Avoin yliopisto: Pohjoismaiset kielet
Pohjoismaiset kielet on Helsingin yliopiston Kotimaisten kielten ja kirjallisuuksien kandiohjelman opintosuunta.

Pohjoismaisten kielten opinnoissa (ruotsi toisena kotimaisena kielenä) opit tuottamaan, käyttämään ja soveltamaan kieltä niin suullisesti kuin kirjallisesti eri tilanteisiin sopivin tavoin.  Perehdyt ruotsin kielen asemaan Suomessa, kielikontakteihin ja moni- ja kaksikielisyyteen. Opinnoissasi tutustut paitsi ruotsin kieleen Suomessa, ruotsiin Ruotsissa ja suomeen Suomessa myös muihin pohjoismaisiin kieliin sekä Pohjoismaissa puhuttaviin vähemmistökieliin.

 

Pohjoismaisten kielten opintokokonaisuudet ja yksittäiset kurssit

Voit opiskella pohjoismaisten kielten opintotarjonnasta joko sinulle sopivia yksittäisiä kursseja tai suorittaa laajempia opintokokonaisuuksia. Joihinkin kursseihin voi liittyä esitietovaatimuksia. Tarkemmat tiedot löydät kurssin sivulta. Opintoihin ilmoittaudutaan kurssi kerrallaan.

Ennen syksyä 2021 järjestetyt opinnot löydät Opintotarjonnan hausta hakusanoilla AYKOK-N, AYKOK-P ja AYNOR.

Pohjoismaisten kielten perusopinnot

Pohjoismaisten kielten perusopintokokonaisuus 30 op, ruotsi toisena kotimaisena kielenä, koostuu seuraavista opintojaksoista:

KOK-P101 Suullinen ja kirjallinen viestintä 10 op
KOK-N103 Kielioppi I 5 sp
KOK-N105 Kieli, yksilö ja yhteiskunta 5 sp
KOK-N104 Ruotsin- ja suomenruotsalainen yhteiskunta ja kulttuuri 5 op
Yksi seuraavista:
NOR-S351 Norja ja norjan kieli 5 sp
NOR-S361 Tanska ja tanskan kieli  5 sp
Norja ja norjan kieli 5 op tai Tanska ja tanskan kieli 5 op järjestetään kesällä 2022.

Jos opiskelet pohjoismaisia kieliä ruotsi äidinkielenä, katso opintotarjonta tästä.

Pakolliset kurssit Pohjoismaisten kielten perusopintoihin kuuluvat jaksot
Pohjoismaisten kielten perusopinnot, vaihtoehtoiset kurssit Valitse näistä toinen.
Ohjeita opiskeluun

Tärkeää tietoa opiskeluihisi liittyen löydät Opiskelijan ohjeista.

MIkäli et löydä kysymykseesi vastausta, ota yhteyttä avoin-student@helsinki.fi

Tutkinto-opiskelijaksi?

Tutustu koulutusohjelmiin ja opiskelijaksi hakemiseen.