Avoin yliopisto: Romanikielen ja -kulttuurin opinnot

Romanikieli- ja kulttuuri on kotimaisten kielten ja kirjallisuuksien kandiohjelman oppiaine. Osa romanikielen ja kulttuurin opinnoista tarjotaan kaikille avoimina yliopisto-opintoina. Voit opiskella yksittäisiä kursseja tai laajempia opintokokonaisuuksia.

Romanikielen tutkimuksen kohteena on Euroopassa nykyisin puhuttavat romanikielen murteet. Opinnoissa perehdytään romanikielen ja -kulttuurin tutkimuksen peruskäsitteisiin ja otetaan haltuun Suomen romanikielen tai muun Euroopassa puhuttavan romanikielen murteen perusteet. Lisäksi opit tuntemaan romanien historiaa ja kulttuuria.
 

Lukuvuoden 2023-2024 valmis opintotarjonta julkaistaan 1.7.2023.

Romanikielen ja -kulttuurin opinnot

Voit opiskella romanikielen- ja kulttuurin opintotarjonnasta sekä perus- että aineopintokokonaisuudet.

Opinnot järjestetään Avoimen yliopiston ja Kotimaisten kielten ja kirjallisuuksien kandiohjelman yhteistyönä. Opetus on pääosin päiväopetusta.

Romanikielen ja -kulttuurin perusopintoja Perusopinnoissa opiskelija perehtyy romanikielen ja -­kulttuurin tutkimuksen peruskäsitteisiin ja tutustuu Euroopan romanimurteiden kokonaisuuteen. Opiskelija oppii tuntemaan romanitutkimuksen historiaa ja keskeisiä kysymyksiä sekä romanien historiaa ja kulttuuria. Opiskelija ottaa haltuun Suomen romanikielen tai muun Euroopassa puhuttavan romanikielen murteen perusteet.

Opinnot järjestetään Avoimen yliopiston ja Kotimaisten kielten ja kirjallisuuksien kandiohjelman yhteistyönä. Opetus on pääosin päiväopetusta.

Romanikielen ja -kulttuurin aineopintoja Opinnoissa perehdytään monipuolisesti romanien historian ja yhteiskunnallisen aseman peruskysymyksiin. Opiskelijalla on hyvä käytännön taito perusopinnoissa aloitetussa romanikielen murteessa sekä sen rakenteen perusteellinen tuntemus. Opiskelija hankkii käsityksen romanikielen kehityksen tärkeimmistä vaiheista ja sen jakautumisesta eri murteisiin. Opiskelija ymmärtää ja osaa pohtia kysymyksiä, jotka liittyvät musiikin asemaan romanien identiteetin rakentumisessa.
Siirtymäsäännöt

Jos olet suorittanut aiempina vuosina yleisen kirjallisuustieteen opintoja, voit oheiselta sivulta tarkistaa niiden vastaavuuden nykyisten kurssien kanssa.

Ohjeita opiskeluun ja opintoneuvonta

Löydät opiskeluun liittyvää tärkeää tietoa Opiskelijan ohjeista.

Uudelle opiskelijalle: Tutustu opiskelun muistilistaan, josta löydät kootusti opiskelun eri vaiheisiin liittyvät käytännöt ja ohjeet. 

Mikäli et löydä kysymykseesi vastausta, ota yhteyttä!

Olet tervetullut osallistumaan myös kaikille avoimiin ja maksuttomiin Opiskelutaito-webinaareihin! Webinaarit on toteutettu usean korkeakoulun yhteistyönä.

Sinua voisi kiinnostaa myös
Tutkinto-opiskelijaksi?

Tutustu koulutusohjelmiin ja opiskelijaksi hakemiseen

Ennen syksyä 2023 järjestetyt opinnot

Katso ennen syksyä 2023 järjestetyt opinnot opintotarjonnan hausta.