Avoin yliopisto: Teologian ja uskonnontutkimuksen opintoja

Osa teologian ja uskonnontutkimuksen kandi- ja maisteriohjelman opinnoista tarjotaan kaikille avoimina yliopisto-opintoina. Voit opiskella yksittäisiä kursseja tai kanditasolla myös laajempia opintokokonaisuuksia (15 tai 30 op).

Teologian ja uskonnontutkimuksen ohjelma tutustuttaa yksilöiden, yhteisöjen ja yhteiskunnan uskonnolliseen toimintaan sekä teologian soveltamiseen käytäntöön. Tutkimuskohteita ovat myös erilaiset uskonnolliset ilmiöt ja uskontoperinteet sekä niihin liittyvät tavat, uskomukset, kirjoitukset ja instituutiot.

Avoimen yliopiston tarjonnassa olevat opinnot ovat osa teologian ja uskonnontutkimuksen kandi- tai maisteriohjelmaa.

Teologian ja uskonnontutkimuksen perus- ja aineopinnot 60 op vastaavat sisällöllisesti peruskoulun ja lukion ev.lut. uskonnon aineenopettajan pätevyyteen (toinen opetettava aine) vaadittavia opintoja. Lisätietoja aineenopettajan pätevyydestä. Opinnot soveltuvat myös kaikille aiheesta kiinnostuneille.

Teologian ja uskonnontutkimuksen kandiopintoja

Avoimen yliopiston teologian ja uskonnontutkimuksen opintotarjonnassa on tieteenalaan tutustuttava johdantokurssi (2 op), perusopinnot (30 op), aineopinnot (30 op), temaatinen opintokokonaisuus (15 op) sekä teologisten kielten opintoja (heprea, kreikka, latina). Tarjonnassa on myös runsaasti  muita koulutusohjelman kursseja.

Voit opiskella sinulle sopivia kursseja yksittäin. Jos suoritat useampia kursseja tai opintokokonaisuuden (perus- tai aineopinnot tai temaattisen opintokokonaisuuden), jokaiselle kurssille ilmoittaudutaan erikseen.Kaikki opinnot ovat teologian ja uskonnontutkimuksen kandiohjelman mukaisia.

Johdatus teologiaan ja uskonnontutkimukseen -tutustumiskurssi Kurssi on teologian ja uskonnontutkimuksen opintoihin johdatteleva 2 op:n laajuinen tutustumiskurssi. Kurssi sopii kaikille teologian opinnoista kiinnostuneille sekä lukiolaisille. Täydennysosalla 3 op on mahdollista jatkaa tutustumiskurssilta eteenpäin ja suorittaa 5 op:n johdantokurssista puuttuva 3 opintopisteen laajuinen täydentävä osuus.
Perusopintojen kurssit Teologian ja uskonnontutkimuksen perusopintoihin (30 op) sisältyy kuusi 5 op:n laajuista kurssia (alla). HUOM! Johdatus teologiaan ja uskonnontutkimukseen -opintojaksosta perusopintoihin voidaan sisällyttää vain 5 op:n laajuinen kurssisuoritus. Voit opiskella sinua kiinnostavia kursseja myös yksittäin.

Teologian ja uskonnontutkimuksen aineopinnot vastaavat sisällöllisesti peruskoulun ja lukion ev.lut. uskonnon aineenopettajan pätevyyteen (toinen opetettava aine) vaadittavia opintoja. Lisätietoja uskonnon opettajan pätevyydestä. Opinnot sopivat myös kaikille teologian opinnoista kiinnostuneille ja voit opiskella sinua kiinnostavia kursseja myös yksittäin.

Aineopinnot ovat laajuudeltaan 30 op (aiemmin 35 op). Jos olet aiemmin suorittanut perusopinnot 25 op:n laajuisina, voit suorittaa aineopintoihin yhden 5 op:n valinnaisen opintojakson lisää, jolloin perus- ja aineopintojen yhteenlasketuksi opintopistemääräksi tulee 60 op.

Huomaa, että samaa opintojaksoa ei voi käyttää useampaan opintokokonaisuuteen.

