Maantieteen kandiohjelma

Maan­tie­de on mo­ni­puo­li­nen op­piai­ne

Maantiede tutkii erilaisia luonnonjärjestelmiä sekä yhteiskunnan jäsentymistä ja muutosta. Lisäksi maantieteessä tarkastellaan ihmisen ja ympäristön vuorovaikutusta. Kaikkia näitä yhdistää sijainti ja sen vaikutus eri prosesseihin. Maantieteen tutkinnot jakautuvat kahteen osaan, kandidaatin tutkintoon (3 v) sekä maisterin tutkintoon (2 v). Kandiohjelmassa kaikki saavat saman maantieteen peruskoulutuksen. Se antaa valmiudet jatkaa useampaankin Helsingin yliopiston maisteriohjelmaan. Maantiede on sekä teoreettinen että myös hyvin käytännönläheinen oppiaine, jossa pienryhmäopinnot, seminaarit ja kenttätyöskentely ovat oleellinen osa opintoja. Moniulotteinen maantiede yhdistää luonnontieteelliset ja yhteiskunnalliset aihepiirit kokonaisuuksiksi, joka tuottaa uusinta tutkimustietoa niin kaupunkien kehityksestä kuin ilmastonmuutoksen vaikutuksistakin.

Perustiedot
Opintojen laajuus ja kesto 180 opintopistettä, 3 vuotta
Tutkintotaso Kandidaatti
Kieli Suomi, Ruotsi
Hakuaika Alkaa: 11.03.2025 08.00 Loppuu: 25.03.2025 15.00

Tämän kandiohjelman opiskelija voi jatkaa opintoja seuraavissa maisteriohjelmissa ilman erillistä hakua, jos hänelle on myönnetty tutkinnonsuoritusoikeus kandidaatin ja maisterin tutkintoihin. Yhteishaussa ja avoimen väylän haussa hyväksytylle opiskelijalle myönnetään aina myös maisterin tutkinnon suoritusoikeus. Huomaathan kuitenkin, että osaan maisteriohjelmista voidaan vaatia tiettyjä ennalta määriteltyjä opintoja. Lisäksi opiskelijoiden määrää on osassa rajattu ja optio saattaa myös päteä vain yhteen tai muutamaan maisteriohjelman opintosuuntaan.

Hae opiskelijaksi

Varsinainen haku tapahtuu Opintopolku.fi -palvelussa. Opintopolun hakulomake on auki vain hakuaikana.

Huippuopetusta ja opiskelijaelämää
Tilaa Helsingin yliopiston esittely lukiollesi

Haluaisitko kuulla lisää opiskelusta Helsingin yliopistossa suoraan opiskelijaltamme? Tilaa Helsingin yliopiston yleisesittely.