Avdelningen för rättsmedicin

Vid avdelningen bedrivs vetenskaplig forskning som hör till eller anknyter till det rättsmedicinska området. Avdelningen ansvarar för undervisningen i rättsmedicin inom grundutbildningen och specialistläkarutbildningen, samt för fortbildningen av tandläkare som studerar för specialkompetens i rättsodontologi.
Utbildning

Avdelningen ansvarar för den årliga grundutbildningen i rättsmedicin för sjätte årets medicine studerande (M5). Avdelningen ordnar också utbildning i rättsmedicin som en del av den internationella undervisningen.

Avdelningen erbjuder handledning för fördjupade studier och andra examensarbeten i rättspatologi, rättstoxikologi, rättsbiologi, klinisk rättsmedicin och rättsodontologi.

Kontaktpersoner

Professor Ilkka Ojanperä: rättstoxikologi

Professor Antti Sajantila: rättspatologi, rättsbiologi, klinisk rättsmedicin

Rättstandläkare, odontologie doktor Olli Varkkola: rättsodontologi

Avdelningen för rättsmedicin vid Helsingfors universitet ansvarar för specialistläkarutbildningen, vars mål är att utbilda mångsidigt bildade och professionellt utbildade specialistläkare i rättsmedicin.

Specialistläkarutbildningen i rättsmedicin är 5 år lång. Utbildningen indelas i tjänstgöring vid en hälsovårdscentral (9 månader) och utbildning inom specialområdet (4 år 3 månader).

Utbildningen inom specialområdet innehåller ett gemensamt utbildningsavsnitt (1 år – 1 år 3 månader) och ett differentierat utbildningsavsnitt. Det gemensamma utbildningsavsnittet genomförs inom rättspatologi och patologi, varav minst 6 månader ska genomföras vid en enhet för patologi. Det differentierade utbildningsavsnittet (3 år – 3 år 6 månader) genomförs vid avdelningen för rättspatologi eller enheten för rättsmedicin vid Institutet för hälsa och välfärd (THL). Läkare under specialisering utför under den differentierade utbildningen 175 rättsmedicinska obduktioner under handledning, deltar i jourverksamheten inom klinisk rättsmedicin och den utbildande enhetens övriga verksamhet.

Forsk­ning

Avdelningen ger årlig grundläggande undervisning för medicine studerande under läsår M5 och rättsmedicinsk undervisning i samband med internationell undervisning.

Avdelningen bedriver forskning med anknytning till forensiska vetenskaper inom rättsmedicin, rättstoxikologi och rättsgenetik.

Kontaktpersoner inom forskning:

Kontaktuppgifter

Chef

professor Ilkka Ojanperä

ilkka.ojanpera@helsinki.fi

PB 21 (Haartmansgatan 3)

00014 Helsingfors universitet

An­sva­rig pro­fes­sor för un­der­vis­ning­en

professor Antti Sajantila

antti.sajantila@helsinki.fi

Adress

PB 21 (Haartmansgatan 3)

00014 Helsingfors universitet