Avoin yliopisto: Suomalais-ugrilaiset kielet ja kulttuurit

Suomalais-ugrilaiset kielet ja kulttuurit on kotimaisten kielten ja kirjallisuuksien kandiohjelman opintosuunta. Osa opinnoista tarjotaan kaikille avoimina yliopisto-opintoina. Voit opiskella yksittäisiä kursseja tai opintokokonaisuuksia (30 op).

Suomalais-ugrilaisten kielten ja kulttuurien opintosuunnassa perehdytään suomeen ja sen sukukieliin. Kieliä tarkastellaan yhteisöllisenä ilmiönä ja alueellisen kulttuurin ilmentäjänä. Opinnoissa  perehdytään suomalais-ugrilaisten kielten rakenteeseen, historiaan ja käyttöön sekä kieliä puhuvien kansojen kulttuurien erityispiirteisiin.

Suo­ma­lais-ugri­lai­set kie­let ja kult­tuu­rit opintosuunnan opintoja

Voit opiskella joko yksittäisiä kursseja  tai opintokokonaisuuksia (30 op) suomalais-ugrilaisten kielten ja kulttuurien opinnoista.

Joihinkin kursseihin voi liittyä esitietovaatimuksia. Opintoihin ilmoittaudutaan kurssi kerrallaan.
Lisätiedot voit tarkistaa kunkin kurssin kurssisivulta.

Lukuvuoden 2023-2024 valmis opintotarjonta julkaistaan 1.7.2023.

Saamentutkimuksessa opiskelija perehtyy saamelaiskieliin (erityisesti pohjoissaameen), saamelaisryhmien kulttuuriin ja historiaan sekä vähemmistökysymyksiin.

Opinnot järjestetään avoimen yliopiston ja kotimaisten kielten ja kirjallisuuksien kandiohjelman yhteistyönä. Opetus on pääosin päiväopetusta.

Muut kurssit Lukuvuonna 2023-2024 järjestetään KOK-G121 Saame 1 -kurssi.
Saamentutkimus, perusopinnot (30 op) Seuraavat kurssit järjestetään lukuvuonna 2023-2024.

Unkarin kielen ja kulttuurin opiskelija opiskelee unkarin kieltä sekä unkarilaista kirjallisuutta ja kulttuuria.

Opinnot järjestetään avoimen yliopiston ja kotimaisten kielten ja kirjallisuuksien kandiohjelman yhteistyönä. Opetus on pääosin päiväopetusta.

Muut kurssit Lukuvuonna 2023-2024 järjestetään seuraavat KOK-G101 Unkari 1 -kurssit
Unkarin kieli ja kulttuuri, perusopinnot (30 op) Seuraavat kurssit järjestetään lukuvuonna 2023-2024.
Unkarin kieli ja kulttuuri, aineopinnot (osia) Seuraavat kurssit järjestetään lukuvuonna 2023-2024.

Viron kielessä ja kulttuurissa keskitytään vahvaan viron kielen taidon hankkimiseen ja kulttuurin ymmärrykseen. Opiskelija perehtyy suomalais-virolaiseen yhteiskunnalliseen ja kulttuuriseen vuorovaikutukseen.

Opinnot järjestetään avoimen yliopiston ja kotimaisten kielten ja kirjallisuuksien kandiohjelman yhteistyönä. Opetus on pääosin päiväopetusta.

Viron kieli ja kulttuuri, perusopinnot (30 op) Seuraavat kurssit järjestetään lukuvuonna 2023-2024.
Viron kieli ja kulttuuri, aineopinnot (osia) Seuraavat kurssit järjestetään lukuvuonna 2023-2024.
Ohjeita opiskeluun ja opintoneuvonta

Löydät opiskeluun liittyvää tärkeää tietoa Opiskelijan ohjeista.

Uudelle opiskelijalle: Tutustu opiskelun muistilistaan, josta löydät kootusti opiskelun eri vaiheisiin liittyvät käytännöt ja ohjeet. 

Mikäli et löydä kysymykseesi vastausta, ota yhteyttä!

Olet tervetullut osallistumaan myös kaikille avoimiin ja maksuttomiin Opiskelutaito-webinaareihin! Webinaarit on toteutettu usean korkeakoulun yhteistyönä.

Tutkinto-opiskelijaksi?

Tutustu koulutusohjelmiin ja opiskelijaksi hakemiseen