Avoin yliopisto: Kieli- ja viestintäopinnot
Helsingin yliopistossa voit vahvistaa kielitaitoasi ja vuorovaikutusosaamistasi monin tavoin. Tältä sivulta löydät kootusti kaikille avoimet kieli- ja viestintäopintomme.
Kielten kurssit

Haluaisitko oppia uuden kielen, kerrata aiemmin oppimaasi tai jatkaa siitä, mihin viimeksi jäit?

Helsingin yliopiston kielikeskus tarjoaa lukukaudesta riippuen muuun muassa saksan, ranskan, espanjan, italian, japanin ja lukuisten muiden kielten kaikille avoimia alkeis- ja jatkokursseja.  

Tutkintoon kuuluvat kieli- ja viestintäopinnot

Onko tavoitteenasi kandin- tai maisterintutkinto?

Avoimessa yliopistossa voit suorittaa yliopistotutkintoon kuuluvia kieli- ja viestintäopintoja kuten

  • toisen kotimaisen kielen suullinen ja kirjallinen taito / muntlig och skriftlig färdighet i det andra inhemska språket
  • englannin kieli
  • puheviestintä ja vuorovaikutusosaaminen (1.8.2023 alkaen: akateemiset vuorovaikutustaidot)
  • puheviestintä äidinkielen ja kirjallisuuden aineenopettajaksi opiskeleville
  • akateeminen kirjoittaminen
Suomi vieraana kielenä

Etsitkö tietoa suomen kielen kieliopinnoista? 

Opintotarjonnassamme on suomen kielen perus- ja keskitason kursseja (A1.1-B2.1). Kurssien opetuskieli on suomi. 

 

Kielten kandi- ja maisteriohjelman avoimet opinnot

Kielten koulutusohjelman opinnoissa paneudutaan kielitaidon lisäksi muun muassa siihen, miten kieli toimii kulttuurissa, yhteiskunnassa ja kulttuurien välisessä viestinnässä. Lisäksi tutustutaan kielialueen kulttuuritaustaan ja kirjallisuuteen sekä maantieteellisen sijainnin aiheuttamaan kielelliseen vaihteluun sekä erilaisiin tapohin tutkia kieltä. 

Kielten kandi- ja maisteriohjelman opintosuuntia ovat lukukaudesta ja -vuodesta riippuen muun muassa englanti, antiikin kreikka, portgali sekä muinaiset lähi-idän kielet.

 

Muiden koulutusohjelmien ja opintosuuntien kieliopintoja
Kaikki opiskeltavat kielet
Näin opiskelemaan

Tutustu ilmoittautumista koskeviin ohjeisiin ja opiskelun käytäntöihin.

Etsitkö jotakin muuta?

Tutustu avointen yliopisto-opintojen koko opintotarjontaan ja jatkuvan oppimisen muihin mahdollisuuksiin!