Avdelningen för klinisk kemi och hematologi

Specialiteten klinisk kemi och hematologi hör till området laboratoriemedicin. Klinisk kemiska och hematologiska laboratorieundersökningar hör till de vanligaste undersökningarna och är därför centrala för sjukdomsdiagnostik och uppföljning samt för att bedöma risken för sjukdomar.

Ämnesområdet klinisk kemi och hematologi ansvarar för universitetets grundutbildning och yrkesinriktad och vetenskaplig påbyggnadsutbildning inom området. Grundundervisning ges medicine och odontologie studerande och studenter vid magisterprogrammet i translationell medicin. Den yrkesinriktade påbyggnadsutbildningen inkluderar specialistläkarutbildningen i klinisk kemi och den specialistutbildning som hör till filosofie licentiatexamen för sjukhuskemister.

Vid Avdelningen för klinisk kemi görs högklassigt forskningsarbete inom området och avdelningen erbjuder fördjupade studier, amanuenstjänstgöring och vetenskaplig påbyggnadsutbildning. Avdelningen har ett nära samarbete med ansvarsområdet klinisk kemi vid HUSLAB samt med olika specialområden.

Utbildning

I grundutbildningen introduceras studenterna till de vanligaste klinisk kemiska undersökningarna och hur de används inom hälso- och sjukvården. Ämnen som behandlas är bl.a. hur laboratorieverksamheten är organiserad i Finland, laboratoriernas kvalitetsledning, venösa blodprov och patientnära testning.

Man kan genomföra de fördjupade studier som ingår i medicine licentiatexamen inom ämnet klinisk kemi. Mer information.

Mer information om specialistläkarutbildningen och specialistutbildningen för sjukhuskemister på Medicinska fakultetens webbplats.

Forskning

 

Fokusområdena för forskningen i klinisk kemi och hematologi är translationell cancerforskning, koagulationsstörningar, forskning i hjärtmuskelskador och laboratoriediagnostik av biomarkörer.

Publikationer

Kontaktuppgifter

Chef

professor Kari Pulkki

kari.pulkki@helsinki.fi 

PB 63 (Haartmansgatan 8)

00014 Helsingfors universitet

An­sva­ri­ga för ut­bild­ning­ar­na

Grundutbildningen

professor Satu Mustjoki, satu.mustjoki@helsinki.fi

kliniska läraren Päivi Lakkisto, paivi.lakkisto@helsinki.fi

Specialistläkarutbildningen

professor Timo Kouri, timo.kouri@hus.fi

Sjukhuskemistutbildningen

kliniska läraren Päivi Lakkisto, paivi.lakkisto@helsinki.fi

Adress

PB 63 (Haartmansgatan 8)

00014 Helsingfors universitet