Avoin yliopisto: Suomen kielen ja suomalais-ugrilaisten kielten ja kulttuurien maisteriopintoja

Osa suomen kielen ja suomalais-ugrilaisten kielten ja kulttuurien maisteriohjelman opinnoista tarjotaan avoimina yliopisto-opintoina kaikille aiheesta kiinnostuneille.

Suomen kielen ja suomalais-ugrilaisten kielten ja kulttuurien maisteriohjelma kattaa suomen kielen ja sen eri sukukielet.

Sisältöjen kirjo tarjoaa mahdollisuudet monipuoliseen tietojen ja ammattitaidon syventämiseen ja erikoistumiseen.

Suomen kielen ja suomalais-ugrilaisten kielten ja kulttuurien maisteriohjelmassa on useita opintosuuntia sekä  valinnaisia opintokokonaisuuksia mm.alkuperäiskansatutkimuksesta ja tietokirjallisuudesta.

Maisteriohjelman opinnot

Lukuvuonna 2023-2024 voit suorittaa seuraavien opintokokonaisuuksien kursseja.

Alkuperäiskansatutkimus antaa laajan tietopohjan alkuperäiskansoista globaalissa perspektiivissä. Opintojen tärkeimpiä painopistealueita ovat alkuperäiskansatutkimuksen metodit ja tutkimusetiikka, alkuperäiskansojen kielet ja koulutus, biokulttuurinen diversiteetti, alkuperäiskansojen taiteet, oikeudet ja historia. 

Tarjonnassa yksittäisiä opintojaksoja.

Alkuperäiskansatutkimus Alkuperäiskansatutkimuksesta voi suorittaa lukuvuonna 2023-2024 seuraavat opintojaksot. Opetuskieli on englanti,

Opintokokonaisuudessa tutustutaan puhutun vuorovaikutukseen erilaisiin muotoihin ja kieleen keinona hoitaa arjen tehtäviä ja suhteita toisiin ihmisiin vuorovaikutuksessa heidän kanssaan.

Opintotarjonnassa yksittäisiä opintojaksoja.

Kieli, multimodaalisuus ja vuorovaikutus, opintokokonaisuus (osia) Kieli, multimodaalisuus ja vuorovaikutus, opintokokonaisuudesta voi lukuvuonna 2023-2024 suorittaa seuraavat opintojaksot.

Selkokielen opintokokonaisuudessa tutustutaan selkokieleen suomen kielen kielimuotona, sen periaatteisiin ja käytäntöihin.

Voit suorittaa yksittäisiä opintojaksoja tai 15 opintopisteen kokonaisuuden.

15 opintopisteen kokonaisuuteen sisältyy yksi pakollinen kurssi ja kaksi vapaavalintaista kurssia. Kaikki kursseja ei välttämättä tarjota avoimina yliopisto-opintoina joka lukuvuosi.

Pakollinen kurssi Alla mainittu kurssi on pakollinen 15 opintopisteen kokonaisuudessa.
Valinnaiset kurssit Valitse seuraavista kaksi kurssia.

Tietokirjallisuuteen kuuluu laaja joukko monenmoisia tietoteoksia akateemisista tiedekirjoista käytännöllisiin harrastus- ja opaskirjoihin. Tietokirjojen esitystavat ovat niin ikään monenlaiset: on kuvallisia teoksia, on tekstivaltaisia teoksia, on verkkojulkaisuja jne.

Tietokirjallisuus kiinnittyy lukuisiin yhteiskunnallisiin ja kulttuurisiin toimintoihin: oppimiseen ja opiskeluun, ammatilliseen kehittymiseen, elämänhallintaan, yleissivistykseen, tiedon dokumentointiin jne.

Opintokokonaisuudessa perehdytään tietokirjallisuuteen laajasti useasta näkökulmasta.

Opintotarjonnassa yksittäisiä opintojaksoja.

Tietokirjallisuus, opintokokonaisuus (osia) Tietokirjallisuudesta voi lukuvuonna 2023-2024 suorittaa seuraavat opintojaksot.

Tarjonnassa yksittäisiä opintojaksoja.

Yhteiset opinnot Yhteisistä opinnoista voit lukuvuonna 2023-2024 suorittaa seuraavan opintojakson.
Maisteriohjelman opintosuunnat

Voi opiskella seuraavien opintosuuntien opintoja. Tarjonnassa on yksittäisiä opintojaksoja,

Ohjeita opiskeluun ja opintoneuvonta

Löydät opiskeluun liittyvää tärkeää tietoa Opiskelijan ohjeista.

Uudelle opiskelijalle: Tutustu opiskelun muistilistaan, josta löydät kootusti opiskelun eri vaiheisiin liittyvät käytännöt ja ohjeet. 

Mikäli et löydä kysymykseesi vastausta, ota yhteyttä!

Olet tervetullut osallistumaan myös kaikille avoimiin ja maksuttomiin Opiskelutaito-webinaareihin! Webinaarit on toteutettu usean korkeakoulun yhteistyönä.

Ennen syksyä 2023 järjestetyt opinnot

Katso ennen syksyä 2023 järjestetyt opinnot opintotarjonnan hausta.