Avoin yliopisto: Antiikin Kreikka

Antiikin Kreikka on Helsingin yliopiston Kielten kandiohjelman opintosuunta.

Antiikin kreikan opintosuunnan opiskelija perehtyy paitsi kreikan kieleen myös Kreikan kirjallisuuteen, antiikin kulttuuriin ja niiden jälkivaikutukseen. 

Alussa opinnot keskittyvät antiikin kreikkaan ja sillä kirjoitettuun kirjallisuuteen, myöhemmin voi erikoistua myös Bysantin kieleen ja kulttuuriin. Kreikan kielen opinnot voi aloittaa alkeista. Kielitaidon kehittyessä opiskelija oppii tulkitsemaan antiikin kirjoitettuja lähteitä ja tutkimaan niitä historian, kulttuurin ja kirjallisuuden näkökulmista. 

Opiskelija saavuttaa laajan asiantuntemuksen antiikin henkisestä ja aineellisesta kulttuurista sekä länsimaisesta kulttuuriperinnöstä. Hän saa valmiuksia opetus-, tutkimus-, kirjasto-, käännös-, kulttuuri- ja viestintäalojen töihin. Muiden valinnaisten opintojen avulla opiskelija voi kehittää asiantuntemustaan moniin muihinkin yhteiskunnallisiin tehtäviin, esimerkiksi hallinnon ja liike-elämän palveluksessa.

Antiikin kreikan opintokokonaisuudet ja yksittäiset kurssit

Voit opiskella Antiikin kreikan opintotarjonnasta joko sinulle sopivia yksittäisiä kursseja tai suorittaa laajempia opintokokonaisuuksia.

  • Antiikin kreikka, perusopinnot 30 op
  • Antiikin kreikka, valinnaiset aineopinnot 30 op (osia)
  • Antiikin maailma 1 (15 op)
  • Antiikin maailma 2 (15 op).

 

Joihinkin kursseihin voi liittyä esitietovaatimuksia. Tarkemmat tiedot löydät kurssin sivulta. Opintoihin ilmoittaudutaan kurssi kerrallaan.

Antiikin maailma 1- opinnoissa tutustut antiikin kulttuuriin ja sen vaikutukseen eurooppalaiseen kulttuuriin.

Antiikin maailma 2-opinnoissa syvennyt antiikin kulttuuriin ja sen merkitykseen eurooppalaisessa kulttuurissa. 

 

Antiikin maailma 1 ja 2 Valitse kumpaankin kokonaisuuteen kolme alla olevista kursseista. Jokaiselle kurssille ilmoittaudutaan erikseen. Sama jaksoa ei voi sisällyttää kumpaankin kokonaisuuteen.
Antiikin kulttuuri 15 op Antiikin kulttuuri 15 op koostuu kolmesta jaksosta. KIK-AY121 Antiikin kirjallisuushistoria KIK-AY122 Antiikin uskonnot ja mytologia KIK-AY123 Antiikin perintö Euroopan kielissä ja kulttuureissa Jos olet suorittanut jonkin Antiikin kulttuurin pakollisen osa-alueen osana muita opintoja, valitse listasta korvaava vaihtoehtoinen opintojakso.

Antiikin kreikan opintosuunnan tarjonnassa yksittäisiä jaksoja. 

Antiikin kreikka, perusopinnot 30 op suorita kaikki alla olevan luettelon jaksot. Jos olet suorittanut jonkin Antiikin kulttuurin pakollisen osa-alueen osana muita opintoja tehdään tilalle jokin muu kohdan Antiikin maailma opintojaksoista.

Kielitaito Voit opiskella sinulle sopivia kursseja yksittäin. Jos suoritat useampia kursseja, jokaiselle kurssille ilmoittaudutaan erikseen.
Ohjeita opiskeluun ja opintoneuvonta

Löydät opiskeluun liittyvää tärkeää tietoa Opiskelijan ohjeista.

Uudelle opiskelijalle: Tutustu opiskelun muistilistaan, josta löydät kootusti opiskelun eri vaiheisiin liittyvät käytännöt ja ohjeet. 

Mikäli et löydä kysymykseesi vastausta, ota yhteyttä!

Haluatko hakea tutkinto-opiskelijaksi?

Avoimessa yliopistossa suorittamasi opintopisteet kirjataan Helsingin yliopiston opintotietojärjestelmään, ja ne on mahdollista hyödyntää yliopistotutkinnossa myöhemmin. Opinnoista on apua myös, jos valmistaudut seuraaviin valintakokeisiin. 

Moniin Helsingin yliopiston koulutusohjelmiin on mahdollista hakea avoimessa yliopistossa suoritettujen opintojen perusteella. Tätä vaihtoehtoa kutsutaan avoimen väylän hauksi. 

Sinua voisi kiinnostaa myös