Avoin yliopisto: Kommunikaatio ja kognitio

Kommunikaatio ja kognitio on kielten kandiohjelman opintokokonaisuus.

Opintokokonaisuuden tarkoituksena on antaa uusimpaan tieteelliseen tutkimukseen perustuvat tiedot ihmismielen ja ihmisaivojen toiminnoista, joiden varaan kieli, ajattelukyky ja kyky kommunikoida puheen avulla perustuvat.

Opinnot soveltuvat kaikille, jotka ovat kiinnostuneet mielen, kielen, aivojen ja ajattelun peruskysymyksistä. Opinnot toimivat siltana ihmistieteiden ja luonnontieteiden välillä, ja auttavat opiskelijaa rakentamaan niiden molempien varaan perustuvaa laajempaa ihmiskäsitystä. 

Opinnot eivät edellytä aiempia yliopisto-opintoja. 

Kommunikaation ja kognition opintokokonaisuudet ja yksittäiset kurssit

Voit opiskella kommunikaation ja kognition opintotarjonnasta joko sinulle sopivia yksittäisiä kursseja tai suorittaa laajempia opintokokonaisuuksia (15-30 op). Joihinkin kursseihin voi liittyä esitietovaatimuksia. Tarkemmat tiedot löydät kurssin sivulta. Opintoihin ilmoittaudutaan kurssi kerrallaan.

Kommunikaation ja kognition opintoja

Tarjoamme kommunikaation ja kognition opintoja eri laajuisina opintokokonaisuuksina (15-30 op). Voit suorittaa opintokokonaisuuden joko 15 op, 20 op, 25 op tai 30 op laajuisena oman kiinnostuksesi mukaan. Opintokokonaisuuteen sisältyy pakollinen kurssi KIK-KK101 Johdatus kognitiotieteeseen.  

Opinnot koostuvat pääosin kognitiotieteen ja fonetiikan kursseista sekä niitä tukevista menetelmäkursseista.

Pakolliset kurssit (5 op) Opintokokonaisuuteen sisältyy yksi pakollinen kurssi.
Valinnaiset kurssit (5-15 op) Valitse seuraavista kursseista 5-15 op oman kiinnostuksesi mukaan.
Valinnaiset kurssit (0-20 op) Valitse seuraavista kursseista 0-20 op oman kiinnostuksesi mukaan.
Ohjeita opiskeluun ja opintoneuvonta

Löydät opiskeluun liittyvää tärkeää tietoa Opiskelijan ohjeista.

Uudelle opiskelijalle: Tutustu opiskelun muistilistaan, josta löydät kootusti opiskelun eri vaiheisiin liittyvät käytännöt ja ohjeet. 

Mikäli et löydä kysymykseesi vastausta, ota yhteyttä!

Haluatko hakea tutkinto-opiskelijaksi?

Avoimessa yliopistossa suorittamasi opintopisteet kirjataan Helsingin yliopiston opintotietojärjestelmään, ja ne on mahdollista hyödyntää yliopistotutkinnossa myöhemmin. Opinnoista on apua myös, jos valmistaudut seuraaviin valintakokeisiin. 

Moniin Helsingin yliopiston koulutusohjelmiin on mahdollista hakea avoimessa yliopistossa suoritettujen opintojen perusteella. Tätä vaihtoehtoa kutsutaan avoimen väylän hauksi. 

Sinua voisi kiinnostaa myös