Avoin yliopisto: Taiteiden tutkimuksen opinnot

Osa taiteiden tutkimuksen kandi- ja maisteriohjelmien opinnoista tarjotaan kaikille avoimina yliopisto-opintoina. Voit opiskella yksittäisiä kursseja tai laajempia opintokokonaisuuksia (15-30 op).

Mikä on taidetta? Mikä on taiteen merkitys yksilölle ja yhteiskunnallisesti? Miten taide syntyy ja miten sitä kulutetaan?

Taiteet ovat erottamaton osa ihmisyyttä ja kulttuureita. Taiteiden tutkimus on kiinnostunut muun muassa taiteen eri osa-alueista, historiasta, tulkinnoista ja merkityksistä sekä näiden suhteesta suhteessa yhteiskunnan ja kulttuurin erilaisiin ilmiöihin.

Opintojen myötä valmiutesi taiteen ja sen ulottuvuuksien kriittiseen ja luovaan tarkasteluun vahvistuvat ja syventyvät.

Taiteiden tutkimuksen opintosuunnat

Voit opiskella koulutusohjelman eri opintosuuntien perusopinnot sekä yksittäisiä kursseja aineopinnoista. Opinnot ovat Helsingin yliopiston taiteiden tutkimuksen kandiohjelman mukaisia. Poikkeuksena elokuva- ja televisiotutkimus, joka on syksystä 2023 alkaen taiteiden tutkimuksen maisteriohjelman opintosuunta.

Muita opintoja ja kursseja
Kesäopinnot Avoimessa yliopistossa voit opiskella myös kesällä; kursseja alkaa aina toukokuun alusta elokuun loppuun saakka. Valtaosa opinnoista järjestetään verkossa.

Ennakkotietoa avoimen yliopiston lukuvuoden 2024-2025 opinnoista

Avoimina yliopisto-opintoina järjestettävät tutkintoon kuuluvat kieli- ja viestintäopinnot.

Yhteisiä opintoja (humanistinen tiedekunta) Avoimina yliopisto-opintoina tarjonnassa yksittäisiä tiedekunnan yhteisten opintojen opintojaksoja.
Ajankohtaista avoimessa yliopistossa

Ovet auki avoimeen! Avoimen yliopiston infowebinaari zoomissa 29.8.2024 klo 17.00. Webinaarissa kuulet, millaista opiskelu avoimessa yliopistossa on. Saat myös vinkkejä opiskelutaitojen kartuttamiseen ja tutkintotavoitteiseen opiskeluun. Tervetuloa!

Ohjeita opiskeluun ja opintoneuvonta

Löydät opiskeluun liittyvää tärkeää tietoa Opiskelijan ohjeista.

Uudelle opiskelijalle: Tutustu opiskelun muistilistaan, josta löydät kootusti opiskelun eri vaiheisiin liittyvät käytännöt ja ohjeet. 

Mikäli et löydä kysymykseesi vastausta, ota yhteyttä!

Haluatko hakea tutkinto-opiskelijaksi?

Avoimessa yliopistossa suorittamasi opintopisteet kirjataan Helsingin yliopiston opintotietojärjestelmään, ja ne on mahdollista hyödyntää yliopistotutkinnossa myöhemmin. Opinnoista on apua myös, jos valmistaudut seuraaviin valintakokeisiin. 

Moniin Helsingin yliopiston koulutusohjelmiin on mahdollista hakea avoimessa yliopistossa suoritettujen opintojen perusteella. Tätä vaihtoehtoa kutsutaan avoimen väylän hauksi.