Avdelningen för virologi

Avdelningen för virologi utför basforskning och tillämpad forskning som fokuserar på virusinfektioners och klamydiainfektioners molekylärbiologi och immunologi samt mekanismerna bakom de sjukdomar som orsakas av dessa infektioner. Avdelningen utvecklar också nya diagnostiska metoder för att identifiera virussjukdomar och forskas om virussjukdomars epidemiologi på både befolkningsnivå och molekylär nivå.
Utbildning

Grundundervisning i virologi ges medicine och odontologie studerande samt studerande vid magisterprogrammet i translationell medicin. Avdelningen för virologi erbjuder också vetenskaplig påbyggnadsutbildning för doktorander och läkare under specialistläkarutbildning.

Forsk­ning

Fokusområden för forskningen i virologi är

  • zoonotiska virus och deras diagnostik, molekylärepidemiologi, evolution, sjukdomsassociationer och patogenes, i synnerhet för de virus som sprids av gnagare och leddjur (bl.a. hantavirus och flavivirus),
  • nya DNA-virussjukdomars patogenes samt innovativ diagnostik,
  • papillomvirus och livmoderhalscancer,
  • klamydiainfektioners molekylärdiagnostik och patogenes samt
  • molekylär interaktion mellan virus och deras värdceller, i synnerhet med avseende på cellkommunikation, undkommande av virusskydd och effekter av mikro-RNA.

Publikationer

 

Kontaktuppgifter

Chef

professor Kalle Saksela
kalle.saksela@helsinki.fi
PB 21 (Haartmansgatan 3)
00014 Helsingfors universitet

Adress

PB 21 (Haartmansgatan 3)
00014 Helsingfors universitet