Pakolliset aineopintojen kurssit (4 x 5 op) Suorita alla näkyvät neljä pakollista kurssia.
Pakollinen syventävä kurssi (5 op) Valitse yksi syventävä kurssi tarjolla olevista kurssivaihtoehdoista. Syventävien kurssien tarjonta saattaa vaihdella vuosittain.
Valinnainen aineopintojen kurssi (5 op) Valitse yksi valinnainen kurssi tarjolla olevista kurssivaihtoehdoista. Valinnaisten kurssien tarjonta saattaa vaihdella vuosittain.
Temaattinen opintokokonaisuus 15 op Valitse vapaasti kolme opintojaksoa. Huomaa, että samaa opintojaksoa ei voi käyttää useampaan opintokokonaisuuteen. Voit opiskella sinua kiinnostavia kursseja myös yksittäin. Tarjonta voi vaihdella vuosittain.

Muita teologian kursseja on mahdollista suorittaa oman kiinnostuksen ja valinnan mukaan. Kursseja voi tutkinnossa sisällyttää  aineopintoihin.Kurssitarjonta voi vaihdella vuosittain.

Aineopintojen yhteisiä kursseja Aineopintojen yhteisiä kursseja
Menetelmäpainotteisia oppialan opintoja Kurssitarjonta voi vaihdella vuosittain.
Eksegetiikan oppialan opintoja Kurssitarjonta voi vaihdella vuosittain.
Kirkkohistorian oppialan opintoja Kurssitarjonta voi vaihdella vuosittain.
Käytännöllisen teologian oppialan opintoja Kurssitarjonta voi vaihdella vuosittain.
Systemaattisen teologian oppialan opintoja Kurssitarjonta voi vaihdella vuosittain.
Uskontotieteen oppialan opintoja Kurssitarjonta voi vaihdella vuosittain.
Teologiset kieliopinnot

Avoin yliopisto järjestää teologian ja uskonnontutkimuksen kandiopintoihin sisältyvien klassisten kielten (heprea, kreikka ja latina) opintoja pääsääntöisesti kesäisin. Kurssitarjonta saattaa vaihdella vuosittain.

Avoin yliopisto järjestää teologian ja uskonnontutkimuksen kandiopintoihin sisältyvien klassisten kielten (heprea, kreikka ja latina) opintoja pääsääntöisesti kesäisin. Kurssitarjonta saattaa vaihdella vuosittain.

Teologisten kielten kurssit Teologisten kielten opetus on läsnäoloa vaativaa luento-opetusta. Kurssit järjestetään kesäopetuksena, ja kurssitarjonta saattaa vaihdella vuosittain. Kesällä 2024 järjestetään Latina I ja Latina II -kurssit.
Teologian ja uskonnontutkimuksen maisteriopintoja

Avoimen yliopiston opintotarjonnassa on yksittäisiä maisteriopintojen syventäviä teemakursseja. Kurssitarjonta voi vaihdella vuosittain.

Lukuvuoden 24-25 opinnot julkaistaan heinäkuun alussa.

 

Kursseja edeltävinä opintoina suositellaan teologian ja uskonnontutkimuksen perus- ja aineopintoja sekä tieteellisen kirjoittamisen opintoja (Akateemiset tekstitaidot -kurssi tai vastaavat tiedot). Englanninkielisen oppimateriaalin lukemiseen tarvitaan lisäksi riittävä englannin kielen kielitaito. Katso Avoimen yliopiston kieli- ja viestintäopinnot.

Teemaopintojen kurssit Voit opiskella yksittäisiä kursseja. Lisätiedot ja ilmoittautuminen kurssisivulla. Tarjonta voi vaihdella vuosittain.
Ennakkotietoa opinnoista lukuvuonna 2024-2025

Nyt voit tutustua myös avoimen yliopiston opintotarjonnan ennakkotietoihin lukuvuodelle 2024-2025. 

Tarkempia tietoja julkaistaan sitä mukaa, kun opetuksen yksityiskohdat varmistuvat. Lukuvuoden valmis opintotarjonta on nähtävillä heinäkuussa. 

Minna löysi uuden uran teologian opintojen kautta

Sairaanhoitajana työskennellyt Minna Ohlis aloitti teologian ja uskonnontutkimuksen opinnot avoimessa yliopistossa aikuisena, ja on nyt unelma-ammatissaan seurakuntapastorina.  

Ohjeita opiskeluun ja opintoneuvonta

Löydät opiskeluun liittyvää tärkeää tietoa Opiskelijan ohjeista.

Uudelle opiskelijalle: Tutustu opiskelun muistilistaan, josta löydät kootusti opiskelun eri vaiheisiin liittyvät käytännöt ja ohjeet. 

Mikäli et löydä kysymykseesi vastausta, ota yhteyttä!

Tutkinto-opiskelijaksi?

Tutustu koulutusohjelmiin ja opiskelijaksi hakemiseen.