Avoin yliopisto: Suomen kieli

Suomen kieli on seuraavien Helsingin yliopiston koulutusohjelmien opintosuunta:
Kotimaisten kielten ja kirjallisuuksien kandiohjelma ja Suomen kielen ja suomalais-ugrilaisten kielten ja kulttuurien maisteriohjelma.

Suomen kielen opinnoissa huomion kohteena on kieli eri ilmiöineen: puhutun ja kirjoitetun suomen ominaispiirteet ja erot, suomi äidinkielenä ja toisena kielenä, suomen kieli sukukieltensä ja muiden maailman kielten joukossa. Opinnoissa käsitellään myös nykysuomen moninaista alueellista, sosiaalista ja tilanteista vaihtelua ja Suomea kieliyhteisönä sekä kielellistä vuorovaikutusta.
 

Kotimaisten kielten ja kirjallisuuksien kandiohjelman opinnot

Voit opiskella suomen kielen opintotarjonnasta joko sinulle sopivia yksittäisiä kursseja tai suorittaa laajemman opintokokonaisuuden (perusopinnot 30 op). Joihinkin kursseihin voi liittyä esitietovaatimuksia. Tarkemmat tiedot löydät kurssin sivulta. Opintoihin ilmoittaudutaan kurssi kerrallaan.

Opinnot järjestetään avoimen yliopiston ja kotimaisten kielten ja kirjallisuuksien kandiohjelman yhteistyönä. Opetus on pääosin päiväopetusta.
 

Opintokokonaisuutessa perehdytään kielen rakenteeseen, merkitykseen ja vaihteluun sekä  suomen kielen historialliseen taustaan ja kielenhuollon periaatteisiin.

Opintokokonaisuuden suoritettuasi osaat analysoida monipuolisesti suomen kielen muoto- ja merkitysrakenteita ja niiden keskinäisiä suhteita eri näkökulmista. Hallitset perustiedot puhutusta ja kirjoitetusta suomen kielestä sekä Suomesta kieliyhteisönä, suomalais-ugrilaisesta eli uralilaisesta kielikunnasta sekä suomen kielen varhaiskehityksen tärkeimmistä vaiheista. Lisäksi ymmärrät  kielen ohjailun periaatteet ja osaat soveltaa niitä.

Lukuvuoden 2024-2025 opintotarjonta julkaistaan kesäkuun 2024 loppuun mennessä.

Opintokokonaisuuden pakolliset jaksot Opintokokonaisuus koostuu seuraavista ointojaksoista.

Suomen kielen aineopinnoissa opiskelija oppii tarkastelemaan kieltä analyyttisesti ja soveltamaan analyysitaitoja erilaisissa yhteyksissä. Hän syventää myös tiedonhankinta-, kommunikaatio- ja argumentointitaitojaan. Opiskelija ymmärtää kielen roolin yhteiskunnan erilaisissa diskursseissa, myös osana kestävyys- ja vastuullisuusosaamista. Opinnoissa tarkastellaan suomea toisena kielenä, tutustutaan kirjakielen historiaan ja kieli-ideologioihin sekä harjoitellaan kielen- ja tekstinhuollon periaatteiden soveltamista.

Lukuvuoden 2024-2025 opintotarjonta julkaistaan kesäkuun 2024 loppuun mennessä.

Suomen kielen aineopintoja Tarjonnassa yksittäisiä aineopintojen jaksoja. Lukuvuonna 2023-2024 järjestetään seuraavien kurssien opetusta.

Avoimessa yliopistossa voit opiskella myös kesällä; kursseja alkaa aina toukokuun alusta elokuun loppuun saakka. Valtaosa opinnoista järjestetään verkossa.

Suomen kielen perusopinnosta järjestetään kesällä 2024 kolme opintojaksoa etätentteinä. Kurssisivut julkaistaan Avoin yliopisto: Humanistisen tiedekunnan ja psykologian kesäopinnot 2024 t -sivulla (linkki alla).
 
Etätenttinä järjestetään:

  • KOK-S103 Semantiikka 5 op
  • KOK-S104 Suomi kieliyhteisönä 5 op (peruttu kesältä 2024)
  • KOK-.G106 Johdatus suomalais-ugrilaisiin kieliin 5 op

Tutustu avoimen yliopiston muihin kesäopintoihin.

Suomen kielen ja suomalais-ugrilaisten kielten ja kulttuurien maisteriopinnot

Avoimen yliopiston opintotarjonnassa on yksittäisiä suomen kielen syventävien opintojen kursseja,  jotka ovat osa Suomen kielen ja suomalais-ugrilaisten kielten ja kulttuurien maisteriihjelman opintoja. Kurssit vaihtelevat lukuvuosittain.

Tutustu kurssien esitietovaatimuksiin. Tarkemmat tiedot löydät kurssin sivulta. Opintoihin ilmoittaudutaan kurssi kerrallaan.

Suomen kielen syventävissä opinnoissa opiskelija syventää opinnoissa tietämystään suomen kielen käytöstä ja suomen kieliopista sekä perehtyy tieteenalan historiaan ja Suomen kielipolitiikkaan.

Suomen kieli, syventävät opinnot (osia) Lukuvuonna 2023-2024 järjestetään seuraavat kurssit.

Tutustu myös Suomen kielen ja suomalais-ugrilaisten kielten ja kulttuurien maisteriohjelman muiden opintokokonaisuukseen  tarjontaan. Tarjonnassa mm. selkokielen ja tietokirjallisuuden opintoja:
 

Siirtymäsäännöt

Jos olet suorittanut aiempina vuosina opintoja, voit tarkistaa niiden vastaavuuden nykyisten kurssien kanssa.

Ohjeita opiskeluun ja opintoneuvonta

Löydät opiskeluun liittyvää tärkeää tietoa Opiskelijan ohjeista.

Uudelle opiskelijalle: Tutustu opiskelun muistilistaan, josta löydät kootusti opiskelun eri vaiheisiin liittyvät käytännöt ja ohjeet. 

Mikäli et löydä kysymykseesi vastausta, ota yhteyttä!

Olet tervetullut osallistumaan myös kaikille avoimiin ja maksuttomiin Opiskelutaito-webinaareihin! Webinaarit on toteutettu usean korkeakoulun yhteistyönä.

Sinua voisi kiinnostaa myös
Tutkinto-opiskelijaksi?

Tutustu koulutusohjelmiin ja opiskelijaksi hakemiseen

Ennen syksyä 2023 suoritetut opinnot

Katso ennen syksyä 2023 järjestetyt opinnot opintotarjonnan hausta.