Avoin yliopisto: Portugali

Portugali on Helsingin yliopiston Kielten kandiohjelman opintosuunta.

Puhujamääränsä perusteella portugali kuuluu maailman suurimpien kielien joukkoon. Pääkielenä portugalia puhutaan Portugalin lisäksi Brasiliassa ja muutamissa Afrikan maissa kuten Mosambikissa. Etelä-Amerikan merkitys kasvaa maailmantaloudessa, jolloin portugalin kielen osaamisesta on hyötyä tulevaisuuden työmarkkinoilla kuin myös matkailussakin. Opinnoissa tutustut mm. portugalilaisiin perinteisiin ja tapakulttuuriin.

Opintoja on tarjolla Kielten kandiohjelmasta sekä Kielikeskuksen opintotarjonnasta.

Portugalin alkeis- ja jatkokurssit 1 ja 2 ovat Kielikeskuksen opintotarjontaan kuuluvia jaksoja.

Portugalin opintokokonaisuudet ja yksittäiset kurssit

Voit opiskella portugalin opintotarjonnasta sinulle sopivia yksittäisiä kursseja. Joihinkin kursseihin voi liittyä esitietovaatimuksia. Tarkemmat tiedot löydät kurssin sivulta. Opintoihin ilmoittaudutaan kurssi kerrallaan.

Kielten kandiohjelman Portugalin opintosuunnan valinnut opiskelija saa kattavan kuvan portugalin kielestä  ja kulttuurista.

Perusopintojen painopiste on Portugalin portugalissa, maan historiassa ja kirjallisuudessa. Perusopintojen aikana panostetaan erityisesti hyvän suullisen ja kirjallisen peruskielitaidon saavuttamiseen sekä kommunikaatiotaitojen kehittämiseen.  Aineopinnoissa opiskelija perehtyy myös toiseen suureen portugalin varieteettiin eli Brasiliassa puhuttuun portugaliin sekä Brasilian kirjallisuuteen ja historiaan. Tavoitteena on lisäksi vankan kielitaidon saavuttaminen niin Portugalin kuin Brasilian portugalissa. Opiskelija tunnistaa kielen rakenteita ja osaa analysoida niitä. Opiskelijalla on monipuolinen ja yleissivistävä kuva molemmista maista, niiden kulttuurista ja yhteiskunnasta.

Portugalin opintosuunnassa ei vaadita aikaisempaa kielitaitoa, vaan opetus alkaa alkeista.

Opinnot toteutetaan päiväopetuksena yhteisopetuksena, jossa Avoimen opiskelijat osallistuvat koulutusohjelman opetukseen. Kursseilla on rajallinen määrä paikkoja.

Portugali, perusopinnot 30 op Voit opiskella sinulle sopivia kursseja yksittäin. Jos suoritat useampia kursseja, jokaiselle kurssille ilmoittaudutaan erikseen.
Portugali, valinnaiset aineopinnot (30 op) Opintotarjonnassa osia aineopintojen opintokokonaisuudesta. Huomioi kurssien mahdolliset edeltävät opinnot.
Valinnaiset opinnot (aineopintoja) Opintotarjonnassa aineopintoihin kuuluva valinnainen opintojakso
Kielten maisteriohjelman opintoja Tarkista jaksojen edeltävät opinnot ennen ilmoittautumista.
Portugalin kielikurssit Alkeiskursseilla tutustutaan kieleen ja sen käyttökulttuuriin, sekä opitaan ilmaisemaan itseään ja kertomaan menneen ajan tapahtumista. Jatkokursseilla laajennetaan Portugalin kulttuurin tuntemusta sekä syvennetään kielen kirjallista ja suullista osaamista.
Ohjeita opiskeluun ja opintoneuvonta

Löydät opiskeluun liittyvää tärkeää tietoa Opiskelijan ohjeista.

Uudelle opiskelijalle: Tutustu opiskelun muistilistaan, josta löydät kootusti opiskelun eri vaiheisiin liittyvät käytännöt ja ohjeet. 

Mikäli et löydä kysymykseesi vastausta, ota yhteyttä!

Tutkinto-opiskelijaksi?

Tutustu koulutusohjelmiin ja opiskelijaksi hakemiseen. 

Ennen syksyä 2021 järjestetyt opinnot

Katso ennen syksyä 2021 järjestetyt opinnot täältä: