Avoin yliopisto: Suomalais-ugrilaiset kielet ja kulttuurit

Suomalais-ugrilaiset kielet ja kulttuurit on kotimaisten kielten ja kirjallisuuksien kandiohjelman opintosuunta. Osa opinnoista tarjotaan kaikille avoimina yliopisto-opintoina. Voit opiskella yksittäisiä kursseja tai opintokokonaisuuksia (30 op).

Suomalais-ugrilaisten kielten ja kulttuurien opintosuunnassa perehdytään suomeen ja sen sukukieliin. Kieliä tarkastellaan yhteisöllisenä ilmiönä ja alueellisen kulttuurin ilmentäjänä. Opinnoissa  perehdytään suomalais-ugrilaisten kielten rakenteeseen, historiaan ja käyttöön sekä kieliä puhuvien kansojen kulttuurien erityispiirteisiin.

Suo­ma­lais-ugri­lai­set kie­let ja kult­tuu­rit opintosuunnan opintoja

Voit opiskella joko yksittäisiä kursseja  tai opintokokonaisuuksia (30 op) suomalais-ugrilaisten kielten ja kulttuurien opinnoista.

Useimmiten kurssit sopivat kaikille aiheesta kiinnostuneille! Joihinkin kursseihin voi liittyä esitietovaatimuksia. 
Kurssin lisätiedot ja ilmoittautuminen kurssisivulla. Opintoihin ilmoittaudutaan kurssi kerrallaan. 

Opetus toteutetaan yhteisopetuksena Kotimaisten kielten ja kirjallisuuksien kandiohjelman kanssa. Opetus on pääosin lähiopetusta (päiväopetus).

Kurssit toteutetaan yhteisopetuksena (lähiopetus) Kotimaisten kielten ja kirjallisuuksien kandiohjelman kanssa.

Lukuvuoden 2024-2025 opintotarjonta julkaistaan kesäkuun 2024 loppuun mennessä.


Jos opiskelija haluaa syventyä johonkin tiettyyn suomalais-ugrilaiseen kieleen (viro, unkari tai saame), hän valitsee kieliopintoihinsa kohdasta Kieliopinnot II-IV opintoja tästä tietystä kielestä. Jos opiskelija syventyy viroon, hän valitsee kohtaan Kieliopinnot IV jonkin lähisukukielen alkeiskurssin. Opiskelija valitsee edelleen suuntautumisensa mukaisen kielen kielioppia käsittelevän opintojakson kohdasta Kielen rakenne sekä vastaavan opintojakson kohdasta Alue- ja kulttuurintutkimus.

Jos opiskelija on kiinnostunut historiallis-vertailevasta kielitieteestä ja suomalais-ugrilaisista kielistä yleensä, hän voi suorittaa Kieliopinnot II-IV joko yhden tietyn kielen kursseilla tai vaihtoehtoisesti kahden eri kielen kursseilla. Kohdista Kielen rakenne ja Alue- ja kulttuurintuntemus hän valikoi silloin parhaiten opintoihinsa sopivan opintojakson.

Jos opiskelija aikoo aineenopettajaksi, hän ottaa kohtaan Kielen rakenne suomen fonologian ja morfologian opintojakson. Kohtaan Alue- ja kulttuurintutkimus hän ottaa suomen syntaksin opintojakson.

Pakollinen kurssi Johdatus suomalais-ugrilaisiin kieliin on perusopinnoissa pakollinen kaikille.
Kieliopinnot 3 Valitse yksi kursseista.
Kieliopinnot 4 Valitse yksi kursseista.
Kielen rakenne Valitse yksi kursseista.
Alue- ja kulttuurin tuntemus Valitse yksi kursseista,

Lukuvuonna 2024-2025 voit suorittaa seuraavat kurssit:

  • KOK-G231 Vertaileva äänne- ja sanaoppi 5 op
  • KOK-G235 Lähi- tai etäsukukieli 1: Johdatusta karjalan kieleen 5 op

Kurssit toteutetaan yhteisopetuksena (lähiopetus) Kotimaisten kielten ja kirjallisuuksien kandiohjelman kanssa.

