Avoin yliopisto: Kotimaisten kielten ja kirjallisuuksien opinnot

Osa kotimaisten kielten ja kirjallisuuksien kandiohjelman opinnoista tarjotaan kaikille avoimina yliopisto-opintoina. Voit opiskella yksittäisiä kursseja tai laajempia opintokokonaisuuksia (30 op).

Haaveiletko opettajan, toimittajan, kirjailijan tai tiedottajan urasta tai tehtävistä esimerkiksi kirjasto- tai kulttuurialalla? Oletko kiinnostunut omista ja  lähialueidemme vähemmistökielistä ja -kulttuureista? Kotimaisten kielten ja kirjallisuuksien kandiohjelmassa voit oman kiinnostuksesi mukaan erikoistua joko kieleen tai kirjallisuuteen tai opiskella molempia.

Kotimaisten kielten ja kirjallisuuksien opintosuunnat

Voit opiskella avoimina yliopisto-opintoina koulutusohjelman kaikkien opintosuuntien mukaisia opintoja ja kursseja romanikielen- ja kulttuurin oppiaineesta. Voit myös opiskella puheviestinnän kursseja ja  suomea vieraana kielenä. Opinnot ovat Helsingin yliopiston kotimaisten kielten ja kirjallisuuksien kandiohjelman mukaisia.

Kesäopinnot 

Avoimessa yliopistossa voit opiskella myös kesällä; kursseja alkaa aina toukokuun alusta elokuun loppuun saakka. Valtaosa opinnoista järjestetään verkossa.

Tutkintoon kuuluvat kieli- ja viestintäopinnot.

Yhteisiä opintoja (kotimaisten kielten ja kirjallisuuksien kandiohjelma) Avoimina yliopisto-opintoina tarjonnassa yksittäisiä koulutusohjelman yhteisten opintojen opintojaksoja.
Yhteisiä opintoja (humanistinen tiedekunta) Avoimina yliopisto-opintoina tarjonnassa yksittäisiä tiedekunnan yhteisten opintojen opintojaksoja.
Ajankohtaista avoimessa yliopistossa

Tutustu avoimen yliopiston opintotarjonnan ennakkotietoihin lukuvuodelle 2024-2025!

Tarkempia tietoja julkaistaan sitä mukaa, kun opetuksen yksityiskohdat varmistuvat. Lukuvuoden valmis opintotarjonta on nähtävillä heinäkuussa. 

Ohjeita opiskeluun ja opintoneuvonta

Löydät opiskeluun liittyvää tärkeää tietoa Opiskelijan ohjeista.

Uudelle opiskelijalle: Tutustu opiskelun muistilistaan, josta löydät kootusti opiskelun eri vaiheisiin liittyvät käytännöt ja ohjeet. 

Mikäli et löydä kysymykseesi vastausta, ota yhteyttä!

Haluatko hakea tutkinto-opiskelijaksi?

Avoimessa yliopistossa suorittamasi opintopisteet kirjataan Helsingin yliopiston opintotietojärjestelmään, ja ne on mahdollista hyödyntää yliopistotutkinnossa myöhemmin. Opinnoista on apua myös, jos valmistaudut seuraaviin valintakokeisiin. 

Moniin Helsingin yliopiston koulutusohjelmiin on mahdollista hakea avoimessa yliopistossa suoritettujen opintojen perusteella. Tätä vaihtoehtoa kutsutaan avoimen väylän hauksi.