Kulttuurien tutkimuksen kandiohjelma

opi tulkitsemaan kulttuurisia ilmiöitä ja niiden monimuotoisuutta

Kulttuuria lähestytään sekä alueina että ilmiöinä. Ohjelma kattaa kulttuurien globaalin, alueellisen ja paikallisen kirjon sekä historiallisen jatkuvuuden. Tutustut kulttuuriin yksilöiden, yhteisöjen ja yhteiskuntien omaksumina toimintatapoina ja vuorovaikutussuhteina sekä näiden tuloksena muodostuneina aineellisina ja aineettomina ilmiöinä. Ohjelman sisällä voit syventää kulttuurista ymmärrystäsi eri tieteenalojen näkökulmista. Kulttuurien tutkimuksen kandiohjelmassa voit opiskella Aasian tutkimusta, alue- ja kulttuurintutkimusta, arkeologiaa, etnologiaa ja folkloristiikkaa, Lähi-idän ja islamin tutkimusta, taidehistoriaa, uskontotiedettä sekä valinnaisena kokonaisuutena antiikin kulttuuria.

Perustiedot
Opintojen laajuus ja kesto 180 opintopistettä, 3 vuotta
Tutkintotaso Kandidaatti
Kieli Suomi
Hakuaika Alkaa: 11.03.2025 08.00 Loppuu: 25.03.2025 15.00

Tämän kandiohjelman opiskelija voi jatkaa opintoja seuraavissa maisteriohjelmissa ilman erillistä hakua, jos hänelle on myönnetty tutkinnonsuoritusoikeus kandidaatin ja maisterin tutkintoihin. Yhteishaussa ja avoimen väylän haussa hyväksytylle opiskelijalle myönnetään aina myös maisterin tutkinnon suoritusoikeus. Huomaathan kuitenkin, että osaan maisteriohjelmista voidaan vaatia tiettyjä ennalta määriteltyjä opintoja. Lisäksi opiskelijoiden määrää on osassa rajattu ja optio saattaa myös päteä vain yhteen tai muutamaan maisteriohjelman opintosuuntaan.

Hae opiskelijaksi

Varsinainen haku tapahtuu Opintopolku.fi -palvelussa. Opintopolun hakulomake on auki vain hakuaikana.

Tilaa Helsingin yliopiston esittely lukiollesi

Haluaisitko kuulla lisää opiskelusta Helsingin yliopistossa suoraan opiskelijaltamme? Tilaa Helsingin yliopiston yleisesittely.