Avdelningen för biokemi och utvecklingsbiologi

Välkommen till avdelningen för biokemi och utvecklingsbiologi där vi fokuserar på de molekylära grunderna till hälsa. Vi erbjuder grundläggande utbildning på finska, svenska och engelska i utbildningsprogrammen i medicin, odontologi och translationell medicin. Enheterna för forskningsservice vid vår avdelning ordnar kurser för doktorander.

Våra forskningsgrupper strävar efter att främja den biologiska förståelsen av människans hälsa och olika sjukdomars uppkomstmekanismer. De arbetar också för att främja innovativ forskning för att identifiera nya läkemedelsmål och förbättra behandling av cancer, åldrande, regleringen av ämnesomsättningen och de livsviktiga lymfatiska och kardiovaskulära systemen. Våra forskningsgrupper använder sig av molekylär-, cell och strukturbiologi, bioinformatik, metoder som inbegriper hela genomet och metoder inom systembiologi och systemfarmakologi. Vi erbjuder en öppen och mångsidig, internationellt konkurrenskraftig miljö och utbildning för blivande forskare och kliniker.

Utbildning

Avdelningen för biokemi och utvecklingsbiologi undervisar på finska, svenska och engelska på utbildningsprogrammen i medicin, odontologi och translationell medicin. Under de prekliniska skedet ansvarar avdelningen för perioderna Cellens struktur och funktion, Genom och utveckling och Endokrinologi och genitalier, utöver det deltar avdelningen i undervisningen på alla organkurser. Avdelningen bär ansvaret för koordinationen av det internationella utbildningsprogrammet i translationell medicin (TransMed) och deltar i genomförandet av flera av dess kurser. Avdelningens forskningsinfrastrukturer ordnar flera kurser för doktorander.

Undervisningen består huvudsakligen av problembaserad smågruppsundervisning samt föreläsningar. Studierna i utvecklingsbiologi stöds dessutom med dissektioner och biokemistudierna med laboratoriearbeten.

Forskarna vid avdelningen handleder studenter som genomför fördjupade studier, pro gradu-skribenter och doktorander i sina forskningsprojekt. Vi letar alltid efter studenter som är intresserade av forskning! Du kan fråga forskningsgrupperna direkt om eventuella projekt till exempel per e-post.

Forskning
Kontaktupgifter

Chef

professor Pipsa Saharinen

pipsa.saharinen@helsinki.fi

PB 63 (Haartmansgatan 8)

00014 Helsingfors universitet

Adress

PB 63 (Haartmansgatan 8)

00014 Helsingfors universitet