Avdelningen för biokemi och utvecklingsbiologi
Jotain
Forskning
Kontaktupgifter

Chef

professor Hannu Sariola
hannu.sariola@helsinki.fi
PB 63 (Haartmansgatan 8)
00014 Helsingfors universitet

Adress

PB 63 (Haartmansgatan 8)
00014 Helsingfors universitet