Avoin yliopisto: Viro

Opiskele viroa Helsingin yliopiston kielikeskuksessa.

Viro on itämerensuomalainen kieli eli suomen lähisukukieli. Kieltä puhuu noin 1,3 miljoonaa ihmistä, joista suuri osa asuu Virossa. Myös muualla, kuten Suomessa, on viron kielen puhujia.

Viron yksittäiset kurssit

Voit opiskella viron opintotarjonnasta sinulle sopivia yksittäisiä kursseja. Joihinkin kursseihin voi liittyä esitietovaatimuksia. Tarkemmat tiedot löydät kurssin sivulta. Opintoihin ilmoittaudutaan kurssi kerrallaan.

Viron alkeiskurssit Alkeiskursseilla opitaan käyttämään kieltä yksinkertaisissa arkielämän tilanteissa sekä tutustutaan virolaiseen kulttuuriin.
Viron jatkokurssit Jatkokursseilla syvennetään kielen tuntemusta ja laajennetaan sanavarastoa.

Viron kielen ja kulttuurin opinnot ovat Kotimaisten kielten ja kirjallisuuksien kandiohjelman suomalais-ugrilaisten kielten ja kulttuurien opintosuunnan opintoja.

Viron kieli ja kulttuuri, perusopinnot Seuraavat kurssit järjestetään lukuvuonna 2023-2024.
Viron kieli ja kulttuuri, aineopinnot (osia) Seuraavat kurssit järjestetään lukuvuonna 2023-2024.
Ohjeita opiskeluun ja opintoneuvonta

Löydät opiskeluun liittyvää tärkeää tietoa Opiskelijan ohjeista.

Uudelle opiskelijalle: Tutustu opiskelun muistilistaan, josta löydät kootusti opiskelun eri vaiheisiin liittyvät käytännöt ja ohjeet. 

Mikäli et löydä kysymykseesi vastausta, ota yhteyttä!

Haluatko hakea tutkinto-opiskelijaksi?

Avoimessa yliopistossa suorittamasi opintopisteet kirjataan Helsingin yliopiston opintotietojärjestelmään, ja ne on mahdollista hyödyntää yliopistotutkinnossa myöhemmin. Opinnoista on apua myös, jos valmistaudut seuraaviin valintakokeisiin. 

Moniin Helsingin yliopiston koulutusohjelmiin on mahdollista hakea avoimessa yliopistossa suoritettujen opintojen perusteella. Tätä vaihtoehtoa kutsutaan avoimen väylän hauksi. 

Sinua voisi kiinnostaa myös