä ja tenteistä. Tieteellisen tutkimuksen tekemisen tapoja ja tieteellisen tekstin kirjoittamista harjoitellaan jo ensimmäisestä jaksosta lähtien.

Historiantutkimuksen johdantokurssilla tavoitteena on johdattaa opiskelijat lukemaan kriittisesti lähteitä ja tutkimuskirjallisuutta sekä tunnistamaan erilaisia historiantutkimuksessa käytettyjä lähdetyyppejä.

Perusopinnot etenevät kronologisesti sisältäen samalla teemoja kuten: talous-, aate- ja kulttuurihistoria. Näin menneisyyttä päästää katsomaan eri näkökulmista.

Antiikki ja keskiaika -jakso aloittaa kronologisesti etenevän kokonaisuuden.

Uuden ajan alku II ja Uusin aika II perustuvat ryhmissä työskentelyyn, kun Uuden ajan alku I (mooc verkkokurssi) sekä Uusin aika I ovat luentopohjaisia kursseja.

Kronologisesti etenevissä jaksoissa voi hyödyntää teemaan liittyvää lukiokirjoja edeltävänä lukemisena. Niiden avulla voi päivittää tietoja teemasta.

Jaksot voi suorittaa haluamassaan järjestyksessä

Kokonaisuus on opintotarjonnassa lukuvuosittain.

Opintokokonaisuuden pakolliset jaksot Perusopinnot koostuvat luentopainotteisista sekä ryhmätyöskentelyyn perustuvista jaksoista. Osassa jaksoista on vierailukäyntejä.

Tervetuloa tutustumaan Historian opintoihin!

Uuden ajan alku I  (2 op) tutustumiskurssi on suunniteltu lukiolaisia sekä muita historian opinnoista kiinnostuneita varten.  Verkkokurssina toteutettava jakso on osa 5 op laajuista jaksoa.

Video: Mitä historia on?

Opettaja Suvi Leppämäki kertoo Uuden ajan alku I jaksolla teemasta Mitä historia on?

Uuden ajan alku I 2 op Uuden ajan alku I -tutustumiskurssilla tavoitteena on saada kokonaiskuva 1500-1700 -lukujen tärkeimmistä tapahtumista ja ilmiöistä -- löytöretkistä, renessanssista ja reformaatiosta tieteen vallankumoukseen, valistukseen ja Ranskan vallankumoukseen. Luennoilla pyritään yhtäältä luomaan ”yleiskatsauksia” aikakauden suuriin linjoihin, toisaalta syventymään tarkemmin keskeisimpiin kokonaisuuksiin. Tutustumiskurssia voi täydentään 3 op laajuiselle täydennysosalla.

Temaattisten aineopintojen opetusta on 1-2 kurssia vuosittain.

Useat kurssit ovat monioppiaineisia painottuen eri teemoihin. Kurssien aiheet vaihtelevat vuosittain.

Temaattiset opinnot Temaattisten aineopintojen jaksot ovat tarjonnassamme johonkin valittuun teemaan liittyviä luentojaksoja. Osa opetuksesta on yhteisopetusta kolutusohjelman kanssa.

Alueellisten aineopintojen opetusta on ajoittain, maksimissaan 1-2 kurssia vuosittain.

Useat kurssit ovat monioppiaineisia painottuen eri teemoihin. Kurssien aiheet vaihtelevat vuosittain.

Alueelliset opinnot Alueellisia näkökulmia historiaan. Osa opintojaksoista on yhteisopetusta koulutusohjelman kanssa.

Avoimen yliopiston opintotarjonnassa on vain ajoittan menetelmäopintoja.

Historian menetelmäopinnot Avoimen yliopiston tarjonnassa opintojakso on tarkoitettu kaikille teemasta kiinnostuneille.
Historian maisteriohjelmaan soveltuvia opintoja

Avoimen yliopiston opintotarjonnassa voi ajoittain olla jaksoja,  jotka soveltuvat myös Historian maisteriohjelman opinnoiksi. Nämä opinnot ovat usein monitieteisiä ja niiden järjestävänä yksikkönä voi olla myös jokin muu maisteriohjelma.

Erikoistumisopintoja Avoimen yliopiston opintotarjonnassa on ajoittain jaksoja jotka sovelultuvat maisteriohjelman erikoistumisopintoihin. Nämä jaksot sopivat myös kaikille teemasta kiinnostuneille.
Ohjeita opiskeluun

Tärkeää tietoa opiskeluihisi liittyen löydät Opiskelijan ohjeista.

MIkäli et löydä kysymykseesi vastausta, ota yhteyttä avoin-student@helsinki.fi

Näitä kursseja emme malttaisi odottaa!
Opiskelukokemus

Historian opinnot on tarkoitettu erityisesti sinulle, jos haluat kehittää osaamistasi historian eri aikakausista ja niihin liittyvistä ilmiöistä ja teemoista.

Haluatko kehittää osaamistasi opettajana? Opinnoissa tutustut uuteen tietoon sekä tutkimussuuntauksiin.

Opinnoista saat muun muassa:

  • näkemyksiä työelämään, esimerkiksi asiantuntija- tai tutkimustyöhön
  • käsityksen kuinka menneisyys ja nykyhetki vaikuttavat toisiinsa
  • opit hallitsemaan suuria kokonaisuuksia ja erottamaan oleellisen epäoleellisesta
Historia ja maailma on vaikea puheenaihe. […] Mutta, maailma on sellainen kuin on – ei sellainen kuin sen toivoisimme olevan. […] Asiat ja faktat ratkaisee.
Luennot olivat mielenkiintoisia ja haastoivat ajattelemaan asioita uusista näkökulmista, tunsin oppivani paljon.[…] - oppiminen ei ole vain passiivista muiden ajattelun toistamista, vaan kurssissa korostui aktiivinen opitun soveltaminen kriittisesti.
Sinua voisi kiinnostaa myös
Tutkinto-opiskelijaksi?

Tutustu koulutusohjelmiin ja opiskelijaksi hakemiseen