Avoin yliopisto: Suo­men kie­li ja kult­tuu­ri

Suo­men kie­li ja kult­tuu­ri on Helsingin yliopiston kotimaisten kielten ja kirjallisuuksien kandiohjelman opintosuunta. Osa suomen kielen ja kulttuurin opinnoista tarjotaan avoimina yliopisto-opintoina kaikille aiheesta kiinnostuneille.

Suo­men kie­li ja kult­tuu­ri (en­si­kie­le­si muu kuin suo­mi) sopii

  • kansainvälisille opiskelijoille, jotka eivät ole saaneet korkeakoulukelpoisuuttaan Suomessa sekä
  • niille opiskelijoille, jotka ovat kirjoittaneet Suomessa ylioppilaskirjoituksissa suomen toisena kielenä.

Suomen kielen ja kulttuurin opiskelija perehtyy suomen kielen rakenteeseen, variaatioon ja käyttöön sekä Suomen kirjallisuuteen, kulttuuriin ja historiaan.

Suomen kieli ja kulttuuri opintoja

Opintotarjonnassa on osa kokonaisuuden opinnoista.

Opiskelijalla tulee olla todennetusti  hallussa opintojen edellyttämä kielitaito B2.

Lue tarkemmin opintokokonaisuuden kielitaitovaatimuksista.

Tutustu myös  Suomi vieraana kielenä opintotarjontaan.
 

Opintokokonaisuudessa vahvistetaan kielitaitoa harjoittelemalla akateemisessa opiskelussa tarvittavia kirjallisia ja suullisia viestintätaitoja. Tarkastellaan suomen kielen rakennetta ja käyttöä. Perehdytään Suomen kirjallisuuteen, kulttuuriin ja historiaan. 

Opinnot järjestetään avoimen yliopiston ja kotimaisten kielten ja kirjallisuuksien kandiohjelman yhteistyönä. Opetus on pääosin päiväopetusta.

 

 

Suomen kieli ja kulttuuri, perusopinnot Lukuvuonna 2023-2024 voit suorittaa kaikki perusopintojen opintojaksot.

Opinnoissa perehdytään kielen rakenteeseen, merkitykseen, käyttöön ja vaihteluun, syvennetään niin kirjoittamiseen kuin suulliseen vuorovaikutukseen liittyviä taitoja.

Opinnot järjestetään avoimen yliopiston ja kotimaisten kielten ja kirjallisuuksien kandiohjelman yhteistyönä. Opetus on pääosin päiväopetusta.

Lukuvuonna 2023-2024 järjestetään seuraava opetus:
KOK-F206 Oman koulutusohjelman valinnainen opintojakso:
Kirjallisuus, kulttuuri ja historia IV: Nykykulttuuri 5 op                              

Suomen kieli ja kulttuuri, aineopintoja Tarjonnassa yksittäisiä aineopintojen jaksoja.
Siirtymäsäännöt

Jos olet suorittanut aiempina vuosina suomen kielen ja kulttuurin opintoja, voit oheiselta sivulta tarkistaa niiden vastaavuuden nykyisten kurssien kanssa.

 

Ohjeita opiskeluun ja opintoneuvonta

Löydät opiskeluun liittyvää tärkeää tietoa Opiskelijan ohjeista.

Uudelle opiskelijalle: Tutustu opiskelun muistilistaan, josta löydät kootusti opiskelun eri vaiheisiin liittyvät käytännöt ja ohjeet. 

Mikäli et löydä kysymykseesi vastausta, ota yhteyttä!

Olet tervetullut osallistumaan myös kaikille avoimiin ja maksuttomiin Opiskelutaito-webinaareihin! Webinaarit on toteutettu usean korkeakoulun yhteistyönä.

Tutkinto-opiskelijaksi?

Tutustu koulutusohjelmiin ja opiskelijaksi hakemiseen

 

 

Ennen syksyä 2023 järjestetyt opinnot

Katso ennen syksyä 2023 järjestetyt opinnot opintotarjonnan hausta.