Teologian ja uskonnontutkimuksen kandiohjelma

Mitä tekee teologi?

Toisin kuin joskus on ajateltu, uskontojen vaikutus ei ole maailmassa vähenemässä. Uskonnolliset ilmiöt ja instituutiot ovat läsnä kaikkialla kuten ne ovat olleet myös menneinä aikoina. Uskonnot vaikuttavat monin tavoin ihmisten elämään myös tämän päivän maailmassa: esimerkiksi seksuaalisuuteen, vallankäyttöön, sosiaalisiin suhteisiin sekä sairauden ja kuoleman kohtaamiseen. Jos haluaa ymmärtää ihmistä ja kulttuuria, on pystyttävä tulkitsemaan uskontoa.

Teologian ja uskonnontutkimuksen kandiohjelma kouluttaa uskonnon asiantuntijoita yhteiskunnan eri tehtäviin. Tällaista osaamista tarvitaan paitsi perinteisillä teologian aloilla kuten uskonnollisissa yhteisöissä ja kouluissa myös esimerkiksi järjestöissä ja median palveluksessa. Valinnaisten opintojen osuus voi olla jopa kolmasosa kanditutkinnosta, joten opiskelija voi rakentaa asiantuntemustaan monipuolisesti.

Perustiedot
Opintojen laajuus ja kesto 180 opintopistettä, 3 vuotta
Tutkintotaso Kandidaatti
Kieli Suomi
Hakuaika Alkaa: 11.03.2025 08.00 Loppuu: 25.03.2025 15.00

Tämän kandiohjelman opiskelija voi jatkaa opintoja seuraavissa maisteriohjelmissa ilman erillistä hakua, jos hänelle on myönnetty tutkinnonsuoritusoikeus kandidaatin ja maisterin tutkintoihin. Yhteishaussa ja avoimen väylän haussa hyväksytylle opiskelijalle myönnetään aina myös maisterin tutkinnon suoritusoikeus. Huomaathan kuitenkin, että osaan maisteriohjelmista voidaan vaatia tiettyjä ennalta määriteltyjä opintoja. Lisäksi opiskelijoiden määrää on osassa rajattu ja optio saattaa myös päteä vain yhteen tai muutamaan maisteriohjelman opintosuuntaan.

Hae opiskelijaksi

Varsinainen haku tapahtuu Opintopolku.fi -palvelussa. Opintopolun hakulomake on auki vain hakuaikana.

Tilaa Helsingin yliopiston esittely lukiollesi

Haluaisitko kuulla lisää opiskelusta Helsingin yliopistossa suoraan opiskelijaltamme? Tilaa Helsingin yliopiston yleisesittely.