Avoin yliopisto: Kotimaisten kielten ja kirjallisuuksien opinnot
Osa kotimaisten kielten ja kirjallisuuksien kandiohjelman opinnoista tarjotaan avoimina yliopisto-opintoina kaikille aiheesta kiinnostuneille.

Oletko kiinnostunut kielistä ja kirjallisuudesta? Haaveiletko opettajan, toimittajan, kirjailijan tai tiedottajan urasta tai tehtävistä kirjasto- tai kulttuurialalla?

Suomen kielen perusopinnot antavat tarvittavat kielen tieteellisten tutkimusmenetelmien perustaidot ja käsityksen kielentutkimuksesta tieteenalana. Saat perusteet puhutusta ja kirjoitetusta kielestä sekä eri kielten ja murteiden tilanteesta Suomessa.

Pohjoismaisten kielten opinnoissa perehdyt ruotsin kielen historiaan, murteisiin ja slangiin – sekä Suomessa että Ruotsissa. Opit ilmaisemaan itseäsi vakuuttavasti, lukemaan kriittisesti tekstejä sekä analysoimaan erilaisia yhteiskunnassamme esiintyviä tekstejä.

Kotimaisen kirjallisuuden opinnoissa puolestaan tutustutaan Suomen kirjallisuuteen, sen historiaan ja kansainvälisiin yhteyksiin.

Kotimaisten kielten ja kirjallisuuksien opintosuunnat

Voit opiskella avoimina yliopisto-opintoina kolmen opintosuunnan (kotimainen kirjallisuus, suomen kieli ja pohjoismaiset kielet) mukaisia opintoja ja kursseja romanikielen- ja kulttuurin oppiaineesta. Voit myös opiskellla puheviestinnän kursseja ja  suomea vieraana kielenä. Opinnot ovat Helsingin yliopiston kotimaisten kielten ja kirjallisuuksien kandiohjelman mukaisia.

Ohjeita opiskeluun

Tärkeää tietoa opiskeluihisi liittyen löydät Opiskelijan ohjeista.

MIkäli et löydä kysymykseesi vastausta, ota yhteyttä avoin-student@helsinki.fi

Tutkinto-opiskelijaksi?

Tutustu koulutusohjelmiin ja opiskelijaksi hakemiseen