Avoin yliopisto: Historian opinnot
Osa Helsingin yliopiston historian kandi- ja maisteriohjelman opinnoista tarjotaan avoimina yliopisto-opintoina kaikille aiheesta kiinnostuneille.

Innostutko historiasta ja sen monipuolisista tutkimusaiheista?

Historian opinnoissa saat tietoa historian muutosvoimista ja niistä keskeisistä taloudellisista, sosiaalisista ja aatteellisista ilmiöistä, jotka ovat muovanneet Suomen, Euroopan ja maailman historiaa antiikin ajalta nykypäivään.

Kurssit soveltuvat myös sinulle joka haluat tutustua historian opintoihin ennen yliopistoon pyrkimistä! Laaja-alaisuutensa vuoksi historian opintojen sisällöt voi yhdistää erilaisiin työtehtäviin sekä opintoihin.

Historian kandiohjelmaan soveltuvia opintoja

Avoimina yliopisto-opintoina voit opiskella historian perusopinnot (30 op), osia aineopinnoista (temaattisia ja alueellisia aineopintoja) sekä menetelmäopintoja. Lisäksi tarjonnassa on yksittäisiä maisteriohjelman jaksoja.

Jos suunnitelmissasi on opettaajaksi pätevöityminen, Lue lisää tältä sivulta kohdasta "Opettajille ja opettajaksi pätevöityville"

Historian ja keskiajan tutkimuksen opinnoissasi tukenasi on opintoneuvontaa sekä ennen opintoja että sen aikana.

Opinnoissa perehdyt eri teemoihin ja aikakausiin sekä siihen, miten historiaa tutkitaan ja miten sitä on aiemmin tutkittu.

Opinnoissa opettelet ja harjaannut myös lukemaan menneistä ajoista kertovia lähteitä. Opinnot koostuvat erilaisista opskelunmuodoista.Tieteellisen tutkimuksen tekemisen tapoja ja tieteellisen tekstin kirjoittamista harjoitellaan jo ensimmäisestä jaksosta lähtien.

Kokonaisuus on opintotarjonnassa lukuvuosittain. Jaksot voi suorittaa haluamassaan järjestyksessä.

Opintokokonaisuuden jaksot Perusopinnot etenevät kronologisesti sisältäen samalla teemoja kuten: talous-, aate- ja kulttuurihistoria. Näin menneisyyttä päästää katsomaan eri näkökulmista. Mikäli olet suorittanut 2017-2022 Uuden ajan alku I 2op tutustumiskurssin. Täydentäminen 5 op laajuiseksi mahdollista vielä kevät/alkukesä 2022 sekä kevät 2023. Katso Uuden ajan alku I, täydennys opintotarjonta

Avoimena yliopisto-opetuksena aineopinnoista on opintotarjonnassa alueelliset - ja temaattiset aineopinnot. Lisäksi tarjonnassa on yksittäisiä menetelmäopintojen kursseja.

Historian temaattisia aineopintoja Temaattisten aineopintojen jaksot ovat tarjonnassamme johonkin valittuun teemaan liittyviä luentojaksoja. Osa opetuksesta on yhteisopetusta kolutusohjelman kanssa. Useat kurssit ovat monioppiaineisia painottuen eri teemoihin. Kurssien aiheet voivat vaihdella vuosittain.
Historian alueellisia aineopintoja Alueellisia näkökulmia historiaan. Useat kurssit ovat monioppiaineisia painottuen eri teemoihin. Kurssien aiheet vaihtelevat vuosittain. Osa opintojaksoista on yhteisopetusta koulutusohjelman kanssa.
Historian aineopintojen menetelmäopintoja Historian aineopintoihin kuuluvista menetelmäopinnoista tarjonnassa on yksittäisiä jaksoja.

 

Avoimessa yliopistossa voit opiskella myös kesällä, ja kursseja alkaa aina elokuun loppuun saakka. Valtaosa opinnoista järjestetään verkossa.

Kesäopetuksen 2023 ennakkotiedot on julkaistu 16.1.2023

Lukuvuoden 2023-2024 opintotarjonta julkaistaan kesäkuun 2023 loppuun mennessä.

Myös tulevan lukuvuoden 2023-2024 opetuksessa on runsaasti opintoja, jotka järjestetään yhteisopetuksena Historian kandiohjelman kanssa.

Ajallisesti historian opinnot käsittävät aikakaudet antiikista nykyaikaan saakka. Temaattisesti liikutaan Suomen ja Pohjoismaiden historiasta aina globaalihistoriaan asti.

Opintojen myötä osaat kertoa, miten ilmiöitä tutkitaan ja ymmärrät lähdemateriaalin ja tutkimuskirjallisuuden eron. Lisäksi osaat tehdä selkoa historiantutkimuksen menetelmistä ja sen luonteesta tieteenalana sekä lähestyä historiaa ongelmakeskeisesti ja peilata historian eri vaiheita ja ilmiöitä nykyaikaan. Hahmotat, että kirjoitettu historia, menneisyys ja historiantutkimus ovat eri asioita.

Tutustu myös opintotarjonnassamme olevaan historian kandiohjelman koordinoimaan Keskiajan tutkimuksen opintoihin.

