Avoimen väylä Helsingin yliopistossa

Avoimessa yliopistossa ei voi suorittaa tutkintoa, mutta opinnot on mahdollista liittää myöhemmin osaksi tutkintoa. Avoimen yliopiston väylä tarkoittaa sitä, että, Avoimessa yliopistossa suoritettujen opintojen perusteella on mahdollisuus päästä yliopiston tutkinto-opiskelijaksi.

Tutkinnonsuoritusoikeutta ei saa automaattisesti, vaan sen myöntää yliopiston tiedekunta erikseen. Väylän valintakriteerit ja sisään otettavien opiskelijoiden määrä vaihtelee tiedekunnittain. Valinta perustuu tavallisesti opintojen määrään ja opintomenestykseen. Avoimen väylän perusteella täytettäviä paikkoja on rajoitetusti.

Tällä sivulla vastataan avoimen väylän hakua koskeviin usein kysyttyihin kysymyksiin yleisellä tasolla. Luethan ensisijaisesti hakukohteesi valintaperusteet Opintopolusta.

Tutustu myös opiskelijan sanastoon!

Mitä tarkoittaa tutkinnonsuoritusoikeus?

Tutkinnonsuoritusoikeus tarkoittaa opinto-oikeutta suorittaa tutkinto jossain korkeakoulussa. Esimerkiksi, jos suoritat tällä hetkellä kandidaatin tai maisterin tutkintoa yliopistossa, sinulla on voimassa oleva tutkinnonsuoritusoikeus. Jatkotutkinnot (tohtorin ja lisensiaatin tutkinnot) ja ammattikorkeakoulututkinnot ovat myös korkeakoulututkintoja.

Joskus hakija on saattanut unohtaa, että hänellä on oikeus suorittaa tutkinto korkeakoulussa. Tällaisessa tilanteessa opintojen aloittamisesta voi olla vuosia aikaa. Opinto-oikeus voi olla palautettavissa pelkän ilmoituksen perusteella. Myös palautettavissa olevat oikeudet ja oikeudet, joihin voi hakea lisäaikaa, katsotaan voimassa oleviksi oikeuksiksi.

Esimerkiksi jos olet laiminlyönyt lukuvuosi-ilmoittautumisesi, opinto-oikeutesi on palautettavissa. Yleensä lopullinen opinto-oikeudesta luopuminen edellyttää erillistä ilmoitusta sille korkeakoululle, jossa opinto-oikeus on.

Mitä tarkoittaa opintojen sisällyttäminen tutkintoon?

Jos sinut hyväksytään opiskelijaksi kandiohjelmaan, tavoitteenasi on suorittaa kandidaatin tutkinto. Tutkinto koostuu tietyistä opetussuunnitelmassa määritellyistä opinnoista. Tarkoituksena on, että hyväksytyksi tultuasi olet jo suorittanut osan tutkintoon vaadittavista opinnoista.

Tämän vuoksi opintojen, joiden perusteella haet, tulee olla sellaisia, että ne voidaan liittää sellaisenaan osaksi tutkintoasi. Tämä tarkoittaa yleensä sitä, että suorittamiesi opintojen tulee soveltua kandiohjelmaan, johon olet hakemassa.

Mitä ovat soveltuvat opinnot?

Yliopistossa opiskellaan ja tutkitaan eri tieteenaloja. Kandiohjelmat keskittyvät kukin yhteen tai useampaan tieteenalaan. Jotta sinut voidaan hyväksyä opiskelijaksi, suorittamiesi opintojen tulee olla kandiohjelman sisältöjen mukaisia. Kandiohjelmien sisällöt määritellään opetussuunnitelmassa. Kandiohjelmien opetussuunnitelmat löydät Weboodista kohdasta Opintotarjonta -> Opinto-oppaat.

Mikä on opintokokonaisuus?

Opintokokonaisuus on ennalta määritelty kokonaisuus, joka koostuu tietyistä opintojaksoista eli kursseista. Esimerkkejä Helsingin yliopiston tarjoamista opintokokonaisuuksista ovat historian perusopinnot, jotka ovat laajuudeltaan 30 opintopistettä ja tietojenkäsittelytieteen perusopintokokonaisuus, joka on laajuudeltaan 25 opintopistettä.

