Avoin yliopisto: Romanikielen ja -kulttuurin opinnot

Romanikieli- ja kulttuuri on kotimaisten kielten ja kirjallisuuksien kandiohjelman oppiaine. Osa romanikielen ja kulttuurin opinnoista tarjotaan kaikille avoimina yliopisto-opintoina. Voit opiskella yksittäisiä kursseja tai laajempia opintokokonaisuuksia.

Romanikielen tutkimuksen kohteena on Euroopassa nykyisin puhuttavat romanikielen murteet. Opinnoissa perehdytään romanikielen ja -kulttuurin tutkimuksen peruskäsitteisiin ja otetaan haltuun Suomen romanikielen tai muun Euroopassa puhuttavan romanikielen murteen perusteet. Lisäksi opit tuntemaan romanien historiaa ja kulttuuria.

Voit tutustua oppiaineeseen tarkemmin katsomalla esittelyvideo, jossa vanhempi yliopistonlehtori Kimmo Granqvist esittelee opintoja:
Romanikieli ja kulttuuri esittelyvideo

Romanikielen ja -kulttuurin opinnot

Voit opiskella romanikielen- ja kulttuurin opintotarjonnasta sekä perus- että aineopintokokonaisuudet.

 

Lukuvuoden 2024-2025 opintotarjonta julkaistaan kesäkuun 2024 loppuun mennessä.

Opinnot järjestetään Avoimen yliopiston ja Kotimaisten kielten ja kirjallisuuksien kandiohjelman yhteistyönä. 

Romanikielen ja -kulttuurin perusopintoja Perusopinnoissa opiskelija saa haltuunsa romanikielen ja -kulttuurin tutkimuksen peruskäsitteet ja tutustuu Euroopan romanimurteiden kokonaisuuteen. Perusopinnot suoritettuaan opiskelija tuntee romanitutkimuksen historiaa ja keskeisiä kysymyksiä sekä romanien historiaa ja kulttuuria. Opiskelija hallitsee Suomen romanikielen murteen perusteet.

Opinnot järjestetään Avoimen yliopiston ja Kotimaisten kielten ja kirjallisuuksien kandiohjelman yhteistyönä.

Romanikielen ja -kulttuurin aineopintoja Aineopinnot suoritettuaan opiskelija tuntee monipuolisesti romanien historian ja yhteiskunnallisen aseman peruskysymyksiä sekä ymmärtää uskontojen vaikutuksia romanien elämään. Opiskelijalla on perustiedot Itä-Euroopan romaneista. Opiskelijalla on hyvä käytännön taito perusopinnoissa aloitetussa romanikielen murteessa sekä sen rakenteen perusteellinen tuntemus. Opiskelija hankkii käsityksen romanikielen kehityksen tärkeimmistä vaiheista ja sen jakautumisesta eri murteisiin. Opiskelija on perehtynyt romanikielen asemaan, käyttöaloihin ja kielipolitiikkaan.
Siirtymäsäännöt

Jos olet suorittanut aiempina vuosina yleisen kirjallisuustieteen opintoja, voit oheiselta sivulta tarkistaa niiden vastaavuuden nykyisten kurssien kanssa.

Ohjeita opiskeluun ja opintoneuvonta

Löydät opiskeluun liittyvää tärkeää tietoa Opiskelijan ohjeista.

Uudelle opiskelijalle: Tutustu opiskelun muistilistaan, josta löydät kootusti opiskelun eri vaiheisiin liittyvät käytännöt ja ohjeet. 

Mikäli et löydä kysymykseesi vastausta, ota yhteyttä!

Sinua voisi kiinnostaa myös
Tutkinto-opiskelijaksi?

Tutustu koulutusohjelmiin ja opiskelijaksi hakemiseen

Ennen syksyä 2023 järjestetyt opinnot

Katso ennen syksyä 2023 järjestetyt opinnot opintotarjonnan hausta.