Avdelningen för biokemi och utvecklingsbiologi

Avdelningen för biokemi och utvecklingsbiologi
Forskning
Kontaktupgifter

Chef

professor Pipsa Saharinen
pipsa.saharinen@helsinki.fi
PB 63 (Haartmansgatan 8)
00014 Helsingfors universitet

Adress

PB 63 (Haartmansgatan 8)
00014 Helsingfors universitet