Avoimen väylä Helsingin yliopistossa

Avoimessa yliopistossa ei voi suorittaa tutkintoa, mutta opinnot on mahdollista liittää myöhemmin osaksi tutkintoa. Avoimen yliopiston väylä tarkoittaa sitä, että, Avoimessa yliopistossa suoritettujen opintojen perusteella on mahdollisuus päästä yliopiston tutkinto-opiskelijaksi.

Tutkinnonsuoritusoikeutta ei saa automaattisesti, vaan sen myöntää yliopiston tiedekunta erikseen. Väylän valintakriteerit ja sisään otettavien opiskelijoiden määrä vaihtelee tiedekunnittain. Valinta perustuu tavallisesti opintojen määrään ja opintomenestykseen. Avoimen väylän perusteella täytettäviä paikkoja on rajoitetusti.

Seuraaviin koulutusohjelmiin on mahdollista hakea avoimen väylän kautta:

 • biologian kandiohjelma
 • filosofian kandiohjelma
 • fysikaalisten tieteiden kandiohjelma
 • geotieteiden kandiohjelma
 • historian kandiohjelma
 • kandidatprogrammet i samhällsvetenskaper (undervisning på svenska)
 • kasvatustieteiden kandiohjelma: erityispedagogiikka
 • kasvatustieteiden kandiohjelma: yleinen ja aikuiskasvatustiede (opetus suomeksi)
 • kemian kandiohjelma
 • kielten kandiohjelma
 • kotimaisten kielten ja kirjallisuuksien kandiohjelma
 • kulttuurien tutkimuksen kandiohjelma
 • maantieteen kandiohjelma
 • matemaattisten tieteiden kandiohjelma
 • matematiikan, fysiikan ja kemian opettajan kandiohjelma
 • molekyylibiotieteiden kandiohjelma
 • oikeusnotaarin koulutusohjelma (Helsinki/Vaasa)
 • politiikan ja viestinnän kandiohjelma
 • sosiaalitieteiden kandiohjelma
 • taiteiden tutkimuksen kandiohjelma
 • taloustieteen kandiohjelma
 • teologian ja uskonnontutkimuksen kandiohjelma
 • tietojenkäsittelytieteen kandiohjelma
 • ympäristötieteiden kandiohjelma
 • yhteiskunnallisen muutoksen kandiohjelma
 • ympäristö- ja elintarviketalouden kandiohjelma

Seuraaviin koulutusohjelmiin ei ole avoimen väylää:

 • elintarviketieteiden kandiohjelma
 • eläinlääketieteen kandiohjelma
 • farmaseutin koulutusohjelma
 • hammaslääketieteen koulutusohjelma (opetus suomeksi)
 • kandidatprogrammet i pedagogik: allmän och vuxenpedagogik (undervisning på svenska)
 • kandidatprogrammet i pedagogik: klasslärare (undervisning på svenska)
 • kandidatprogrammet i pedagogik: lärare inom småbarnspedagogik (undervisning på svenska)
 • kasvatustieteiden kandiohjelma: kotitalousopettaja
 • kasvatustieteiden kandiohjelma: käsityönopettaja
 • kasvatustieteiden kandiohjelma: luokanopettaja (opetus suomeksi)
 • kasvatustieteiden kandiohjelma: varhaiskasvatuksen opettaja (opetus suomeksi)
 • logopedian kandiohjelma
 • lääketieteen koulutusohjelma (opetus suomeksi)
 • maataloustieteiden kandiohjelma
 • metsätieteiden kandiohjelma
 • proviisorin koulutusohjelma
 • psykologian kandiohjelma
 • utbildningsprogrammet i medicin (undervisning på svenska)