Avoin yliopisto: Teologian ja uskonnontutkimuksen opintoja
Osa teologian ja uskonnontutkimuksen kandi- ja maisteriohjelman opinnoista tarjotaan kaikille avoimina yliopisto-opintoina. Voit opiskella yksittäisiä kursseja tai kanditasolla myös laajempia opintokokonaisuuksia (15 tai 30 op).

Teologian ja uskonnontutkimuksen ohjelma tutustuttaa yksilöiden, yhteisöjen ja yhteiskunnan uskonnolliseen toimintaan sekä teologian soveltamiseen käytäntöön. Tutkimuskohteita ovat myös erilaiset uskonnolliset ilmiöt ja uskontoperinteet sekä niihin liittyvät tavat, uskomukset, kirjoitukset ja instituutiot.

Avoimen yliopiston tarjonnassa olevat opinnot ovat osa Teologian ja uskonnontutkimuksen kandi- tai maisteriohjelmaa.

Teologian ja uskonnontutkimuksen perus- ja aineopinnot 60 op vastaavat sisällöllisesti peruskoulun ja lukion ev.lut. uskonnon aineenopettajan pätevyyteen (toinen opetettava aine) vaadittavia opintoja. Lisätietoja aineenopettajan pätevyydestä. Opinnot soveltuvat myös kaikille aiheesta kiinnostuneille.

Teologian ja uskonnontutkimuksen kandiopintoja

Avoimen yliopiston teologian ja uskonnontutkimuksen opintotarjonnassa on tieteenalaan tutustuttava johdantokurssi (2 op), perusopinnot (30 op), aineopinnot (30 op) sekä teologisten kielten opintoja (heprea, kreikka, latina). Tarjonnassa on vaihtelevasti myös muita koulutusohjelman kursseja. Kaikki opinnot ovat teologian ja uskonnontutkimuksen kandiohjelman mukaisia.

Keväällä 2023 järjestetään seuraavat perusopintojen verkkokurssit: Johdatus teologiaan ja uskonnontutkimukseen 5 op, Käytännöllisen teologian perusteet 5 op sekä Kristinuskon historian perusteet 5 op.

Kesälle 2023 ovat tulossa perusopinnoista verkkokurssit Uskontotieteen perusteet 5 op ja Systemaattisen teologian perusteet 5 op sekä aineopinnoista Kristinusko Suomessa 5 op ja Raamattu länsimaisessa kulttuurissa 5 op + näiden syventävät osuudet.

Lisäksi järjestetään teologisista kielistä kurssit Kreikka I, Latina I ja Latina II.

Tutustumiskurssi Kurssi on teologian ja uskonnontutkimuksen opintoihin johdatteleva 2 op:n laajuinen tutustumiskurssi. Kurssi sopii kaikille teologian opinnoista kiinnostuneille sekä lukiolaisille. Täydennysosalla 3 op on mahdollista jatkaa tutustumiskurssilta eteenpäin ja suorittaa 5 op:n johdantokurssista puuttuva 3 opintopisteen laajuinen täydentävä osuus.

Teologian ja uskonnontutkimuksen perusopintojen laajuus on 30 op. Opintokokonaisuuteen sisältyvät alla luetellut opintojaksot.
HUOM! Johdatus teologiaan ja uskonnontutkimukseen -opintojaksosta perusopintoihin voidaan sisällyttää vain 5 op:n laajuinen kurssisuoritus.

Kurssitarjonta täydentyy vielä tammi-maaliskuun aikana kesälle 2023 tulossa olevilla verkkokursseilla.

Keväällä järjestetään seuraavat perusopintojen verkkokurssit: Johdatus teologiaan ja uskonnontutkimukseen 5 op, Käytännöllisen teologian perusteet 5 op sekä Kristinuskon historian perusteet 5 op. Kesälle 2023 ovat tulossa verkkokurssit Uskontotieteen perusteet 5 op ja Systemaattisen teologian perusteet 5 op.

 

Perusopintojen kurssit Perusopintoihin sisältyy kuusi 5 op:n laajuista kurssia.

