Avoin yliopisto: Suomen kielen ja suomalais-ugrilaisten kielten ja kulttuurien maisteriopintoja

Osa suomen kielen ja suomalais-ugrilaisten kielten ja kulttuurien maisteriohjelman opinnoista tarjotaan avoimina yliopisto-opintoina kaikille aiheesta kiinnostuneille.

Suomen kielen ja suomalais-ugrilaisten kielten ja kulttuurien maisteriohjelma kattaa suomen kielen ja sen eri sukukielet.

Sisältöjen kirjo tarjoaa mahdollisuudet monipuoliseen tietojen ja ammattitaidon syventämiseen ja erikoistumiseen.

Suomen kielen ja suomalais-ugrilaisten kielten ja kulttuurien maisteriohjelmassa on useita opintosuuntia sekä  valinnaisia opintokokonaisuuksia mm. selkokielestä ja tietokirjallisuudesta.

Maisteriohjelman opinnot

Lukuvuonna 2023-2024 voit suorittaa seuraavien opintokokonaisuuksien kursseja.

Lukuvuoden 2024-2025 opintotarjonta julkaistaan kesäkuun 2024 loppuun mennessä.

Yhteiset opinnot Yhteisistä opinnoista voit suorittaa seuraavat opintojaksot.

Selkokielen SELKO-500 opintokokonaisuudessa tutustutaan selkokieleen suomen kielen kielimuotona, sen periaatteisiin ja käytäntöihin.

Voit suorittaa yksittäisiä opintojaksoja tai 15 opintopisteen kokonaisuuden.

15 opintopisteen kokonaisuuteen sisältyy yksi pakollinen kurssi ja kaksi vapaavalintaista kurssia. Kaikki kursseja ei välttämättä tarjota avoimina yliopisto-opintoina joka lukuvuosi.

Pakollinen kurssi Alla mainittu kurssi on pakollinen 15 opintopisteen kokonaisuudessa.
Valinnaiset kurssit Valitse seuraavista kaksi kurssia. SELKO-504 Selkomukauttamisen projektikurssia ei järjestetä lukuvuonna 2024-2025.

Tietokirjallisuuteen kuuluu laaja joukko monenmoisia tietoteoksia akateemisista tiedekirjoista käytännöllisiin harrastus- ja opaskirjoihin. Tietokirjojen esitystavat ovat niin ikään monenlaiset: on kuvallisia teoksia, on tekstivaltaisia teoksia, on verkkojulkaisuja jne.

Tietokirjallisuus kiinnittyy lukuisiin yhteiskunnallisiin ja kulttuurisiin toimintoihin: oppimiseen ja opiskeluun, ammatilliseen kehittymiseen, elämänhallintaan, yleissivistykseen, tiedon dokumentointiin jne.

Opintokokonaisuudessa perehdytään tietokirjallisuuteen laajasti useasta näkökulmasta.

Opintotarjonnassa yksittäisiä opintojaksoja.

ENNAKKOTIETO, muutokset mahdollisia (päivitetty 6.5.2024):
Lukuvuonna 2024-2025 järjestetään seuraavat tietokirjallisuuden kurssit:
 

  • TIE-512 Kirjahistoria: Kirjahistorian perusteet 5 op, etäopetus UUTTA
  • TIE-514 Perehtyminen yhteen tietokirjallisuuden lajiin tai ilmiöön: Elämäkerta tietokirjallisuuden lajina 5 op, lähiopetus UUTTA
Tietokirjallisuus, opintokokonaisuus (osia) Voit opiskella yksittäisiä kursseja. Lisätiedot ja ilmoittautuminen kurssisivulla.

Alkuperäiskansatutkimus antaa laajan tietopohjan alkuperäiskansoista globaalissa perspektiivissä. Opintojen tärkeimpiä painopistealueita ovat alkuperäiskansatutkimuksen metodit ja tutkimusetiikka, alkuperäiskansojen kielet ja koulutus, biokulttuurinen diversiteetti, alkuperäiskansojen taiteet, oikeudet ja historia. 

Tarjonnassa yksittäisiä opintojaksoja. Opetuskieli on englanti,

IND-514 Alkuperäiskansojen taide ja digitaalinen media 5 op -kurssia ei järjestetä lukuvuonna 2024-2025.

Alkuperäiskansatutkimus Voit opiskella yksittäisiä kursseja. Lisätiedot ja ilmoittautuminen kurssisivulla.

Opintokokonaisuudessa tutustutaan puhutun vuorovaikutukseen erilaisiin muotoihin ja kieleen keinona hoitaa arjen tehtäviä ja suhteita toisiin ihmisiin vuorovaikutuksessa heidän kanssaan.

Opintotarjonnassa yksittäisiä opintojaksoja.

Kieli, multimodaalisuus ja vuorovaikutus, opintokokonaisuus (osia) Kieli, multimodaalisuus ja vuorovaikutus, opintokokonaisuudesta voi lukuvuonna 2024-2025 suorittaa seuraavan opintojakson.
Maisteriohjelman opintosuunnat

Voi opiskella seuraavien opintosuuntien opintoja. Tarjonnassa on yksittäisiä opintojaksoja,

Ennakkotietoa opinnoista lukuvuonna 2024-2025

Nyt voit tutustua myös avoimen yliopiston opintotarjonnan ennakkotietoihin lukuvuodelle 2024-2025. 

Tarkempia tietoja julkaistaan sitä mukaa, kun opetuksen yksityiskohdat varmistuvat. Lukuvuoden valmis opintotarjonta on nähtävillä heinäkuussa. 

Ohjeita opiskeluun ja opintoneuvonta

Löydät opiskeluun liittyvää tärkeää tietoa Opiskelijan ohjeista.

Uudelle opiskelijalle: Tutustu opiskelun muistilistaan, josta löydät kootusti opiskelun eri vaiheisiin liittyvät käytännöt ja ohjeet. 

Mikäli et löydä kysymykseesi vastausta, ota yhteyttä!

Ennen syksyä 2023 järjestetyt opinnot

Katso ennen syksyä 2023 järjestetyt opinnot opintotarjonnan hausta.