Avoin yliopisto: Arabia

Arabia on Helsingin yliopiston Kielten kandiohjelman opintosuunta. Kielikeskuksen opintotarjontaan sisältyvät arabian alkeis- ja jatkokurssit.

Arabia on yksi maailman puhutuimpia kieliä. Äidinkielenään arabiaa puhuu useita satoja miljoonia ihmisiä. Arabian opintosuunnassa perehdyt sekä arabian kirjakieleen että kielen puhuttuihin muotoihin.

 

Arabian yksittäiset kurssit

Voit opiskella arabiasta yksittäisiä kursseja. Joihinkin kursseihin voi liittyä esitietovaatimuksia. Tarkemmat tiedot löydät kurssin sivulta.

Syksystä 2023 alkaen arabia kuuluu opintosuuntaan Asiantuntijuus monikielisissä yhteisöissä.

Arabia on yksi maailman puhutuimpia kieliä. Äidinkielenään arabiaa puhuu useita satoja miljoonia ihmisiä pääosin Pohjois-Afrikassa ja Länsi-Aasiassa. Maahanmuuton myötä siitä on tullut tärkeä kieli Euroopassakin. Samalla arabia on islamin kieli, jota muslimit opiskelevat kaikkialla maailmassa. Arabia on ikivanha kulttuurikieli, jonka kautta avautuu laaja kirjallisuus keskiajalta nykyisyyteen. Arabian osaaminen on tänään huomattava etu niille, jotka ovat kiinnostuneita esimerkiksi kansainvälisistä työtehtävistä, kääntämisestä tai työskentelystä maahanmuuttajien parissa. Arabian opintosuunnassa opiskelija perehtyy sekä arabian kirjakieleen että kielen puhuttuihin muotoihin. Opinnoissa tutustutaan myös islamiin ja arabialaiseen kulttuuriin.

Opintosuunta toimii läheisessä yhteistyössä Lähi-idän ja islamin tutkimuksen opintosuuntien kanssa kulttuurien tutkimuksen kandiohjelmassa. Avoimen yliopisto-opetuksen kulttuurien tutkimuksen opintotarjonnan löydät Kultuurien tutkimuksen sivulta.

Arabian opintosuunnassa ei vaadita aikaisempaa kielitaitoa, vaan opetus alkaa alkeista, mutta uusia opiskelijoita otetaan vain joka toinen vuosi (parittomina vuosina).

Arabian opintoja myös kielten maisteriohjelman Kieli ja identiteetti globaaleissa yhteisöissä -opintosuunnan opintoina.

Arabia 1, opintokokonaisuus (15 op) Kokonaisuuden suoritettuaan opiskelija tuntee arabian kirjoitus- ja äännejärjestelmän ja kieliopin perusteet. Hän osaa lukea yksinkertaisia autenttisia tekstejä ja käyttää sanakirjaa. Hän pystyy kuvailemaan (sekä kirjallisesti että suullisesti) omaa taustaansa, lähiympäristöään ja arkisia tapahtumia. Opiskelija hahmottaa arabian kielen monimuotoisuuden. Saavutetut taidot vastaavat suurin piirtein taitotasoa A2.2. Sanaston laajuus kurssin jälkeen on noin 800 sanaa. Voit opiskella sinulle sopivia kursseja yksittäin. Jos suoritat useampia kursseja, jokaiselle kurssille ilmoittaudutaan erikseen.
Arabia 2, opintokokonaisuus (15 op) Edeltävät opinnot KIK-AR510 Arabian kokonaisuus 1. Voit opiskella sinulle sopivia kursseja yksittäin. Jos suoritat useampia kursseja, jokaiselle kurssille ilmoittaudutaan erikseen.
Arabia 3, opintokokonaisuus (15 op) Edeltävät opinnot Arabian opintokokonaisuudet 1 ja 2. Arabia 3 on kielten maisteriohjelman opintoja.
Arabian kurssit Arabian kurssit
Avoin yliopisto: Kielten opinnot

Kielten kandiohjelman yhteiset opinnot avoimina yliopisto-opintoina.

Ohjeita opiskeluun ja opintoneuvonta

Löydät opiskeluun liittyvää tärkeää tietoa Opiskelijan ohjeista.

Uudelle opiskelijalle: Tutustu opiskelun muistilistaan, josta löydät kootusti opiskelun eri vaiheisiin liittyvät käytännöt ja ohjeet. 

Mikäli et löydä kysymykseesi vastausta, ota yhteyttä!

Tutkinto-opiskelijaksi?

Tutustu koulutusohjelmiin ja opiskelijaksi hakemiseen.