Avdelningen för klinisk farmakologi

Avdelningen för klinisk farmakologi ansvarar för grundundervisningen i farmakologi och receptlära samt specialistläkarutbildningen i farmakologi och läkemedelsbehandling. Vi forskar också i klinisk farmakologi.

Avdelningens kontorslokaler, undervisningslokaler och forskningslokaler finns i Biomedicum 2 C, andra och tredje våningen, och laboratorielokalerna i Biomedicum 1, andra våningen.  Avdelningen har ett nära samarbete med HUSLAB och Giftinformationscentralen och medverkar bl.a. i bestämningar av läkemedelshalter, i expertuppgifter inom farmakogenetisk forskning och i HNS konsultationstjänst för läkemedelsbehandling.

Spe­ci­a­list­lä­kar­ut­bild­ning

Specialistläkarutbildningen i farmakologi och läkemedelsbehandling innefattar tjänstgöring vid en hälsovårdscentral samt ett gemensamt utbildningsavsnitt inom läkemedelsintensiva kliniska områden (2 år 3 mån.) och en differentierande utbildning i klinisk farmakologi och läkemedelsbehandling som sker via tjänstgöring i avdelningens specialiseringstjänst (3 år).

Forskning

Huvudsakliga forskningsteman vid Avdelningen för klinisk farmakologi är

  • farmakokinetik,
  • farmakogenetik,
  • läkemedelsinteraktioner och
  • läkemedelssäkerhet.

Årligen doktorerar 1–5 personer. Avdelningen representerar den internationella toppnivån inom sitt område. Som ett tecken på det fick avdelningens forskningsgrupp IndiViDrug den maximala mängden poäng i kategorin "Osallistuvan yhteisön tutkimus edustaa omalla alallaan kansainvälistä huippua" (’enhetens forskning representerar den internationella toppnivån inom sitt område’) i Helsingfors universitets internationella bedömning av forskning och doktorsutbildning 2005–2010. Avdelningen erbjuder även fördjupade projekt.

Publikationer

 

Kontaktuppgifter

Chef

professor Janne Backman
janne.backman@helsinki.fi
PB 20 (Stockholmsgatan 8 C)
00014 Helsingfors universitet

Adress

PB 20 (Stockholmsgatan 8 C)
00014 Helsingfors universitet