Öppna universitetet: Samhällsvetenskaper

En del av kurserna inom kandidat- och magisterprogrammet i samhällsvetenskaper erbjuds som öppna universitetsstudier för alla som är intresserade av ämnet.

I en globaliserad värld är det viktigt med kunskap om människan och samhället för att förstå och kunna påverka utvecklingen.

Utbildningsprogrammet i samhällsvetenskaper kännetecknas av ett mångvetenskapligt förhållningssätt till människan och samhället. Studenterna får goda kunskaper om samhällets dynamiska uppbyggnad och om hur exempelvis maktförhållanden, politiska och sociala processer, grupprelationer och ledarskap formar och förändrar det sociala samspelet och individens livsvillkor, och om hur etnicitet och mångfald på olika sätt påverkar dagens samhällen.

Studierna ordnas inom ramen för den ordinarie undervisningen vid Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet. Kurserna och tenterna hålls under dagtid. Via Öppna universitetet kan ett begränsat antal studerande delta i undervisningen och tenterna.

NYTT! KSV-607 Näktergalen, mentorskapskurs
Mentorsprogrammet Näktergalen förenar universitetsstudenter med barn i åldern 8–12 som är bosatta i Helsingfors. Mentorn och barnet träffas en gång i veckan och gör aktiviteter tillsammans som de tycker om. Se fliken "Övriga studier" för mer information.

Samhällsvetenskaper, grundstudier

I grundstudierna 25 sp ingår kurserna KSV-101 Välfärdens politiska och rättsliga strukturer i Finland, 5 sp och KSV-102 Aktuella fenomen i det finländska välfärdssamhället, 5 sp. Utöver dem kan den studerande välja tre av introduktionskurserna efter eget intresse.

 

Grundstudiekurser Välj de kurser som du vill delta i. Anmäl dig till varje kurs var för sig.
Studieinriktningarna inom kandidatprogrammet i Samhällsvetenskaper

Förutom grundstudierna erbjuds ämnesstudiekurser inom journalistik och kommunikation, rättsvetenskap, socialpsykologi, socialt arbete och socialpolitik, sociologi och statskunskap med förvaltning,

Programmets gemensamma kurser Välj de kurser som du vill delta i. Anmäl dig till varje kurs var för sig.

KSV-607 Näktergalen, mentorskapskurs

Mentorsprogrammet Näktergalen förenar universitetsstudenter med barn i åldern 8–12 som är bosatta i Helsingfors. Mentorn och barnet träffas en gång i veckan och gör aktiviteter tillsammans som de tycker om.  

Syftet är att barnet skall få ökat självförtroende och en vuxen förebild med högskolebakgrund medan mentorn får en ökad förståelse för olika kulturer. På lång sikt skall Näktergalen öka barnens intresse för högre utbildning och Helsingfors universitet.

Läs mer om kursen och ansökningen här

Kurser inom magisterprogrammet i samhällsvetenskaper Välj de kurser som du vill delta i. Anmäl dig till varje kurs var för sig.

På den här kursen får du veta mer om vad samhällsvetenskaper är, vilka sorters frågor som är relevanta just nu och hur man forskar i dessa frågor. Kursen lämpar sig för gymnasiestuderande och andra som är intresserade av studier i samhällsvetenskaper.
Kursen består av två delar, del A (2 sp) och del B (3 sp, kompletteringsdel). Man kan avlägga bara del A eller båda delarna.

 

Prova på -kurs i samhällsvetenskaper: Samhällsvetenskapernas förunderliga värld, del A På den här kursen får du veta mer om vad samhällsvetenskaper är, vilka sorters frågor som är relevanta just nu och hur man forskar i dessa frågor. Kursen lämpar sig för gymnasiestuderande och andra som är intresserade av studier i samhällsvetenskaper. 
Samhällsvetenskapernas förunderliga värld, kompletteringsdel Kompletteringsdel för dem som genomfört Prova på-kursen Samhällsvetenskapernas förunderliga värld, del A.
Övergångsbestämmelser

Om du har genomfört studier i samhällsvetenskaper under tidigare år kan du se hur de motsvarar de nuvarande kurserna via länken till höger.

Anvisningar om studierna och studierådgivning

Du hittar viktig information om dina studier vid Instruktioner för studerande.

Nya studerande: Ta del av Checklistan för studierna med anvisningar för studiernas olika faser.

Om du inte hittar svar på din fråga kan du kontakta oss!

Söka in till universitetet?

Läs mer om utbildningsprogrammen och ansökningen

Kursutbudet före hösten 2023

Se kurserna som ordnats före hösten 2023 i kurssökningen.