Avoin yliopisto: Heprea

Heprea on Helsingin yliopiston kielten kandiohjelman opettama kieli. Syksystä 2023 alkaen heprea on kuulunut opintosuuntaan Asiantuntijuus monikielisissä yhteisöissä.

Heprea on yksi seemiläisistä nykykielistä, joka on läheistä sukua arabialle. Heprealla on poikkeuksellisen pitkä kirjallinen historia, ja se tunnetaan erityisesti juutalaisen kulttuuripiirin elinvoimaisena kielenä. Heprean opinnoissa opiskelija perehtyy syvällisesti sekä heprean kieleen että juutalaisten historiaan, uskontoon ja kulttuureihin.

Opinnot ovat osa opintosuunnan Asiantuntijuus monikielisissä yhteisöissä opintoja, mutta ne voi suorttaa myös erillisinä opintoina tai kokonaisuutena.

Heprean opintojen aloittaminen ei vaadita aikaisempaa kielitaitoa, vaan opetus alkaa alkeista. Opintoja alkaa syksyisin vain joka toinen vuosi (parillisina vuosina).

Opinnot ovat osa Kielten kandiohjelman laajaa kielitarjontaa. Lisätietoa koulutohjelmasta ja sen tarjonnasta Kielten kandiohjelman avoimina yliopisto-opintoina tarjottavien opintojen verkkosivulta.

Heprean opinnot

Heprean opintojen aloittaminen ei vaadita aikaisempaa kielitaitoa, vaan opetus alkaa alkeista. Opintoja alkaa vain joka toinen vuosi (parillisina vuosina).

Joihinkin kursseihin voi liittyä esitietovaatimuksia. Tarkemmat tiedot löydät kurssin sivulta. Opintoihin ilmoittaudutaan kurssi kerrallaan.

Opetus on päiväopetuksena toteutettavaa yhteisopetusta, jossa avoimen yliopiston opiskelijat osallistuvat kielten kandiohjelman opetukseen.

Kursseilla on rajallinen määrä paikkoja.

Opintokokonaisuuden suoritettuasi osaat
 

 • lukea hepreankielistä kirjoitusta sujuvasti.
 • kirjoittaa hepreaa kursiivikirjoituksella.
 • ääntää hepreaa ottaen huomioon kielen prosodiset ominaisuudet.
 • kuvailla taustaasi ja ympäristöäsi sekä suullisesti että kirjallisesti.
 • selviytyä yksinkertaisissa arkipäivän tilanteissa.
 • tunnistaa heprean kielen perusrakenteen ja hyödyntää tätä taitoa suullisessa ja kirjallisessa tuottamisessa.
 • kuvata lyhyehköjä tapahtumaketjuja suullisesti ja kirjallisesti.
 • lukea lyhyehköjä hepreankielisiä tekstejä.
Heprea 1, opintokokonaisuus Opetus on päiväopetuksena toteutettavaa yhteisopetusta, jossa avoimen yliopiston opiskelijat osallistuvat kielten kandiohjelman opetukseen. Kursseilla on rajallinen määrä paikkoja.

Opintokokonaisuuden suoritettuasi osaat

 • lukea ja kirjoittaa hepreaa sujuvasti.
 • ääntää hepreaa ottaen huomioon kielen prosodiset ominaisuudet.
 • lukea vaikeahkoja hepreankielisiä tekstejä.
 • analysoida tekstiä kieliopillisesti tunnistaen mm. heprean juurisysteemin sekä verbiluokat
 • ilmaista ja perustella mielipiteesi suullisesti ja kirjallisesti.
 • kirjoittaa pitkähkön yhtenäisen tekstin hepreaksi.
 • ennakoida ja suunnitella opintojasi.
 • kuvata, tarkastella ja arvioida omaa oppimistasi.
 • toimia ryhmässä yhteisen projektin parissa.
 • osaat argumentoida ja perustella omia päätelmiäsi.

 

Heprea 2, opintokokonaisuus (30 op) Opetus on päiväopetuksena toteutettavaa yhteisopetusta, jossa avoimen yliopiston opiskelijat osallistuvat kielten kandiohjelman opetukseen. Kursseilla on rajallinen määrä paikkoja.
Ohjeita opiskeluun

Tärkeää tietoa opiskeluihisi liittyen löydät Opiskelijan ohjeista.

Mikäli et löydä kysymykseesi vastausta, ota yhteyttä avoin-student@helsinki.fi

Tutkinto-opiskelijaksi?

Tutustu koulutusohjelmiin ja opiskelijaksi hakemiseen

Sinua voisi kiinnostaa myös