Avoin yliopisto: Swahili

Swahili on Helsingin yliopiston kielten kandiohjelman opintosuunta.

Swahilin kieli on bantukieli, jota puhutaan laajalla alueella Itä-Afrikassa. Kieltä puhuvat äidinkielenään swahilit. Äidinkielenään sitä puhuvia on arviolta noin 15 miljoonaa ihmistä.

Swahilin opinnoissa opiskelija saavuttaa sujuvan peruskielitaidon, jolla selviää jokapäiväisissä kommunikaatiotilanteissa. Lisäksi opiskelija ymmärtää Afrikan kielten monimuotoisuuden, kielten merkityksen afrikkalaisissa nyky-yhteiskunnissa sekä osana kulttuuria ja identiteetiä.

Swahilin opinnot

Voit opiskella swahilin opintotarjonnasta yksittäisiä kursseja. Tarjolla olevat kurssit ovat osa swahilin perus- ja aineopintoja. 

Joihinkin kursseihin voi liittyä esitietovaatimuksia. Tarkemmat tiedot löydät kurssin sivulta. Opintoihin ilmoittaudutaan kurssi kerrallaan.

Opetus on päiväopetuksena toteutettavaa yhteisopetusta, jossa avoimen yliopiston opiskelijat osallistuvat kielten kandiohjelman järjestämään opetukseen.

Kursseilla on rajallinen määrä paikkoja.

Swahilin perusopintoja Swahili 1 -kurssi suoritetaan kolmessa osassa aloittamalla A-osuudesta.

Opetus on päiväopetuksena toteutettavaa yhteisopetusta, jossa avoimen yliopiston opiskelijat osallistuvat kielten kandiohjelman järjestämään opetukseen.

Kursseilla on rajallinen määrä paikkoja.

Swahili 2 -kurssin edeltävinä opintoina vaaditaan Swahili 1 -kurssi (15 op) tai vastaavat taidot.

Swahilin aineopintoja Swahili 2 -kurssi suoritetaan kolmessa osassa aloittamalla A-osuudesta.
Ohjeita opiskeluun

Tärkeää tietoa opiskeluihisi liittyen löydät Opiskelijan ohjeista.

Mikäli et löydä kysymykseesi vastausta, ota yhteyttä avoin-student@helsinki.fi

Tutkinto-opiskelijaksi?

Tutustu koulutusohjelmiin ja opiskelijaksi hakemiseen

Sinua voisi kiinnostaa myös