Biologian kandiohjelma

Biologinen perustutkimus auttaa ratkomaan ihmiskunnan ongelmia

Biologinen perustutkimus auttaa ratkomaan ihmiskunnan ongelmia. Miten säilytämme luonnon monimuotoisuuden? Miten eliöt voivat sopeutua, kun ilmasto muuttuu nopeasti? Mitä pandemioista voi oppia? Miten immuunipuolustus toimii? Jos edelliset aiheet kiinnostavat, biologia voi olla alasi.

Helsingin yliopisto tarjoaa Suomen laaja-alaisimman biologian kandiohjelman, josta valmistuu luonnontieteiden kandidaatiksi (LuK). Ohjelmassa on mukana viisi tieteenalaa: ekologia ja evoluutiobiologia, fysiologia ja neurotiede, perinnöllisyystiede, kasvitiede sekä mikrobiologia. Näiden tieteenalojen tutkimusryhmissä selvitetään muun muassa edellisiä kysymyksiä. Uusi tutkimustieto välittyy opiskelijalle kandiohjelman monipuolisen opetuksen kautta.

Perustiedot
Opintojen laajuus ja kesto 180 opintopistettä, 3 vuotta
Tutkintotaso Kandidaatti
Kieli Suomi, Ruotsi
Hakuaika Alkaa: 11.03.2025 08.00 Loppuu: 25.03.2025 15.00
Biologian kandiohjelman tieteenalat

Helsingin yliopisto tarjoaa Suomen laaja-alaisimman biologian kandiohjelman, jossa on mukana viisi tieteenalaa.

Yhteishaussa ja avoimen väylän haussa hyväksytylle opiskelijalle myönnetään aina myös maisterin tutkinnon suoritusoikeus.

Tämän kandiohjelman opiskelija voi jatkaa opintoja seuraavissa maisteriohjelmissa ilman erillistä hakua, jos hänelle on myönnetty tutkinnonsuoritusoikeus kandidaatin ja maisterin tutkintoihin. Huomaathan kuitenkin, että osaan maisteriohjelmista vaaditaan tiettyjä ennalta määriteltyjä opintoja. Lisäksi opiskelijoiden määrää on osassa rajattu, ja optio saattaa päteä vain yhteen tai muutamaan maisteriohjelman opintosuuntaan.

Millaista biologian opiskelu on?

Videolla kuulet millaista on opiskella biologian kandiohjelmassa ja miksi opiskelijat ovat päättäneet hakea ohjelmaan.

Tutustu opiskelija- ja alumnitarinoihin

Millaista on opiskella biologian kandiohjelmassa? Tutustu opiskelijoiden ja alumnien kokemuksiin biologian opiskelusta. Lue kaikki opiskelija- ja alumnitarinat.