Avoin yliopisto: Romanikielen ja -kulttuurin opinnot
Romanikieli- ja kulttuuri on Helsingin yliopiston kotimaisten kielten ja kirjallisuuksien kandiohjelman oppiaine.

Romanikielen tutkimuksen kohteena on Euroopassa nykyisin puhuttavat romanikielen murteet. Opinnoissa perehdytään romanikielen ja -kulttuurin tutkimuksen peruskäsitteisiin ja otetaan haltuun Suomen romanikielen tai muun Euroopassa puhuttavan romanikielen murteen perusteet. Lisäksi opit tuntemaan romanien historiaa ja kulttuuria.

Lukuvuoden 2022-2023 ennakkotiedot on julkaistu. Valtaosa lukuvuoden opinto-ohjelmista on myös julkaistu.

Opintoihin tulee tarkennuksia syksyn 2022 aikana.

Romanikielen ja -kulttuurin opinnot

Voit opiskella romanikielen- ja kulttuurin opintotarjonnasta sekä perus- että aineopinto kokonaisuudet.

Opinnot järjestetään Avoimen yliopiston ja Kotimaisten kielten ja kirjallisuuksien kandiohjelman yhteistyönä. Opetus on pääosin päiväopetusta.

Romanikielen ja -kulttuurin perusopintoja Perusopinnoissa opiskelija perehtyy romanikielen ja -­kulttuurin tutkimuksen peruskäsitteisiin ja tutustuu Euroopan romanimurteiden kokonaisuuteen. Opiskelija oppii tuntemaan romanitutkimuksen historiaa ja keskeisiä kysymyksiä sekä romanien historiaa ja kulttuuria. Opiskelija ottaa haltuun Suomen romanikielen tai muun Euroopassa puhuttavan romanikielen murteen perusteet.

Opinnot järjestetään Avoimen yliopiston ja Kotimaisten kielten ja kirjallisuuksien kandiohjelman yhteistyönä. Opetus on pääosin päiväopetusta.

Romanikielen ja -kulttuurin aineopintoja Opinnoissa perehdytään monipuolisesti romanien historian ja yhteiskunnallisen aseman peruskysymyksiin. Opiskelijalla on hyvä käytännön taito perusopinnoissa aloitetussa romanikielen murteessa sekä sen rakenteen perusteellinen tuntemus. Opiskelija hankkii käsityksen romanikielen kehityksen tärkeimmistä vaiheista ja sen jakautumisesta eri murteisiin. Opiskelija ymmärtää ja osaa pohtia kysymyksiä, jotka liittyvät musiikin asemaan romanien identiteetin rakentumisessa.
Ohjeita opiskeluun ja opintoneuvonta

Tärkeää tietoa opiskeluihisi liittyen löydät Opiskelijan ohjeista.

Uudelle opiskelijalle: Tutustu opiskelun muistilistaan, josta löydät opiskelun eri vaiheisiin liittyvät käytännöt ja ohjeet kootusti.

Mikäli et löydä kysymykseesi vastausta, ota yhteyttä!

Sinua voisi kiinnostaa myös
Tutkinto-opiskelijaksi?

Tutustu koulutusohjelmiin ja opiskelijaksi hakemiseen