Et voi itse päättää, mitkä suorittamasi kurssit muodostavat kokonaisuuden. Siitä, mitkä opintojaksot yhdessä muodostavat opintokokonaisuuden, on päätetty opetussuunnitelmassa. Kun olet suorittanut kaikki opintokokonaisuuteen vaaditut opintojaksot, pyydä opintojaksojen sitomista opintokokonaisuudeksi.

Mikä on kokonaisuusmerkintä?

Kokonaisuusmerkinnöistä ja niiden pyytämisestä on kerrottu sivulla ”Hakemuksen liitteet avoimen väylän haussa”.

Mitä ovat tutkintoon soveltuvat valinnaiset opinnot?

Valinnaiset opinnot viittaavat yleensä mihin tahansa opintoihin. Hakuohjeissa saatetaan esimerkiksi edellyttää, että olet suorittanut kaksi opintokokonaisuutta. Näistä ensimmäinen liittyy usein juuri sen kandiohjelman sisältöihin, johon olet hakemassa. Näiden kandiohjelmakohtaisten opintojen lisäksi saatetaan vaatia lisäksi toinen, valinnaisiksi opinnoiksi soveltuva opintokokonaisuus. Nämä valinnaiset opinnot voivat useimmissa tapauksissa olla myös muiden tieteenalojen opintoja.

Kuvitellaan, että olet suorittanut kaksi opintokokonaisuutta: poliittisen historian perusopinnot ja kasvatustieteen perusopinnot. Haet yhteiskunnallisen muutoksen kandiohjelmaan. Ilmoitat hakulomakkeella koulutusohjelmaan soveltuvina opintoina poliittisen historian perusopinnot ja tutkintoon soveltuviksi valinnaisiksi opinnoiksi kasvatustieteen perusopinnot.

Mitä ovat korkeakoulututkintoon kuuluvat toisen kotimaisen kielen ja vieraan kielen opinnot?

Suomessa on säädetty lailla siitä, millainen kielitaito korkeakoulututkinnon suorittaneilla tulee olla. Tämän vuoksi tutkintoihin kuuluvat pakolliset toisen kotimaisen kielen ja vieraan kielen opinnot.

Kun haet avoimen väylän haussa, joissain hakukohteissa edellytetään, että olet suorittanut nämä opintojaksot etukäteen.

Jos koulusivistyskielesi on suomi, suoritat toisen kotimaisen kielen opinnot ruotsin kielessä taitotasolla CEFR B1. Jos koulusivistyskielesi on ruotsi, suoritat toisen kotimaisen kielen opinnot suomen kielessä. Helsingin yliopiston Avoin yliopisto tarjoaa toisen kotimaisen kielen opintoja ruotsin kielessä. Muistathan suorittaa sekä suullisen että kirjallisen taidon opintojaksot.

Vieraan kielen opintojen tulee olla suoritettu englannissa osaamistasolla CEFR B2 ja muissa kielissä B1. Useimmat opiskelijat suorittavat vieraan kielen opinnot englannin kielessä. Esimerkiksi Helsingin yliopiston Avoin yliopisto tarjoaa tutkintoon vaadittavat vieraan kielen opinnot opintojaksolla nimeltä ”Academic and Professional Communication in English 1 & 2 (CEFR B2)”.

Jos olet jo suorittanut aiemmin suomalaisen korkeakoulututkinnon, voit hyödyntää siihen kuuluvia kieliopintoja hakemisen yhteydessä, mikäli ne eivät ole liian kauan sitten suoritettuja. Tutustu tarkoin hakukohteesi tietoihin Opintopolussa.

Mitä tarkoittaa ehdollinen hyväksyminen?

Jos sinut hyväksytään ehdollisesti, opiskelupaikkasi voidaan peruuttaa, ellet täytä sinulle tulosviestissä ja Oma Opintopolku –palvelussa kerrottua ehtoa.

Ehdollisen valinnan syistä ja todentamisen tavoista kerrotaan verkkosivulla ”Ohjeita ehdollisesti hyväksytyille”.

Minut hyväksyttiin ehdollisesti. Milloin tarkastatte tilanteeni?

Jos hyväksymisesi ehtona oli virallisesti oikeaksi todistetun jäljennöksen toimittaminen hakijapalveluihin, tarkastamme tilanteesi sen jälkeen, kun olet toimittanut asiakirjan meille.

Jos hyväksymisesi ehtona oli keskeneräisten opintojen suorittaminen loppuun, tarkastamme tilanteesi viimeistään 13.8.2021. Mikäli haluat edistää prosessisi edistymistä sitä ennen, voit ilmoittaa opintojen valmistumisesta elomakkeella.

