Avoin yliopisto: Farmasian opinnot

Voit opiskella farmasian kandiohjelman ja proviisorin koulutusohjelman opintoja avoimessa yliopistossa.

Kiinnostavatko sinua lääkkeet, terveys ja hyvinvointi? 

Farmaseutin koulutusohjelman opinnoissa perehdytään sekä synteettisten että kasvi- ja eläinkunnasta peräisin olevien lääke- ja apuaineiden kemiaan ja ominaisuuksiin sekä niiden formulointiin lääkevalmisteeksi. Opinnoissa tarkastellaan lääkkeen antoreittejä ja käyttäytymistä elimistössä, kuten myös lääkkeiden vaikutusmekanismeja. Keskeistä osaamista ovat lääkehoito ja sen vaikuttavuus sekä yksilö- että yhteiskuntatasolla.Avoimina yliopisto-opintoina voit opiskella yksittäisiä kursseja farmaseutin ja proviisorin koulutusohjelmista.

Farmasian koulutusohjelman opintoja
Farmasian opintoja Voit opiskella yksittäisiä kursseja Farmaseutin koulutusohjelman opinnoista. Kurssien edeltävät vaatimukset kerrotaan kurssisivun Opintojakso-kohdassa.
Proviisorin koulutusohjelman opintoja Voit opiskella yksittäisiä kursseja proviisorin koulutusohjelman opinnoista.
Fytoterapia 3 op Fytoterapia 3 op

Kesäopintoina 2024: Ravitsemustiede terveyttä edistämässä (2 op).

Ravitsemustiede terveyttä edistämässä 2 op Ravitsemustiede terveyttä edistämässä
Ajankohtaista avoimessa yliopistossa

Tutustu avoimen yliopiston opintotarjonnan ennakkotietoihin lukuvuodelle 2024-2025!

Tarkempia tietoja julkaistaan sitä mukaa, kun opetuksen yksityiskohdat varmistuvat. Lukuvuoden valmis opintotarjonta on nähtävillä heinäkuussa. 

Aiemmin järjestetyt opinnot

Tietoa aiemmin järjestetyistä opinnoista löydät Opiskelu-palvelun kurssihausta. 

Ohjeita opiskeluun ja opintoneuvonta

Löydät opiskeluun liittyvää tärkeää tietoa Opiskelijan ohjeista.

Uudelle opiskelijalle: Tutustu opiskelun muistilistaan, josta löydät kootusti opiskelun eri vaiheisiin liittyvät käytännöt ja ohjeet. 

Mikäli et löydä kysymykseesi vastausta, ota yhteyttä!

Haluatko hakea tutkinto-opiskelijaksi?

Avoimessa yliopistossa suorittamasi opintopisteet kirjataan Helsingin yliopiston opintotietojärjestelmään, ja ne on mahdollista hyödyntää yliopistotutkinnossa myöhemmin. Opinnoista on apua myös, jos valmistaudut seuraaviin valintakokeisiin. 

Moniin Helsingin yliopiston koulutusohjelmiin on mahdollista hakea avoimessa yliopistossa suoritettujen opintojen perusteella. Tätä vaihtoehtoa kutsutaan avoimen väylän hauksi.