Avoin yliopisto: Kasvatustieteiden opintoja

Osa kasvatustieteiden koulutusohjelmien opinnoista tarjotaan avoimina yliopisto-opintoina kaikille aiheesta kiinnostuneille. Voit opiskella yksittäisiä jaksoja tai opintokokonaisuuksia.

Kasvatustieteet tutkivat ihmisen kasvua ja oppimista läpi elämänkulun. Kasvatustieteiden koulutusohjelman opinnoista saat monipuolisia valmiuksia kasvatuksen, koulutuksen, opetuksen, oppimisen, johtamisen sekä kasvatustieteellistä asiantuntijuutta edellyttäviin tehtäviin.

Kasvatustieteiden opinnot sopivat myös jo työelämään siirtyneille opettajille ja tukevat oman osaamisen ja ammattitaidon ylläpitämistä ja jatkuvaa kehittämistä.

Avoimessa yliopistossa voit suorittaa kursseja, jotka liittyvät esimerkiksi varhaiskasvatuksen opettajan, luokanopettajan, erityisopettajan ja yläkoulun tai lukion aineenopettajan osaamiseen ja sen kehittämiseen.

Avoimessa yliopistossa ei voi suorittaa opettajan kelpoisuuden tuottavia opintoja kokonaisuudessaan, mutta esimerkiksi kasvatustieteellisistä opinnoista voi saada lisäpisteitä pedagogisiin opintoihin hakiessa ja suoritetuista opintokokonaisuuksista voidaan osa hyväksilukea opettajan pedagogisiin opintoihin.

 

Ovet auki kasvatustieteellisen tiedekunnan avoimiin yliopisto-opintoihin! -infosivuilta löydät kootusti tietoa kasvatustieteellisen tiedekunnan avoimesta opintotarjonnasta ja tutustumiskursseista, infoa opintojen aloittamisesta sekä usein kysyttyjä kysymyksiä.

Kasvatustieteen opintosuunnat

Avoimessa yliopistossa on tarjolla kasvatustieteiden kandiohjelman eri opintosuuntien opinnoista erityispedagogiikan, käsityötieteen, luokanopettajan, pedagogik (allmän och vuxenpedagogik), varhaiskasvatuksen opettajan ja yleisen ja aikuiskasvatustieteen opintosuuntien opintoja.

Kasvatustieteiden kandiohjelman yhteisiä opintoja

Avoimessa yliopistossa on lisäksi tarjolla kandiohjelman yhteisiä tieteenalaopintoja, kieli- ja viestintäopintoja ja muita opintoja.

Yhteisiä tieteenalaopintoja

Yhteiset tieteenalaopinnot Yhteisiä tieteenalaopintoja

Yhteiset kieli- ja viestintäopinnot ja muut opinnot

Yhteiset kieli- ja viestintäopinnot ja muut opinnot Yhteiset kieli- ja viestintäopinnot
Kasvatustieteiden koulutusohjelmien valinnaisia opintoja

Avoimessa yliopistossa on tarjolla kasvatustieteiden koulutusohjelmien yksittäisiä valinnaisia jaksoja sekä valinnaisten opintokokonaisuuksien ja moduulien opintoja.

Ajankohtaista avoimessa yliopistossa

Ovet auki avoimeen! Avoimen yliopiston infowebinaari zoomissa 29.8.2024 klo 17.00. Webinaarissa kuulet, millaista opiskelu avoimessa yliopistossa on. Saat myös vinkkejä opiskelutaitojen kartuttamiseen ja tutkintotavoitteiseen opiskeluun. Tervetuloa!

Opettajille ja opettajaksi pätevöityville

Avoimessa yliopistossa voit opiskella kursseja, jotka liittyvät esimerkiksi varhaiskasvatuksen opettajan, luokanopettajan, erityisopettajan ja yläkoulun tai lukion aineenopettajan osaamiseen ja sen kehittämiseen.

Tavoitteena erityisopettajan pätevyys

Avoimessa yliopistossa voit suorittaa osia erillisistä erityispedagogiikan opinnoista sekä erityisopettajan valintaperusteisiin sisältyvät erityispedagogiikan perusopinnot 25 op.

Luokanopettajan ja varhaiskasvatuksen opettajan opinnot

Voit opiskella luokanopettajan tai varhaiskasvatuksen opettajan opintosuunnan kasvatustieteen perusopinnot 25 op ja lisäksi tutkintoon kuuluvia valinnaisia opintoja sekä kieli- ja viestintäopintoja.

