Öppna uni: Finska

Kurserna i finska hör till Helsingfors universitets Språkcentrums studieutbud.

Kurser i finska som andra inhemska språk.

 

Kurser i det andra inhemska språket (finska)

 

Kursen Muntlig och skriftlig färdighet i det andra inhemska språket (finska) (CEFR B1) 3 sp är en obligatorisk kurs i lägre högskoleexamen.

Kursen är avsedd för studerande vars skolbildningsspråk är svenska. Läs mer här.

HUOM! Suullisen ja kirjallisen taidon suomen kielen kurssi on tarkoitettu opiskelijoille, joiden koulusivistyskieli on ruotsi.  Toisen kotimaisen kielen (ruotsi) kurssit näet tästä.

Studieprestationen i det andra inhemska språket består av två delar: muntlig färdighet (2 sp) och skriftlig färdighet (1 sp). Den skriftliga delen (1 sp) genomförs i samband med kursen Muntlig färdighet i det andra inhemska språket (2 sp).

Muntlig och skriftlig färdighet i det andra inhemska språket (finska) För att kunna delta i kursen i finska måste du ha avlagt studier i din egen studieinriktning (åtminstone en kurs). Man kan inte delta i kursen eller provet utan att ha genomfört studier i sitt eget ämne först. Kursen är avsedd för studerande vars skolutbildningsspråk är svenska.
Övriga kurser i finska Kurser för arbetslivet och övriga kurser.
Anvisningar om studierna och studierådgivning

Du hittar viktig information om dina studier vid Instruktioner för studerande.

Nya studerande: Ta del av Checklistan för studierna med anvisningar för studiernas olika faser.

Om du inte hittar svar på din fråga kan du kontakta oss!

Söka in till universitetet?

Läs mer om utbildningsprogrammen och ansökningen

Kursutbudet före hösten 2023

Se kurserna som ordnats före hösten 2023 i kurssökningen.