Samhällsvetenskaper | Kandidatprogram

Förstå och bidra till utvecklingen av vårt framtida samhälle

I en globaliserad värld är det viktigt med kunskap om människan och samhället för att förstå och kunna påverka utvecklingen. Information och idéer formas och omformas i allt snabbare takt då människor och kulturer möts. Sätten att kommunicera förändras. Det här föder nya utmaningar för samlevnad och välmående. I kandidatprogrammet i samhällsvetenskaper vid Soc&kom utbildas experter som förstår samhällsutvecklingen och kan bidra till ett demokratiskt, rättvist och hållbart framtida samhälle.

Du kan inrikta dig på studier i journalistik och kommunikation, rättsvetenskap, socialpsykologi, socialt arbete och socialpolitik, sociologi eller statskunskap med förvaltning eller kombinera flera vetenskapsområden för att få ett brett kunnande i samhällsvetenskaper.  Kandidatprogrammet i samhällsvetenskaper har två ansökningsmål: ett bredare ansökningsmål, samhällsvetenskaper (med övriga studieinriktningar) och ett professionsinriktade ansökningsmål, socialt arbete. För tillfället pågår också utbildning i socialt arbete i Vasa, men nästa tidpunkt för intagning är inte fastslagen. År 2023 antas inte nya studerande till socialt arbete i Vasa.

Info box
Omfattning och planerad längd 180 studiepoäng, 3 år
Examensnivå Kandidat
Språk Svenska
Ansökningstid Börjar: 11.03.2025 08.00 Slutar: 25.03.2025 15.00

Studerande i det här kandidatprogrammet kan fortsätta sina studier i följande magisterprogram utan separat ansökan, om studerande har beviljats examensrätt till kandidat- och magisterstudier. Till studerande godkända i gemensamma ansökan och öppna universitetsleden beviljas alltid rätt att även avlägga magisterexamen. Notera ändå att till en del av magisterprogrammen kan krävas att på förhand definierade studier är avlagda. Dessutom är antalet studerande begränsat i vissa av programmen och optionen att fortsätta kan gälla bara en eller några av magisterprogrammets studieinriktningar.

Sök till programmet

Ansökan till utbildningsprogrammet görs via Studieinfo.fi. Ansökningsblanketten är öppen endast under ansökningstiden.

 

Bekanta dig med studieliv vid Uni

Lär känna våra studerande och se vad de har att säga om studier och allt som hör studielivet till vid Uni.

Beställ en presentation av Helsingfors universitet för ditt gymnasium

Vill du höra mer om att studera vid Helsingfors universitet direkt från vår studerande? Beställ en allmän presentation av Helsingfors universitet.