Avoin yliopisto: Historian opinnot
Osa Helsingin yliopiston historian kandi- ja maisteriohjelman opinnoista tarjotaan avoimina yliopisto-opintoina kaikille aiheesta kiinnostuneille.

Innostutko historiasta ja sen monipuolisista tutkimusaiheista?

Historian opinnoissa saat tietoa historian muutosvoimista ja niistä keskeisistä taloudellisista, sosiaalisista ja aatteellisista ilmiöistä, jotka ovat muovanneet Suomen, Euroopan ja maailman historiaa antiikin ajalta nykypäivään.

Kurssit soveltuvat myös sinulle joka haluat tutustua historian opintoihin ennen yliopistoon pyrkimistä!

Lukuvuoden 2022-2023 ennakkotiedot on julkaistu. Valtaosa lukuvuoden opinto-ohjelmista on myös julkaistu.

Opintoihin tulee tarkennuksia syksyn 2022 aikana.

Historian kandiohjelmaan soveltuvia opintoja

Avoimina yliopisto-opintoina voit opiskella historian perusopinnot (30 op), osia aineopinnoista (temaattisia ja alueellisia aineopintoja) sekä menetelmäopintoja. Lisäksi tarjonnassa on yksittäisiä maisteriohjelman jaksoja.

Perusopinnoissa perehdyt eri teemoihin ja aikakausiin sekä siihen, miten historiaa tutkitaan ja miten sitä on aiemmin tutkittu.

Opinnoissa opettelet ja harjaannut myös lukemaan menneistä ajoista kertovia lähteitä. Opinnot koostuvat erilaisista opeskelunmuodoista.Tieteellisen tutkimuksen tekemisen tapoja ja tieteellisen tekstin kirjoittamista harjoitellaan jo ensimmäisestä jaksosta lähtien.

Kokonaisuus on opintotarjonnassa lukuvuosittain.

Mikäli olet suorittanut 2017-2022 Uuden ajan alku I 2op tutustumiskurssin. Täydentäminen 5 op laajuiseksi mahdollista vielä kevät/alkukesä 2022 sekä kevät 2023. Katso Uuden ajan alku I, täydennys opintotarjonta

Opintokokonaisuuden jaksot Perusopinnot etenevät kronologisesti sisältäen samalla teemoja kuten: talous-, aate- ja kulttuurihistoria. Näin menneisyyttä päästää katsomaan eri näkökulmista. Jaksot voi suorittaa haluamassaan järjestyksessä.

Avoimena yliopisto-opetuksena aineopinnoista on opintotarjonnassa alueelliset - ja temaattiset aineopinnot. Lisäksi tarjonnassa on yksittäisiä menetelmäopintojen kursseja.

Historian temaattisia aineopintoja Temaattisten aineopintojen jaksot ovat tarjonnassamme johonkin valittuun teemaan liittyviä luentojaksoja. Osa opetuksesta on yhteisopetusta kolutusohjelman kanssa. Useat kurssit ovat monioppiaineisia painottuen eri teemoihin. Kurssien aiheet voivat vaihdella vuosittain.
Historian alueellisia aineopintoja Alueellisia näkökulmia historiaan. Useat kurssit ovat monioppiaineisia painottuen eri teemoihin. Kurssien aiheet vaihtelevat vuosittain. Osa opintojaksoista on yhteisopetusta koulutusohjelman kanssa.
Historian aineopintojen menetelmäopintoja Historian aineopintoihin kuuluvista menetelmäopinnoista tarjonnassa on yksittäisiä jaksoja.

 

Avoimessa yliopistossa voit opiskella myös kesällä, ja kursseja alkaa aina elokuun loppuun saakka. Valtaosa opinnoista järjestetään verkossa.

Jo nyt voit tutustua myös lukuvuoden 2022-2023 opintotarjonnan ennakkotietoihin. Lukuvuoden valmis opintotarjonta julkaistaan 11.7.2022.

Lukuvuoden 2022-2023 opetuksessa on runsaasti opintoja, jotka järjestetään yhteisopetuksena Historian kandiohjelman kanssa.

Ajallisesti historian opinnot käsittävät aikakaudet antiikista nykyaikaan saakka. Temaattisesti liikutaan Suomen ja Pohjoismaiden historiasta aina globaalihistoriaan asti.

Opintojen myötä osaat kertoa, miten ilmiöitä tutkitaan ja ymmärrät lähdemateriaalin ja tutkimuskirjallisuuden eron. Lisäksi osaat tehdä selkoa historiantutkimuksen menetelmistä ja sen luonteesta tieteenalana sekä lähestyä historiaa ongelmakeskeisesti ja peilata historian eri vaiheita ja ilmiöitä nykyaikaan. Hahmotat, että kirjoitettu historia, menneisyys ja historiantutkimus ovat eri asioita.

Tutustu myös opintotarjonnassamme olevaan historian kandiohjelman koordinoimaan Keskiajan tutkimuksen opintoihin.