Voit ottaa opiskelupaikan vastaan, vaikka hyväksymisesi olisikin ehdollinen. Jos et täytä sinulle asetettua ehtoa määräaikaan mennessä, peruutamme kuitenkin sinulle tarjotun opiskelupaikan.

Mitä nopeammin toimit, sitä nopeammin pääset valmistautumaan opintojesi aloittamiseen. Tietojasi ei voida tallentaa Helsingin yliopiston opiskelijarekisteriin ennen kuin olet osoittanut sinulle asetetun ehdon täyttymisen ja suorittanut lukuvuosi-ilmoittautumisen.

Pitääkö minun toimittaa liitteitä?

Tarvittavista liitteistä ja niiden toimittamisesta on kerrottu verkkosivulla ”Hakemuksen liitteet avoimen väylän haussa”.

Hain hakukohteeseen, jossa opintoja saa suorittaa 30.6. saakka. Miksi minulta pyydetään liitteitä jo hakuvaiheessa?

Hakemuksesi käsittelyä ja arviointia helpottaa, jos tiedämme, mitä opintoja olet jo suorittanut.

Kielitaitosi sinun tulee osoittaa joka tapauksessa liitteiden toimittamisen määräaikaan mennessä.

Miksi tuloksia ei julkaista ennen pääsykokeita?

Aikataulusyistä ei ole mahdollista, että avoimen väylän haun hakemukset ehdittäisiin käsitellä ja arvioida ennen pääsykokeita.

Seuraaviin koulutusohjelmiin on mahdollista hakea avoimen väylän kautta:

 • biologian kandiohjelma
 • filosofian kandiohjelma
 • fysikaalisten tieteiden kandiohjelma
 • geotieteiden kandiohjelma
 • historian kandiohjelma
 • kandidatprogrammet i samhällsvetenskaper (undervisning på svenska)
 • kasvatustieteiden kandiohjelma: erityispedagogiikka
 • kasvatustieteiden kandiohjelma: yleinen ja aikuiskasvatustiede (opetus suomeksi)
 • kemian kandiohjelma
 • kielten kandiohjelma
 • kotimaisten kielten ja kirjallisuuksien kandiohjelma
 • kulttuurien tutkimuksen kandiohjelma
 • maantieteen kandiohjelma
 • matemaattisten tieteiden kandiohjelma
 • matematiikan, fysiikan ja kemian opettajan kandiohjelma
 • molekyylibiotieteiden kandiohjelma
 • oikeusnotaarin koulutusohjelma (Helsinki/Vaasa)
 • politiikan ja viestinnän kandiohjelma
 • sosiaalitieteiden kandiohjelma
 • taiteiden tutkimuksen kandiohjelma
 • taloustieteen kandiohjelma
 • teologian ja uskonnontutkimuksen kandiohjelma
 • tietojenkäsittelytieteen kandiohjelma
 • ympäristötieteiden kandiohjelma
 • yhteiskunnallisen muutoksen kandiohjelma
 • ympäristö- ja elintarviketalouden kandiohjelma

Seuraaviin koulutusohjelmiin ei ole avoimen väylää:

 • elintarviketieteiden kandiohjelma
 • eläinlääketieteen kandiohjelma
 • farmaseutin koulutusohjelma
 • hammaslääketieteen koulutusohjelma (opetus suomeksi)
 • kandidatprogrammet i pedagogik: allmän och vuxenpedagogik (undervisning på svenska)
 • kandidatprogrammet i pedagogik: klasslärare (undervisning på svenska)
 • kandidatprogrammet i pedagogik: lärare inom småbarnspedagogik (undervisning på svenska)
 • kasvatustieteiden kandiohjelma: kotitalousopettaja
 • kasvatustieteiden kandiohjelma: käsityönopettaja
 • kasvatustieteiden kandiohjelma: luokanopettaja (opetus suomeksi)
 • kasvatustieteiden kandiohjelma: varhaiskasvatuksen opettaja (opetus suomeksi)
 • logopedian kandiohjelma
 • lääketieteen koulutusohjelma (opetus suomeksi)
 • maataloustieteiden kandiohjelma
 • metsätieteiden kandiohjelma
 • proviisorin koulutusohjelma
 • psykologian kandiohjelma
 • utbildningsprogrammet i medicin (undervisning på svenska)