Avoin yliopisto: Suo­men kie­li ja kult­tuu­ri

Suo­men kie­li ja kult­tuu­ri on Helsingin yliopiston kotimaisten kielten ja kirjallisuuksien kandiohjelman opintosuunta. Osa suomen kielen ja kulttuurin opinnoista tarjotaan avoimina yliopisto-opintoina kaikille aiheesta kiinnostuneille.

Suo­men kie­li ja kult­tuu­ri (en­si­kie­le­si muu kuin suo­mi) sopii

  • kansainvälisille opiskelijoille, jotka eivät ole saaneet korkeakoulukelpoisuuttaan Suomessa sekä
  • niille opiskelijoille, jotka ovat kirjoittaneet Suomessa ylioppilaskirjoituksissa suomen toisena kielenä.

Suomen kielen ja kulttuurin opiskelija perehtyy suomen kielen rakenteeseen, variaatioon ja käyttöön sekä Suomen kirjallisuuteen, kulttuuriin ja historiaan.

Suomen kieli ja kulttuuri opintoja

Opiskelijalla tulee olla todennetusti  hallussa opintojen edellyttämä kielitaito B2.
Lue tarkemmin opintokokonaisuuden kielitaitovaatimuksista.

Opintotarjonnassa on osa kokonaisuuden opinnoista.

Tutustu myös  Suomi vieraana kielenä opintotarjontaan.
 

Opintokokonaisuudessa vahvistetaan kielitaitoa harjoittelemalla akateemisessa opiskelussa tarvittavia kirjallisia ja suullisia viestintätaitoja. Tarkastellaan suomen kielen rakennetta ja käyttöä. Perehdytään Suomen kirjallisuuteen, kulttuuriin ja historiaan. 

Opinnot järjestetään avoimen yliopiston ja kotimaisten kielten ja kirjallisuuksien kandiohjelman yhteistyönä. Opetus on pääosin päiväopetusta.

Lukuvuoden 2024-2025 opintotarjonta julkaistaan kesäkuun 2024 loppuun mennessä.

Suomen kieli ja kulttuuri, perusopinnot Perusopinnot koostuvat seuraavista opintojaksoista.

Opinnoissa perehdytään kielen rakenteeseen, merkitykseen, käyttöön ja vaihteluun, syvennetään niin kirjoittamiseen kuin suulliseen vuorovaikutukseen liittyviä taitoja.

Opinnot järjestetään avoimen yliopiston ja kotimaisten kielten ja kirjallisuuksien kandiohjelman yhteistyönä. Opetus on pääosin päiväopetusta.

Lukuvuoden 2024-2025 opintotarjonta julkaistaan kesäkuun 2024 loppuun mennessä.                    

Suomen kieli ja kulttuuri, aineopintoja Voit suorittaa yksittäisiä kursseja aineopinnoista. Kurssit vaihtelevat lukuvuosittain.
Suomen kielen ja suomalais-ugrilaisten kielten ja kulttuurien maisteriopinnot

Avoimen yliopiston opintotarjonnassa on ajoittain yksittäisiä suomen kielen ja kulttuurin opintojen kursseja,  jotka ovat osa Suomen kielen ja suomalais-ugrilaisten kielten ja kulttuurien maisteriohjelman opintoja. Kurssit vaihtelevat lukuvuosittain.

Tutustu kurssien esitietovaatimuksiin. Tarkemmat tiedot löydät kurssin sivulta. Opintoihin ilmoittaudutaan kurssi kerrallaan.

Lukuvuoden 2024-2025 opintotarjonta julkaistaan kesäkuun 2024 loppuun mennessä.

Suomen kielen ja kulttuurin syventävissä opinnnoissa syvennät suomen kielen ja suomalaisen kulttuurin asiantuntemustasi ja opit soveltamaan asiantuntemustasi myös käytännössä.
 

Suomen kielen ja kulttuurin syventävät opinnot, osia Lukuvuonna 2024-2025 järjestetään seuraava kurssi.
Siirtymäsäännöt

Jos olet suorittanut aiempina vuosina suomen kielen ja kulttuurin opintoja, voit oheiselta sivulta tarkistaa niiden vastaavuuden nykyisten kurssien kanssa.

 

Ohjeita opiskeluun ja opintoneuvonta

Löydät opiskeluun liittyvää tärkeää tietoa Opiskelijan ohjeista.

Uudelle opiskelijalle: Tutustu opiskelun muistilistaan, josta löydät kootusti opiskelun eri vaiheisiin liittyvät käytännöt ja ohjeet. 

Mikäli et löydä kysymykseesi vastausta, ota yhteyttä!

Tutkinto-opiskelijaksi?

Tutustu koulutusohjelmiin ja opiskelijaksi hakemiseen

 

 

Ennen syksyä 2023 järjestetyt opinnot

Katso ennen syksyä 2023 järjestetyt opinnot opintotarjonnan hausta.