Avoin yliopisto: Persia

Persia on Helsingin yliopiston kielten kandiohjelman oppiaine.

Persian kieli kuuluu indoeurooppalaisiin kieliin, jota puhutaan Iranissa, Tadžikistanissa, Afganistanissa ja Bahrainissa. Kieltä puhuu enemmän kuin 110 miljoonaa ihmistä. Persian kieli on ollut joidenkin maailman kirjallisuuden merkittävimpien kirjailijoiden kieli.

Opinnot ovat osa opintosuunnan Asiantuntijuus monikielisissä yhteisöissä opintoja, mutta ne voi suorttaa myös erillisinä opintoina tai kokonaisuutena.

Persian kielen opintoja ei järjestetä joka vuosi.

Opinnot ovat osa Kielten kandiohjelman laajaa kielitarjontaa. Lisätietoa koulutohjelmasta ja sen tarjonnasta Kielten kandiohjelman avoimina yliopisto-opintoina tarjottavien opintojen verkkosivulta.

Persian opinnot

Opintojen aloittaminen ei vaadita aikaisempaa kielitaitoa, vaan opetus alkaa alkeista. 

Joihinkin kursseihin voi liittyä esitietovaatimuksia. Tarkemmat tiedot löydät kurssin sivulta. Opintoihin ilmoittaudutaan kurssi kerrallaan.

Opetus on päiväopetuksena toteutettavaa yhteisopetusta, jossa avoimen yliopiston opiskelijat osallistuvat kielten kandiohjelman opetukseen.

Kursseilla on rajallinen määrä paikkoja.

 

Opetus toteutetaan yhteisopetuksena koulutusohjelman kanssa. Avoimina yliopisto-opintoina kursseja suorittavat osallistuvat koulutusohjelman opetukseen.

Kursseja ei järjestetä joka vuosi.

Persia 1, opintokokonaisuus Sisältö Persian kirjoitusjärjestelmä, persian ääntäminen, kirja- ja puhekielen erot, peruskielioppi, kommunikointi suullisesti ja kirjallisesti arkipäivän kielenkäyttötilanteissa, aikamuotojen ja tapaluokkien käyttö, apuverbit.
Persia 2, opintokokonaisuus (30 op) osia Opintokokonaisuuden sisältö Persian kirjoitusjärjestelmä, persian ääntäminen, kirja- ja puhekielen erot, syventävää kielioppia, kommunikointi suullisesti ja kirjallisesti arkipäivän kielenkäyttötilanteissa, aikamuotojen ja tapaluokkien käyttö, apuverbit, vaikeita persiankielisiä tekstejä, etukäteen valmisteltavia esitelmiä ja pitkähkön tekstin tuottaminen.
Ohjeita opiskeluun

Tärkeää tietoa opiskeluihisi liittyen löydät Opiskelijan ohjeista.

Mikäli et löydä kysymykseesi vastausta, ota yhteyttä avoin-student@helsinki.fi

Sinua voisi kiinnostaa myös
Tutkinto-opiskelijaksi?

Tutustu koulutusohjelmiin ja opiskelijaksi hakemiseen