Historian maisteriohjelmaan soveltuvia opintoja

Avoimen yliopiston opintotarjonnassa voi ajoittain olla jaksoja,  jotka soveltuvat myös Historian maisteriohjelman opinnoiksi. Nämä opinnot ovat usein monitieteisiä ja niiden järjestävänä yksikkönä voi olla myös jokin muu maisteriohjelma.

Avoimen yliopiston opintotarjonnan jaksot sovelultuvat useimmiten maisteriohjelman erikoistumisopintoihin HISM-321-HISM-323 koodeilla

Nämä jaksot sopivat myös kaikille teemasta kiinnostuneille.

Lukuvuoden 2022-2023 maisteriohjelmaan soveltuvat opinnot toteutetaan yhteisopetuksena koulutusohjelman kanssa. Ota yhteyttä avoin-student at helsinki.fi mikäli haluat ilmoittautua jaksolle osana maisteriopintojasi.

Kevät 2023

Ison-Britannian muotoutuminen 1500–1800 (HISK-212, HISM-321, HISM-322, HISM-323, HISM-351, HISM-352, HISM-353), Luento-opetus 16.1.–1.3.2023

Arkistolöytöjä ja Helsingin historiaa - miten tulkinnat muuttuvat / Arkivfynd och Helsingfors historia - hur tolkingar förändras (HISK-223, HISM-321, HISM-322, HISM-323), Luento-opetus 19.1.–4.5.2023

Lähi-idän moderni historia (KUKA-LIS213, HISK-213, HISK-222, HISK-225, HISM-321, HISM-322, HISM-323), Luento-opetus 13.3.–3.5.2023

Belle epoque – tieteellisen maailmankuvan sosiaalihistoria 1800-luvun lopulla (HISK-221, HISK-223, HISK-226, HISM-321, HISM-322, HISM-323), Luento-opetus 14.3.–4.5.2023

 

Syksy 2022

Kriisiytyvä maailma? (HISK-222, HISK-225, HISK-226, HISM-321, HISM-322, HISM-323, KUKA-AL218), Luento-opetus 6.9.–20.10.2022

II maailmansodan sosiaalihistoria (HISK-222, HISK-225, HISK-226, HISM-321, HISM-322, HISM-323), Luento-opetus 1.11.–15.12.2022
 

Siirtymäsäännöt

Jos olet suorittanut aiempina vuosina historian opintoja, voit oheisesta taulukosta tarkistaa niiden vastaavuuden nykyisten kurssien kanssa.

Opettajille ja opettajaksi pätevöityville

Historia kuuluu ns. opetettaviin aineisiin. Mikäli tavoitteenasi on opettajan pätevyys, tutustu verkkosivuun opetettavan aineen opinnot aineenopettajalle.

Avoimina yliopisto-opintoina voit suorittaa Historian perusopinnot 30 op sekä osan vaadittavista aineopinnoista. Perus- ja aineopintoja voi suorittaa yhtaikaisesti.

Opettajan opintojen 30 op aineopinnoista voit suorittaa avoimina yliopisto-opintoina  10 op Alueellisia aineopintoja sekä 10 op Temaattisia aineopintoja. Menetelmäopinnot 10 op suoritetaan osana koulutusohjelman opintoja.

Ohjeita opiskeluun ja opintoneuvonta

Tärkeää tietoa opiskeluihisi liittyen löydät Opiskelijan ohjeista.

Uudelle opiskelijalle: Tutustu opiskelun muistilistaan, josta löydät opiskelun eri vaiheisiin liittyvät käytännöt ja ohjeet kootusti.

Mikäli et löydä kysymykseesi vastausta, ota yhteyttä!

Näitä kursseja emme malttaisi odottaa!
Opiskelukokemus

Historian opinnot on tarkoitettu erityisesti sinulle, jos haluat kehittää osaamistasi historian eri aikakausista ja niihin liittyvistä ilmiöistä ja teemoista.

Haluatko kehittää osaamistasi opettajana? Opinnoissa tutustut uuteen tietoon sekä tutkimussuuntauksiin.

Opinnoista saat muun muassa:

  • näkemyksiä työelämään, esimerkiksi asiantuntija- tai tutkimustyöhön
  • käsityksen kuinka menneisyys ja nykyhetki vaikuttavat toisiinsa
  • opit hallitsemaan suuria kokonaisuuksia ja erottamaan oleellisen epäoleellisesta
Historia ja maailma on vaikea puheenaihe. […] Mutta, maailma on sellainen kuin on – ei sellainen kuin sen toivoisimme olevan. […] Asiat ja faktat ratkaisee.
Luennot olivat mielenkiintoisia ja haastoivat ajattelemaan asioita uusista näkökulmista, tunsin oppivani paljon.[…] - oppiminen ei ole vain passiivista muiden ajattelun toistamista, vaan kurssissa korostui aktiivinen opitun soveltaminen kriittisesti.
Pikkuveljen historian koulukirjat ovat kulkeneet mukanani ja odottaneet kirjahyllyssäni siitä saakka, kun muutin pois lapsuudenkodistani. Suosittelen lisäkoulutusta Avoimessa yliopistossa kaikille kiinnostuneille.
Sinua voisi kiinnostaa myös
Tutkinto-opiskelijaksi?

Tutustu koulutusohjelmiin ja opiskelijaksi hakemiseen

Ennen syksyä 2021 järjestetyt opinnot