Pedagogisia opintoja

Avoimessa yliopistossa ei voi suorittaa opettajan kelpoisuuden tuottavia opintoja kokonaisuudessaan, mutta esimerkiksi kasvatustieteellisistä opinnoista voi saada lisäpisteitä pedagogisiin opintoihin hakiessa ja suoritetuista opintokokonaisuuksista voidaan osa hyväksilukea opettajan pedagogisiin opintoihin. Pedagogista opinnoista Avoimessa on tarjolla kolme opintojaksoa.

Hae opettajan ammattipätevyyksiin antaviin opintoihin

Yliopistopedagogiikan opintoja

Avoimessa yliopistossa on tarjolla pari yliopistopedagogiikan kurssia, joille osallistuminen edellyttää opettamista tai opetuskokemusta  yliopistosta tai muusta korkeakoulutasoisesta aikuiskoulutuksesta.

Opettajan pedagogiset opinnot antavat laaja-alaisen pedagogisen kelpoisuuden eri kouluasteiden ja oppilaitosten opettajan tehtäviin. Aineenopettajan pedagogisissa opinnoissa (60 op) perusopinnot ovat 25 op ja aineopinnot 35 op.

Avoin yliopisto tarjoaa pedagogisista opinnoista kolme  opintojaksoa:
PED001 Kasvatuksen yhteiskunnalliset, kulttuuriset ja filosofiset perusteet 5 op
PED002 Oppimisen psykologia 5 op/Johdatus kasvatus- ja kehityspsykologiaan 5 op
PED003 Opetuksen suunnittelu, toteutus ja arviointi 2 op (yhteisosuus)

Suoritetuista Kasvatustieteen perusopinnoista 25 op: Kasvatustieteet (yleinen ja aikuiskasvatustiede), pedagogik (allmän och vuxenpedagogik), erityispedagogiikka, kasvatuspsykologia, yliopistopedagogiikka, voi pedagogisiin opintoihin hakiessa saada lisäpisteitä.
Hae opettajan pedagogisiin opintoihin

Suoritetuilla kasvatustieteen perusopinnoilla 25 op saa kasvatustieteellisen tiedekunnan  tämänhetkisten ahot-linjausten mukaisesti hyväksiluettua pedagogisista opinnoista jaksot PED001 Kasvatuksen yhteiskunnalliset, kulttuuriset ja filosofiset perusteet 5 op ja PED002 Johdatus kasvatus- ja kehityspsykologiaan 5 op.
Jakso PED003 Opetuksen suunnittelu, toteutus ja arviointi I, yhteisosuus 2 op on vastaava kuin pedagogisten PED0061 Didaktiikka 2 op.

Pedagogiset opinnot Pedagogiset opinnot
Ohjeita opiskeluun ja opintoneuvonta

Löydät opiskeluun liittyvää tärkeää tietoa Opiskelijan ohjeista.

Uudelle opiskelijalle: Tutustu opiskelun muistilistaan, josta löydät kootusti opiskelun eri vaiheisiin liittyvät käytännöt ja ohjeet. 

Mikäli et löydä kysymykseesi vastausta, ota yhteyttä!

Poimintoja tulevista opinnoista
Opiskelijatarina: Kasvatustieteet veivät mukanaan!

Kasvatustieteet veivät nopeasti mukanaan: perusopintoja seurasivat aineopinnot ja niiden jälkeen erillishaku maisteriopintoihin Helsingin yliopiston kasvatustieteelliseen tiedekuntaan.

Työn, perheen ja opiskelun yhteensovittaminen on vaatinut kahden lapsen äidiltä usein paitsi sisua, myös arjen kekseliäisyyttä.

Tuntui kuin olisin vihdoin löytänyt jotain, missä saatoin olla kiinnostunut kaikesta! Hanna Reinius kuvaa tutustumistaan kasvatustieteisiin.
Haluatko hakea tutkinto-opiskelijaksi?

Avoimessa yliopistossa suorittamasi opintopisteet kirjataan Helsingin yliopiston opintotietojärjestelmään, ja ne on mahdollista hyödyntää yliopistotutkinnossa myöhemmin. Opinnoista on apua myös, jos valmistaudut seuraaviin valintakokeisiin. 

Moniin Helsingin yliopiston koulutusohjelmiin on mahdollista hakea avoimessa yliopistossa suoritettujen opintojen perusteella. Tätä vaihtoehtoa kutsutaan avoimen väylän hauksi.