Avoin yliopisto: Oikeusnotaarin opinnot
Osa oikeusnotaarin koulutusohjelman opinnoista tarjotaan avoimina yliopisto-opintoina kaikille aiheesta kiinnostuneille.

Oikeustieteen opinnoissa pyritään antamaan kokonaiskuva oikeusjärjestyksen sisällöstä, kehityksestä sekä yhteiskunnallisista tehtävistä ja vaikutuksista. Opinnoissa tutustutaan eri oikeudenalojen keskeisiin periaatteisiin ja opitaan hankkimaan luotettavaa oikeudellista tietoa ja ratkaisemaan oikeudellisia ongelmia sen avulla.

Oikeustieteen opinnot

Oikeustieteen opinnot aloitetaan  Johdatus oikeustieteeseen ja oikeudelliseen ajatteluun 1 (2 op) -kurssilla.

 

Katso ennen maaliskuuta 2021 järjestetyt ja alkaneet opinnot

Johdatus oikeustieteeseen ja oikeudelliseen ajatteluun 1 (2 op) toimii edeltävinä opintoina muille oikeustieteen opinnoille ja on edellytys väyläopintojen suorittamiselle. Edeltäviksi opinnoiksi sopivat myös Johdatus oikeustieteeseen 3 op tai Johdatus oikeustieteeseen 5 op, jotka olivat Helsingin yliopiston Avoimen yliopiston tarjonnassa aiemmin. Muut tai muualla suoritetut vastaavat kurssit eivät käy edeltäviksi opinnoiksi. Poikkeus: ainoastaan Helsingin yliopiston oikeustieteen tutkinto-opiskelijat voivat osallistua Avoimen yliopiston oikeustieteen kursseille ilman tässä mainittuja edeltäviä opintoja.

Oikeustieteen opinnot Avoimessa yliopistossa voi aloittaa kesäopinnoilla 2021 ilman johdantokurssia. Jos opintoja jatkaa syksyllä 2021 tai myöhemmin, Johdatus oikeustieteeseen ja oikeudelliseen ajatteluun 1 (2 op) johdantokurssi tulee suorittaa ennen tätä opintojen jatkamista.

Ohjeita opiskeluun

Tärkeää tietoa opiskeluihisi liittyen löydät Opiskelijan ohjeista.

Mikäli et löydä kysymykseesi vastausta, ota yhteyttä avoin-student@helsinki.fi
 

Tutkinto-opiskelijaksi?

Tutustu koulutusohjelmiin ja opiskelijaksi hakemiseen