Avoin yliopisto: Suomen kieli
Suomen kieli on Helsingin yliopiston kotimaisten kielten ja kirjallisuuksien kandiohjelman opintosuunta.

Suomen kielen opinnoissa huomion kohteena on kieli eri ilmiöineen: puhutun ja kirjoitetun suomen ominaispiirteet ja erot, suomi äidinkielenä ja toisena kielenä, suomen kieli sukukieltensä ja muiden maailman kielten joukossa. Opinnoissa käsitellään myös nykysuomen moninaista alueellista, sosiaalista ja tilanteista vaihtelua ja Suomea kieliyhteisönä sekä kielellistä vuorovaikutusta.

Kevätlukukauden 2022 opintotarjonta on kokonaisuudessaan nähtävissä 1.11.2021 alkaen.

Suomen kielen opinnot

Voit opiskella suomen kielen opintotarjonnasta joko sinulle sopivia yksittäisiä kursseja tai suorittaa laajemman opintokokonaisuuden (perusopinnot 30 op). Joihinkin kursseihin voi liittyä esitietovaatimuksia. Tarkemmat tiedot löydät kurssin sivulta. Opintoihin ilmoittaudutaan kurssi kerrallaan.

Katso ennen syksyä 2021 järjestetyt opinnot.

Lukuvuoden 2021-2022 opinnoista (päivitetty 2.12.2021): 

Verkko-opetus syyslukukaudella 2021:
KOK-S101 Fonologia ja morfologia 5 op 
KOK-G106 Johdatus suomalais-urgilaisiin kieliin 5 op

Verkko-opetus kevätlukukaudella 2022 (opinto-ohjelmat valmiit viimeistään 1.11.21):
KOK-S104 Suomi kieliyhteisönä 5 op (alkaa tammikuussa -22)
KOK-S102 Syntaksi 5 op (alkaa tammikuussa -22)
KOK-S103 Semantiikka (alkaa maaliskuussa -22)

Verkko-opetus kesällä 2022:
KOK-S106 Diskurssi 5 op 

Perusopinnot lukuvuonna 2021-22 Opintokokonaisuuden suoritettuasi osaat analysoida monipuolisesti suomen kielen muoto- ja merkitysrakenteita ja niiden keskinäisiä suhteita eri näkökulmista. Hallitset perustiedot puhutusta ja kirjoitetusta suomen kielestä sekä Suomesta kieliyhteisönä, suomalais-ugrilaisesta eli uralilaisesta kielikunnasta sekä suomen kielen varhaiskehityksen tärkeimmistä vaiheista. Lisäksi ymmärrät kielen ohjailun periaatteet ja osaat soveltaa niitä.
Ohjeita opiskeluun

Tärkeää tietoa opiskeluihisi liittyen löydät Opiskelijan ohjeista.

Mikäli et löydä kysymykseesi vastausta, ota yhteyttä avoin-student@helsinki.fi

Sinua voisi kiinnostaa myös
Tutkinto-opiskelijaksi?

Tutustu koulutusohjelmiin ja opiskelijaksi hakemiseen