Lukuvuoden 2024-2025 opintotarjonta julkaistaan kesäkuun 2024 loppuun mennessä.

Kurssit Voit suorittaa seuraavat kurssit lukuvuonna 2024-2025.

Saamentutkimuksessa opiskelija perehtyy saamelaiskieliin (erityisesti pohjoissaameen), saamelaisryhmien kulttuuriin ja historiaan sekä vähemmistökysymyksiin.

Opinnot järjestetään avoimen yliopiston ja kotimaisten kielten ja kirjallisuuksien kandiohjelman yhteistyönä. Opetus on pääosin päiväopetusta.

Lukuvuoden 2024-2025 opintotarjonta julkaistaan kesäkuun 2024 loppuun mennessä.

Muut kurssit Voit aloittaa saamen kielen opinnot KOK-G121 Saame 1 -kurssilla.
Saamentutkimus, perusopinnot (30 op) Perusopinnot koostuvat seuraavista opintojaksoista. HUOM! opintojaksoa KOK-G127 Saamen kielioppi 5 op ei järjestetä lukuvuonna 2024-2025.

Unkarin kielen ja kulttuurin opiskelija opiskelee unkarin kieltä sekä unkarilaista kirjallisuutta ja kulttuuria.

Opinnot järjestetään avoimen yliopiston ja kotimaisten kielten ja kirjallisuuksien kandiohjelman yhteistyönä. Opetus on pääosin päiväopetusta.

Lukuvuoden 2024-2025 opintotarjonta julkaistaan kesäkuun 2024 loppuun mennessä.

Muut kurssit Voit aloittaa unkarin kielen opinnot KOK-G101 Unkari 1 -kurssilla.
Unkarin kieli ja kulttuuri, perusopinnot (30 op) HUOM! KOK-G107 Unkarin kielioppi 5 op ei järjestetä lukuvuonna 2024-2025.
Unkarin kieli ja kulttuuri, aineopinnot (30 op, osia) Voit suorittaa seuraavat opintojaksot.

Viron kielessä ja kulttuurissa keskitytään vahvaan viron kielen taidon hankkimiseen ja kulttuurin ymmärrykseen. Opiskelija perehtyy suomalais-virolaiseen yhteiskunnalliseen ja kulttuuriseen vuorovaikutukseen.

Opinnot järjestetään avoimen yliopiston ja kotimaisten kielten ja kirjallisuuksien kandiohjelman yhteistyönä. Opetus on pääosin päiväopetusta.

Lukuvuoden 2024-2025 opintotarjonta julkaistaan kesäkuun 2024 loppuun mennessä.

Viron kieli ja kulttuuri, perusopinnot (30 op) Opintokokonaisuus muodostuu seuraavista opintojaksoista.
Viron kieli ja kulttuuri, aineopinnot (30 op, osia) Voit suorittaa yksittäisiä opintojaksoja ainsopinnoista.
Ohjeita opiskeluun ja opintoneuvonta

Löydät opiskeluun liittyvää tärkeää tietoa Opiskelijan ohjeista.

Uudelle opiskelijalle: Tutustu opiskelun muistilistaan, josta löydät kootusti opiskelun eri vaiheisiin liittyvät käytännöt ja ohjeet. 

Mikäli et löydä kysymykseesi vastausta, ota yhteyttä!

Haluatko hakea tutkinto-opiskelijaksi?

Avoimessa yliopistossa suorittamasi opintopisteet kirjataan Helsingin yliopiston opintotietojärjestelmään, ja ne on mahdollista hyödyntää yliopistotutkinnossa myöhemmin. Opinnoista on apua myös, jos valmistaudut seuraaviin valintakokeisiin. 

Moniin Helsingin yliopiston koulutusohjelmiin on mahdollista hakea avoimessa yliopistossa suoritettujen opintojen perusteella. Tätä vaihtoehtoa kutsutaan avoimen väylän hauksi.