Avoin yliopisto: Italia

Italia on osa Helsingin yliopiston Kielikeskuksen opintoja. Lisäksi italia on kielten kandi- ja maisteriohjelman opintosuunta. Osa italian opinnoista tarjotaan kaikille avoimina yliopisto-opintoina. Voit opiskella yksittäisiä kursseja.

Italian kieltä on sanottu mm. kulttuurin, muodin ja kulinarismin kieleksi. Se onkin hyödyllinen kieli mm. kulttuuri-, musiikki- ja muotialalla toimiville.

Italiaa puhutaan paitsi Italiassa myös Sveitsissä, jossa se on yksi valtion neljästä virallisesta kielestä. Muun muassa Yhdysvalloissa, Saksassa ja latinalaisessa Amerikassa asuu huomattava määrä ulkoitalialaisia.

Italian opinnot tutustuttavat sinut eurooppalaiseen historiaan ja kulttuuriperintöön.

Italian yksittäiset kurssit (Kielikeskus)

Voit opiskella italian opintotarjonnasta sinulle sopivia yksittäisiä kursseja. Joihinkin kursseihin voi liittyä esitietovaatimuksia. Tarkemmat tiedot löydät kurssin sivulta. Opintoihin ilmoittaudutaan kurssi kerrallaan.

Italian alkeiskurssit Alkeiskursseilla tutustutaan italian kielen perusteisiin ja opitaan kertomaan mm. itsestään ja perheestään.
Italian jatkokurssit Jatkokursseilla syvennetään kielen osaamista, laajennetaan sanavarastoa ja kykyä itsensä ilmaisuun.
Käytännön italian kurssi Käytännön italian kurssi
Muut italian kurssit Muita italian kursseja eri teemoihin liittyen.
Italian opinnot (Kielten kandi- ja maisteriohjelma)

Oletko kiinnostunut Italian yhteiskunnasta ja kulttuurista? Kielten kandi- ja maisteriohjelman italian opinnoista on tarjolla yksittäisiä opintojaksoja.

Kandiohjelmassa italian opiskelija perehtyy niihin tapoihin, joilla italian kieltä voidaan tutkia, ja samalla hän saa yleiskäsityksen Italian kirjallisuudesta ja kulttuurista. Opintojen lähtökohtana on analyyttinen kielitaito, jota vahvistetaan opintojen eri vaiheissa. Keskeinen osa on italian kielen erilaisilla käyttöyhteyksillä ja niiden vaikutuksella varieteettien valintaan. Vaikka opintojen keskiössä on nykykieli ja 1900-luvun kirjallisuus, opintoihin sisältyy myös johdatus kielen aiempiin kehitysvaiheisiin ja Italian kirjallisuuden klassikoihin.

Opiskelijan edeltävä italian kielen taso on vähitään B1.

Perusopinnot 30 op Perusopinnot suoritettuasi sinulla on peruskielitaito italian kielessä ja osaat myös analysoida kielen rakennetta, tunnet kielen välittämää kirjallisuutta ja muuta kulttuuria ja ymmärrät, mikä on kielen rooli yhteiskunnassa ja kansainvälisessä viestinnässä. Voit opiskella yksittäisiä opintojaksoja kielten kandiohjelman italian perusopinnoista.
Valinnaiset aineopinnot 30 op Voit opiskella yksittäisiä opintojaksoja kielten kandiohjelman aineopinnoista muiden opintosuuntien opiskelijoille.

Opinnoissa edellytetään edeltävää kielitaitoa. Lue tarkemmin opetuksen tiedoista.

Filologia on tiede, joka tutkii lähtökohtaisesti tekstejä. Nämä voivat voi olla vanhoja tai uusia, kirjallisia tai suullisia, kaunokirjallisia tai asiatekstejä.

Italialainen filologia keskittyy

  • Italian kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin välisten suhteiden tutkimiseen
  • kielen tuhatvuotisen kehityksen tarkasteluun ja
  • niiden mekanismien analysointiin, joiden vaikutuksesta Italia on muodostunut sellaiseksi, kuin se nykyään on.

Opintosuunnassa opiskellaan filologisia, kirjallisuuteen ja kielitieteeseen liittyviä aiheita ja  parannetaan omaa kielitaitoa sekä ammatillisesta että tieteellisestä näkökulmasta.

 

Italialainen filologia (kielten maisteriohjelma) Filologia on tiede, joka tutkii lähtökohtaisesti tekstejä. Nämä voivat voi olla vanhoja tai uusia, kirjallisia tai suullisia, kaunokirjallisia tai asiatekstejä. Italialaisen filologian maisteriopintoihin kuuluvia opintoja tarjotaan avoimina yliopisto-opintoina yksittäisiä jaksoja. Opintoihin ilmoittaudutaan kurssi kerrallaan. Joihinkin kursseihin voi liittyä esitietovaatimuksia. Tarkemmat tiedot löydät kurssin sivulta.
Kielilinkkejä: Italia

Kielikeskuksen kokoama linkkisivusto, jossa on linkkejä kielten verkkoaineistoihin.

Ohjeita opiskeluun ja opintoneuvonta

Löydät opiskeluun liittyvää tärkeää tietoa Opiskelijan ohjeista.

Uudelle opiskelijalle: Tutustu opiskelun muistilistaan, josta löydät kootusti opiskelun eri vaiheisiin liittyvät käytännöt ja ohjeet. 

Mikäli et löydä kysymykseesi vastausta, ota yhteyttä!

Olet tervetullut osallistumaan myös kaikille avoimiin ja maksuttomiin Opiskelutaito-webinaareihin! Webinaarit on toteutettu usean korkeakoulun yhteistyönä.

Tutkinto-opiskelijaksi?

Tutustu koulutusohjelmiin ja opiskelijaksi hakemiseen.

Sinua voisi kiinnostaa myös