Teologian ja uskonnontutkimuksen aineopinnot vastaavat sisällöllisesti peruskoulun ja lukion ev.lut. uskonnon aineenopettajan pätevyyteen (toinen opetettava aine) vaadittavia opintoja. Lisätietoja uskonnon opettajan pätevyydestä. Opinnot sopivat myös kaikille teologian opinnoista kiinnostuneille.

Aineopinnot ovat laajuudeltaan 30 op (aiemmin 35 op). Jos olet aiemmin suorittanut perusopinnot 25 op:n laajuisina, voit suorittaa aineopintoihin yhden 5 op:n valinnaisen opintojakson lisää, jolloin perus- ja aineopintojen yhteenlasketuksi opintopistemääräksi tulee 60 op.

Kesälle 2023 on tulossa seuraavat aineopintojen verkkokurssit: Kristinusko Suomessa 5 op ja Raamattu länsimaisessa kulttuurissa 5 op + näiden syventävät osuudet. Kurssien tiedot päivittyvät sivulle tammi-maaliskuun aikana.

Pakolliset aineopintojen kurssit Suorita alla näkyvät neljä pakollista kurssia.
Valinnaiset aineopintojen kurssit Valitse yksi valinnainen kurssi tarjolla olevista kurssivaihtoehdoista. Valinnaisten kurssien tarjonta saattaa vaihdella vuosittain.
Syventävä kurssi Valitse yksi syventävä kurssi tarjolla olevista kurssivaihtoehdoista. Syventävänä kurssina voit valita sen, jota vastaavan perustason kurssin olet suorittanut aiemmin. Syventävien kurssien tarjonta saattaa vaihdella vuosittain.

Avoin yliopisto järjestää teologian ja uskonnontutkimuksen kandiopintoihin sisältyvien klassisten kielten (heprea, kreikka ja latina) opintoja pääsääntöisesti kesäisin. Kurssitarjonta saattaa vaihdella vuosittain.

Teologisten kielten kurssit Teologisten kielten opetus on läsnäoloa vaativaa luento-opetusta. Kurssit järjestetään kesäopetuksena, ja kurssitarjonta saattaa vaihdella vuosittain. Kesällä 2023 ovat vuorossa Kreikka I, Latina I ja Latina II -kurssit. Kreikka II -kurssi järjestetään seuraavan kerran syksyllä 2023 teologisen tiedekunnan kurssina.
Muut teologian opinnot Muita teologian kursseja on mahdollista suorittaa oman kiinnostuksen ja valinnan mukaan. Kursseja voi sisällyttää tutkinnossa aineopintoihin tai temaattisten opintojen valinnaisiin kokonaisuuksiin TUK-510 Uskonto, historia ja yhteiskunta 15 op tai TUK-520 Arvot ja globaalin maailman haasteet 15 op.
Teologian ja uskonnontutkimuksen maisteriopintoja

Avoimen yliopiston opintotarjonnassa on yksittäisiä maisteriopintojen syventäviä teemakursseja. Kurssitarjonta voi vaihdella vuosittain.

Kursseja edeltävinä opintoina suositellaan teologian ja uskonnontutkimuksen perus- ja aineopintoja sekä tieteellisen kirjoittamisen opintoja (Akateemiset tekstitaidot -kurssi tai vastaavat tiedot). Englanninkielisen oppimateriaalin lukemiseen tarvitaan lisäksi riittävä englannin kielen kielitaito. Katso Avoimen yliopiston kieli- ja viestintäopinnot.

Teemaopintojen kurssit Voit opiskella yksittäisiä kursseja. Lisätiedot ja ilmoittautuminen kurssisivulla.
Ohjeita opiskeluun ja opintoneuvonta

Tärkeää tietoa opiskeluihisi liittyen löydät Opiskelijan ohjeista.

Uudelle opiskelijalle: Tutustu opiskelun muistilistaan, josta löydät opiskelun eri vaiheisiin liittyvät käytännöt ja ohjeet kootusti.

Mikäli et löydä kysymykseesi vastausta, ota yhteyttä!

Tutkinto-opiskelijaksi?

Tutustu koulutusohjelmiin ja opiskelijaksi hakemiseen.