Historian maisteriohjelmaan soveltuvia opintoja

Avoimen yliopiston opintotarjonnassa voi ajoittain olla jaksoja,  jotka soveltuvat myös Historian maisteriohjelman opinnoiksi. Nämä opinnot ovat usein monitieteisiä ja niiden järjestävänä yksikkönä voi olla myös jokin muu maisteriohjelma.

Avoimen yliopiston opintotarjonnan jaksot sovelultuvat useimmiten maisteriohjelman erikoistumisopintoihin HISM-321-HISM-323 koodeilla

Nämä jaksot sopivat myös kaikille teemasta kiinnostuneille.

Lukuvuoden 2022-2023 maisteriohjelmaan soveltuvat opinnot toteutetaan yhteisopetuksena koulutusohjelman kanssa. Ota yhteyttä avoin-student at helsinki.fi mikäli haluat ilmoittautua jaksolle osana maisteriopintojasi.

Kriisiytyvä maailma? (HISK-222, HISK-225, HISK-226, HISM-321, HISM-322, HISM-323, KUKA-AL218), Luento-opetus 6.9.–20.10.2022

II maailmansodan sosiaalihistoria (HISK-222, HISK-225, HISK-226, HISM-321, HISM-322, HISM-323), Luento-opetus 1.11.–15.12.2022

Ison-Britannian muotoutuminen 1500–1800 (HISK-212, HISM-321, HISM-322, HISM-323, HISM-351, HISM-352, HISM-353), Luento-opetus 16.1.–1.3.2023

Arkistolöytöjä ja Helsingin historiaa - miten tulkinnat muuttuvat / Arkivfynd och Helsingfors historia - hur tolkingar förändras (HISK-223, HISM-321, HISM-322, HISM-323), Luento-opetus 19.1.–4.5.2023

Lähi-idän moderni historia (KUKA-LIS213, HISK-213, HISK-222, HISK-225, HISM-321, HISM-322, HISM-323), Luento-opetus 13.3.–3.5.2023

Belle epoque – tieteellisen maailmankuvan sosiaalihistoria 1800-luvun lopulla (HISK-221, HISK-223, HISK-226, HISM-321, HISM-322, HISM-323), Luento-opetus 14.3.–4.5.2023

Siirtymäsäännöt

Jos olet suorittanut aiempina vuosina historian opintoja, voit oheisesta taulukosta tarkistaa niiden vastaavuuden nykyisten kurssien kanssa.

Ohjeita opiskeluun ja opintoneuvonta

Tärkeää tietoa opiskeluihisi liittyen löydät Opiskelijan ohjeista.

Uudelle opiskelijalle: Tutustu opiskelun muistilistaan, josta löydät opiskelun eri vaiheisiin liittyvät käytännöt ja ohjeet kootusti.

Mikäli et löydä kysymykseesi vastausta, ota yhteyttä!

Opettajille ja opettajaksi pätevöityville

Historia kuuluu ns. opetettaviin aineisiin. Avoimessa yliopistossa voi suorittaa opinnoista historian perusopinnot sekä osan (20 op) vaadittavista aineopinnoista.

Laaja-alaisuutensa vuoksi historian opintojen sisällöt voi yhdistää erilaisiin työtehtäviin sekä opintoihin.

Mikäli tavoitteenasi on opettajan pätevyys, tutustu verkkosivuun opetettavan aineen opinnot aineenopettajalle.

Näitä kursseja emme malttaisi odottaa!
Opiskelukokemus

Historian opinnot on tarkoitettu erityisesti sinulle, jos haluat kehittää osaamistasi historian eri aikakausista ja niihin liittyvistä ilmiöistä ja teemoista.

Haluatko kehittää osaamistasi opettajana? Opinnoissa tutustut uuteen tietoon sekä tutkimussuuntauksiin.

Opinnoista saat muun muassa:

  • näkemyksiä työelämään, esimerkiksi asiantuntija- tai tutkimustyöhön
  • käsityksen kuinka menneisyys ja nykyhetki vaikuttavat toisiinsa
  • opit hallitsemaan suuria kokonaisuuksia ja erottamaan oleellisen epäoleellisesta
Historia ja maailma on vaikea puheenaihe. […] Mutta, maailma on sellainen kuin on – ei sellainen kuin sen toivoisimme olevan. […] Asiat ja faktat ratkaisee.
Luennot olivat mielenkiintoisia ja haastoivat ajattelemaan asioita uusista näkökulmista, tunsin oppivani paljon.[…] - oppiminen ei ole vain passiivista muiden ajattelun toistamista, vaan kurssissa korostui aktiivinen opitun soveltaminen kriittisesti.
Sinua voisi kiinnostaa myös
Tutkinto-opiskelijaksi?

Tutustu koulutusohjelmiin ja opiskelijaksi hakemiseen

Ennen syksyä 2021 järjestetyt opinnot