Avoin yliopisto: Liettua

Liettua on Helsingin yliopiston kielten kandiohjelman opintosuunta.

Liettuan kieli on yksi vanhakantaisimmista indoeurooppalaisista kielistä, lähellä latinaa ja sanskritia. Liettua on noin neljän miljoonan puhujan kieli ja yksi EU:n virallisista kielistä. 

Liettuan opiskelun aloittaminen ei vaadi kielen aiempaa osaamista, sillä sen voi aloittaa alkeista joka toinen syksy (parittomina vuosina). 

Kielen lisäksi opiskelija tutustuu liettualaiseen kirjallisuuteen ja muuhun kulttuuriin sekä saa tietoa toisesta balttilaisesta kielestä latviasta.

Liettuan opinnot

Opintojen aloittaminen ei edellytä aiempaa kielitaitoa, vaan opetus alkaa alkeista. 

Joihinkin kursseihin voi liittyä esitietovaatimuksia. Tarkemmat tiedot löydät kurssin sivulta. Opintoihin ilmoittaudutaan kurssi kerrallaan.

Opetus on päiväopetuksena toteutettavaa yhteisopetusta, jossa avoimen yliopiston opiskelijat osallistuvat kielten kandiohjelman opetukseen.

Kursseilla on rajallinen määrä paikkoja.

 

 

Opetus on päiväopetuksena toteutettavaa yhteisopetusta, jossa avoimen yliopiston opiskelijat osallistuvat kielten kandiohjelman järjestämään opetukseen.

Kursseilla on rajallinen määrä paikkoja.

Liettua, perusopinnot (30 op) Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelijaa osaa liettuaa eurooppalaisella taitotasolla A2. Hänellä on perustiedot Liettuan kirjallisuudesta ja kulttuurista sekä kaikkien balttilaisten kansojen ja kielten historiasta.
Liettua, valinnaiset aineopinnot (30 op) Suorita Liettua 2 ja Liettua 3. Valitse lisäksi yksi valinnaisista opinnoista: Puheviestintä 5 op tai Tekstit ja kontekstit 5 op
Ohjeita opiskeluun ja opintoneuvonta

Löydät opiskeluun liittyvää tärkeää tietoa Opiskelijan ohjeista.

Uudelle opiskelijalle: Tutustu opiskelun muistilistaan, josta löydät kootusti opiskelun eri vaiheisiin liittyvät käytännöt ja ohjeet. 

Mikäli et löydä kysymykseesi vastausta, ota yhteyttä!

Haluatko hakea tutkinto-opiskelijaksi?

Avoimessa yliopistossa suorittamasi opintopisteet kirjataan Helsingin yliopiston opintotietojärjestelmään, ja ne on mahdollista hyödyntää yliopistotutkinnossa myöhemmin. Opinnoista on apua myös, jos valmistaudut seuraaviin valintakokeisiin. 

Moniin Helsingin yliopiston koulutusohjelmiin on mahdollista hakea avoimessa yliopistossa suoritettujen opintojen perusteella. Tätä vaihtoehtoa kutsutaan avoimen väylän hauksi.